# da/account-plugins.xml.gz
# hi/account-plugins.xml.gz


(src)="s1"> Inkluderer Gmail , Google Docs , Google + , YouTube og Picasa
(trg)="s1"> शामिल करता हैं Gmail , गूगल डॉक ् स , गूगल + , यूट ् यूब और पिकासा

# da/accounts-service.xml.gz
# hi/accounts-service.xml.gz


# da/activity-log-manager.xml.gz
# hi/activity-log-manager.xml.gz


(src)="s1"> Aktivitetsloghåndtering
(trg)="s1"> गतिविधि अभिलेख प ् रबंधक

(src)="s2"> Indstil hvad som registreres i din Zeitgeist-aktivitetslog
(trg)="s2"> ज ़ ाइट ् गाइस ् ट क ् या दर ् ज करता है उसे चुनें

(src)="s3"> Værktøj til håndtering af aktiviteter og privatliv
(trg)="s3"> गोपनीयता तथा गतिविधि व ् यवस ् थापक

(src)="s5"> Privatlivs- og aktivitetshåndtering
(trg)="s5"> गोपनीयता तथा गतिविधि व ् यवस ् थापक

(src)="s10"> Diagnostik
(trg)="s10"> जाँच

(src)="s19"> Navn
(trg)="s19"> नाम

(src)="s20"> Ingen beskrivelse tilgængelig
(trg)="s20"> कोई वर ् णन उपलब ् ध नहीं

(src)="s21"> Sidst brugt
(trg)="s21"> आखरी इस ् तेमाल

(src)="s22"> Aktivitet
(trg)="s22"> गतिविधि

(src)="s23"> Vælg program
(trg)="s23"> ऐप ् लकेशन चुनें

(src)="s24"> I dag , % H : % M
(trg)="s24"> आज , % H : % M

(src)="s25"> I går , % H : % M
(trg)="s25"> कल , % H : % M

(src)="s26"> % e % B % Y , % H : % M
(trg)="s26"> % e % B % Y , % H : % M

(src)="s27"> Aldrig
(trg)="s27"> कभी नहीं

(src)="s28"> Fra :
(trg)="s28"> से :

(src)="s29"> Til :
(trg)="s29"> को :

(src)="s31"> % d % B % Y
(trg)="s31"> % d % B % Y

# da/adduser.xml.gz
# hi/adduser.xml.gz


(src)="s1"> Kun root må tilføje en bruger eller gruppe til systemet .
(trg)="s1"> सिर ् फ मूूल प ् रयोक ् ता ही इस सिस ् टम पर प ् रयोक ् ता या समूह जोड ़ सकता है ।

(src)="s2"> Kun et eller to navne er tilladt .
(trg)="s2"> केवल एक या दो नाम स ् वीकृत हैं ।

(src)="s3"> Specificer kun et navn i denne tilstand .
(trg)="s3"> इस मोड में मात ् र एक ही नाम दें ।

(src)="s4"> --group , --ingroup og --gid kan ikke bruges sammen .
(trg)="s4"> --समूह , --अंतर ् समूह , और -- समूहनाम विकल ् प आपस में

(src)="s5"> Hjemmemappen skal være en absolut sti .
(trg)="s5"> घर-निर ् देशिका शुद ् ध मार ् ग होनी चाहिए ।

(src)="s6"> Advarsel : Den hjemmemappe % s du angav findes allerede .
(trg)="s6"> चेतावनी : आपके द ् वारा दिया गया घर-निर ् देशिका का पथ % s पहले से मौजूद है ।

(src)="s11"> GID ' et » % s « er allerede i brug .
(trg)="s11"> समूह नाम ' % s ' पहले से ही प ् रयोग में है ।

(src)="s12"> Intet GID er ledigt i intervallet % d- % d ( FIRST _ SYS _ GID - LAST _ SYS _ GID ) .
(trg)="s12"> कोई समूह नाम , सीमा % d- % d ( FIRST _ SYS _ GID - LAST _ SYS _ GID ) में उपलब ् ध नहीं है ।

(src)="s13"> Gruppe » % s « ikke tilføjet .
(trg)="s13"> समूह ' % s ' नहीं निर ् मित किया गया ।

(src)="s15"> Færdig .
(trg)="s15"> संपन ् न ।

(src)="s16"> Gruppen » % s « findes allerede .
(trg)="s16"> समूह ' % s ' पहले से ही विद ् यमान है ।

(src)="s17"> Intet GID er ledigt i intervallet % d- % d ( FIRST _ GID - LAST _ GID ) .
(trg)="s17"> कोई समूह नाम , सीमा % d- % d ( FIRST _ SYS _ GID - LAST _ SYS _ GID ) में उपलब ् ध नहीं है ।

(src)="s18"> Brugeren » % s « findes ikke .
(trg)="s18"> प ् रयोक ् ता `%s ' विद्यमान नहीं है।

(src)="s19"> Gruppen » % s « findes ikke .
(trg)="s19"> समूह `%s ' विद्यमान नहीं है।

(src)="s20"> Brugeren » % s « er allerede et medlem af » % s « .
(trg)="s20"> प ् रयोक ् ता `%s ' पहले से ही ` % s 'का सदस्य है।

(src)="s21"> Tilføjer bruger » % s « til gruppen » % s « ...
(trg)="s21"> प ् रयोक ् ता `%s ' को समूह ` % s ' में सम्मिलित कर रहा है ...

(src)="s23"> Brugeren » % s « findes allerede . Afslutter .
(trg)="s23"> प ् रयोक ् ता `%s ' पहले से उपस्थित है. कार्य रद्द

(src)="s24"> Brugeren » % s « findes allerede med en anden UID . Afslutter .
(trg)="s24"> प ् रयोक ् ता `%s ' दूसरी पहचान (UID) के साथ मोजूद है. कार्य रद्द.

(src)="s25"> Intet UID- / GID-par er ledigt i intervallet % d- % d ( FIRST _ SYS _ UID - LAST _ SYS _ UID ) .
(trg)="s25"> सीमा % d- % d ( FIRST _ SYS _ UID - LAST _ SYS _ UID ) में कोई प ् रयोक ् ता नाम / समूह नाम जोड ़ ा उपलब ् ध नहीं है ।

(src)="s26"> Bruger » % s « blev ikke tilføjet .
(trg)="s26"> प ् रयोक ् ता `%s ' नहीं बनाया गया।

(src)="s27"> Intet UID ledigt i intervallet % d- % d ( FIRST _ SYS _ UID - LAST _ SYS _ UID ) .
(trg)="s27"> सीमा % d- % d ( FIRST _ SYS _ UID - LAST _ SYS _ UID ) में कोई प ् रयोक ् ता नाम उपलब ् ध नहीं है ।

(src)="s28"> Intern fejl
(trg)="s28"> आंतरिक त ् रुटि

(src)="s30"> Tilføjer ny gruppe » % s « ( GID % d ) ...
(trg)="s30"> नया समूह `%s ' (GID %d) जोड़ा जा रहा है.

(src)="s35"> Tilføjer bruger » % s « ...
(trg)="s35"> प ् रयोक ् ता `%s ' जोड़ा जा रहा है...

(src)="s36"> Intet UID- / GID-par er ledigt i intervallet % d- % d ( FIRST _ UID - LAST _ UID ) .
(trg)="s36"> सीमा % d- % d ( FIRST _ UID - LAST _ UID ) में कोई प ् रयोक ् ता नाम / समूह नाम जोड ़ ा उपलब ् ध नहीं ।

(src)="s37"> Intet UID ledigt i intervallet % d- % d ( FIRST _ UID - LAST _ UID ) .
(trg)="s37"> कोई प ् रयोक ् ता नाम सीमा % d- % d ( FIRST _ UID - LAST _ UID ) में उपलब ् ध नहीं है ।

(src)="s38"> Tilføjer ny gruppe » % s « ( % d ) ...
(trg)="s38"> नया `%s ' ( %d) समूह जोड़ा जा रहा है ...

(src)="s39"> Tilføjer ny bruger » % s « ( % d ) med gruppe » % s « ...
(trg)="s39"> नया प ् रयोक ् ता `%s ' ( %d) समूह `% s ' के साथ जोड़ा जा रहा है ...

(src)="s40"> Tilladelse nægtet
(trg)="s40"> अनुमति अस ् वीकार ।

(src)="s41"> ugyldig kombination af tilvalg
(trg)="s41"> गलत विकल ् पों का संयोजन

(src)="s42"> uventet fejl , intet gjort
(trg)="s42"> अनअपेक ् षित असफलता , कुछ नहीं किया गया ।

(src)="s43"> uventet fejl , adgangskodefil mangler
(trg)="s43"> अनअपेक ् षित असफलता , कूटशब ् द संचिका अनुपलब ् ध ।

(src)="s44"> adgangskodefil optaget , forsøg igen
(trg)="s44"> कूटशब ् द फाइल व ् यस ् त , पुनः प ् रयास करें ।

(src)="s45"> ugyldigt argument for tilvalg locale noexpr
(trg)="s45"> locale noexpr

(src)="s46"> Forsøg igen ? [ j / N ] locale yesexpr
(trg)="s46"> locale yesexpr

(src)="s50"> Opretter ikke hjemmemappe » % s « .
(trg)="s50"> गृह निर ् देशिका `%s ' नहीं निर्मित की गई।

(src)="s58"> Brugeren » % s « findes allerede , og er ikke en systembruger .
(trg)="s58"> प ् रयोक ् ता `%s ' पहले से ही विद्यमान है, और तंत्र प्रयोक्ता नहीं है.

(src)="s59"> Brugeren » % s « findes allerede .
(trg)="s59"> प ् रयोक ् ता `%s ' पहले से ही विद्यमान है।

(src)="s65"> Tillader brug af tvivlsomt brugernavn .
(trg)="s65"> संदिग ् ध प ् रयोक ् ता नाम के प ् रयोग की अनुमति दी जा रही है ।

(src)="s77"> adduser [ --home MAPPE ] [ --shell SKAL ] [ --no-create-home ] [ --uid ID ] [ --firstuid ID ] [ --lastuid ID ] [ --gecos GECOS ] [ --ingroup GRUPPE | --gid ID ] [ --disabled-password ] [ --disabled-login ] BRUGER Tilføj en normal bruger adduser --system [ --home MAPPE ] [ --shell SKAL ] [ --no-create-home ] [ --uid ID ] [ --gecos GECOS ] [ --group | --ingroup GRUPPE | --gid ID ] [ --disabled-password ] [ --disabled-login ] BRUGER Tilføj en systembruger adduser --group [ --gid ID ] GRUPPE addgroup [ --gid ID ] GRUPPE Tilføj en brugergruppe adduser --group --system [ --gid ID ] gruppe addgroup --system [ --gid ID ] gruppe Tilføj en systemgruppe adduser BRUGER GRUPPE Tilføj en eksisterende bruger til en eksisterende gruppe Generelle tilvalg : --quiet | -q giv ikke procesinformation til stdout --force-badname tillad brugernavne som ikke matcher konfigurationsvariablen NAME _ REGEX --help | -h hjælpetekst --version | -v versionnummer og ophavsret --conf | -c FIL brug FIL som konfigurationsfil --help " and " --version
(trg)="s77"> --help " and " --version

(src)="s78"> Kun root må fjerne en bruger eller gruppe fra systemet .
(trg)="s78"> केवल मूल प ् रयोक ् ता ही एक प ् रयोक ् ता अथवा समूह को हटा सकता है ।

(src)="s79"> Ingen tilvalg tilladt efter navne .
(trg)="s79"> नाम के बाद कोई विकल ् प स ् वीकार ् य नहीं है ।

(src)="s80"> Indtast et gruppenavn der skal fjernes :
(trg)="s80"> हटाने के लिए समूह नाम दें ।

(src)="s81"> Indtast et brugernavn der skal fjernes :
(trg)="s81"> हटाने के लिए प ् रयोक ् ता नाम दें ।

# da/aisleriot.xml.gz
# hi/aisleriot.xml.gz


(src)="s1"> Kabale
(trg)="s1"> एस ् लेरियॉट सॉलिटेयर

(src)="s2"> Spil mange forskellige kortspil
(trg)="s2"> भिन ् न प ् रकार के सॉलिटेयर खेल खेलें

(src)="s3"> kabale ; kort ; syvkabale ; edderkop ; napoleon ; huskespil ;
(trg)="s3"> सोलिटेयर ; पत ् ते ; क ् लोंडाइक ; मकड ़ ी ; FreeCell ; धैर ् य ;

(src)="s4"> Temafilnavn
(trg)="s4"> प ् रसंग फाइल नाम

(src)="s5"> Navnet på filen med grafikken til kortene .
(trg)="s5"> पत ् तों हेतु ग ् राफ ़ िक ् स सहित फ ़ ाइल का नाम .

(src)="s6"> Om værktøjslinjen skal vises
(trg)="s6"> उपकरण-पट ् टी दिखाएँ या नहीं

(src)="s7"> Om statuslinjen skal vises
(trg)="s7"> स ् थिति-पट ् टी दिखाएँ या नहीं

(src)="s8"> Vælg kontrolstilen
(trg)="s8"> नियंत ् रण की शैली का चयन करें

(src)="s9"> Vælg mellem træk og slip eller at klikke først på startpunkt så på slutpunkt .
(trg)="s9"> चुनें कि कार ् ड खींचना है या गंतव ् य के बजाय श ् रोत पर क ् लिक करना है .

(src)="s10"> Lyd
(trg)="s10"> ध ् वनि

(src)="s11"> Om lydhændelser skal afspilles .
(trg)="s11"> घटनाओं हेतु ध ् वनि बजाएँ या नहीं .

(src)="s12"> Animationer
(trg)="s12"> एनीमेशन

(src)="s13"> Om flytninger af kort skal animeres .
(trg)="s13"> कार ् ड चालों में एनीमेशन उपयोग करें या नहीं .

(src)="s14"> Spilfil der skal benyttes
(trg)="s14"> खेल फ ़ ाइल उपयोग में

(src)="s15"> Navnet på den Scheme-fil der indeholder kortspillet der skal spilles .
(trg)="s15"> प ् रसंग फ ़ ाइल का नाम जिसमें खेला जाने वाला सॉलिटेयर खेल है .

(src)="s16"> Statistik for spillede spil
(trg)="s16"> खेल पुनः प ् रारंभ करें

(src)="s17"> En liste af strenge udformede som femtupler : navn , vundne , totalt spillede spil , bedste tid ( i sekunder ) og dårligste tid ( også i sekunder ) . Spil der ikke er blevet prøvet , behøver ikke at blive repræsenteret .
(trg)="s17"> स ् ट ् रिंग की सूची जो पांच गुने रूप में आता है : name , wins , total games played , best time ( सेकेंड में ) और worst time ( सेकेंड में ही ) . नहीं खेला गया खेल दिखाया नहीं जा सकता .

(src)="s18"> Nyligt spillede
(trg)="s18"> हाल में खेले खेल के नाम

(src)="s19"> En liste af nyligt spillede spil .
(trg)="s19"> हाल में खेले गए खेल के नाम .

(src)="s20"> Nyt spil
(trg)="s20"> नया खेल

(src)="s21"> Skift spil
(trg)="s21"> खेल बदलें

(src)="s22"> Statistik
(trg)="s22"> सांख ् यिकी

(src)="s23"> Fuldskærm
(trg)="s23"> पूर ् णस ् क ् रीन

(src)="s24"> Hjælp
(trg)="s24"> मदद

(src)="s26"> Afslut
(trg)="s26"> बाहर

(src)="s27"> Vælg kabale
(trg)="s27"> खेल चुनें

(src)="s28"> _ Vælg
(trg)="s28"> चुनें ( _ S )

(src)="s29"> _ Indhold
(trg)="s29"> विषय सूची ( _ C )

(src)="s30"> _ Fuldskærm
(trg)="s30"> फुलस ् क ् रीन ( _ F )

(src)="s31"> F _ if _ New " is for the menu item ' Game- > New ' , implies " New Game
(trg)="s31"> संकेत ( _ H ) _ New " is for the menu item ' Game- > New ' , implies " New Game

(src)="s32"> _ Nyt _ New Game
(trg)="s32"> नया ( _ N ) _ New Game

(src)="s33"> _ Nyt spil
(trg)="s33"> नया खेल ( _ N )

(src)="s34"> _ Omgør trækReset
(trg)="s34"> चाल फिर चलें ( _ R ) Reset

(src)="s35"> _ Nulstil _ Restart " is the menu item ' Game- > Restart ' , implies " Restart Game
(trg)="s35"> रीसेट करें ( _ R ) _ Restart " is the menu item ' Game- > Restart ' , implies " Restart Game

(src)="s36"> _ Genstart
(trg)="s36"> पुन : आरंभ करें ( _ R )

(src)="s37"> _ Fortryd træk
(trg)="s37"> चाल वापस लें ( _ U )

(src)="s38"> _ Giv kort
(trg)="s38"> डील ( _ D )

(src)="s39"> _ Afslut fuldskærm
(trg)="s39"> पूर ् ण स ् क ् रीन छोड ़ ें ( _ L )