<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<letsmt version="1.0">
<head></head>
<body>
<s id="1">
 <w id="w1.1">ActiveX</w> 
 <w id="w1.2">wywodzi</w> 
 <w id="w1.3">się</w> 
 <w id="w1.4">z</w> 
 <w id="w1.5">wcześniejszych</w> 
 <w id="w1.6">technologii</w> 
 <w id="w1.7">Microsoftu</w> 
 <w id="w1.8">–</w> 
 <w id="w1.9">OLE</w> 
 <w id="w1.10">i</w> 
 <w id="w1.11">COM</w>
 <w id="w1.12">.</w>
</s>

<s id="2">
 <w id="w2.1">Z</w> 
 <w id="w2.2">powodu</w> 
 <w id="w2.3">licznych</w> 
 <w id="w2.4">problemów</w> 
 <w id="w2.5">z</w> 
 <w id="w2.6">bezpieczeństwem</w>
 <w id="w2.7">,</w> 
 <w id="w2.8">nierzadko</w> 
 <w id="w2.9">zaleca</w> 
 <w id="w2.10">się</w> 
 <w id="w2.11">wyłączanie</w> 
 <w id="w2.12">obsługi</w> 
 <w id="w2.13">ActiveX</w> 
 <w id="w2.14">w</w> 
 <w id="w2.15">przeglądarce</w> 
 <w id="w2.16">Microsoft</w> 
 <w id="w2.17">Internet</w> 
 <w id="w2.18">Explorer</w>
 <w id="w2.19">.</w>
</s>

<s id="3">
 <w id="w3.1">W</w> 
 <w id="w3.2">wierszu</w> 
 <w id="w3.3">poleceń</w> 
 <w id="w3.4">podaje</w> 
 <w id="w3.5">się</w> 
 <w id="w3.6">opcje</w> 
 <w id="w3.7">dla</w> 
 <w id="w3.8">awk</w>
 <w id="w3.9">,</w> 
 <w id="w3.10">tekst</w> 
 <w id="w3.11">programu</w> 
 <w id="w3.12">(</w>
 <w id="w3.13">jeśli</w> 
 <w id="w3.14">nie</w> 
 <w id="w3.15">podano</w> 
 <w id="w3.16">go</w> 
 <w id="w3.17">poprzez</w> 
 <w id="w3.18">opcję</w> 
 <w id="w3.19">codice</w>
 <w id="w3.20">_</w>
 <w id="w3.21">1</w> 
 <w id="w3.22">lub</w> 
 <w id="w3.23">codice</w>
 <w id="w3.24">_</w>
 <w id="w3.25">2</w>
 <w id="w3.26">)</w> 
 <w id="w3.27">i</w> 
 <w id="w3.28">wartości</w>
 <w id="w3.29">,</w> 
 <w id="w3.30">które</w> 
 <w id="w3.31">mają</w> 
 <w id="w3.32">być</w> 
 <w id="w3.33">udostępnione</w> 
 <w id="w3.34">w</w> 
 <w id="w3.35">predefiniowanych</w> 
 <w id="w3.36">zmiennych</w> 
 <w id="w3.37">codice</w>
 <w id="w3.38">_</w>
 <w id="w3.39">3</w> 
 <w id="w3.40">i</w> 
 <w id="w3.41">codice</w>
 <w id="w3.42">_</w>
 <w id="w3.43">4</w>
 <w id="w3.44">.</w>
</s>

<s id="4">
 <w id="w4.1">AWK</w> 
 <w id="w4.2">posiada</w> 
 <w id="w4.3">wbudowane</w> 
 <w id="w4.4">wsparcie</w> 
 <w id="w4.5">dla</w> 
 <w id="w4.6">wielu</w> 
 <w id="w4.7">funkcji</w>
 <w id="w4.8">.</w>
</s>

<s id="5">