# csb/apturl.xml.gz
# fa_AF/apturl.xml.gz


# csb/bootloader.xml.gz
# fa_AF/bootloader.xml.gz


# csb/command-not-found.xml.gz
# fa_AF/command-not-found.xml.gz


# csb/gksu.xml.gz
# fa_AF/gksu.xml.gz


# csb/gnome-desktop-2.0.xml.gz
# fa_AF/gnome-desktop-2.0.xml.gz


(src)="s26"> Òd 1997 rokù , czéde GNOME wëstartowa , ju setczi òsób wespółrobiło przë pisanim kòdu ; wiele wicy robiło przë jinëch wôżnëch sprawach , taczich jakno dolmaczënk , pisanié dokùmentacëji , czë sprôwdzanié kwalitetu.UnknownMonitor vendor
(trg)="s26"> UnknownMonitor vendor

(src)="s29"> Fela przë przewijaniém lopkù ' % s ' : % snamename
(trg)="s29"> namename

(src)="s45"> ni mòże dobëc wëdowiédzë ò wińdzeniu % dposition " , " size " , and " maximum
(trg)="s45"> position " , " size " , and " maximum

(src)="s59"> requested " , " minimummaximum
(trg)="s59"> requested " , " minimummaximum

(src)="s60"> wirtualnô miara , jaczi je nót , nie pasëje do przëstãpny miarë : nót = ( % d , % d ) , minimalno = ( % d , % d ) , maksymalno = ( % d , % d ) MirrorPantallas en Espejo " , * not * " Espejar Pantallas
(trg)="s60"> MirrorPantallas en Espejo " , * not * " Espejar Pantallas

# csb/gnome-menus-3.0.xml.gz
# fa_AF/gnome-menus-3.0.xml.gz


(src)="s61"> Ùstôwë dlô niechtërnëch ùrządzeniówPersonal settings
(trg)="s61"> Personal settings

# csb/human-theme.xml.gz
# fa_AF/human-theme.xml.gz


# csb/language-selector.xml.gz
# fa_AF/language-selector.xml.gz


(src)="s7"> Winstalowóny % ( INSTALL ) d to install , % ( REMOVE ) d to removeINSTALL
(trg)="s7"> % ( INSTALL ) d to install , % ( REMOVE ) d to removeINSTALL

# csb/notification-daemon.xml.gz
# fa_AF/notification-daemon.xml.gz


# csb/python-apt.xml.gz
# fa_AF/python-apt.xml.gz


(src)="s92"> Serwera dlô kraju % scustom servers
(trg)="s92"> custom servers

# csb/slideshow-ubuntu.xml.gz
# fa_AF/slideshow-ubuntu.xml.gz


# csb/software-properties.xml.gz
# fa_AF/software-properties.xml.gz


(src)="s41"> % s ( % s ) sep
(trg)="s41"> sep

# csb/update-notifier.xml.gz
# fa_AF/update-notifier.xml.gz