# crh/bootloader.xml.gz
# ti/bootloader.xml.gz


(src)="s1"> Tamam
(trg)="s1"> ሕራይ

(src)="s2"> Lâğu Et
(trg)="s2"> ይተሓደግ

# crh/gedit.xml.gz
# ti/gedit.xml.gz


(src)="s5"> Metin Muharriri
(trg)="s5"> ፊደላት መጽሓፊ

(src)="s6"> Metin dosyelerini tahrir et
(trg)="s6"> ናይ ጹሑፍ ፊደላይ አማዓራርይ

(src)="s13"> Muharrir Hurufatı
(trg)="s13"> መጽሓፊ ቅርፀ ፊደላት

(src)="s17"> Yedekleme Kopiyaları İcat Et
(trg)="s17"> መሐለውታ ቅዳሕ ፍጠር

(src)="s26"> Gedit 'in geri alabileceği ya da tekrarlayabileceği eylemlerin azami miktarı . Sınırsız sayıda eylem için " -1 " kullanın .
(trg)="s26"> ዝለዓለ ናብ ዝነበሮ ዝምለስ , ዝድገም

(src)="s31"> Boşluqlarnı qıstır
(trg)="s31"> ኩፉት ቦታ የእትው

(src)="s35"> Satır Nomeralarını Köster
(trg)="s35"> ቁጽሪ መስመር ኣርእይ

(src)="s36"> Gedit 'in düzenleme alanında satır sayılarını göstermesi .
(trg)="s36"> Gedit ቁጽሪ መስመር ከርእዮዶ

(src)="s37"> Ağımdaki Satırnı Işıqlandır
(trg)="s37"> ግዝያዊ መስመር ጠቁም

(src)="s38"> Gedit 'niñ ağımdaki satırnı ışıqlandırıp ışıqlandırmaycağı .
(trg)="s38"> Gedit ዘለኻዮ መስመር ክድምቆዶ

(src)="s41"> Sağ Kenarnı Köster
(trg)="s41"> ናይ የማን መስመር ኣርእይ

(src)="s43"> Sağ Kenar Mevamı
(trg)="s43"> ቦታ የማን መስመር

(src)="s51"> Qıdırma Işıqlandırmasını Qabilleştir
(trg)="s51"> ተኣሊሹ ዝተረኸበ ጠቁም

(src)="s55"> Alet Çubuğı Körünir
(trg)="s55"> መስርሒ ወርወር ከምዝርአ ተገይሩ

(src)="s67"> Başlıqnı Bastır
(trg)="s67"> ኣርእስቲ ሕተም

(src)="s71"> Satır Nomeralarını Bastır
(trg)="s71"> ቁጽሪ መስመር ሕተም

(src)="s74"> Bastıruv içün Beden Hurufatı
(trg)="s74"> ነይ ሕትመት ፊደላት

(src)="s77"> Bastıruv içün Başlıq Hurufatı
(trg)="s77"> ኣብ ሕትመት ዝጥቀመሉ ናይ ኣርእስቲ ፊደላት

(src)="s80"> Bastıruv içün Satır Nomerası Hurufatı
(trg)="s80"> ን ቁጽሪ መስመር ዝጥቀመሉ ፈደላት ኣብ ግዜ ሕትመት

(src)="s81"> Yazdırma işleminde satır sayıları için kullanılacak yazıtipini belirtir . Bu , sadece " Print Line Numbers " seçeneği sıfırdan başka bir şey ise etki gösterir.CURRENTCURRENT
(trg)="s81"> CURRENTCURRENT

(src)="s86"> Kodlandırmalar menüde kösterilir
(trg)="s86"> ስልቲ ኣሰናድኣ

(src)="s88"> Faal plaginler
(trg)="s88"> ንጡፋት ተሰካዕቲ

(src)="s107"> Sual
(trg)="s107"> ሕቶ

(src)="s108"> Saqlamadan _ Qapat
(trg)="s108"> ከየቀመጥካ ዕጾዎ

(src)="s109"> Saqlamasañız , soñki daqqada yapılğan deñişiklikler ebediyen ğayıp olacaq .
(trg)="s109"> እንድሕር ክተቀምጦ ዘይመሪጽካ ዝኮነ ምቅይያር ዝገበርካዮ ንሓዋሩ ክጠፍዩ

(src)="s116"> Saqlamasañız , deñişiklikleriñizniñ hepsi ebediyen coyulacaq .
(trg)="s116"> እንተዘይ አቀሚጥካ ኩሉ ዝገበርካዮ ምቅይያር ንሓዋሩ ክድምሰስዩ

(src)="s136"> Reşat SABIQ < tilde \ .birlik \ @ gmail \ .com > Launchpad Contributions : Reşat SABIQ https : / / launchpad.net / ~ tilde-birlik
(trg)="s136"> Launchpad Contributions : Arram https : / / launchpad.net / ~ arram Yonas Abraham https : / / launchpad.net / ~ myazeb

(src)="s172"> _ Tasvir
(trg)="s172"> _ መግለጺ

(src)="s173"> _ Kodlandırma
(trg)="s173"> _ ኮዳት ናይ ፊደላት

(src)="s221"> Saqla _ mamodificationreading
(trg)="s221"> modificationreading

(src)="s236"> modificationreading
(trg)="s236"> modificationreading

(src)="s315"> Ağımdaki sahife ( Alt + P ) of " from " 1 of 19
(trg)="s315"> of " from " 1 of 19

(src)="s338"> QSTLn " is an abbreviation for " Line " , Col is an abbreviation for " Column
(trg)="s338"> Ln " is an abbreviation for " Line " , Col is an abbreviation for " Column

(src)="s427"> Wrap Around
(trg)="s427"> Wrap Around

(src)="s428"> _ DolanMatch as Regular Expression
(trg)="s428"> Match as Regular Expression

(src)="s429"> Match Entire Word Only
(trg)="s429"> Match Entire Word Only

(src)="s430"> Faqat _ Bütün Kelimeni EşleştirMatch Case
(trg)="s430"> Match Case

(src)="s660"> Faalleştirmetab
(trg)="s660"> tab

(src)="s676"> Bir vesiqa yaki saylanğan metinni sıralar.Check SpellingCheck Spelling
(trg)="s676"> Check SpellingCheck Spelling

(src)="s683"> TelqinlerCheck Spelling
(trg)="s683"> Check Spelling

(src)="s685"> İmlâ teşkerüvi tamamlandıFrench ( France ) language
(trg)="s685"> French ( France ) language

(src)="s686"> % s ( % s ) language
(trg)="s686"> language

(src)="s687"> Bilinmegen ( % s ) language
(trg)="s687"> language

(src)="s722"> _ Qıstır
(trg)="s722"> አእትዉ ( _ I )

# crh/gnome-bluetooth2.xml.gz
# ti/gnome-bluetooth2.xml.gz


(src)="s35"> Bu GPS cihazını Coğqonum hızmetleri içün qullan ( test )
(trg)="s35"> ( test )

# crh/gnome-desktop-2.0.xml.gz
# ti/gnome-desktop-2.0.xml.gz


(src)="s1"> GNOME Aqqında
(trg)="s1"> ስለ ጅኖም

(src)="s2"> GNOME aqqında daa çoq ögreniñiz
(trg)="s2"> ብዛዕባ ጅኖም ዝያዳ ንምፍላጥ

(src)="s3"> Haberler
(trg)="s3"> ዜናታት

(src)="s4"> GNOME Kitaphanesi
(trg)="s4"> ማህደር ጅኖም

(src)="s5"> GNOME Dostları
(trg)="s5"> የዕሩኽቲ ጅኖም

(src)="s6"> Temas
(trg)="s6"> ተጸዋኢ

(src)="s7"> Esrarengiz GEGL
(trg)="s7"> ሚስጥራዊ ገግል

(src)="s9"> GNOME Balığı Wanda
(trg)="s9"> ዋንዳ እቲ ዓሳ ጅኖም

(src)="s10"> URL _ Aç
(trg)="s10"> _ ዩርኤል ይከፈት

(src)="s11"> URL _ Kopiyala
(trg)="s11"> _ ዩርኤል ይቀዳሕ

(src)="s12"> GNOME Masaüstü Aqqında
(trg)="s12"> ስለ ኖም

(src)="s14"> GNOME Masaüstü 'ne Hoş Keldiñiz
(trg)="s14"> እንቃዕ ናብ ኖም ብደሓን መጻኹም

(src)="s15"> Sizlerge aşağıdakiler tarafından ketirildi :
(trg)="s15"> ናባኹም ንኽበጽሕ ዝገበሩ ፡

(src)="s17"> Sürüm
(trg)="s17"> መበል

(src)="s18"> Dağıtıcı
(trg)="s18"> አከፋፋሊ

(src)="s19"> İnşa Tarihi
(trg)="s19"> ዝተሰራሓሉ ግዜ

(src)="s26"> 1997'de başlatılğanından berli yüzlerce insan GNOME 'ğa kod issesi qoştı ; çoq daası , tercimeler , vesiqalandırma ve keyfiyet kontroli dahil olmaq üzre , başqa müim yollar ile isse qoştılar.UnknownMonitor vendor
(trg)="s26"> UnknownMonitor vendor

(src)="s28"> ' % s ' dosyesini oquğanda hata : % s
(trg)="s28"> ፋይል ' % s 'ክንበብ ከኖ ጌጋታት ተረኺቡ ፦ % s

(src)="s29"> ' % s ' dosyesi keri çırmalğanda hata : % snamename
(trg)="s29"> ፋይል ' % s ' ንድሕሪት ክጥምጠም ከሎ ገጋታት ተረኺቡሎ ፦ % snamename

(src)="s30"> İsimsiz
(trg)="s30"> ስም የብሉን

(src)="s31"> ' % s ' muntazam bir dosye ya da cilbent degildir .
(trg)="s31"> ፋይል ' % s ' ምዱብ ፋይል ወይ ካብነት አይኮነን

(src)="s33"> Saqlanmaq üzre bir dosye adı yoq
(trg)="s33"> ንምቅማት ስም አይተረክበን

(src)="s34"> % s başlatıla
(trg)="s34"> % s እንዳጀመረዩ

(src)="s35"> Fırlatılacaq URL yoq
(trg)="s35"> ንምጅማር ምንም URL የለን

(src)="s36"> Fırlatılabilir bir unsur degil
(trg)="s36"> ኽጅምር ዝኽእል ዓይነት አይኮነን

(src)="s37"> Fırlatılacaq emir ( Exec ) yoq
(trg)="s37"> ክጀምር ዝኽእል ትእዛዝ የለን

(src)="s38"> Fırlatmaq içün fena emir ( Exec )
(trg)="s38"> ትኽክል ዘይኮነ መጀምሪ ትእዛዝ

(src)="s39"> Bilinmegen kodlandırma : % s
(trg)="s39"> ናይ % s ዘይፍለጥ ዓይነት ናይፊደላት ኮድ :

(src)="s45"> % d çıqtısı aqqında malümat alınamadıposition " , " size " , and " maximum
(trg)="s45"> position " , " size " , and " maximum

(src)="s59"> requested " , " minimummaximum
(trg)="s59"> requested " , " minimummaximum

(src)="s60"> talap etilgen sanal ölçü faydalanılışlı ölçüge sığmay : istengen = ( % d , % d ) , asğariy = ( % d , % d ) , azamiy = ( % d , % d ) MirrorPantallas en Espejo " , * not * " Espejar Pantallas
(trg)="s60"> MirrorPantallas en Espejo " , * not * " Espejar Pantallas

# crh/gnome-menus-3.0.xml.gz
# ti/gnome-menus-3.0.xml.gz


(src)="s1"> Davuş & Video
(trg)="s1"> ድምጽን ቪድዮን

(src)="s2"> Çoqlu-vasat menüsi
(trg)="s2"> ዝርዝር መራኸቢ

(src)="s3"> Programlav
(trg)="s3"> ቀምሪ

(src)="s4"> Yazılım inkişafı içün aletler
(trg)="s4"> መሳሪሒታት ንመማዕበሊ ሶፍትዉየር

(src)="s5"> Maarif
(trg)="s5"> ትምህርቲ

(src)="s6"> Oyunlar
(trg)="s6"> ጸወታታት

(src)="s7"> Oyunlar ve eglenceler
(trg)="s7"> መጻወትን መዘናግዕን

(src)="s8"> Grafikler
(trg)="s8"> አሳእል

(src)="s9"> Grafikiy uyğulamalar
(trg)="s9"> ናይ አሳእል መንደፊ

(src)="s10"> İnternet
(trg)="s10"> መራብብ

(src)="s12"> Ofis
(trg)="s12"> ቢሮ

(src)="s13"> Ofis Uyğulamaları
(trg)="s13"> ናይ ቤት ጽሕፈት መሳርሒ

(src)="s18"> Aksessuarlar
(trg)="s18"> ሓገዝቲ ፕሮግራማት

(src)="s20"> Uyğulamalar
(trg)="s20"> መጠቀሚ ፕሮግራማት

(src)="s21"> Diger
(trg)="s21"> ካሎኦት

(src)="s61"> Bir qaç donanım cihazı içün tesbitlerPersonal settings
(trg)="s61"> Personal settings

(src)="s64"> Sistem
(trg)="s64"> ስይስተም

# crh/gnome-screensaver.xml.gz
# ti/gnome-screensaver.xml.gz


# crh/gnome-session-3.0.xml.gz
# ti/gnome-session-3.0.xml.gz


# crh/libgnomeui-2.0.xml.gz
# ti/libgnomeui-2.0.xml.gz


(src)="s1"> Bala Unsurı 1
(trg)="s1"> ዉላድ ዓይነት 1

(src)="s2"> Unsur 1 içün kinaye
(trg)="s2"> አንፈት ን ዝርዝር ቁጽሪ 1

(src)="s3"> Bala Unsurı 2
(trg)="s3"> ዉላድ ዓይነት 2

(src)="s4"> Unsur 2 içün kinaye
(trg)="s4"> አንፈት ን ዝርዝር ቁጽሪ 2

(src)="s62"> Uyğulamanı terk etEdit
(trg)="s62"> Edit