# pl/wiki0.pl-pt.xml.gz
# pt/wiki0.pl-pt.xml.gz


(src)="1"> Rozszczepienie jądra atomowego to odwrotny proces , w którym ciężkie jądro rozpada się na dwa lżejsze .
(trg)="1"> A fissão nuclear é o processo oposto , na qual o núcleo se divide em dois núcleos menores , normalmente através de radioatividade .

(src)="2"> Największą liczbę stabilnych izotopów ( 10 ) ma cyna .
(trg)="2"> O estanho tem o maior número de isótopos estáveis ( 10 ) .

(src)="3"> Masa spoczynkowa atomów wyrażana jest często w jednostkach atomowych ( u ) , zdefiniowanych jako 1 / 12 masy atomu węgla-12 , czyli około 1,66 kg .
(trg)="3"> A massa de um átomo em repouso é geralmente expressa através da unidade de massa atómica ( u ) , por vezes também designada por dalton ( Da ) .

(src)="4"> Ponieważ rozmiary atomów są tysiące razy mniejsze od długości fali światła widzialnego ( 400 – 700 nm ) , nie można dostrzec pojedynczych atomów za pomocą mikroskopu optycznego .
(trg)="4"> As dimensões atómicas são milhares de vezes mais pequenas do que os comprimentos de onda da luz ( 400 – 700 nm ) , pelo que não podem ser observados através de um microscópio óptico .

(src)="5"> Gdyby powiększyć jabłko do rozmiarów Ziemi , to atomy jabłka miałyby rozmiary mniej więcej jabłka .
(trg)="5"> Se uma maçã fosse ampliada para o tamanho da Terra , os átomos teriam aproximadamente o tamanho da maçã original .

(src)="6"> Najbardziej powszechne typy rozpadów radioaktywnych to : * Rozpad alfa – polegający na emisji cząstki alfa , czyli jądra helu , składającego się z dwóch protonów i dwóch neutronów .
(trg)="6"> As formas mais comuns de emissão radioativa são : * Emissão alfa : este processo ocorre quando o núcleo emite uma partícula alfa , que é um núcleo de hélio que consiste em dois protões e dois neutrões .

(src)="7"> = = = Poziomy energetyczne = = = Energia potencjalna elektronów związanych w atomie jest odwrotnie proporcjonalna do ich odległości od jądra .
(trg)="7"> = = = Níveis de energia = = = Quando um eletrão se encontra ligado a um átomo , possui energia potencial inversamente proporcional à sua distância em relação ao núcleo .

(src)="8"> W jednym stanie skupienia mogą istnieć różne stany fazowe .
(trg)="8"> Dentro de um determinado estado , um material pode também existir em diferentes fases .

(src)="9"> = = Pochodzenie i stan obecny = = Atomy stanowią około 4 % całkowitej masy-energii obserwowanego Wszechświata , występując ze średnią gęstością około 0,25 atomu / m ³ .
(trg)="9"> = = Origem e evolução = = Os átomos formam cerca de 4 % da densidade total do universo observável , a uma densidade média de cerca de 0,25 átomos / m3 .

(src)="10"> Około 95 % atomów w Drodze Mlecznej znajduje się wewnątrz gwiazd , a ich całkowita masa odpowiada za około 10 % masy galaktyki ( za resztę odpowiada ciemna materia ) .
(trg)="10"> Cerca de 95 % dos átomos da via láctea estão concentrados no interior das estrelas e a massa total dos átomos forma cerca de 10 % da massa da galáxia .

(src)="11"> W ciągu kolejnych trzech minut w wyniku pierwotnej nukleosyntezy powstała większość helu , litu i deuteru we Wszechświecie oraz prawdopodobnie część berylu i boru .
(trg)="11"> Durante os três minutos seguintes , a nucleossíntese primordial produziu a maior parte dos átomos de hélio , lítio e deutério no universo e , provavelmente , alguns dos de berílio e boro .

(src)="12"> Istnieje kilka pierwiastków śladowych , które nie były obecne na Ziemi na jej początku , ani nie są produktami rozpadów cięższych pierwiastków .
(trg)="12"> Há alguns átomos na Terra que não estão presentes desde o início ( isto é , que não são primordiais ) nem são resultado de decaimento radioativo .

(src)="13"> W lipcu 2007 r. ukazała się kolejna aktualizacja AmigaOS 4.0 .
(trg)="13"> Um PowerPC necessita do mais novoAmigaOS , o AmigaOS 4 .

(src)="14"> komputer .
(trg)="14"> Addison-Wesley .

(src)="15"> Na początku lat 30 .
(trg)="15"> Leiserson , R.L.

(src)="16"> = = Twórczość = = Od 1896 członek Akademii Francuskiej .
(trg)="16"> Foi recebido na Academia Francesa em 24 de dezembro de 1896 .

(src)="17"> = = = Nagroda Nobla = = = Anatole France jest laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1921 .
(trg)="17"> Foi laureado com o Nobel de Literatura de 1921 , pelo conjunto de sua obra .

(src)="18"> System operacyjny AIX jest przeznaczony dla serwerów firmy IBM z procesorami z rodziny Power ( RS / 6000 , pSeries , Power System ) .
(trg)="18"> Com a introdução da arquitetura ESA / 390 , OAIX / 370 O AIX foi relançado como AIX / ESA em 1991 e implantado na plataforma System / 390 .

(src)="19"> Od lipca 2007 dostępna jest wersja 6.1 .
(trg)="19"> * AIX 4.1.1 , Outubro de 1994 .

(src)="20"> Od roku 2010 dostępna jest wersja 7.1 .
(trg)="20"> * * a última versão foi a 2.2.1 .

(src)="21"> Web Sphere czy SAP ABAP ) .
(trg)="21"> Mas apenas um S.O.

(src)="22"> = = Historia badań = = Camillo Golgi odkrył istnienie organellum w kwietniu 1898 roku .
(trg)="22"> A estrutura foi descoberta em 1898 pelo médico italiano Camillo Golgi , durante uma investigação sobre o sistema nervoso .

(src)="23"> W końcu wyłoniła się samodzielna firma Amiga INC , która po bankructwie sprzedała wszelkie prawa firmie KMOS .
(trg)="23"> Com isso , na Primavera de 1984 a Amiga Computer Inc. encontrava-se na falência .

(src)="24"> Albania ( ) , Republika Albanii ( ) – państwo w południowo-wschodniej Europie na Bałkanach .
(trg)="24"> O nome oficial da Albânia é " Republika e Shqipërisë " ( República da Albânia ) .

(src)="25"> Na granicach znajdują się 3 duże jeziora : Szkoderskie ( 368 km ² ) ; Ochrydzkie ( 347 km ² ) oraz Prespa ( 288 km ² ) .
(trg)="25"> Pirro fez guerra aos romanos e bateu-os , sofrendo perdas consideráveis , em Heracleia ( c. 280 a.C. ) e Áusculo ( e. 279 a.C ) .

(src)="26"> " qark " ) , które składają się z 36 okręgów ( alb .
(trg)="26"> Derrotado em Benavento ( e. 275 a.C. ) por Cúrio Dentato .

(src)="27"> W latach 70 .
(trg)="27"> No século XIV.

(src)="28"> Stąd pochodzi twórca psychoanalizy Zygmunt Freud , ale także Alfred Adler , Paul Watzlawick czy Hans Asperger , a z psychiatrów Viktor Frankl .
(trg)="28"> A Áustria também foi o lugar de nascimento do médico e neurologista Sigmund Freud , dos psicólogos Alfred Adler , Paul Watzlawick e Hans Asperger e do psiquiatra Viktor Frankl .

(src)="29"> Nauki ekonomiczne reprezentują : Joseph Schumpeter , Eugen von Böhm-Bawerk , Ludwig von Mises oraz Friedrich Hayek .
(trg)="29"> A Escola de Economia da Áustria tem entre seus representantes os economistas Joseph Schumpeter , Eugen von Böhm-Bawerk , Ludwig von Mises e Friedrich von Hayek - este último agraciado com o prêmio Nobel de Economia .

(src)="30"> Większość ludności jest wyznania rzymskokatolickiego .
(trg)="30"> A religião dominante é a católica .

(src)="31"> mieszk .
(trg)="31"> A. " .

(src)="32"> * Encamp – 7,5 tys .
(trg)="32"> * Encamp : AD200 .

(src)="33"> * La Massana – 5,0 tys .
(trg)="33"> * La Massana : AD400 .

(src)="34"> na mieszkańca .
(trg)="34"> * Vallnord .

(src)="35"> = = Życiorys = = Pełne jego nazwisko brzmiało : Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro hrabia di Quaregna e Cerreto , zawsze jednak podpisywał się jako Amedeo Avogadro .
(trg)="35"> Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro , conde de Quaregna e Cerreto ( Turim , — Turim , ) , foi um advogado e físico italiano , um dos primeiros cientistas a distinguir átomos e moléculas .

(src)="36"> Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón ( ur .
(trg)="36"> Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón ( Jalapa , Veracruz , Cidade do México , ) foi um general mexicano que se autoproclamou ditador do México .

(src)="37"> Argon wyodrębnili i zidentyfikowali Lord Rayleigh i sir William Ramsay w 1894 roku .
(trg)="37"> Ele foi o primeiro gás nobre descoberto , sendo creditado por tal feito pelos ingleses William Ramsay e Lord Rayleigh em 1894 .

(src)="38"> Z tego samego powodu jest jednym z podstawowych gazów ( obok dwutlenku węgla ) stosowanych w spawaniu w atmosferze ochronnej .
(trg)="38"> O argônio também foi identificado em 1882 através de uma pesquisa independente de H. F. Newall e W. N. Hartley .

(src)="39"> dyskryminacji rasowej w zatrudnieniu .
(trg)="39"> Em 1989 , F. W. de Klerk sucedeu a Botha como presidente .

(src)="40"> Konwencja weszła w życie w 1976 .
(trg)="40"> A convenção ganhou força em 1976 .

(src)="41"> Na północy sąsiaduje ze stanem Tennessee , na wschodzie z Georgią , na południu z Florydą i Zatoką Meksykańską , na zachodzie z Missisipi .
(trg)="41"> Alabama limita-se ao norte com Tennessee , ao sul com o Golfo do México e com a Flórida , a leste com a Geórgia e a oeste com Mississipi .

(src)="42"> Okręg niezorganizowany dodatkowo został podzielony przez United States Census Bureau na 11 tzw .
(trg)="42"> = = Demografia = = De acordo com estimativas do United States Census Bureau , a população do Alasca em 2011 era de habitantes .

(src)="43"> = = Etymologia nazwy = = Historycy nie są zgodni co do pochodzenia nazwy stanu .
(trg)="43"> = = Etimologia = = Não se sabe ao certo a origem do nome do estado de Arizona .

(src)="44"> * * 14 lutego 1912 – wstąpienie do Unii ( jako 48 stan z kolei ) .
(trg)="44"> Em 14 de fevereiro de 1912 , o Arizona tornou-se o 48º estado dos Estados Unidos .

(src)="45"> Drugim , co do wielkości skupiskiem polonijnym jest Tucson .
(trg)="45"> Tucson é a segunda maior cidade do estado .

(src)="46"> Cechą charakterystyczną większości anime jest styl rysowania .
(trg)="46"> A etimologia da palavra anime é contestada .

(src)="47"> Wśród niewielkiej liczby jezior wymienić należy : Maracaibo , Patos , Titicaca .
(trg)="47"> Entre os lagos andinos , destacam-se o Titicaca e o Poopó .

(src)="48"> W Ameryce Południowej można się także spotkać z : językiem hindi i jawajskim w Surinamie , włoskim w Argentynie , Brazylii , Kolumbii , Chile , Wenezueli , Peru i Paragwaju .
(trg)="48"> Outras línguas encontradas na América do Sul incluem hindi e indonésio no Suriname ; italiano na Argentina , Brasil , Uruguai , Venezuela e Chile ; e alemão em algumas regiões de Argentina , Chile , Venezuela e Paraguai .

(src)="49"> Antybiotyki wchłaniają się z jelit w różnym stopniu .
(trg)="49"> Estão de fora da lista os antibióticos usados exclusivamente em hospitais .

(src)="50"> Doprowadziło to do powstania współczesnych pojęć algebry abstrakcyjnej , takich jak dziedzina Euklidesa .
(trg)="50"> Isto conduziu a noções da moderna álgebra abstrata tais como os domínios euclidianos .

(src)="51"> Istnieje wiele teoretycznych i praktycznych zastosowań algorytmu .
(trg)="51"> O algoritmo tem muitas aplicações teóricas e práticas .

(src)="52"> Polikarp .
(trg)="52"> ii.

(src)="53"> * The Early Christian World , vol .
(trg)="53"> * W. Hüttle , Antoninus Pius vol .

(src)="54"> Opublikował ponad 450 prac , w tym ponad 300 naukowych .
(trg)="54"> Publicou mais de 300 trabalhos científicos , juntamente com mais de 150 obras não científicas .

(src)="55"> Jego matką była Paulina Einstein ( z domu Koch ) , a ojcem Hermann Einstein .
(trg)="55"> Seus pais eram Hermann Einstein , um vendedor e engenheiro , e Pauline Einstein ( nascida Koch ) .

(src)="56"> Albert Einstein pierwszy raz zetknął się z nauką , gdy miał pięć lat .
(trg)="56"> Com cinco anos de idade o jovem Albert estudou em uma escola elementar católica durante três anos .

(src)="57"> Za radą dyrektora ETHZ Einstein postanowił spędzić rok w Aarau w Szwajcarii , by ukończyć szkołę średnią .
(trg)="57"> Seguindo o conselho do diretor da Politécnica , frequentou a Escola Cantonal em Aarau , Suíça , entre 1895 e 1896 para completar o ensino secundário .

(src)="58"> 6 stycznia 1903 r . Albert Einstein i Mileva Marić wzięli w Bernie ślub cywilny .
(trg)="58"> = = = Família e início de carreira = = = Einstein e Marić casaram-se em janeiro de 1903 .

(src)="59"> 14 maja 1904 r. urodził się pierwszy syn Einsteina , Hans Albert , który później również został wybitnym uczonym .
(trg)="59"> Em maio de 1904 nasceu o primeiro filho do casal , Hans Albert Einstein , em Berna , na Suíça .

(src)="60"> Kolejny syn , Eduard , urodził się 28 lipca 1910 .
(trg)="60"> Seu segundo filho , Eduard , nasceu em Zurique , em julho de 1910 .

(src)="61"> Kolejną podróż Einstein odbył w 1925 r. do Argentyny , Brazylii i Urugwaju .
(trg)="61"> Einstein fez uma viagem à América do Sul , em 1925 , visitando países como Argentina , Uruguai e também o Brasil .

(src)="62"> Schopenhauer powiedział kiedyś : „ Człowiek może robić , co chce , ale nie może chcieć , co chce ” " .
(trg)="62"> Em uma outra entrevista em 1929 , disse : : : Se eu não fosse um físico , provavelmente seria músico .

(src)="63"> = = Osadnictwo = = Znane są różne osiedla kultury Anasazi .
(trg)="63"> Estes são as culturas vizinhas dos anasazi mais populares .

(src)="64"> Została ona jednak odwołana 20 maja 1802 przez Napoleona Bonaparte .
(trg)="64"> Contudo , Napoleão restabeleceu a escravidão a 20 maio de 1802 .

(src)="65"> W Abu Simbel znajduje się kompleks świątynny złożony z dwóch świątyń zbudowanych przez faraona Ramzesa II .
(trg)="65"> O Grande templo de Abu Simbel é um dos mais bem conservados de todo o Egipto .

(src)="66"> = = Mniejsza świątynia = = Mniejsza świątynia w Abu Simbel poświęcona została bogini miłości i piękności Hathor oraz Nefertari .
(trg)="66"> O pequeno templo de Abu Simbel , localizado 150 metros a norte do templo maior , foi construído em honra à sua esposa preferida , Nefertari , e é dedicado à deusa do amor e da beleza , Hathor .

(src)="67"> Nie jest to jednak prawdą .
(trg)="67"> Eu acho que foi mau .

(src)="68"> Przez co najmniej 40 000 lat przed pierwszym brytyjskim osadnictwem pod koniec XVIII wieku Australia była zamieszkana przez rdzennych Australijczyków ( Aborygenów ) , którzy mówili w około 250 językach .
(trg)="68"> Durante cerca de quarenta mil anos antes da colonização europeia iniciada no final do século XVIII , o continente australiano e a Tasmânia eram habitadas por cerca de 250 nações individuais de aborígenes .

(src)="69"> rezerwistów .
(trg)="69"> Knopf .

(src)="70"> W Arabii Saudyjskiej system karny jest bardzo surowy .
(trg)="70"> Na Arábia Saudita igrejas ou outros templos não-muçulmanos são proibidos .

(src)="71"> Hiszpańska kolonizacja rozpoczęła się w 1512 roku .
(trg)="71"> A colonização espanhola iniciou-se em 1512 .

(src)="72"> = = = Współczesność = = = 28 października 2007 wybory prezydenckie wygrała Cristina Fernández de Kirchner zdobywając 44,9 % głosów .
(trg)="72"> Néstor Kirchner executou a campanha de 2007 em favor de sua esposa , a senadora Cristina Fernández de Kirchner .

(src)="73"> * Najniższy punkt : Laguna del Carbón w Santa Cruz , 105 m p.p.m.
(trg)="73"> O ponto mais baixo é a Laguna del Carbón , na província de Santa Cruz , com -105 m abaixo do nível do mar .

(src)="74"> W środkowej części kraju dominują prerie .
(trg)="74"> A Argentina é um país altamente urbanizado .

(src)="75"> W szczególności do Buenos Aires , Córdoby i Rosario .
(trg)="75"> Buenos Aires é uma das grandes capitais do teatro .

(src)="76"> Proces sztucznego wytwarzania opracował w 1904 roku Friedrich Stolz .
(trg)="76"> Foi sintetizada artificialmente por Friedrich Stolz em 1904 .

(src)="77"> Jednak po podróży do ZSRR zmienił poglądy .
(trg)="77"> * " De volta da U.R.S.S.

(src)="78"> Dziś około 2,3 % ludności świata określa siebie jako ateistów , podczas gdy kolejne 11,9 % opisuje się jako nonteistów .
(trg)="78"> Segundo uma estimativa , cerca de 2,3 % da população mundial descreve-se como ateia , enquanto 11,9 % descreve-se como não-religiosa .

(src)="79"> Ateizm był czasami definiowany jako prosty brak wiary w istnienie jakichkolwiek bóstw .
(trg)="79"> O ateísmo tem sido por vezes definido para incluir a simples ausência de crença na existência de qualquer divindade .

(src)="80"> Już w 1772 roku Paul d 'Holbach powiedział , że wszystkie dzieci rodzą się ateistami i nie mają pojęcia o bogu .
(trg)="80"> Já em 1772 , o Barão d ' Holbach disse que : " Todas as crianças nascem ateias , elas não têm ideia de Deus " .

(src)="81"> Silny ateizm to wyraźne stwierdzenie , że bogowie nie istnieją .
(trg)="81"> O ateísmo positivo é a afirmação explícita de que os deuses não existem .

(src)="82"> Jednakże Goparaju Ramachandra Rao w swojej książce " Positive Atheism " ( Pozytywny Ateizm ) , opublikowanej po raz pierwszy w 1972 roku , zaproponował alternatywne znaczenie tego określenia .
(trg)="82"> No entanto , o livro " Ateísmo Positivo " , do escritor indiano Goparaju Ramachandra Rao , publicado pela primeira vez em 1972 , introduziu um uso alternativo do termo .

(src)="83"> = = = = Argumenty epistemologiczne i ontologiczne = = = = Ateizm epistemologiczny dowodzi , że ludzie nie mogą znać boga lub rozstrzygać o jego istnieniu .
(trg)="83"> = = = = Argumentos epistemológicos = = = = O ateísmo epistemológico argumenta que as pessoas não podem conhecer um Deus ou determinar a existência de um Deus .

(src)="84"> Sceptycyzm filozoficzny , oparty na przemyśleniach Davida Hume ’ a , dowodzi że pewność w jakiejkolwiek kwestii jest niemożliwa , a więc nikt nigdy nie może wiedzieć o istnieniu boga .
(trg)="84"> O ceticismo , baseado nas ideias de Hume , afirma que a certeza sobre qualquer coisa é impossível , por isso nunca se pode saber da existência de um Deus .

(src)="85"> Ayer i Theodore Drange odrzucają obydwie kategorie , twierdząc , że obydwa obozy akceptują " bóg istnieje " jako propozycję ; zamiast tego umieszczają nonkognitywizm w jego własnej kategorii .
(trg)="85"> Os filósofos A. J. Ayer e o filósofo norte-americano Theodore M. Drange rejeitam ambas as categorias , afirmando que ambos os campos aceitam a frase " Deus existe " como uma proposição ; eles , ao invés , classificam o não cognitivismo em uma categoria própria .

(src)="86"> Filozofowie tacy jak Ludwig Feuerbach , Friedrich Nietzsche i Zygmunt Freud uważali , że bóg i wierzenia religijne są ludzkimi wymysłami , stworzonymi , aby zaspokajać różnorodne potrzeby psychologiczne i emocjonalne .
(trg)="86"> = = = Redução da importância da religião = = = Filósofos como Ludwig Feuerbach e Sigmund Freud argumentaram que Deus e outras crenças religiosas são invenções humanas , criadas para atender a várias necessidades psicológicas e emocionais .

(src)="87"> Jest to również pogląd wielu buddystów .
(trg)="87"> Esta é também uma visão de muitos budistas .

(src)="88"> Ta forma ateizmu przyjmuje humanizm jako absolutne źródło etyki i wartości i pozwala poszczególnym osobom rozwiązywać problemy moralne bez odwoływania się do boga .
(trg)="88"> Esta forma de ateísmo favorece a humanidade como fonte absoluta da ética e valores , e permite que os indivíduos resolvam problemas morais , sem recorrerem a Deus .

(src)="89"> = = = Starożytność = = = = = = = Grecja = = = = Zachodni ateizm ma swoje korzenie w greckiej filozofii przedsokratejskiej , ale nie wyodrębnił się jako odrębny światopogląd aż do późnego oświecenia .
(trg)="89"> = = = Antiguidade clássica = = = O ateísmo ocidental tem suas raízes na filosofia grega pré-socrática , mas não emerge como uma visão do mundo distinta até o final do Iluminismo .

(src)="90"> Mimo że epikureizm nie wykluczał istnienia bogów , wierzył , że jeśli istnieją , to nie interesuje ich ludzkość .
(trg)="90"> Embora o epicurismo não tenha descartado a existência de deuses , ele acreditava que , se existissem , eles estavam despreocupados com a humanidade .

(src)="91"> Dlatego uważał , że ludzkość nie powinna się obawiać nadnaturalnego .
(trg)="91"> Por esta razão , ele acreditava que a humanidade não devia ter medo do sobrenatural .

(src)="92"> Swoje epikurejskie poglądy na temat kosmosu , atomów , duszy , śmiertelności i religii objaśnia w poemacie " De rerum natura " , który spopularyzował filozofię Epikura w starożytnym Rzymie .
(trg)="92"> Ele expõe seus pontos de vista epicuristas sobre o cosmos , átomos , alma , mortalidade e religião em " De rerum natura " ( ) , que popularizou a filosofia de Epicuro em Roma .

(src)="93"> Względnie duża liczba ocalałych dzieł jego autorstwa miała trwały wpływ na późniejszych filozofów .
(trg)="93"> O volume relativamente grande de obras suas que sobreviveram , teve uma influência duradoura sobre filósofos posteriores .

(src)="94"> Znaczenie słowa " ateista " zmieniało się na przestrzeni klasycznej starożytności .
(trg)="94"> O significado do termo " ateu " mudou ao longo da antiguidade clássica .

(src)="95"> Zwolennicy Ockhama , tacy jak Jan z Mirecourt i Mikołaj z Autrécourt rozpowszechniali ten pogląd .
(trg)="95"> Seguidores de Ockham , como João de Mirecourt e Nicolau de Autrecourt , expandiram esta visão .

(src)="96"> Wynikający z niego podział pomiędzy wiarą a rozumem zainspirowała późniejszych teologów , takich jak John Wycliffe , Jan Hus i Marcin Luter .
(trg)="96"> A divisão resultante entre a fé e a razão influenciou teólogos posteriores , como John Wycliffe , Jan Hus e Martinho Lutero .

(src)="97"> Jednostki , takie jak Leonardo da Vinci , poszukiwały doświadczalności jako środka wytłumaczenia i sprzeciwiały się argumentum ad verecundiam .
(trg)="97"> Indivíduos como Leonardo da Vinci procuraram a experimentação como meio de explicação , e opuseram-se aos argumentos de autoridade religiosa .

(src)="98"> Do innych krytyków religii i Kościoła tego czasu zaliczyć można Niccolò Machiavelli , Bonaventure des Périers i François Rabelais .
(trg)="98"> Outros críticos da religião e da Igreja durante este tempo incluíram Nicolau Maquiavel , Bonaventure des Périers e François Rabelais .

(src)="99"> W ślad za nim poszli inni , otwarcie ateistyczni myśliciele , tacy jak Paul d 'Holbach i Jacques-André Naigeon .
(trg)="99"> Ele foi seguido por outros pensadores abertamente ateus , como o Barão d ' Holbach e Jacques-André Naigeon .

(src)="100"> Filozof David Hume opracował sceptyczną epistemologię opartą na empiryzmie , podważając metafizyczne podstawy teologii naturalnej .
(trg)="100"> O filósofo David Hume desenvolveu uma epistemologia cética fundamentada no empirismo , enfraquecendo a base metafísica da teologia natural .