# ceb/bootloader.xml.gz
# sq/bootloader.xml.gz


# ceb/empathy.xml.gz
# sq/empathy.xml.gz


(src)="s129"> presence
(trg)="s129"> Jashtë linjepresence

(src)="s184"> MyUserName on freenode
(trg)="s184"> Krijo një llogari të re në serverMyUserName on freenode

(src)="s185"> Jabber Account
(trg)="s185"> % 1 $ s tek % 2 $ sJabber Account

(src)="s337"> foo has left the room
(trg)="s337">%s është larguar nga kanalifoo has left the room

(src)="s349"> Escher Cat ( SMS )
(trg)="s349">BisedaEscher Cat (SMS)

(src)="s394"> verb in a column header displaying group names
(trg)="s394">_Shto grupinverb in a column header displaying group names

(src)="s418"> menu item
(trg)="s418">_SMSmenu item

(src)="s425"> Edit individual ( contextual menu )
(trg)="s425">Infor_macioneEdit individual (contextual menu)

(src)="s458"> Location , $ date
(trg)="s458">VendndodhjaLocation, $date

(src)="s467"> verb displayed on a button to select an IRC network
(trg)="s467">Rivendos Listën e _Rrjeteveverb displayed on a button to select an IRC network

(src)="s478"> A date with the time
(trg)="s478">Bisedo me %sA date with the time

(src)="s532"> Google TalkYahoo !
(trg)="s532">Mesazhet e vetëzgjedhura...Google TalkYahoo!

(src)="s793"> file transfer percent
(trg)="s793">%02u.%02ufile transfer percent

# ceb/gcalctool.xml.gz
# sq/gcalctool.xml.gz


(src)="s22"> _ Kinabuhi
(trg)="s22"> _ Jeta :

(src)="s29"> Kwentahon ang presyo sa mga gipang balik og baligya nga mga produkto , base sa
(trg)="s29"> Llogarit çmimin e rishitjes së një produkti , të bazuar në koston e produktit dhe në kufirin e fitimit bruto të kërkuar .

(src)="s40"> Gastos
(trg)="s40"> _ Kostoja :

(src)="s168"> Launchpad Contributions : Francis https : / / launchpad.net / ~ net-sidez07 HarveyCabaguio https : / / launchpad.net / ~ hi-im-new-harvey Joan Advincula https : / / launchpad.net / ~ mj-advincula
(trg)="s168"> Laurent Dhima < laurenti \ @ alblinux \ .net > Launchpad Contributions : Laurent Dhima https : / / launchpad.net / ~ laurenti Vilson Gjeci https : / / launchpad.net / ~ vilsongjeci

(src)="s238"> [ degrees ] in [ radians ]
(trg)="s238"> Firmos [ degrees ] in [ radians ]

(src)="s284"> unit-format
(trg)="s284"> Tabgjentja e invertuar hiperbolike është e pa përkufizuar për vlera jashtë [ -1 , 1 ] unit-format

(src)="s285"> unit-symbols
(trg)="s285"> % s gradëunit-symbols

(src)="s286"> unit-format
(trg)="s286"> gradë , gradë , degunit-format

(src)="s287"> unit-symbols
(trg)="s287"> % s radianëunit-symbols

(src)="s288"> unit-format
(trg)="s288"> radian , radianë , radunit-format

(src)="s289"> unit-symbols
(trg)="s289"> % s gradianëunit-symbols

(src)="s291"> unit-format
(trg)="s291"> Parsekëunit-format

(src)="s292"> unit-symbols
(trg)="s292"> % s pcunit-symbols

(src)="s294"> unit-format
(trg)="s294"> Vite Dritëunit-format

(src)="s295"> unit-symbols
(trg)="s295"> % s lyunit-symbols

(src)="s297"> unit-format
(trg)="s297"> Njësi Astronomikeunit-format

(src)="s298"> unit-symbols
(trg)="s298"> % s auunit-symbols

(src)="s300"> unit-format
(trg)="s300"> Milje Nautikeunit-format

(src)="s301"> unit-symbols
(trg)="s301"> % s nmiunit-symbols

(src)="s303"> unit-format
(trg)="s303"> Miljeunit-format

(src)="s304"> unit-symbols
(trg)="s304"> % s miunit-symbols

(src)="s306"> unit-format
(trg)="s306"> Kilometraunit-format

(src)="s307"> unit-symbols
(trg)="s307"> % s kmunit-symbols

(src)="s309"> unit-format
(trg)="s309"> Kabllotunit-format

(src)="s310"> unit-symbols
(trg)="s310"> % s cbunit-symbols

(src)="s312"> unit-format
(trg)="s312"> Fathomaunit-format

(src)="s313"> unit-symbols
(trg)="s313"> % s ftmunit-symbols

(src)="s315"> unit-format
(trg)="s315"> Metraunit-format

(src)="s316"> unit-symbols
(trg)="s316"> % s munit-symbols

(src)="s318"> unit-format
(trg)="s318"> Jardëunit-format

(src)="s319"> unit-symbols
(trg)="s319"> % s ydunit-symbols

(src)="s321"> unit-format
(trg)="s321"> Këmbëunit-format

(src)="s322"> unit-symbols
(trg)="s322"> % s ftunit-symbols

(src)="s324"> unit-format
(trg)="s324"> Inchesunit-format

(src)="s325"> unit-symbols
(trg)="s325"> % s inunit-symbols

(src)="s327"> unit-format
(trg)="s327"> Centimetraunit-format

(src)="s328"> unit-symbols
(trg)="s328"> % s cmunit-symbols

(src)="s330"> unit-format
(trg)="s330"> Milimetraunit-format

(src)="s331"> unit-symbols
(trg)="s331"> % s mmunit-symbols

(src)="s333"> unit-format
(trg)="s333"> Mikrometraunit-format

(src)="s334"> unit-symbols
(trg)="s334"> % s μmunit-symbols

(src)="s336"> unit-format
(trg)="s336"> Nanometraunit-format

(src)="s337"> unit-symbols
(trg)="s337"> % s nmunit-symbols

(src)="s339"> unit-format
(trg)="s339"> Hektarëunit-format

(src)="s340"> unit-symbols
(trg)="s340"> % s haunit-symbols

(src)="s342"> unit-format
(trg)="s342"> Akraunit-format

(src)="s343"> unit-symbols
(trg)="s343"> % s akraunit-symbols

(src)="s345"> unit-format
(trg)="s345"> Metra Katrorëunit-format

(src)="s346"> unit-symbols
(trg)="s346"> % s m ² unit-symbols

(src)="s348"> unit-format
(trg)="s348"> Centimetra Katrorëunit-format

(src)="s349"> unit-symbols
(trg)="s349"> % s cm ² unit-symbols

(src)="s351"> unit-format
(trg)="s351"> Milimetra Katrorëunit-format

(src)="s352"> unit-symbols
(trg)="s352"> % s mm ² unit-symbols

(src)="s354"> unit-format
(trg)="s354"> Metra Kubunit-format

(src)="s355"> unit-symbols
(trg)="s355"> % s m ³ unit-symbols

(src)="s357"> unit-format
(trg)="s357"> Gallonëunit-format

(src)="s358"> unit-symbols
(trg)="s358"> % s galunit-symbols

(src)="s360"> unit-format
(trg)="s360"> Litraunit-format

(src)="s361"> unit-symbols
(trg)="s361"> % s Lunit-symbols

(src)="s363"> unit-format
(trg)="s363"> Kuartëunit-format

(src)="s364"> unit-symbols
(trg)="s364"> % s qtunit-symbols

(src)="s366"> unit-format
(trg)="s366"> Pintëunit-format

(src)="s367"> unit-symbols
(trg)="s367"> % s ptunit-symbols

(src)="s369"> unit-format
(trg)="s369"> Mililitraunit-format

(src)="s370"> unit-symbols
(trg)="s370"> % s mLunit-symbols

(src)="s372"> unit-format
(trg)="s372"> Mikrolitraunit-format

(src)="s373"> unit-symbols
(trg)="s373"> % s μLunit-symbols

(src)="s375"> unit-format
(trg)="s375"> Tonëunit-format

(src)="s376"> unit-symbols
(trg)="s376"> % s Tunit-symbols

(src)="s378"> unit-format
(trg)="s378"> Kilogramëunit-format

(src)="s379"> unit-symbols
(trg)="s379"> % s kgunit-symbols

(src)="s381"> unit-format
(trg)="s381"> Paundunit-format

(src)="s382"> unit-symbols
(trg)="s382"> % s lbunit-symbols

(src)="s384"> unit-format
(trg)="s384"> Oncëunit-format

(src)="s385"> unit-symbols
(trg)="s385"> % s ozunit-symbols

(src)="s387"> unit-format
(trg)="s387"> Gramëunit-format

(src)="s388"> unit-symbols
(trg)="s388"> % s gunit-symbols

(src)="s390"> unit-format
(trg)="s390"> Vitetunit-format

(src)="s391"> unit-symbols
(trg)="s391"> % s viteunit-symbols

(src)="s393"> unit-format
(trg)="s393"> Ditëunit-format

(src)="s394"> unit-symbols
(trg)="s394"> % s ditëunit-symbols

(src)="s396"> unit-format
(trg)="s396"> Orëunit-format

(src)="s397"> unit-symbols
(trg)="s397"> % s orëunit-symbols

(src)="s399"> unit-format
(trg)="s399"> Minutatunit-format

(src)="s400"> unit-symbols
(trg)="s400"> % s minutaunit-symbols

(src)="s402"> unit-format
(trg)="s402"> Sekondaunit-format

(src)="s403"> unit-symbols
(trg)="s403"> % s sunit-symbols