# cy/debian-tasks.xml.gz
# wo/debian-tasks.xml.gz


(src)="s1"> Cronfa ddata SQL
(trg)="s1"> Baasu done SQL

(src)="s2"> Mae 'r tasg hwn yn dewis pecynnau cleient a gweinydd ar gyfer y cronfa ddata PostgreSQL .
(trg)="s2"> Bii task dafay tann ay paket yu kiliyaŋ ak serwóor bu baasu done bu PostreSQL .

(src)="s3"> Mae PosrgreSQL yn gronfa data perthynol , sy 'n darparu cydymffurfiad SQL92 cynyddol a rhai nodweddion SQL3 . Mae 'n addas ar gyfer defnydd gyda cronfeydd data aml-ddefnyddiwr , drwy ei gyfleusterau ar gyfer trafodion a chloi mân .
(trg)="s3"> PostgreSQL ab baasu done relaasionel la , bu meeŋgóo ak SQL92 am yit ay melo yu SQL3 . Maneesna koo jëfandikoo muy ab baasu done bu nit ñu bare di dukk , ngir yombal yimu am ci def ay transaksioŋ ak tëj gimu mana tëj fiise buñu nekk diko jëfandikoo .

(src)="s6"> Gweinydd DNS
(trg)="s6"> Serwóor DNS

(src)="s7"> Sefydlu 'r gweinydd DNS BIND , a phecynnau dogfennaeth a chyfleuster eraill .
(trg)="s7"> Dafay tann serwóor BIND DNS ak dokimantaasioŋ yi ci aju ak ay paket yuy jumtukaay ( utilitaire ) .

(src)="s8"> Gweinydd ffeiliau
(trg)="s8"> Serwóor bu fiise

(src)="s9"> Mae 'r tasg hwn yn paratoi eich system i fod yn weinydd ffeiliau , gan gynnal CIFS a NFS .
(trg)="s9"> Bii task dafay regle sa sistem bi bamu doon ab serwóor bu fiise , àttan lii di CIFS ak NFS .

(src)="s14"> Laptop
(trg)="s14"> Portaabal

(src)="s18"> Gweinydd ebost
(trg)="s18"> Serwóor bu mail

(src)="s19"> Mae 'r tasg hwn yn dewis amryw becynnau sy 'n ddefnyddiol ar gyfer system gweinydd ebost cyffredinol .
(trg)="s19"> Bii task dafay tann ay pakey yu bare yu am njariñ ci ab sistemu serwóor bu mail .

(src)="s22"> Gweinydd argraffu
(trg)="s22"> Serwóor bu móol ( imprimante )

(src)="s23"> Mae 'r tasg hwn yn paratoi eich system i fod yn weinydd argraffu .
(trg)="s23"> Bii task dafay regle sa sistem bi bamu doon ab serwóor bu imprimante .

(src)="s28"> Gweinydd Gwe
(trg)="s28"> Serwóor bu web

(src)="s29"> Mae 'r tasg hwn yn dewis pecynnau sy 'n ddefnyddiol ar gyfer gweinydd gwe cyffredinol .
(trg)="s29"> Bii task dafay tann ay paket yu am njariñ ci ab sistem bu am serwóor bu web .

# cy/gnome-desktop-2.0.xml.gz
# wo/gnome-desktop-2.0.xml.gz


(src)="s1"> Ynghylch GNOME
(trg)="s1"> lu jëm ci GNOME

(src)="s2"> Dysgu mwy am GNOME
(trg)="s2"> gën a xam lu jëm ci GNOME

(src)="s3"> Newyddion
(trg)="s3"> xibaar

(src)="s4"> Llyfrgell GNOME
(trg)="s4"> Kàgguy GNOME

(src)="s5"> Cyfeillion GNOME
(trg)="s5"> Xariti GNOME

(src)="s6"> Cyswllt
(trg)="s6"> jotukaay

(src)="s7"> Y GEGL Rhyfeddol
(trg)="s7"> Kéemtaan gu GEGL

(src)="s9"> Wanda pysgodyn GNOME
(trg)="s9"> Wanda , jën bu Gnome

(src)="s10"> _ Agor LAU
(trg)="s10"> _ Ubbi URL

(src)="s11"> _ Copïo 'r URL
(trg)="s11"> _ Duppi URL

(src)="s12"> Ynghylch y Penbwrdd GNOME
(trg)="s12"> Ci mbiri Binduwaayu GNOME

(src)="s13"> % ( name ) s : % ( value ) s
(trg)="s13"> % ( tur ) s : % ( value ) s

(src)="s14"> Croeso i 'r penbwrdd GNOME
(trg)="s14"> Dalal-jàmm ci Binduwaayu GNOME

(src)="s15"> Daethpwyd atoch gan :
(trg)="s15"> Ki la ko indil :

(src)="s16"> % ( name ) s : % ( value ) s
(trg)="s16"> % ( tur ) s : % ( value ) s

(src)="s17"> Fersiwn
(trg)="s17"> Sumb

(src)="s18"> Dosbarthwr
(trg)="s18"> Séddalekat

(src)="s19"> Dyddiad Adeiladu
(trg)="s19"> Bés bees àgg

(src)="s20"> Dangos gwybodaeth an y fersiwn yma o GNOME
(trg)="s20"> Woney xibaar ñeel bii sumbu GNOME

(src)="s21"> Mae GNOME yn amgylchedd penbwrdd Rhydd , defnyddiadwy , pwerus , sefydlog , hygyrch ar gyfer y teulu systemau gweithredu sy 'n debyg i Unix .
(trg)="s21"> GNOME ab wërlaayub binduwaay la bu féex , yomb a jëfandikoo , jotale ngir xeeti nosteg doxiin yu dàttu ci UNIX .

(src)="s22"> Mae GNOME yn cynnwys y rhan fwyaf o beth rydych chi 'n ei weld ar eich cyfrifiadur , yn cynnwys y rhelolydd ffeiliau , dewislenni , a llawer o rhaglenni .
(trg)="s22"> GNOME ëmbaale na lu bari ci mbir yi ne ci sa nosukaay , boole ci yorkatu dencukaay yi , joowukaayu web , njël yeek tëriin yu bari .

(src)="s23"> Mae GNOME hefyd yn cynnwys llwyfan datblygaeth cyflawn ar gyfer rhaglennwyr rhaglennu , sy 'n caniatau creu rhaglenni pwerus a chymleth .
(trg)="s23"> Ak GNOME dees na jébbalaale it ab joyaluwaay bees jagleel tëralkat yi , tax ñuy man a bindiy tëriin yu kàttanu te fasu

(src)="s24"> Mae canolbwyntiad GNOME ar ddefnyddioldeb a hygyrchedd , cylchdro rhyddhau rheolaidd , a chefnogaeth corffforaethol gref yn ei wneud e 'n unigryw ymysg penbyrddau Meddalwedd Rhydd .
(trg)="s24"> Bàyyi-xel cig yomb a jëfandikoom ak jotaleem , génnewaat yu tegu ci yoon , ak jàppaleem gu këru-liggéey yu mag tax GNOME doon kenn ci Tëriinu Binduwaay yu Féex yi .

(src)="s25"> Cryfder mwyaf GNOME yw ein cymuned gref . Gall bron unrhywun , gyda neu heb sgiliau rhaglennu , gyfrannu at wella GNOME .
(trg)="s25"> Dooley GNOME mooy askanam gu rëy . Daanaka ku ne , muy ku man walla ku manul bindi tëriin , man ngaa duggal sa loxo ci GNOME ngir gënal ko .

(src)="s26"> Mae cannoedd o bobl wedi cyfrannu côd i GNOME ers iddo gychwyn yn 1997 ; mae llawer eraill wedi cyfrannu mewn ffyrdd pwysig eraill , yn cynnwys cyfieithiadau , dogfenniaeth , a sicrhau ansawdd.UnknownMonitor vendor
(trg)="s26"> Ay Téeméeri nit cëru nañu ci yoonu GNOME dalee ci juddam 1997 ba léegi , ñeneen ñi ci yeneen fànn , muy tekki , uti xibaar ak ci wóoral baaxaayam.UnknownMonitor vendor

(src)="s28"> Gwall tra 'n darllen y ffeil ' % s ' : % s
(trg)="s28"> Njuumte ci njàngum dencukaay ' % s ' : % s

(src)="s29"> Gwall tra 'n ailddirwyn y ffeil ' % s ' : % snamename
(trg)="s29"> Njuumte ci lëmësaatu dencukaay ' % s ' : % snamename

(src)="s30"> Dim enw
(trg)="s30"> Amul tur

(src)="s31"> Nid yw 'r ffeil ' % s ' yn ffeil rheolaidd neu gyfeiriadur .
(trg)="s31"> Dencukaay ' % s ' du dencukaay walla dencuwaay bu baax .

(src)="s33"> Dim enw ffeil i gadw ato .
(trg)="s33"> Joxoo tur dencukaay bi

(src)="s34"> Dechrau % s
(trg)="s34"> Doorug % s

(src)="s35"> Dim LAU i 'w lansio
(trg)="s35"> Amul URL bees man a ubbi

(src)="s36"> Nid yw 'n eitem y gellir lansio
(trg)="s36"> Lii du lees man a ubbi

(src)="s37"> Dim gorchymyn ( Exec ) i 'w lansio
(trg)="s37"> Amulub santaane ( Exec ) bees war a jëfe

(src)="s38"> Gorchymyn annilys ( Exec ) i 'w lansio
(trg)="s38"> Santaane bees war a jëfe ( Exec ) baaxul

(src)="s39"> Amgodiad anhysbys o : ' % s '
(trg)="s39"> Yoonalug % s baaxul

(src)="s44"> Estyniad RANDR ddim yn presennol
(trg)="s44"> lawal gu RANDR nekku fi

(src)="s45"> ffaelu ôl gwybodaeth am allbwn % dposition " , " size " , and " maximum
(trg)="s45"> maneesul a ami xibaar ñeel génn gu % dposition " , " size " , and " maximum

(src)="s48"> ffaelu nôl gwybodaeth am CRTC % d
(trg)="s48"> Maneesul a ami xibaar ci CRTC % d

(src)="s49"> Cluniadur
(trg)="s49"> Yóbbaalewu

(src)="s59"> requested " , " minimummaximum
(trg)="s59"> requested " , " minimummaximum

(src)="s60"> MirrorPantallas en Espejo " , * not * " Espejar Pantallas
(trg)="s60"> MirrorPantallas en Espejo " , * not * " Espejar Pantallas

# cy/gnome-menus-3.0.xml.gz
# wo/gnome-menus-3.0.xml.gz


(src)="s2"> Dewislen amlgyfrwng
(trg)="s2"> Njëlu barimelo

(src)="s3"> Rhaglennu
(trg)="s3"> soqali

(src)="s14"> Offer System
(trg)="s14"> Jumtukaayi liggueyoukay gi

(src)="s21"> Eraill
(trg)="s21"> Yeneen

(src)="s52"> Hoffterau
(trg)="s52"> Tànneef

(src)="s61"> Gosodiadau ar gyfer nifer o ddyfeisiau caledweddPersonal settings
(trg)="s61"> Personal settings

# cy/gnome-session-3.0.xml.gz
# wo/gnome-session-3.0.xml.gz


# cy/newt.xml.gz
# wo/newt.xml.gz


(src)="s1"> Iawn
(trg)="s1"> Ok

(src)="s2"> Diddymu
(trg)="s2"> Neenal

(src)="s3"> Ie
(trg)="s3"> Waaw

(src)="s4"> Na
(trg)="s4"> Déet

# cy/rhythmbox.xml.gz
# wo/rhythmbox.xml.gz


(src)="s224"> Bythfriendly time " string for the current day , strftime format. like " Today 12 : 34 am
(trg)="s224"> friendly time " string for the current day , strftime format. like " Today 12 : 34 am

(src)="s225"> Heddiw % I : % M % pfriendly timeYesterday 12 : 34 am
(trg)="s225"> friendly timeYesterday 12 : 34 am

(src)="s226"> Ddoe % I : % M % pfriendly timeWed 12 : 34 am
(trg)="s226"> friendly timeWed 12 : 34 am

(src)="s227"> % a % I : % M % pfriendly timeFeb 12 12 : 34 am
(trg)="s227"> friendly timeFeb 12 12 : 34 am

(src)="s228"> % b % d % I : % M % pfriendly timeFeb 12 1997
(trg)="s228"> friendly timeFeb 12 1997

(src)="s310"> Last.fm
(trg)="s310"> Last.fm

(src)="s319"> Mix Radio
(trg)="s319"> Mix Radio

(src)="s325"> neighbourhoodneighbourhood
(trg)="s325"> neighbourhoodneighbourhood

(src)="s326"> loved
(trg)="s326"> loved

(src)="s328"> Mix Radio
(trg)="s328"> Mix Radio

(src)="s329"> taggedtag
(trg)="s329"> taggedtag

(src)="s333"> Last.fm
(trg)="s333"> Last.fm

(src)="s335"> Last.fm
(trg)="s335"> Last.fm

(src)="s339"> Tuning station
(trg)="s339"> Tuning station

(src)="s449"> query-sort
(trg)="s449"> query-sort

(src)="s470"> Astraweb ( www.astraweb.com )
(trg)="s470"> Astraweb ( www.astraweb.com )

(src)="s601"> query-sort
(trg)="s601"> query-sort

(src)="s653"> Togli modd chwarae / seibiostop " , 0 , 0 , G _ OPTION _ ARG _ NONE , & stop , N _ ( " Stop playback
(trg)="s653"> stop " , 0 , 0 , G _ OPTION _ ARG _ NONE , & stop , N _ ( " Stop playback

(src)="s673"> mute " , 0 , 0 , G _ OPTION _ ARG _ NONE , & mute , N _ ( " Mute playbackunmute " , 0 , 0 , G _ OPTION _ ARG _ NONE , & unmute , N _ ( " Unmute playback
(trg)="s673"> mute " , 0 , 0 , G _ OPTION _ ARG _ NONE , & mute , N _ ( " Mute playbackunmute " , 0 , 0 , G _ OPTION _ ARG _ NONE , & unmute , N _ ( " Unmute playback

(src)="s685"> % s , % s a % sX days and X hoursX days and X minutesX hours and X minutes
(trg)="s685"> X days and X hoursX days and X minutesX hours and X minutes

(src)="s699"> Launchpad Contributions : Agnieszka Zajączkowska https : / / launchpad.net / ~ agnieszka-zajaczkowska Craig Lomax https : / / launchpad.net / ~ c-lomax-uk David Jones https : / / launchpad.net / ~ dwrjones87 Merlyn Cooper https : / / launchpad.net / ~ merlin-buddha NeilGreenwood https : / / launchpad.net / ~ neil-greenwood Padi Phillips https : / / launchpad.net / ~ padi Sion Pennant https : / / launchpad.net / ~ sionp Telsa Gwynne https : / / launchpad.net / ~ hobbit
(trg)="s699"> Launchpad Contributions : Alexandre _ Mbaye https : / / launchpad.net / ~ alexmbaye

(src)="s792"> query-sort
(trg)="s792"> query-sort

(src)="s834"> query-sort
(trg)="s834"> query-sort

(src)="s835"> query-sort
(trg)="s835"> query-sort

(src)="s855"> query-criteria
(trg)="s855"> query-criteria

(src)="s860"> query-sort
(trg)="s860"> query-sort

(src)="s864"> query-criteria
(trg)="s864"> query-criteria

(src)="s868"> Rhif Disgquery-criteria
(trg)="s868"> query-criteria

(src)="s869"> query-criteria
(trg)="s869"> query-criteria

(src)="s872"> query-criteria
(trg)="s872"> query-criteria

(src)="s873"> query-sort
(trg)="s873"> query-sort

(src)="s875"> query-sort
(trg)="s875"> query-sort

(src)="s882"> query-sort
(trg)="s882"> query-sort

(src)="s884"> query-sort
(trg)="s884"> query-sort