# ceb/bootloader.xml.gz
# vi/bootloader.xml.gz


# ceb/empathy.xml.gz
# vi/empathy.xml.gz


(src)="s129"> presence
(trg)="s129"> Ngoại tuyếnpresence

(src)="s184"> MyUserName on freenode
(trg)="s184"> Tạo tài khoản mới trên máy chủMyUserName on freenode

(src)="s185"> Jabber Account
(trg)="s185"> % 1 $ s trên % 2 $ sJabber Account

(src)="s337"> foo has left the room
(trg)="s337">%s rời phòngfoo has left the room

(src)="s349"> Escher Cat ( SMS )
(trg)="s349">Cuộc trò chuyệnEscher Cat (SMS)

(src)="s394"> verb in a column header displaying group names
(trg)="s394">_Thêm Nhómverb in a column header displaying group names

(src)="s418"> menu item
(trg)="s418">_SMSmenu item

(src)="s425"> Edit individual ( contextual menu )
(trg)="s425">Thôn_g tinEdit individual (contextual menu)

(src)="s458"> Location , $ date
(trg)="s458">Vị tríLocation, $date

(src)="s467"> verb displayed on a button to select an IRC network
(trg)="s467">Đặt lại _danh sách mạngverb displayed on a button to select an IRC network

(src)="s478"> A date with the time
(trg)="s478">Chat với %sA date with the time

(src)="s532"> Google TalkYahoo !
(trg)="s532">Thông điệp riêng…Google TalkYahoo!

(src)="s793"> file transfer percent
(trg)="s793">%02u.%02ufile transfer percent

# ceb/gcalctool.xml.gz
# vi/gcalctool.xml.gz


(src)="s22"> _ Kinabuhi
(trg)="s22"> Thời _ hạn :

(src)="s29"> Kwentahon ang presyo sa mga gipang balik og baligya nga mga produkto , base sa
(trg)="s29"> Tính giá bán lại của một sản phẩm , dựa vào chi phí sản xuất và tổng lãi thực đã muốn .

(src)="s40"> Gastos
(trg)="s40"> _ Chi phí :

(src)="s168"> Launchpad Contributions : Francis https : / / launchpad.net / ~ net-sidez07 HarveyCabaguio https : / / launchpad.net / ~ hi-im-new-harvey Joan Advincula https : / / launchpad.net / ~ mj-advincula
(trg)="s168">Nhóm Việt hóa GNOME (http://live.gnome.org/GnomeVi) Launchpad Contributions: Clytie Siddall https://launchpad.net/~clytie Hai Lang https://launchpad.net/~hailangvn Lê Hoàng Phương https://launchpad.net/~herophuong93 Lê Kiến Trúc https://launchpad.net/~le-kien-truc Nguyễn Thái Ngọc Duy https://launchpad.net/~pclouds Trung Ngô https://launchpad.net/~ndtrung4419

(src)="s238"> [ degrees ] in [ radians ]
(trg)="s238">Dấu[degrees] in [radians]

(src)="s284"> unit-format
(trg)="s284">Nghịch đảo tang hypebol không xác định cho giá trị ngoài [-1, 1]unit-format

(src)="s285"> unit-symbols
(trg)="s285">%s độunit-symbols

(src)="s286"> unit-format
(trg)="s286">độ,độ,độunit-format

(src)="s287"> unit-symbols
(trg)="s287">%s rađianunit-symbols

(src)="s288"> unit-format
(trg)="s288">rađian,rađian,radunit-format

(src)="s289"> unit-symbols
(trg)="s289">%s građianunit-symbols

(src)="s291"> unit-format
(trg)="s291">Parsecunit-format

(src)="s292"> unit-symbols
(trg)="s292">%s pcunit-symbols

(src)="s294"> unit-format
(trg)="s294">Năm ánh sángunit-format

(src)="s295"> unit-symbols
(trg)="s295">%s lyunit-symbols

(src)="s297"> unit-format
(trg)="s297">Đơn vị thiên văn họcunit-format

(src)="s298"> unit-symbols
(trg)="s298">%s auunit-symbols

(src)="s300"> unit-format
(trg)="s300">Hải lýunit-format

(src)="s301"> unit-symbols
(trg)="s301">%s nmiunit-symbols

(src)="s303"> unit-format
(trg)="s303">Dặmunit-format

(src)="s304"> unit-symbols
(trg)="s304">%s dặmunit-symbols

(src)="s306"> unit-format
(trg)="s306">Kílô métunit-format

(src)="s307"> unit-symbols
(trg)="s307">%s kmunit-symbols

(src)="s309"> unit-format
(trg)="s309">Cableunit-format

(src)="s310"> unit-symbols
(trg)="s310">%s cbunit-symbols

(src)="s312"> unit-format
(trg)="s312">Sảiunit-format

(src)="s313"> unit-symbols
(trg)="s313">%s ftmunit-symbols

(src)="s315"> unit-format
(trg)="s315">Métunit-format

(src)="s316"> unit-symbols
(trg)="s316">%s munit-symbols

(src)="s318"> unit-format
(trg)="s318">Thướcunit-format

(src)="s319"> unit-symbols
(trg)="s319">%s ydunit-symbols

(src)="s321"> unit-format
(trg)="s321">Fútunit-format

(src)="s322"> unit-symbols
(trg)="s322">%s ftunit-symbols

(src)="s324"> unit-format
(trg)="s324">Inchunit-format

(src)="s325"> unit-symbols
(trg)="s325">%s inunit-symbols

(src)="s327"> unit-format
(trg)="s327">Centi métunit-format

(src)="s328"> unit-symbols
(trg)="s328">%s cmunit-symbols

(src)="s330"> unit-format
(trg)="s330">Mili métunit-format

(src)="s331"> unit-symbols
(trg)="s331">%s mmunit-symbols

(src)="s333"> unit-format
(trg)="s333">Micrô métunit-format

(src)="s334"> unit-symbols
(trg)="s334">%s μmunit-symbols

(src)="s336"> unit-format
(trg)="s336">Nano métunit-format

(src)="s337"> unit-symbols
(trg)="s337">%s nmunit-symbols

(src)="s339"> unit-format
(trg)="s339">Héctaunit-format

(src)="s340"> unit-symbols
(trg)="s340">%s haunit-symbols

(src)="s342"> unit-format
(trg)="s342">Mẫuunit-format

(src)="s343"> unit-symbols
(trg)="s343">%s mẫuunit-symbols

(src)="s345"> unit-format
(trg)="s345">Mét vuôngunit-format

(src)="s346"> unit-symbols
(trg)="s346">%s m²unit-symbols

(src)="s348"> unit-format
(trg)="s348">Centi mét vuôngunit-format

(src)="s349"> unit-symbols
(trg)="s349">%s cm²unit-symbols

(src)="s351"> unit-format
(trg)="s351">Mili mét vuôngunit-format

(src)="s352"> unit-symbols
(trg)="s352">%s mm²unit-symbols

(src)="s354"> unit-format
(trg)="s354">Mét khốiunit-format

(src)="s355"> unit-symbols
(trg)="s355">%s m³unit-symbols

(src)="s357"> unit-format
(trg)="s357">Galôngunit-format

(src)="s358"> unit-symbols
(trg)="s358">%s galunit-symbols

(src)="s360"> unit-format
(trg)="s360">Lítunit-format

(src)="s361"> unit-symbols
(trg)="s361">%s Lunit-symbols

(src)="s363"> unit-format
(trg)="s363">Lít Anhunit-format

(src)="s364"> unit-symbols
(trg)="s364">%s qtunit-symbols

(src)="s366"> unit-format
(trg)="s366">Panhunit-format

(src)="s367"> unit-symbols
(trg)="s367">%s ptunit-symbols

(src)="s369"> unit-format
(trg)="s369">Mili lítunit-format

(src)="s370"> unit-symbols
(trg)="s370">%s mLunit-symbols

(src)="s372"> unit-format
(trg)="s372">Micro lítunit-format

(src)="s373"> unit-symbols
(trg)="s373">%s μLunit-symbols

(src)="s375"> unit-format
(trg)="s375">Tấnunit-format

(src)="s376"> unit-symbols
(trg)="s376">%s Tunit-symbols

(src)="s378"> unit-format
(trg)="s378">Kílô gramunit-format

(src)="s379"> unit-symbols
(trg)="s379">%s kgunit-symbols

(src)="s381"> unit-format
(trg)="s381">Paounit-format

(src)="s382"> unit-symbols
(trg)="s382">%s lbunit-symbols

(src)="s384"> unit-format
(trg)="s384">Ounceunit-format

(src)="s385"> unit-symbols
(trg)="s385">%s ozunit-symbols

(src)="s387"> unit-format
(trg)="s387">Gramunit-format

(src)="s388"> unit-symbols
(trg)="s388">%s gunit-symbols

(src)="s390"> unit-format
(trg)="s390">Nămunit-format

(src)="s391"> unit-symbols
(trg)="s391">%s yearsunit-symbols

(src)="s393"> unit-format
(trg)="s393">Ngàyunit-format

(src)="s394"> unit-symbols
(trg)="s394">%s ngàyunit-symbols

(src)="s396"> unit-format
(trg)="s396">Giờunit-format

(src)="s397"> unit-symbols
(trg)="s397">%s giờunit-symbols

(src)="s399"> unit-format
(trg)="s399">Phútunit-format

(src)="s400"> unit-symbols
(trg)="s400">%s phútunit-symbols

(src)="s402"> unit-format
(trg)="s402">Giâyunit-format

(src)="s403"> unit-symbols
(trg)="s403">%s giâyunit-symbols