# de_AT/gnome-desktop-2.0.xml.gz
# sk/gnome-desktop-2.0.xml.gz


(src)="s1"> Info zu GNOME
(trg)="s1"> O GNOME

(src)="s2"> Mehr über GNOME erfahren
(trg)="s2"> Naučiť sa viac o GNOME

(src)="s3"> News
(trg)="s3"> Novinky

(src)="s5"> GNOMEs Freunde
(trg)="s5"> Priatelia GNOME

(src)="s6"> Kontakt
(trg)="s6"> Kontakt

(src)="s7"> Die mysteriöse GEGL
(trg)="s7"> Tajomný GEGL

(src)="s9"> Wanda , der GNOME Fisch
(trg)="s9"> GNOME ryba menom Wanda

(src)="s12"> Info zum GNOME-Desktop
(trg)="s12"> O prostredí GNOME

(src)="s14"> Willkommen zum GNOME-Desktop
(trg)="s14"> Víta vás prostredie GNOME

(src)="s15"> Entwickelt von :
(trg)="s15"> Vám priniesli :

(src)="s17"> Version
(trg)="s17"> Verzia

(src)="s18"> Distributor
(trg)="s18"> Distribútor

(src)="s19"> Erstellungsdatum
(trg)="s19"> Dátum zostavenia

(src)="s21"> GNOME ist eine freie , einfach zu bedienende , stabile und barrierefreie Desktop-Umgebung für die Familie UNIX-artiger Betriebssysteme .
(trg)="s21"> GNOME je slobodné , použiteľné , stabilné a dostupné pracovné prostredie pre rodinu operačných systémov podobných Unix-u .

(src)="s22"> GNOME umfasst alles , was Sie benötigen , einschließlich eines Dateimanagers , eines Webbrowsers , der Menüs und vieler Anwendungen .
(trg)="s22"> GNOME obsahuje väčšinu toho , čo vidíte na svojom počítači , vrátane správcu súborov , internetového prehliadača , ponúk a veľa aplikácií .

(src)="s23"> GNOME enthält auch eine vollständige Entwicklungsplattform für Anwendungsentwickler , die das Erstellen von mächtigen und komplexen Anwendungen erlaubt .
(trg)="s23"> GNOME obsahuje aj kompletnú vývojovú platformu pre programátorov aplikácií , ktorá umožňuje vytváranie výkonných a zložitých aplikácií .

(src)="s24"> GNOMEs Augenmerk liegt auf einfacher Bedienbarkeit und Barrierefreiheit , regelmäßigen Veröffentlichungen und starkem Firmenrückhalt , was es einzigartig unter freien Software-Desktops macht .
(trg)="s24"> Zameranie GNOME na použiteľnosť a prístupnosť , pravidelné uvoľňovanie nových verzií a silné firemné zázemie ho robí jedinečným medzi ostatnými slobodnými prostrediami .

(src)="s25"> GNOMEs große Stärke ist unsere starke Gemeinschaft . Nahezu jeder , ob mit oder ohne Programmiererfahrung , kann zur Verbesserung von GNOME beitragen .
(trg)="s25"> Najväčšia sila GNOME je silná komunita . Prakticky každý , programátor alebo neprogramátor , sa môže zapojiť do vylepšovania GNOME .

(src)="s26"> Hunderte Menschen haben am Quelltext von GNOME mitgewirkt , seit es 1997 ins Leben gerufen wurde ; viele weitere haben auf anderem Wege maßgeblich mitgewirkt , einschließlich Übersetzung , Dokumentation und Qualitätssicherung.UnknownMonitor vendor
(trg)="s26"> Stovky ľudí prispeli kódom do GNOME od doby , ako vzniklo v roku 1997 . Veľa ďalších prispelo iným významným spôsobom , napríklad prekladmi , dokumentáciou a kontrolou kvality.UnknownMonitor vendor

(src)="s28"> Fehler beim Lesen der Datei » % s « : % s
(trg)="s28"> Chyba pri čítaní súboru ' % s ' : % s

(src)="s29"> Fehler beim Zurücksetzen von Datei » % s « : % snamename
(trg)="s29"> Chyba pri presune v súbore ' % s ' : % snamename

(src)="s30"> Kein Name
(trg)="s30"> Bez názvu

(src)="s31"> » % s « ist weder eine reguläre Datei noch ein reguläres Verzeichnis .
(trg)="s31"> Súbor ' % s ' nie je normálny súbor alebo adresár .

(src)="s33"> Kein Dateiname zum Speichern
(trg)="s33"> Nezadaný názov súboru pre uloženie

(src)="s34"> % s wird gestartet
(trg)="s34"> Spúšťa sa % s

(src)="s35"> Keine URL zum Starten
(trg)="s35"> Nezadané URL , ktoré sa má spustiť

(src)="s36"> Kein startbarer Eintrag
(trg)="s36"> Položka nie je spustiteľná

(src)="s37"> Kein ausführbarer Startbefehl
(trg)="s37"> Nezadaný príkaz ( Exec ) , ktorý sa má spustiť

(src)="s38"> Ungültiger Befehl zum Starten
(trg)="s38"> Neplatný príkaz ( Exec ) , ktorý sa má spustiť

(src)="s39"> Zeichenkodierung von % s unbekannt
(trg)="s39"> Neznáme kódovanie pre : % s

(src)="s45"> position " , " size " , and " maximum
(trg)="s45"> nepodarilo sa získať informácie o výstupe % dposition " , " size " , and " maximum

(src)="s59"> requested " , " minimummaximum
(trg)="s59"> žiaden z vybraných režimov nebol kompatibilný s možnými režimami : % srequested " , " minimummaximum

(src)="s60"> MirrorPantallas en Espejo " , * not * " Espejar Pantallas
(trg)="s60"> vyžadovaná virtuálna veľkosť nezodpovedá dostupnej veľkosti : vyžadované = ( % d , % d ) , minimum = ( % d , % d ) , maximum = ( % d , % d ) MirrorPantallas en Espejo " , * not * " Espejar Pantallas

# de_AT/gnome-menus-3.0.xml.gz
# sk/gnome-menus-3.0.xml.gz


(src)="s1"> Sound und Video
(trg)="s1"> Zvuk a video

(src)="s2"> Multimedia Menü
(trg)="s2"> Ponuka multimédií

(src)="s3"> Programmieren
(trg)="s3"> Programovanie

(src)="s4"> Werkzeuge für Softwareentwicklung
(trg)="s4"> Nástroje pre vývoj softvéru

(src)="s5"> Bildung
(trg)="s5"> Vzdelávanie

(src)="s6"> Spiele
(trg)="s6"> Hry

(src)="s7"> Spiel und Unterhaltung
(trg)="s7"> Hry a zábava

(src)="s8"> Grafik
(trg)="s8"> Grafika

(src)="s9"> Grafikanwendungen
(trg)="s9"> Grafické aplikácie

(src)="s10"> Internet
(trg)="s10"> Internet

(src)="s11"> Internetanwendungen
(trg)="s11"> Programy pre prístup k internetu , ako je www a e-mail

(src)="s12"> Büro
(trg)="s12"> Kancelária

(src)="s13"> Büroanwendungen
(trg)="s13"> Kancelárske aplikácie

(src)="s14"> Systemwerkzeuge
(trg)="s14"> Systémové nástroje

(src)="s15"> Systemkonfiguration und Abfragen
(trg)="s15"> Systémová konfigurácia a sledovanie

(src)="s18"> Zubehör
(trg)="s18"> Príslušenstvo

(src)="s19"> Desktop-Zubehör
(trg)="s19"> Príslušenstvo pracovnej plochy

(src)="s20"> Anwendungen
(trg)="s20"> Aplikácie

(src)="s21"> Andere
(trg)="s21"> Ostatné

(src)="s22"> Sonstige Anwendungen
(trg)="s22"> Aplikácie , ktoré nezapadajú do ostatných kategórií

(src)="s50"> Verwaltung
(trg)="s50"> Správawidecelosystémové " alebo " pre celý systém

(src)="s52"> Präferenzen
(trg)="s52"> Nastavenia

(src)="s53"> Eigene Präferenzen
(trg)="s53"> Osobné nastavenia

(src)="s61"> Personal settings
(trg)="s61"> Nastavenia pre niektoré hardvérové zariadeniaPersonal settings

(src)="s64"> System
(trg)="s64"> Systém

# de_AT/texinfo.xml.gz
# sk/texinfo.xml.gz