# it/wiki0.pl-it.xml.gz
# pl/wiki0.pl-it.xml.gz


(src)="1"> === La tecnologia COM ===La tecnologia COM può essere considerata un' evoluzione ed un ampliamento di quella OLE .
(trg)="1"> ActiveX wywodzi się z wcześniejszych technologii Microsoftu – OLE i COM .

(src)="2"> In Internet Explorer , il controllo ActiveX è considerato un controllo OLE integrato dentro una pagina HTML .
(trg)="2"> Z powodu licznych problemów z bezpieczeństwem , nierzadko zaleca się wyłączanie obsługi ActiveX w przeglądarce Microsoft Internet Explorer .

(src)="3"> È assente il tipo booleano ( ovvero variabili dal valore codice_1 o codice_2 ) , ma è possibile usare qualunque variabile come valore booleano : il valore codice_3 , la stringa vuota ( codice_4 ) o una variabile non inizializzata sono considerati codice_2 , mentre qualunque altro valore è codice_1 .
(trg)="3"> W wierszu poleceń podaje się opcje dla awk , tekst programu ( jeśli nie podano go poprzez opcję codice _ 1 lub codice _ 2 ) i wartości , które mają być udostępnione w predefiniowanych zmiennych codice _ 3 i codice _ 4 .

(src)="4"> Infine , AWK supporta le espressioni regolari .
(trg)="4"> AWK posiada wbudowane wsparcie dla wielu funkcji .

(src)="5"> Tale teoria servì come base a Isaac Newton per sviluppare la teoria corpuscolare della luce .
(trg)="5"> Koncepcji tej użył dziesięć lat później Izaak Newton do opracowania korpuskularnej teorii światła .

(src)="6"> Questa prospettiva si è rivelata impossibile .
(trg)="6"> Modelowanie nie jest definiowaniem pojęć pierwotnych .

(src)="7"> Hanno formula bruta CnH2n .
(trg)="7"> Ich wzór ogólny to " CnH2n " .

(src)="8"> Il termine ASN.1 sta per " Abstract Syntax Notation One " ed indica un linguaggio astratto che può essere usato per descrivere una notazione , le relative procedure di encoding e il software che viene utilizzato per maneggiare il codice .
(trg)="8"> ASN.1 ( skrót od " Abstract Syntax Notation One " - abstrakcyjna notacja składniowa numer jeden ) jest to standard służący do opisu struktur przeznaczonych do reprezentacji , kodowania , transmisji i dekodowania danych .

(src)="9"> È stato definito nel 1990 nello standard ISO 8824 e ripreso nel 2000 all' interno della raccomandazione CCITT X.208 .
(trg)="9"> Jest to standard ITU-T / ISO , po raz pierwszy został opisany w roku 1984 jako część dokumentu CCITT X.409 ' 84 .

(src)="10"> ; Anatole France era ateo .
(trg)="10"> Anatole France , właśc .

(src)="11"> * Binford , L.R.
(trg)="11"> Archeologia ( z gr .

(src)="12"> * Volpe , G. " Archeologia subacquea .
(trg)="12"> * Paul Bahn i Colin Renfrew , " Archeologia .

(src)="13"> Determinare le soluzioni di una equazione è un problema centrale in algebra .
(trg)="13"> Algebra – jeden z najstarszych działów matematyki , powstały już w starożytności .

(src)="14"> Tutti i componenti della Creative Cloud vengono venduti anche separatamente .
(trg)="14"> Dostępny jest on w formie abonamentu Creative Cloud .

(src)="15"> Il " plug and play " di AmigaOS , AutoConfig , a causa di un bug non fu utilizzato fino al 1988 con la release 1.3 di AmigaOS .
(trg)="15"> Najnowsza wersja AmigaOS oznaczona jest numerem 4.1 i pojawiło się do niej uaktualnienie Update 1 .

(src)="16"> Sulle macchine PAL il color clock era di circa 28.36 MHz , su quelle NTSC di circa 28.6 MHz .
(trg)="16"> Wyposażona była w procesor MC68030 ( 16 lub 25 MHz ) i chipset ECS .

(src)="17"> == CPU ===== CPU Motorola 68000 ===La CPU di Amiga era un processore Motorola 68000 a 7,16 MHz .
(trg)="17"> Chociaż minęło 7 lat od premiery modelu A1000 , nadal posiadał on procesor 68000 ( 7,14 MHz ) .

(src)="18"> La sua capitale è Tirana , principale centro finanziario del paese .
(trg)="18"> Stolicą kraju jest Tirana , jest to również finansowe centrum kraju .

(src)="19"> Riforme di libero mercato hanno aperto il paese agli investimenti stranieri , in particolare nello sviluppo di infrastrutture energetiche e di trasporto .
(trg)="19"> Reformy wolnego rynku otworzyły kraj na inwestycje zagraniczne , zwłaszcza w rozwój energetyki i infrastruktury transportowej .

(src)="20"> I nazionalisti e i patrioti antifascisti albanesi si organizzarono nella " L.A.N.Ç.
(trg)="20"> Mimo znacznych inwestycji transport drogowy i kolejowy jest słabo rozwinięty .

(src)="21"> Vi sono poi 351 comuni .
(trg)="21"> Te z kolei podzielone są na 351 gmin .

(src)="22"> ) ; di queste ( S.r.l.
(trg)="22"> Pod koniec lat 70 .

(src)="23"> Fu arrestato 8 giorni dopo , il 20 luglio , dalle autorità spagnole e definitivamente espulso dalla Spagna .
(trg)="23"> 20 lipca został aresztowany przez policję hiszpańską i wydalony z Hiszpanii .

(src)="24"> === Isotopi ===Ci sono due isotopi stabili dell' azoto : 14N e 15N .
(trg)="24"> Stabilnymi izotopami azotu są 14N i 15N .

(src)="25"> === Proprietà di trasporto ===== Proprietà chimiche ===== Reattività di N2 ===La molecola N2 è incolore , inodore e insapore .
(trg)="25"> = = = Wpływ azotu na organizm = = = = = = = Azot atmosferyczny = = = = Azot pod normalnym ciśnieniem jest obojętny dla organizmów żywych .

(src)="26"> L' atmosfera terrestre ne contiene lo 0,94 % in volume ( 1,29 % in peso ) .
(trg)="26"> W atmosferze ziemskiej argon występuje w ilości 0,934 % objętościowo ( 1,29 % wagowo ) .

(src)="27"> Poortinga , M.H.Segall , P.R.
(trg)="27"> Badacze z tej grupy to m.in.

(src)="28"> Nel 1966 fu riorganizzata come " United States of America Standards Institute " .
(trg)="28"> W 1966 roku ASA została zreorganizowana i otrzymała nazwę United States of America Standards Institute ( USASI ) .

(src)="29"> Nel 1969 cambiò il nome in " American National Standards Institute " .
(trg)="29"> American National Standards Institute ) jest noszona przez tę instytucję od 1969 roku .

(src)="30"> Si sa che visse nel V secolo a.C. , forse tra il 444 e il 388 a.C. e che ebbe possedimenti nell' isola di Egina .
(trg)="30"> Komedie Arystofanesa zachowały się dzięki szkole , w której traktowano je jako lektury obowiązkowe .

(src)="31"> Confina a nord con il Tennessee , a sud con la Florida e il golfo del Messico , ad ovest con il Mississippi e ad est con la Georgia .
(trg)="31"> Na północy sąsiaduje ze stanem Tennessee , na wschodzie z Georgią , na południu z Florydą i Zatoką Meksykańską , na zachodzie z Missisipi .

(src)="32"> == Geografia ==L'Alabama è il 30º stato per grandezza degli USA con 135.775 km² di estensione .
(trg)="32"> = = Geografia = = Alabama jest trzydziestym co do wielkości stanem USA z powierzchnią 135,775 km ² .

(src)="33"> L' Alabama è situato nel sud degli Stati Uniti e confina a Nord con il Tennessee , a Sud con la Florida e con il Golfo del Messico , a Est con la Georgia e a Ovest con il Mississippi .
(trg)="33"> Stany graniczące z Alabamą to Tennessee na północy , Georgia na wschodzie , Floryda na południu i Missisipi na zachodzie .

(src)="34"> Secondo lo United States Bureau of Economic Analysis , nel 2008 il prodotto lordo è stato di 170 miliardi dollari , o $ 29.411 pro capite .
(trg)="34"> Według agencji badań ekonomicznych w 2008 roku wartość stanowej produkcji wyniosła 170 mld $ co daje 29 411 $ na jednego mieszkańca i jej wzrost wyniósł 0.7 % .

(src)="35"> Inoltre , l' Alabama produce prodotti aerospaziali ed elettronici , per lo più nella zona di Huntsville , la localizzazione della NASA George C. Marshall Space Flight Center e l' US Army Aviation e Missile Command , con sede in Redstone Arsenal .
(trg)="35"> Ponadto na terenie stanu rozwinął się przemysł lotniczy i elektroniczny , głównie na potrzeby wojska , w Centrum Lotów Kosmicznych imienia George 'a C. Marshalla oraz United States Army Aviation and Missile Command w Huntsville .

(src)="36"> UAB è oggi il più grande datore di lavoro della zona e il più grande in Alabama , con una forza lavoro di circa 20.000 dipendenti .
(trg)="36"> Największym pracodawcą w stanie jest szpital Uniwersytetu Stanowego zatrudniający ok . 20 000 pracowników .

(src)="37"> L' Alaska ( , in inglese , ) , italianizzato Alasca , è uno Stato federato degli Stati Uniti d' America .
(trg)="37"> Alaska ( ) – stan USA w północno-zachodniej części Ameryki Północnej , będący eksklawą Stanów Zjednoczonych .

(src)="38"> Copre una superficie di circa 24.709.000 km² che corrisponde al 4,8 % circa della superficie terrestre e al 16,5 % circa delle terre emerse .
(trg)="38"> Ameryka Północna – kontynent o powierzchni 24 242 000 km ² ( co stanowi 16,3 % całkowitej powierzchni lądów na kuli ziemskiej ) , położony na półkulach : północnej i zachodniej .

(src)="39"> Nel 1848 gli USA vinsero la guerra contro il Messico e si appropriarono del Territorio del Nuovo Messico , comprendente l' Arizona .
(trg)="39"> * * 1848 – po wojnie amerykańsko-meksykańskiej obszar wszedł w skład Stanów Zjednoczonych jako część Nowego Meksyku .

(src)="40"> == Gli " anime " nel mondo ===== Asia ===Gli " anime " hanno avuto nel tempo una diffusione planetaria .
(trg)="40"> = = = Gatunki i podgatunki = = = Istnieje wiele gatunków anime , w tym także odpowiednich dla tradycyjnego kina aktorskiego .

(src)="41"> === Africa ===La diffusione degli " anime " in Africa è storia recente .
(trg)="41"> = = = Licencja = = = Poza Japonią anime wydawane są w odpowiedniej dla danego kraju formie .

(src)="42"> Quasi tutto il Sudamerica si trova sopra la placca sudamericana .
(trg)="42"> Niemal cały kontynent znajduje się na płycie południowoamerykańskiej .

(src)="43"> Il risultato del contatto con il materiale in questione è una dermatite da contatto .
(trg)="43"> Objawy anafilaksji pojawiają się w ciągu kilku minut po kontakcie z antygenem .

(src)="44"> ==Note====Bibliografia==* I.U.I.S.
(trg)="44"> Może dojść do ich nawrotu po 4 – 12 godzinach .

(src)="45"> La città storica della regione è Inveraray , che è anche la sede del Duca di Argyll .
(trg)="45"> " Earra-Ghàidheal " ) - historyczne hrabstwo w Szkocji , obecnie w okręgu Argyll and Bute .

(src)="46"> U.S. Library of Congress .
(trg)="46"> " IJmuiden , IJssel " .

(src)="47"> Nel 1903 Albert e Mileva si sposarono in municipio .
(trg)="47"> W 1901 r . Mileva zaszła w ciążę .

(src)="48"> === L' "Annus Mirabilis " 1905 ===Il 1905 è un anno di svolta nella vita di Einstein e nella storia della fisica .
(trg)="48"> = = = Początki kariery naukowej = = = Rok 1905 jest określany jako " Annus mirabilis " ( " cudowny rok " ) Einsteina .

(src)="49"> * un premio , il Premio Einstein .
(trg)="49"> Einstein był deterministą .

(src)="50"> Alla fine del 2004 partecipò a tre eventi organizzati da Elton John e dai giocatori Serena Williams ed Andy Roddick .
(trg)="50"> W 2004 była gościem trzech pokazówek zorganizowanych przez Eltona Johna z udziałem Sereny Williams i Andy 'ego Roddicka .

(src)="51"> Nel gennaio 2005 ha giocato in doppio per beneficenza a favore delle vittime del Maremoto dell' Oceano Indiano con John McEnroe , Roddick e Chris Evert .
(trg)="51"> W styczniu 2005 zagrała po to , by zebrać pieniądze dla ofiar tsunami w Azji Południowo – Wschodniej ; towarzyszyli jej Roddick , John McEnroe i Chris Evert .

(src)="52"> == Storia ==L'assenzio fu inventato da un medico francese , Pierre Ordinaire , che in fuga dalla Rivoluzione francese si trasferì a Couvet ( Svizzera ) nel 1792.
(trg)="52"> Według najczęściej spotykanej historii jego powstania , absynt został po raz pierwszy wytworzony około 1792 roku ( dokładna data nie jest znana ) przez francuskiego lekarza , " Dr. Pierre Ordinaire " , mieszkającego w Couvet w Szwajcarii .

(src)="53"> === Svizzera ===In Svizzera , la proibizione dell' assenzio fu addirittura scritta nella costituzione nel 1907 , in seguito a una iniziativa popolare .
(trg)="53"> = = = Szwajcaria = = = W Szwajcarii sprzedaż i produkcja absyntu była zakazana od 1910 do 2005 roku .

(src)="54"> Il primo vero film di successo è " Il pensionante ( The Lodger ) " , " il suo primo film di suspense " ( Rohmer-Chabrol ) .
(trg)="54"> Jego pierwszym ważnym filmem był " Lokator " ( " The Lodger " ) , który ukazał się w 1927 roku .

(src)="55"> Iniziano i contatti con David O. Selznick .
(trg)="55"> David O. Selznick sprowadził Hitchcocka do Hollywood .

(src)="56">— Beh , è un MacGuffin .
(trg)="56"> Nie jest to jednak prawdą .

(src)="57"> * Sidney Gottlieb , " Hitchcock secondo Hitchcock .
(trg)="57"> Hitchcock był dumny ze swojej umiejętności potęgowania napięcia .

(src)="58"> Il maggior scalo è Sydney .
(trg)="58"> Największym miastem jest Sydney .

(src)="59"> VV . , Il Milione , vol .
(trg)="59"> Pastwiska zajmują 60 % kraju .

(src)="60"> Si stima che gli sciiti siano circa il 15 % della popolazione .
(trg)="60"> Ludność w wieku emerytalnym to zaledwie 2,4 % ludności .

(src)="61"> La libertà religiosa è molto limitata .
(trg)="61"> Oficjalna doktryna religijna to wahhabizm .

(src)="62"> Le popolazioni indigene offrirono doni in argento ai sopravvissuti di un naufragio guidati da Juan Díaz de Solís , che nel 1516 chiamò quella terra " Mar Dulce " .
(trg)="62"> Później , w 1516 r . , dotarł do niego Juan Díaz de Solís ; nazwał je Mar Dulce ( Morze Świeżej Wody , Morze Rześkie ) .

(src)="63"> Il nome Argentina venne menzionato per la prima volta nel poema pubblicato nel 1602 dallo spagnolo Martín del Barco Centenera intitolato " La Argentina y conquista del Río de la Plata " , che descrive la regione del Rio de la Plata e la fondazione della città di Buenos Aires .
(trg)="63"> Nazwa Argentyna stała się popularna również z powodu wiersza opublikowanego w 1602 roku przez Hiszpana Martina del Barco Centenera , zatytułowanego La Argentina , w którym opisany jest region Río de la Plata i założenie miasta Buenos Aires .

(src)="64"> === La colonizzazione , l' indipendenza e la politica estera ===Gli esploratori europei arrivarono in Argentina nel 1516.
(trg)="64"> = = Historia = = = = = Czasy kolonialne i początki niepodległości = = = Przed przybyciem Europejczyków w 1516 r. terenami obecnej Argentyny władali Indianie .

(src)="65"> Il punto più basso è la Laguna del Carbón , nella Provincia di Santa Cruz , 105 metri sotto il livello del mare .
(trg)="65"> * Najniższy punkt : Laguna del Carbón w Santa Cruz , 105 m p.p.m.

(src)="66"> Il centro geografico del paese si trova nella Provincia di La Pampa .
(trg)="66"> W centrum kraju lata są gorące , a zimy chłodne .

(src)="67"> Sono circa 8.500.000 gli autoveicoli circolanti nel paese e circa 5.300.000 le automobili .
(trg)="67"> Bardzo rozwinięta jest sieć połączeń autokarowych w obrębie całego kraju , które kursują bardzo często i są wysoce komfortowe .

(src)="68"> Sono circa 11.000 i Km navigabili .
(trg)="68"> Argentyna posiada około 11 tys .

(src)="69"> I principali porti sono Buenos Aires , Rosario , Mar del Plata , Bahia Blanca , La Plata .
(trg)="69"> Głównymi portami morskimi są : Buenos Aires w szczególności jego portowa dzielnica Puerto Madero , La Plata , Ensenada oraz Bahía Blanca .

(src)="70"> Fu autore del " De humani corporis fabrica libri septem " ( spesso citata ellitticamente come " Fabrica " ) , prima opera scientifica di anatomia , pubblicata nel 1543 a Venezia , arricchita da una variegata rassegna di disegni e illustrazioni del corpo umano .
(trg)="70"> W 1543 napisał dzieło " Budowa ludzkiego ciała " ( " De humani corporis fabrica " ; w skrócie często cytowane jako " Fabrica " ) i zadedykował je Karolowi V. Było to pierwsze wydane drukiem dzieło o anatomii człowieka .

(src)="71"> Le critiche contro di lui si intensificano , e Gide decide di imbarcarsi per Tunisi , nel 1942.
(trg)="71"> Postacie kreowane przez Gide 'a dążyły do wyzwolenia się z niewidzialnych ograniczeń determinującego je świata .

(src)="72"> L' affluenza al voto fu altissima : del 99,71 % in Austria e del 99,60 % in Germania .
(trg)="72"> Według oficjalnego komunikatu ogłoszonego 11 kwietnia 1938 na „ tak ” oddano w Niemczech 99 % głosów , zaś w Austrii – 99,7 % .

(src)="73"> Se non lo fa perché non può , vuol dire che non è onnipotente .
(trg)="73"> Silny ateizm to wyraźne stwierdzenie , że bogowie nie istnieją .

(src)="74"> Si occupò dei " branch " 2.2.x e del 2.4.x , rilasciando la sua serie -ac : un insieme di patch contenente delle funzioni sperimentali .
(trg)="74"> Cox utrzymywał gałąź jądra 2.2.x oraz własną wersję gałęzi 2.4 ( oznaczoną przez dodanie -ac w numerze – na przykład 2.4.3-ac1 ) .

(src)="75"> === Morte ===Solženicyn morì di infarto il 3 agosto 2008 , a 89 anni .
(trg)="75"> = = = Śmierć i pogrzeb = = = Aleksandr Sołżenicyn zmarł 3 sierpnia 2008 na zawał serca , przeżywszy 89 lat .

(src)="76"> In Grecia Ares è il figlio di Zeus ed Era .
(trg)="76"> = = Dzieciństwo = = Ares był synem Zeusa i Hery .

(src)="77"> In onore di Atena Itonia si celebravano le Pambeozie .
(trg)="77"> Atena i Posejdon udzielili jej pomocy .

(src)="78"> Era stata tuttavia Atena stessa a rendere Medusa ciò che era .
(trg)="78"> Podobnie Atena Warwakjon czy Atena z Palmyry to dzieła Fidiasza .

(src)="79"> Eds .
(trg)="79"> Gdańsk .

(src)="80"> Questi attirarono l' attenzione di Evans , sovrintendente dell' Ashmolean Museum di Oxford , dal 1884 al 1908.
(trg)="80"> Syn odziedziczył po nim zamiłowanie do tej dziedziny nauki i został w roku 1884 kuratorem oksfordzkiego Ashmolean Museum .

(src)="81"> Ed è per questo che ci chiamiamo Apple .
(trg)="81"> Również w 2001 roku debiutuje odtwarzacz iPod .

(src)="82"> ===Assedio di Roma===Lo scontro tra i due si riaccese all' inizio del 472.
(trg)="82"> Przez kilka miesięcy 471 i 472 zbuntowany wódz oblegał Rzym , w którym bronił się Antemiusz .

(src)="83"> Hitler diceva apertamente quanto pensava a una grossa fetta dell' elettorato , non solo di destra , ma anche di sinistra .
(trg)="83"> Christa Schroeder , sekretarka Hitlera , wspomniała w swych wydanych po latach pamiętnikach : „ Hitler nie był przywiązany do Kościoła .

(src)="84"> Al di fuori della Germania era invece spesso oggetto di derisione .
(trg)="84"> Był pierwszym w Niemczech filmem tego gatunku traktującym o Hitlerze .

(src)="85"> L' asse nord-sud è di 8.600 km circa , quello ovest-est di 9.000 km circa .
(trg)="85"> Linia brzegowa , wraz z wyspami , wynosi powyżej 70 000 km długości .

(src)="86"> Lang .
(trg)="86"> Ant-werp .

(src)="87"> * F.E.
(trg)="87"> God , franc .

(src)="88"> Andrzej Wajda è stato sposato quattro volte .
(trg)="88"> = = = Życie prywatne = = = Andrzej Wajda był czterokrotnie żonaty .

(src)="89"> === Arresto ed esilio ===Nonostante la distanza , Mickiewicz non mitigò i propri rapporti con i Filomati .
(trg)="89"> = = Życiorys = = = = = Dzieciństwo i młodość = = = Adam Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 .

(src)="90"> Abbiamo l' antropologia politica , l' antropologia medica , l' antropologia della parentela , l' antropologia religiosa , l' antropologia applicata e l' antropologia psicologica .
(trg)="90"> Przyjmuje się , że etnografia to czysty opis kultury , etnologia - ogólniejszy opis wraz z wnioskami , a antropologia kulturowa to nauka zajmująca się teoriami dotyczącymi kultury .

(src)="91"> == Bibliografia ==* Alliegro , E. V. , " Antropologia italiana .
(trg)="91"> = = = = Antropologia kognitywna = = = = Antropologia kognitywna pojawiła się w latach 60-80 .

(src)="92"> 1979.
(trg)="92"> nauk .

(src)="93"> Accanto all' asse furono prodotte le sue frazioni – bes ( 2/ 3 ) , semisse ( 1/ 2 ) , quincuncia ( 5/ 12 ) , triente ( 1/ 3 ) , quadrante ( 1/ 4 ) , sestante ( 1/ 6 ) , oncia ( 1/ 12 ) , e semioncia ( 1/ 24 ) – ed i multipli – dupondio ( 2 ) , tresse o tripondio ( 3 ) , quadrusse ( 4 ) , quinquesse ( 5 ) , e decusse ( 10 ) .
(trg)="93"> na mocy ustawy " Lex Papiria " poddano go dalszej redukcji do 1 / 24 funta ( stopa półuncjalna ) , tym samym obniżając wagę monety do 13,64 g.Oprócz monet jednoasowych emitowano też ich frakcje ( części ) : 1 / 2 , 1 / 3 , 1 / 4 , 1 / 6 , 1 / 12 asa .

(src)="94"> 398f .
(trg)="94"> Babilonii .

(src)="95"> E questo non era accettabile .
(trg)="95"> Wszystko inne jest stworzone .

(src)="96"> Sotto il loro dominio la città prese il nome di Ankuwash .
(trg)="96"> Siedziba rządu i ambasad znajduje się również w nowej części miasta .

(src)="97"> ca . ) .
(trg)="97"> Asyria ( akad .

(src)="98"> ) " , regia di Erle C. Kenton ( 1942)*"It Ain't Hay " , regia di Erle C. Kenton ( 1943)*"Avventura in montagna ( Hit the Ice ) " , regia di Charles Lamont ( 1943)*"Gianni e Pinotto in società ( In Society ) " , regia di Jean Yarbrough ( 1944)*"Sperduti nell' harem ( Lost in a Harem ) " , regia di Charles Reisner ( 1944)*"Gianni e Pinotto fra le educande ( Here Come the Co-eds ) " , regia di Jean Yarbrough ( 1945)*"L'arca di Noè ( The Naughty Nineties ) " , regia di Jean Yarbrough ( 1945)*"Gianni e Pinotto a Hollywood ( Abbott and Costello in Hollywood ) " , regia di S. Sylvan Simon ( 1945)*"Il piccolo gigante ( Little Giant ) " , regia di William A. Seiter ( 1946)*"Se ci sei batti due colpi ( The Time of Their Lives ) " , regia di Charles Barton ( 1946)*"Addio all' esercito ( Buck Privates Come Home ) " , regia di Charles Barton ( 1947)*"La vedova pericolosa ( The Wistful Widow of Wagon Gap ) " , regia di Charles Barton ( 1947)*"Il cervello di Frankenstein ( Bud Abbott Lou Costello Meet Frankenstein ) " , regia di Charles Barton ( 1948)*"Gianni e Pinotto contro i gangsters ( The Noose Hangs High ) " , regia di Charles Barton ( 1948)*"Corrida messicana ( Mexican Hayride ) " , regia di Charles Barton ( 1948)*"Gianni e Pinotto e l' assassino misterioso ( Bud Abbott Lou Costello Meet the Killer Boris Karloff ) " , regia di Charles Barton ( 1949)*"Africa strilla ( Africa Screams ) " , regia di Charles Barton ( 1949)*"Gianni e Pinotto alla legione straniera ( Bud Abbott Lou Costello in the Foreign Legion ) " , regia di Charles Lamont ( 1950)*"Gianni e Pinotto contro l' uomo invisibile ( Bud Abbott Lou Costello Meet the Invisible Man ) " , regia di Charles Lamont ( 1951)*"Comin ' Round the Mountain " , regia di Charles Lamont ( 1951)*"Il giardino incantato ( Jack and the Beanstalk ) " , regia di Jean Yarbrough ( 1952)*"Gianni e Pinotto al Polo Nord ( Lost in Alaska ) " , regia di Jean Yarbrough ( 1952)*"Kidd il pirata ( Abbott and Costello Meet Captain Kidd ) " , regia di Charles Lamont ( 1952)*"Viaggio al pianeta Venere ( Abbott and Costello go to Mars ) " , regia di Charles Lamont ( 1953)*"Gianni e Pinotto contro il dr . Jekyll ( Abbott and Costello Meet Dr Jekyll & Mr Hyde ) " , regia di Charles Lamont ( 1953)*"Abbott and Costello Meet the Keystone Kops " , regia di Charles Lamont ( 1954)*"Il mistero della piramide ( Abbott and Costello Meet the Mummy ) " , regia di Charles Lamont ( 1955)*"Gianni e Pinotto banditi col botto o Caccia al tesoro con Gianni e Pinotto ( Dance With Me , Henry !
(trg)="98"> " * 1943 - " Na wyścigach " ( " It Ain 't Hay " ) * 1943 - " Hit the Ice " * 1944 - " Na salonach " ( " In Society " ) * 1944 - " Zagubieni w haremie " ( " Lost in a Harem " ) * 1945 - " Here Come the Co-Eds " * 1945 - " Szulerzy na pokładzie " ( " The Naughty Nineties " ) * 1945 - " Abbott i Costello w Hollywood " ( " Abbott and Costello in Hollywood " ) * 1946 - " Little Giant " * 1946 - " Ich długie życie " ( " The Time of Their Lives " ) * 1947 - " Szeregowcy wracają do domu " ( " Buck Privates Come Home " ) * 1947 - " Wdowa z Wagon Gap " ( " The Wistful Widow of Wagon Gap " ) * 1948 - " The Noose Hangs High " * 1948 - " Abbott i Costello spotykają Frankensteina " ( " Abbott and Costello Meet Frankenstein " ) * 1948 - " Abbott i Costello w Meksyku " ( " Mexican Hayride " ) * 1949 - " Abbott i Costello - Afrykańska przygoda " ( " Africa Screams " ) * 1949 - " Abbott i Costello spotykają mordercę " ( " Abbott and Costello Meet the Killer , Boris Karloff " ) * 1950 - " Abbott i Costello w Legii Cudzoziemskiej " ( " Abbott and Costello in the Foreign Legion " ) * 1951 - " Abbott i Costello spotykają niewidzialnego człowieka " ( " Abbott and Costello Meet the Invisible Man " ) * 1951 - " Godzina komedii " ( " Comin ' Round the Mountain " ) * 1952 - " Jaś i łodyga fasoli " ( " Jack and the Beanstalk " ) * 1952 - " Lost in Alaska " * 1952 - " Abbott i Costello spotykają Kapitana Kidda " ( " Abbott and Costello Meet Captain Kidd " ) * 1953 - " Abbott i Costello lecą na Marsa " ( " Abbott and Costello Go to Mars " ) * 1953 - " Abbott i Costello spotykają Jekylla i Hyde 'a " ( " Abbott and Costello Meet Dr. Jekyll and Mr. Hyde " ) * 1955 - " Abbott i Costello w wytwórni filmowej " ( " Abbott and Costello Meet the Keystone Kops " ) * 1955 - " Abbott i Costello spotykają Mumię " ( " Abbott and Costello Meet the Mummy " ) * 1956 - " Dance with Me , Henry " * 1959 - " The 30 Foot Bride of Candy Rock " * 1965 - " Świat Abbotta i Costello " ( " The World of Abbott and Costello " ) = = Zobacz też = = * Flip i Flap * Bracia Marx = = Linki zewnętrzne = = * oficjalna strona

(src)="99"> A Hiroshige è stato intitolato il cratere Hiroshige , sulla superficie di Mercurio .
(trg)="99"> Hiroshige zmarł w czasie epidemii cholery w Edo .

(src)="100"> * Amaterasu è il nome del protagonista semidivino del manga " The Five Star Stories " .
(trg)="100"> Jednym z bohaterów mangi " Five Star Stories " jest bóg światła o imieniu Amaterasu .