# fi/109.xml.gz
# sv/109.xml.gz


(src)="1"> Perustietoa
(trg)="1"> Grundläggande information

(src)="2"> Historia
(trg)="2"> Historia

(src)="3"> Liikenne
(trg)="3"> Trafik

(src)="4"> Uskonto
(trg)="4"> Religion

(src)="5"> Päätöksenteko ja vaikuttaminen
(trg)="5"> Beslutsfattande och påverkan

(src)="6"> Perustietoa
(trg)="6"> Grundläggande information

(src)="7"> Kokkola sijaitsee Keski-Pohjanmaalla , Pohjanlahden rannalla .
(trg)="7"> Karleby finns i Mellersta Österbotten invid Bottniska viken .

(src)="8"> Kokkolan kaupunki on perustettu vuonna 1620 nimellä Gamlakarleby .
(trg)="8"> Karleby stad är grundad 1620 och hette då Gamlakarleby .

(src)="9"> Myöhemmin kaupungin suomenkieliseksi nimeksi vakiintui Kokkola .
(trg)="9"> Senare blev Kokkola stadens finska namn .

(src)="10"> Kokkolan liikekeskustan tuntumassa on yksi maamme laajimpia historiallisia puukaupunkikokonaisuuksia .
(trg)="10"> Vid Karleby centrum finns en av landets mest omfattande historiska trästadshelheter .

(src)="11"> Asemakaava on 1650-luvulta .
(trg)="11"> Stadsplanen är från 1650-talet .

(src)="12"> Se kattaa 12 korttelia , joissa on satoja puutaloja ja piharakennuksia .
(trg)="12"> Den omfattar 12 kvarter med hundratals trähus och gårdsbyggnader .

(src)="13"> Näistä vanhimmat ovat 1600-luvulta .
(trg)="13"> De äldsta av dessa är från 1600-talet .

(src)="14"> Kokkola on kulttuurikaupunki , josta löytyy paljon nähtävää ja koettavaa
(trg)="14"> Karleby är en kulturstad med mycket att se och uppleva .

(src)="15"> Kokkolasta on matkaa Helsinkiin 483 kilometriä , Jyväskylään 242 , Ouluun 198 , Pietarsaareen 36 , Seinäjoelle 141 , Tampereelle 302 ja Vaasaan 121 kilometriä .
(trg)="15"> Från Karleby är avståndet 483 kilometer till Helsingfors , 242 kilometer till Jyväskylä , 198 kilometer till Uleåborg , 36 kilometer till Jakobstad , 141 kilometer till Seinäjoki , 302 kilometer till Tammerfors och 121 kilometer till Vasa .

(src)="16"> Kaupungin satama sijaitsee Ykspihlajan kaupunginosassa ja on Suomen vilkkaimpia tavaraliikenteen satamia .
(trg)="16"> Karleby hamn ligger i stadsdelen Yxpila och är en av Finlands mest trafikerade godshamnar .

(src)="17"> Kokkolan elinkeinoelämän perustana on kansainvälinen suurteollisuus .
(trg)="17"> Grunden för näringslivet i Karleby är den internationella storindustrin .

(src)="18"> Keskeisessä asemassa on kemianteollisuus ja sitä soveltava teollisuus .
(trg)="18"> I Karleby är den kemiska industrin och industri i anslutning till denna särskilt viktig .

(src)="19"> Kokkola on myös merkittävä kauppakaupunki .
(trg)="19"> Karleby är även en betydande handelsstad .

(src)="21"> Tietoa Kokkolastasuomi _ ruotsi _ englanti
(trg)="21"> Information om Karlebyfinska _ svenska _ engelska

(src)="22"> Historia
(trg)="22"> Historia

(src)="23"> Jo keskiajalla Kokkolassa oli satama , laivanrakennuspaikka ja kauppapaikka .
(trg)="23"> Redan under medeltiden fanns det hamn , båtbygge och handelsplats i Karleby .

(src)="24"> Maankohoaminen on ollut keskeinen tekijä Kokkolan historiassa .
(trg)="24"> Landhöjningen har varit en central faktor i Karlebys historia .

(src)="25"> Se on muokannut ympäristöä merkittävästi ja vaikuttanut mm .
(src)="26"> satamalaitoksen ja kaupankäynnin kehittymiseen .
(trg)="25"> Den har format omgivningen i hög grad och bland annat påverkat utvecklingen av hamnverksamheten och handeln .

(src)="27"> Kauppaa harjoitettiin pohjanlahden rannikkoa pitkin ja maanviljelys , metsästys , kalastus ja hylkeenpyynti olivat myös tärkeitä elinkeinoja .
(trg)="26"> Handel bedrevs längs med Bottniska vikens kust och jordbruk , jakt , fiske och sälfångst var även viktiga näringar .

(src)="28"> Kokkolan historiassa hyvin tärkeäksi muodostunut tervanvienti aloitettiin jo 1500-luvulla .
(trg)="27"> Exporten av tjära , som blev mycket viktig för Karlebys historia , inleddes redan på 1500-talet .

(src)="29"> Vuonna 1620 syyskuun 7. päivänä Ruotsin kuningas Kustaa II Adolf allekirjoitti asiakirjan , jolla pienestä Ristirannan maanviljelys- ja kalastajakylästä tuli kaupunki .
(trg)="28"> Den sjunde september 1620 undertecknade Sveriges kung Gustav II Adolf en handling som gav den lilla jordbruks- och fiskebyn vid Ristrand status som stad .

(src)="30"> Nykyinen kaupunginsalmi oli tuolloin kapea merenlahti , joka ulottui Kirkonmäelle saakka .
(trg)="29"> Dagens stadssund var då en smal havsvik som sträckte sig ända till Kyrkbacken .

(src)="31"> Pikkuhiljaa
(src)="32"> Kokkolasta kehittyi merkittävä merenkulku- ja laivanrakennuspaikka .
(trg)="30"> Sakta men säkert blev Karleby en viktig stad för sjöfart och skeppsbygge .

(src)="33"> Laivanveistämöitä oli mm . Kaustarinlahdella , Mustakarilla ja Soldatskärissä .
(trg)="31"> Skeppsvarv fanns bland annat i Kaustarviken , Svartskär och Soldatskär .

(src)="34"> Aluksi purjehdittiin vain Turkuun ja Tukholmaan , koska Kokkola ei saanut ns. maakaupunkina harjoittaa ulkomaankauppaa .
(trg)="32"> Inledningsvis seglade man endast till Åbo och Stockholm , eftersom Karleby som s.k. uppstad inte fick bedriva utrikeshandel .

(src)="35"> Vuonna 1765 kaupunki sai tapulioikeudet eli oikeuden vapaaseen ulkomaankauppaan lähinnä aktiivisen kirkkoherran ja valtiopäivämiehen Anders Chydeniuksen ansiosta .
(trg)="33"> År 1765 erhöll staden stapelrättigheter , dvs. rätt till fri utrikeshandel , främst tack vare den aktiva kyrkoherden och lantdagsmannen Anders Chydenius .

(src)="36"> Kokkola vaurastui nopeasti 1800-luvun alussa juuri tervakaupan ja laivanvarustuksen ansiosta .
(trg)="34"> Karleby blev snabbt en förmögen stad i början av 1800-talet tack vare just handeln med tjära och rederiverksamheten .

(src)="37"> Kaupungin porvarit ostivat tervaa talonpojilta ja veivät ulkomaille , usein Välimeren ja Englannin satamiin .
(trg)="35"> Stadens borgare köpte tjära av bönder och exporterade den , ofta till hamnar vid Medelhavet och i England .

(src)="38"> Kokkolan kauppalaivasto oli ajoittain Suomen suurin .
(trg)="36"> Karleby handelsflotta var under perioder Finlands största .

(src)="39"> Nopea taloudellinen kehitys pysähtyi 1800-luvun puolivälissä , mutta nousi taas uudelleen vuosisadan loppupuolella teollistumisen myötä .
(trg)="37"> Den snabba ekonomiska utvecklingen avtog i mitten av 1800-talet , men tog ny fart i slutet av århundradet tack vare industrialiseringen .

(src)="40"> Kokkolasta kehittyi tärkeä teollisuuskaupunki varsinkin nahka- ja metalliteollisuuden ansiosta .
(trg)="38"> Karleby blev en viktig industristad främst tack vare läder- och metallindustrin .

(src)="42"> Kokkolan historiaasuomi _ ruotsi _ englanti
(trg)="40"> Karlebys historiafinska _ svenska _ engelska

(src)="43"> Liikenne
(trg)="41"> Trafik

(src)="44"> Kokkolasta on hyvät liikenneyhteydet .
(trg)="42"> Karleby har goda trafikförbindelser .

(src)="45"> Kokkolan kautta kulkevat valtatiet 8 ja 13 .
(trg)="43"> Via Karleby löper riksväg 8 och 13 .

(src)="46"> Rautatieasema sijaitsee kaupungin keskustassa .
(trg)="44"> Järnvägsstationen finns i stadens centrum .

(src)="47"> Matka junalla Helsinkiin kestää noin 4 tuntia .
(trg)="45"> Restiden med tåg till Helsingfors är cirka fyra timmar .

(src)="48"> Lentokenttä sijaitsee Kruunupyyssä , ainoastaan 22 km päässä Kokkolan keskustasta .
(trg)="46"> Flygplatsen finns i Kronoby på endast 22 kilometers avstånd från Karleby centrum .

(src)="49"> Kaupunkilaisille on myös tarjolla turvallinen , kattava , toimiva sekä viihtyisä kevyen liikenteen verkosto .
(trg)="47"> Stadsborna erbjuds även ett tryggt , omfattande , fungerande och trivsamt nätverk för den lätta trafiken .

(src)="50"> Kokkola on kiinnittänyt huomiota pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen .
(trg)="48"> Karleby har satsat på att förbättra förhållandena för cyklister .

(src)="51"> Paikallisbussit kiertävät eri puolilla kaupunkia arkipäivinä .
(trg)="49"> Lokalbussarna trafikerar de olika delarna av staden på vardagar .

(src)="52"> Lue lisää : Liikenne .
(trg)="50"> Läs mer :
(trg)="51"> Trafik .

(src)="54"> Kadut ja liikennesuomi _ ruotsi
(trg)="53"> Gator och trafikfinska _ svenska

(src)="56"> Joukkoliikennesuomi _ ruotsi
(trg)="55"> Kollektivtrafikfinska _ svenska

(src)="57"> linkkiVR :
(trg)="56"> linkkiVR :

(src)="58"> Juna-aikatalutsuomi _ ruotsi _ englanti _ venäjä
(trg)="57"> Tågtidtabellerfinska _ svenska _ engelska _ ryska

(src)="60"> Linja-autoaikataulutsuomi _ ruotsi _ englanti
(trg)="59"> Busstidtabellerfinska _ svenska _ engelska

(src)="62"> Kokkola-Pietarsaari lentokentän lennotsuomi _ ruotsi _ englanti
(trg)="61"> Flyg från Karleby-Jakobstad flygplatsfinska _ svenska _ engelska

(src)="63"> Uskonto
(trg)="62"> Religion

(src)="64"> Kokkolassa on monia uskonnollisia yhteisöitä .
(trg)="63"> I Karleby finns flera olika religiösa samfund .

(src)="65"> Uskonnot Suomessa -palvelusta voit hakea tietoa uskonnollisen yhteisön ja paikkakunnan mukaan .
(trg)="64"> I tjänsten Uskonnot Suomessa ( Religioner i Finland ) finns information om religiösa samfund enligt ort .

(src)="66"> Evankelisluterilaisella kirkolla on Kokkolassa neljä suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen seurakunta .
(trg)="65"> Den evangelisk-lutherska kyrkan har fyra finskspråkiga församlingar och en svenskspråkig församling i Karleby .

(src)="67"> Lue lisää Kokkolan seurakuntayhtymän verkkosivuilta .
(trg)="66"> Läs mer på Karleby kyrkliga samfällighets webbplats .

(src)="68"> Kokkolassa on ortodoksinen kirkko .
(trg)="67"> I Karleby finns en ortodox kyrka .

(src)="72"> Lue lisää : Kulttuurit ja uskonnot Suomessa .
(trg)="69"> Läs mer :
(trg)="70"> Kulturer och religioner i Finland .

(src)="73"> linkkiKokkolan evankelisluterilainen seurakuntayhtymä :
(trg)="71"> linkkiKarleby kyrkliga samfällighet :

(src)="74"> Kokkolan evankelisluterilainen seurakuntayhtymäsuomi _ ruotsi _ englanti
(trg)="72"> Karleby kyrkliga samfällighetfinska _ svenska _ engelska

(src)="75"> linkkiVaasan ortodoksinen seurankunta :
(trg)="73"> linkkiVasa ortodoxa församling :

(src)="76"> Vaasan ortodoksinen seurakuntasuomi _ englanti _ venäjä
(trg)="74"> Vasa ortodoxa församlingfinska _ engelska _ ryska

(src)="77"> Päätöksenteko ja vaikuttaminen
(trg)="75"> Beslutsfattande och påverkan

(src)="78"> Kokkolan kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto .
(trg)="76"> Den högsta beslutsfattande makten i Karleby stad innehas av stadsfullmäktige .

(src)="79"> Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi järjestettävissä kuntavaaleissa .
(trg)="77"> Fullmäktigeledamöterna och deras suppleanter väljs vid kommunalval vart fjärde år .

(src)="80"> Kaupungin verkkosivuilta löydät tietoa kaupunginvaltuustosta ja sen päätöksistä .
(trg)="78"> På stadens webbplats finns information om stadsfullmäktige och dess beslut .

(src)="81"> Asukkaat voivat vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon jo päätösten valmisteluvaiheessa .
(trg)="79"> Invånarna kan påverka stadens beslutsfattande redan då beslut bereds .

(src)="82"> Tietoa erilaisista osallistumis- ja vaikuttamiskanavista löydät kaupungin verkkosivuilta .
(trg)="80"> Information om olika sätt att delta och påverka finns på stadens webbplats .

(src)="83"> Kunnan asukkaalla on kuntalain mukaan oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa .
(trg)="81"> Kommunens invånare har enligt kommunallagen rätt att lämna in motioner till kommunen i ärenden som gäller dess verksamhet .

(src)="84"> Kokkolassa toimii nuorisovaltuusto , vanhus- ja vammaisneuvosto sekä monikulttuurisuusneuvosto .
(trg)="82"> I Karleby finns ungdomsfullmäktige , äldre- och handikappråd samt ett råd för kulturell mångfald .

(src)="85"> Lue lisää : Suomen hallinto , Vaalit ja äänestäminen Suomessa
(trg)="83"> Läs mer :
(trg)="84"> Finlands förvaltning , Val och röstning i Finland

(src)="87"> Päätöksentekosuomi _ ruotsi _ englanti
(trg)="86"> Beslutsfattandefinska _ svenska _ engelska

(src)="88"> Perustietoa
(trg)="87"> Grundläggande information

(src)="89"> Historia
(trg)="88"> Historia

(src)="90"> Liikenne
(trg)="89"> Trafik

(src)="91"> Uskonto
(trg)="90"> Religion

(src)="92"> Päätöksenteko ja vaikuttaminen
(trg)="91"> Beslutsfattande och påverkan

(src)="93"> Perustietoa
(trg)="92"> Grundläggande information

(src)="94"> Kokkola sijaitsee Keski-Pohjanmaalla , Pohjanlahden rannalla .
(trg)="93"> Karleby finns i Mellersta Österbotten invid Bottniska viken .

(src)="95"> Kokkolan kaupunki on perustettu vuonna 1620 nimellä Gamlakarleby .
(trg)="94"> Karleby stad är grundad 1620 och hette då Gamlakarleby .

(src)="96"> Myöhemmin kaupungin suomenkieliseksi nimeksi vakiintui Kokkola .
(trg)="95"> Senare blev Kokkola stadens finska namn .

(src)="97"> Kokkolan liikekeskustan tuntumassa on yksi maamme laajimpia historiallisia puukaupunkikokonaisuuksia .
(trg)="96"> Vid Karleby centrum finns en av landets mest omfattande historiska trästadshelheter .

(src)="98"> Asemakaava on 1650-luvulta .
(trg)="97"> Stadsplanen är från 1650-talet .

(src)="99"> Se kattaa 12 korttelia , joissa on satoja puutaloja ja piharakennuksia .
(trg)="98"> Den omfattar 12 kvarter med hundratals trähus och gårdsbyggnader .

(src)="100"> Näistä vanhimmat ovat 1600-luvulta .
(trg)="99"> De äldsta av dessa är från 1600-talet .

(src)="101"> Kokkola on kulttuurikaupunki , josta löytyy paljon nähtävää ja koettavaa
(trg)="100"> Karleby är en kulturstad med mycket att se och uppleva .

(src)="102"> Kokkolasta on matkaa Helsinkiin 483 kilometriä , Jyväskylään 242 , Ouluun 198 , Pietarsaareen 36 , Seinäjoelle 141 , Tampereelle 302 ja Vaasaan 121 kilometriä .
(trg)="101"> Från Karleby är avståndet 483 kilometer till Helsingfors , 242 kilometer till Jyväskylä , 198 kilometer till Uleåborg , 36 kilometer till Jakobstad , 141 kilometer till Seinäjoki , 302 kilometer till Tammerfors och 121 kilometer till Vasa .

(src)="103"> Kaupungin satama sijaitsee Ykspihlajan kaupunginosassa ja on Suomen vilkkaimpia tavaraliikenteen satamia .
(trg)="102"> Karleby hamn ligger i stadsdelen Yxpila och är en av Finlands mest trafikerade godshamnar .

(src)="104"> Kokkolan elinkeinoelämän perustana on kansainvälinen suurteollisuus .
(trg)="103"> Grunden för näringslivet i Karleby är den internationella storindustrin .

(src)="105"> Keskeisessä asemassa on kemianteollisuus ja sitä soveltava teollisuus .
(trg)="104"> I Karleby är den kemiska industrin och industri i anslutning till denna särskilt viktig .

(src)="106"> Kokkola on myös merkittävä kauppakaupunki .
(trg)="105"> Karleby är även en betydande handelsstad .

(src)="108"> Tietoa Kokkolastasuomi _ ruotsi _ englanti
(trg)="107"> Information om Karlebyfinska _ svenska _ engelska

(src)="109"> Historia
(trg)="108"> Historia

(src)="110"> Jo keskiajalla Kokkolassa oli satama , laivanrakennuspaikka ja kauppapaikka .
(trg)="109"> Redan under medeltiden fanns det hamn , båtbygge och handelsplats i Karleby .

(src)="111"> Maankohoaminen on ollut keskeinen tekijä Kokkolan historiassa .
(trg)="110"> Landhöjningen har varit en central faktor i Karlebys historia .

(src)="112"> Se on muokannut ympäristöä merkittävästi ja vaikuttanut mm .
(src)="113"> satamalaitoksen ja kaupankäynnin kehittymiseen .
(trg)="111"> Den har format omgivningen i hög grad och bland annat påverkat utvecklingen av hamnverksamheten och handeln .

(src)="114"> Kauppaa harjoitettiin pohjanlahden rannikkoa pitkin ja maanviljelys , metsästys , kalastus ja hylkeenpyynti olivat myös tärkeitä elinkeinoja .
(trg)="112"> Handel bedrevs längs med Bottniska vikens kust och jordbruk , jakt , fiske och sälfångst var även viktiga näringar .