# cs/account-plugins.xml.gz
# pt/account-plugins.xml.gz


(src)="s1"> Obashuje Gmail , Google Docs , Google + , YouTube a Picasu
(trg)="s1"> Inclui Gmail , Google Docs , Google + , YouTube e Picasa

# cs/accounts-service.xml.gz
# pt/accounts-service.xml.gz


(src)="s1"> Změnit své vlastní údaje
(trg)="s1"> Alterar a sua própria informação de utilizador

(src)="s2"> Pro změnu svých vlastních údajů je vyžadována autentizace
(trg)="s2"> Autenticação é necessária para alterar os seus próprios dados de utilizador

(src)="s3"> Spravovat uživatelské účty
(trg)="s3"> Gerir contas de utilizar

(src)="s4"> Pro změnu údajů o uživateli je vyžadována autentizace
(trg)="s4"> Autenticação é necessária para alterar dados de utilizador

(src)="s5"> Změnit nastavení přihlašovací obrazovky
(trg)="s5"> Alterar a configuração do ecrã de entrada

(src)="s6"> Pro změnu nastavení přihlašovací obrazovky je vyžadována autentizace
(trg)="s6"> Autenticação é necessária para alterar a configuração do ecrã de entrada

(src)="s7"> Zobrazit informace o verzi a ukončit program
(trg)="s7"> Apresentar informação de versão e sair

(src)="s8"> Nahradit současnou instanci
(trg)="s8"> Substituir instância existente

(src)="s9"> Povolit ladicí kód
(trg)="s9"> Activar código de depuração

(src)="s10"> Poskytuje rozhraní D-Bus pro zobrazování a změny informací o uživatelských účtech
(trg)="s10"> Providencia interfaces D-Bus para consultar e manipular informação de conta de utilizador .

# cs/acl.xml.gz
# pt/acl.xml.gz


(src)="s1"> Použití :
(trg)="s1"> Uso :

(src)="s2"> \ t % s acl pathname ...
(trg)="s2"> \ t % s caminho acl ...

(src)="s3"> \ t % s -b acl dacl cesta ...
(trg)="s3"> \ t % s -b acl dacl caminho ...

(src)="s4"> \ t % s -d dacl cesta ...
(trg)="s4"> \ t % s -d dacl caminho ...

(src)="s5"> \ t % s -R cesta ...
(trg)="s5"> \ t % s -R caminho ...

(src)="s6"> \ t % s -D cesta ...
(trg)="s6"> \ t % s -D caminho ...

(src)="s7"> \ t % s -B cesta ...
(trg)="s7"> \ t % s -B caminho ...

(src)="s8"> \ t % s -l cesta ... \ t [ není kompatibilní s IRIXem ]
(trg)="s8"> \ t % s -l caminho ... \ t [ incompatível com IRIX ]

(src)="s9"> \ t % s -r cesta ... \ t [ není kompatibilní s IRIXem ]
(trg)="s9"> \ t % s -r caminho ... \ t [ incompatível com IRIX ]

(src)="s10"> % s : chyba při odstraňování přístupového ACL na " % s " : % s
(trg)="s10"> % s : erro ao remover acesso acl no " % s " : % s

(src)="s11"> % s : chyba při odstraňování výchozího ACL na " % s " : % s
(trg)="s11"> % s : erro ao remover acl por omissão no " % s " : % s

(src)="s12"> % s : přístupový ACL " % s " : % s v položce % d
(trg)="s12"> % s : accesso ACL ' % s ' : % s na entrada % d

(src)="s13"> % s : nelze získat přístupový ACL na " % s " : % s
(trg)="s13"> % s : não é possível ter acesso ACL no ' % s ' : % s

(src)="s14"> % s : nelze zjistit výchozí ACL na " % s " : % s
(trg)="s14"> % s : não é possível ter ACL por omissão no ' % s ' : % s

(src)="s15"> % s : nelze získat text přístupového ACL na " % s " : % s
(trg)="s15"> % s : não é possível ter acesso ao texto ACL no ' % s ' : % s

(src)="s16"> % s : nelze získat výchozí text ACL na " % s " : % s
(trg)="s16"> % s : não é possível ter texto ACL por omissão no ' % s ' : % s

(src)="s17"> % s : nelze nastavit přístupový ACL na " % s " : % s
(trg)="s17"> % s : não é possível configurar acesso acl no " % s " : % s

(src)="s18"> % s : nelze nastavit výchozí ACL na " % s " : % s
(trg)="s18"> % s : não é possível configurar acl por omissão no " % s " : % s

(src)="s19"> % s : funkce opendir ( otevření složky ) selhala : % s
(trg)="s19"> % s : falhou opendir : % s

(src)="s20"> % s : funkce malloc ( přidělení paměti ) selhala : % s
(trg)="s20"> % s : falhou malloc : % s

(src)="s21"> % s : % s : Poškozený přístupový ACL " % s " : % s v položce % d
(trg)="s21"> % s : % s : Acesso ACL malformado `%s ': % s na entrada %d

(src)="s22"> % s : % s : Poškozený výchozí ACL " % s " : % s v položce % d
(trg)="s22"> % s : % s : ACL por omissão malformado `%s ': % s na entrada %d

(src)="s23"> % s : % s : Pouze složka může mít nastavená výchozí ACL
(trg)="s23"> % s : % s : Apenas directorias podem ter ACLs por omissão

(src)="s24"> % s : % s : Na řádku % d nebyl nalezen žádný název souboru , přerušuji
(trg)="s24"> % s : % s : Nenhum nome de ficheiro encontrado na linha % d , abortando

(src)="s25"> % s : Na řádku % d standardního vstupu nebyl nalezen žádný název souboru , přerušuji
(trg)="s25"> % s : Nenhum nome de ficheiro encontrado na linha % d de entrada standard , abortando

(src)="s26"> % s : % s : % s na řádku % d
(trg)="s26"> % s : % s : % s na linha % d

(src)="s27"> % s : % s : Nelze změnit vlastníka / skupinu : % s
(trg)="s27"> % s : % s : Não é possível modificar dono / grupo : % s

(src)="s28"> % s : % s : Nelze změnit mód : % s
(trg)="s28"> % s : % s : Não pode mudar de modo : % s

(src)="s29"> % s % s -- nastavit seznam řízení přístupu ( ACL )
(trg)="s29"> % s % s -- ajustar listas de controle a acesso de ficheiros

(src)="s30"> Použití : % s % s
(trg)="s30"> Uso : % s % s

(src)="s31"> -m , --modify = acl změnit aktuální ACL souboru ( souborů ) -M , --modify-file = soubor načíst měněné ACL položky ze souboru -x , --remove = acl odstranit položky z ACL souboru ( souborů ) -X , --remove-file = soubor načíst ACL položky k odstranění ze souboru -b , --remove-all odstranit všechny rozšiřujicí položky ACL -k , --remove-default odstranit výchozí ACL
(trg)="s31"> -m , --modify = acl modifica os ACL ( s ) dos ficheiro ( s ) -M , --modify-file = file Ler as entradas ACL a modificar no ficheiro -x , --remove = acl Remover as entradas dos ACL ( s ) dos ficheiro ( s ) -X , --remove-file = file ler entradas ACL a remover do ficheiro -b , --remove-all remover todas as entradas ACL extendidas -k , --remove-default Remover o ACL por defeito

(src)="s32"> --set = acl nastavit ACL souboru , přepíše aktuální ACL --set-file = soubor načíst nastavované položky ACL ze souboru --mask přepočítat masku efektivních práv
(trg)="s32"> --set = acl define os ACL dos ficheiros , substituindo a ACL existente --set-file = file Ler as entradas de ACL a definir do ficheiro --mask Recalcular a máscara de direitos efectiva

(src)="s33"> -n , --no-mask nepřepočítávat masku efektivních práv -d , --default použít operace na výchozí ACL
(trg)="s33"> -n , --no-mask sem recalcular a máscara de direitos efectiva -d , --default As operações aplicam o ACL por defeito

(src)="s34"> -R , --recursive rekurzivně do podřízených složek -L , --logical logické procházení , následuje symbolické odkazy -P , --physical fyzické procházení , nenásleduje symbolické odkazy --restore = soubor obnovit ACL ( opak k " getfacl -R " ) --test testovací režim ( ACL není měněn )
(trg)="s34"> -R , --recursive espelha-se nas subdirectorias -L , --logical Caminho lógico , segue ligações simbólicas -P , --physical caminho físico , não segue ligações simbólicas --restore = file restaura ACLs ( inverso de `getfacl -R ') --test modo de teste (ACLs não são modificados)

(src)="s35"> -v , --version zobrazí verzi a ukončí -h , --help tento text nápovědy
(trg)="s35"> -v , --version mostra a versão e sai do programa -h , --help esta janela de ajuda

(src)="s36"> % s : Standardní vstup : % s
(trg)="s36"> % s : Método de entrada por defeito : % s

(src)="s37"> % s : Volba - % c není úplná
(trg)="s37"> % s : Opção - % c incompleta

(src)="s38"> % s : Volba - % c : % s u znaku % d
(trg)="s38"> % s : Opção - % c : % s caracter aproximado % d

(src)="s39"> % s : % s na řádku % d souboru % s
(trg)="s39"> % s : % s na linha % d do ficheiro % s

(src)="s40"> % s : % s na řádku % d standardního vstupu
(trg)="s40"> % s : % s na linha % d do método de entrada standard

(src)="s41"> Zkuste zadat " % s --help " pro více informací .
(trg)="s41"> Experimente `%s --help ' para mais informação.

(src)="s42"> % s : Odstaňování úvodního " / " z názvů absolutních cest
(trg)="s42"> % s : Removendo os ' / ' iniciais de nomes de caminho absolutos

(src)="s43"> % s % s -- získat seznam řízení přístupu ( ACL ) k souboru
(trg)="s43"> % s % s -- receber listas de controlo acesso a ficheiros

(src)="s44"> Použití : % s [ - % s ] soubor ...
(trg)="s44"> Uso : % s [ - % s ] ficheiro ...

(src)="s45"> -d , --default zobrazí výchozí seznam řízení přístupu ( ACL )
(trg)="s45"> -d , --default exibe a lista de controlo de acessos por omissão

(src)="s47"> Vícenásobný vstup stejného typu
(trg)="s47"> Múltiplas entradas do mesmo tipo

(src)="s48"> Duplicitní vstupy
(trg)="s48"> Entrada duplicada

(src)="s49"> Chybějící nebo nesprávný vstup
(trg)="s49"> Erro na entrada ou inexistente

(src)="s50"> Neplatný typ vstupu
(trg)="s50"> Tipo de entrada inválida

(src)="s51"> nastavování oprávnění pro % s
(trg)="s51"> Definindo permissões para % s

(src)="s52"> zahování opravnění pro % s
(trg)="s52"> Preservando permissões para % s

# cs/activity-log-manager.xml.gz
# pt/activity-log-manager.xml.gz


(src)="s1"> Správce záznamu činností
(trg)="s1"> Gestor dos Registos de Actividade

(src)="s2"> Nastavení , co se bude zaznamenávat do vašeho záznamu činností Zeitgeist
(trg)="s2"> Configure o que é registado no seu registo de actividade do Zeitgeist

(src)="s3"> Nástroje Správce soukromí a činností
(trg)="s3"> Ferramenta de Gestão de Actividades e Privacidade

(src)="s4"> Bezpečnost & Soukromí
(trg)="s4"> Segurança e Privacidade

(src)="s5"> Správce soukromí a činností
(trg)="s5"> Privacidade e Gestor de Atividade

(src)="s6"> soukromí ; aktivita ; log ; zeitgeist ; diagnostika ; chybové zprávy ;
(trg)="s6"> privacidade ; actividade ; registo ; zeitgeist ; diagnósticos ; relatórios de erros ;

(src)="s7"> Soubory & Aplikace
(trg)="s7"> Ficheiros e Aplicações

(src)="s8"> Bezpečnost
(trg)="s8"> Segurança

(src)="s9"> Hledat
(trg)="s9"> Pesquisa

(src)="s10"> Diagnostika
(trg)="s10"> Diagnósticos

(src)="s11"> Při vyhledávání v Dash :
(trg)="s11"> Quando pesquisa no Dash :

(src)="s12"> Zahrnout výsledky online vyhledávání
(trg)="s12"> Incluir resultados da pesquisa online

(src)="s13"> Vyžadovat mé heslo když :
(trg)="s13"> Pedir a minha palavra-passe quando :

(src)="s14"> _ Probouzím z režimu spánku
(trg)="s14"> _ Acordar da suspensão

(src)="s15"> _ Vrátit se zpět z prázdné obrazovky
(trg)="s15"> _ Voltar do ecrã em branco

(src)="s16"> _ jestliže obrazovka byla prázdná
(trg)="s16"> _ se o ecrã estiver em branco por

(src)="s17"> Nastavení hesla
(trg)="s17"> Definições da Palavra-Passe

(src)="s18"> Nastavení napájení
(trg)="s18"> Definições de energia

(src)="s19"> Název
(trg)="s19"> Nome

(src)="s20"> Popis není dostupný
(trg)="s20"> Nenhuma descrição disponível

(src)="s21"> Naposledy použito
(trg)="s21"> Última Utilização

(src)="s22"> Činnosti
(trg)="s22"> Actividade

(src)="s23"> Vybrat aplikaci
(trg)="s23"> Seleccionar Aplicação

(src)="s24"> Dnes , % H : % M
(trg)="s24"> Hoje , % H : % M

(src)="s25"> Včera , % H : % M
(trg)="s25"> Ontem , % H : % M

(src)="s26"> % e % B % Y , % H : % M
(trg)="s26"> % e % B % Y , % H : % M

(src)="s27"> Nikdy
(trg)="s27"> Nunca

(src)="s28"> Od :
(trg)="s28"> De :

(src)="s29"> Do :
(trg)="s29"> Para :

(src)="s30"> Neplatný časový rozsah
(trg)="s30"> Intervalo de tempo inválido

(src)="s31"> % d . % B % Y
(trg)="s31"> % d % B % Y

(src)="s32"> Hudba
(trg)="s32"> Música

(src)="s33"> Videa
(trg)="s33"> Vídeos

(src)="s34"> Obrázky
(trg)="s34"> Imagens

(src)="s35"> Dokumenty
(trg)="s35"> Documentos

(src)="s36"> Prezentace
(trg)="s36"> Apresentações

(src)="s37"> Tabulky
(trg)="s37"> Folhas de cálculo

(src)="s38"> Záznamy konverzací
(trg)="s38"> Conversações