# bg/account-plugins.xml.gz
# fa/account-plugins.xml.gz


(src)="s1"> Включва Gmail , Google Docs , Google+ , YouTube и Picasa
(trg)="s1"> شامل جیمیل ، اسناد گوگل ، گوگل + ، یوتوب و پیکازا

# bg/acl.xml.gz
# fa/acl.xml.gz


(src)="s1"> Употреба :
(trg)="s1"> كاربرد

(src)="s2"> \t%s acl име на пътя ...
(trg)="s2"> \ t % sمسير acl

# bg/adduser.xml.gz
# fa/adduser.xml.gz


(src)="s1"> Само потребителя root може да добавя потребители или групи към системата .
(trg)="s1"> فقط مدیر مجاز است تا کاربر یا گروهی را به سیستم اضافه کند .

(src)="s2"> Позволени са само едно ( име ) или две ( име и фамилия ) имена .
(trg)="s2"> فقط یک یا دو نام مجاز است .

(src)="s3"> Въведете само едно име в този режим .
(trg)="s3"> فقط یک نام را در این حالت مشخص کنید .

(src)="s4"> Параметрите --group , --ingroup и --gid са взаимно изключващи се .
(trg)="s4"> گزینه های --group , --ingroup , و --gid بطور یکسان انحصاری هستند .

(src)="s5"> Домашната директория трябва да бъде абсолютен път .
(trg)="s5"> شاخه ی خانه باید یک مسیر مطلق باشد .

(src)="s11"> Идентификатора '%s ' на групата вече е в употреба .
(trg)="s11"> شناسه گروه `%s ' از قبل مورد استفاده است.

(src)="s12"> Няма идентификатори на групи в диапазона %d-%d ( FIRST_SYS_GID - LAST_SYS_GID ) .
(trg)="s12"> هیچ شناسه گروه در گستره ی % d- % d ( FIRST _ SYS _ GID - LAST _ SYS _ GID ) در دسترس نیست .

(src)="s13"> Групата ` %s ' не беше създадена .
(trg)="s13"> گروه `%s ' ایجاد نشده است.

(src)="s15"> Готово .
(trg)="s15"> انجام شد .

(src)="s16"> Групата ` %s ' вече съществува .
(trg)="s16"> گروه `%s ' از قبل وجود دارد.

(src)="s17"> Няма идентификатори на групи в диапазона %d-%d ( FIRST_GID - LAST_GID ) .
(trg)="s17"> هیچ شناسه گروه در گستره ی % d- % d ( FIRST _ GID - LAST _ GID ) در دسترس نیست .

(src)="s18"> Потребителят ` %s ' не съществува .
(trg)="s18"> کاربر `%s ' وجود ندارد.

(src)="s19"> Групата ` %s ' не съществува .
(trg)="s19"> گروه `%s ' وجود ندارد.

(src)="s20"> Потребитулят ` %s ' вече е член на групата ` %s ' .
(trg)="s20"> کاربر `%s ' از قبل عضو ` % s ' است.

(src)="s25"> Няма двойка идентификатори на потребител/група на разположение в диапазона %d-%d ( FIRST_SYS_UID - LAST_SYS_UID ) .
(trg)="s25"> هیچ جفت شناسه کاربر / شناسه گروه در گستره % d- % d ( FIRST _ SYS _ UID - LAST _ SYS _ UID ) در دسترس نیست .

(src)="s26"> Потребителско име ` %s ' не беше създадено .
(trg)="s26"> کاربر `%s ' ایجاد نگردید.

(src)="s27"> Няма идентификатор на потребител на разположение в диапазона %d-%d ( FIRST_SYS_UID - LAST_SYS_UID ) .
(trg)="s27"> هیچ شناسه کاربر در گستره % d- % d ( FIRST _ SYS _ UID - LAST _ SYS _ UID ) در دسترس نیست .

(src)="s28"> Вътрешна грешка
(trg)="s28"> خطای درونی

(src)="s36"> Няма UID/GID двойка налична в обхвата %d-%d ( FIRST_UID - LAST_UID ) .
(trg)="s36"> هیچ جفت شناسه کاربر / شناسه گروه در گستره % d- % d ( FIRST _ UID - LAST _ UID ) در دسترس نیست .

(src)="s37"> Няма UID е наличен в обхвата %d-%d ( FIRST_UID - LAST_UID ) .
(trg)="s37"> هیچ شناسه کاربر در گستره % d- % d ( FIRST _ UID - LAST _ UID ) در دسترس نمی باشد .

(src)="s40"> Достъпа е отказан
(trg)="s40"> مجوز صادر نگردید

(src)="s41"> Невалидна комбинация от опции
(trg)="s41"> ترکیب غیر مجاز از گزینه ها

(src)="s42"> неочакван неуспех , нищо не е направено
(trg)="s42"> شکست غیرمنتظره ، هیچ کاری انجام نگردید

(src)="s43"> неочакван неуспех , файла passwd липсва
(trg)="s43"> شکست غیرمنتظره ، پرونده passwd وجود ندارد

(src)="s44"> passwd файла е зает . повторен опит
(trg)="s44"> پرونده passwd مشغول است ، دوباره امتحان کنید

(src)="s45"> невалиден аргумент на опция locale noexpr
(trg)="s45"> آرگومان غیرمجاز به گزینه locale noexpr

(src)="s46"> Повторен опит ? [ y/N ] locale yesexpr
(trg)="s46"> locale yesexpr

(src)="s50"> Не се създава домашна папка за ` %s ' .
(trg)="s50"> شاخه خانه `%s ' ایجاد نمی گردد.

(src)="s58"> Потребителят '%s ' вече съществува и не е системен потребител .
(trg)="s58"> کاربر `%s ' از قبل وجود دارد، و کاربر سیستم نیست.

(src)="s59"> Потребителят ` %s ' вече съществува .
(trg)="s59"> کاربر `%s ' از قبل وجود دارد.

(src)="s65"> Позволяване на употреба на съмнително потребителско име .
(trg)="s65"> استفاده از نام کاربر پرسش انگیز اجازه داده می شود .

(src)="s77"> adduser [ --home ПАПКА ] [ --shell ШЕЛ ] [ --no-create-home ] [ --uid ID ] [ --firstuid ID ] [ --lastuid ID ] [ --gecos GECOS ] [ --ingroup ГРУПА | --gid ID ] [ --disabled-password ] [ --disabled-login ] [ --encrypt-home ] ПОТРЕБИТЕЛ Добавяне на нормален потребител adduser --system [ --home ПАПКА ] [ --shell ШЕЛ ] [ --no-create-home ] [ --uid ID ] [ --gecos GECOS ] [ --group | --ingroup ГРУПА | --gid ID ] [ --disabled-password ] [ --disabled-login ] ПОТРЕБИТЕЛ Добавяне на системен потребител adduser --group [ --gid ID ] ГРУПА addgroup [ --gid ID ] ГРУПА Добавяне на потребителска група addgroup --system [ --gid ID ] ГРУПА Добавяне на системна група adduser ПОТРЕБИТЕЛСКО ГРУПА Добавяне на съществуващ потребител към съществуващата група общи опции : --quiet | -q не се дава информация за процеса в изхода --force-badname позволява потребителски имена , които не съвпадат с NAME_REGEX[_SYSTEM ] конфигурационната променлива --help | -h съобщение за използване --version | -v номер на версия и авторски права --conf | -c ФАЙЛ използване на ФАЙЛ като конфигурационен файл --help " and " --version
(trg)="s77"> --help " and " --version

(src)="s78"> Само root може да премахне потребител или група от системата .
(trg)="s78"> فقط مدیر مجاز است تا کاربر یا گروهی را از سیستم حذف کند .

(src)="s79"> Не се позволяват опции след имената .
(trg)="s79"> هیچ گزینه ای بعد از نامها مجاز نمی باشد .

(src)="s80"> Въведете име на група , за да премахнете :
(trg)="s80"> نام گروهی را برای حذف کردن وارد کنید :

(src)="s81"> Въведете име на потребител , за да премахнете :
(trg)="s81"> نام کاربری را برای حذف کردن وارد کنید :

(src)="s92"> Не се архивира/премахва ` %s ' , това е точка на монтиране .
(trg)="s92">`%s ' ذخیره پشتیبان/ حذف نمی گردد، آن یک نقطه سوار کردن است.

(src)="s93"> Не се архивира/премахва ` %s ' , съвпада с %s .
(trg)="s93">`%s ' ذخیره پشتیبان/ حذف نمی گردد، آن با % s مطابقت می کند.

(src)="s95"> Архивиране на файлове преди да бъдат премахнати в %s ...
(trg)="s95"> پرونده های ذخیره پشتیبان به % s انتقال داده می شود ...

(src)="s99"> getgrnam ` %s ' е неуспешен . Това не трябваше да се случва .
(trg)="s99"> getgrnam `%s ' شکست خورد. این نباید اتفاق می افتاد.

(src)="s101"> Групата ` %s ' не е празна !
(trg)="s101"> گروه `%s ' خالی نیست!

(src)="s102"> ` %s ' все още има ` %s ' като основна група !
(trg)="s102">`%s ' هنوز ` % s ' را مانند گروه اولیه خود دارند!

(src)="s104"> Потребителят ` %s ' не е член на групата ` %s ' .
(trg)="s104"> کاربر `%s ' عضوی از گروه ` % s ' نیست.

(src)="s108"> Авторски права ( C ) 2000 Roland Bauerschmidt < roland\@copyleft\.de >
(trg)="s108"> حق امتیاز ( C ) 2000 Roland Bauerschmidt < roland \ @ copyleft \ .de >

# bg/aisleriot.xml.gz
# fa/aisleriot.xml.gz


(src)="s1"> Пасианси
(trg)="s1"> بازی با ورق تک نفره ‌ ‌ ی AisleRiot

(src)="s2"> Игра с голям набор от пасианси
(trg)="s2"> بازی ‌ های مختلف یک نفره بازی کنید

(src)="s3"> пасиянс ; карти ; solitaire ; cards ; klondike ; spider ; freecell ; patience ;
(trg)="s3"> تک نفره ; کارت ; کلوندایک ; اسپایدر ; فری سل ; صبر ;

(src)="s4"> Име на файла с темата
(trg)="s4"> نام پرونده ‌ ی تم

(src)="s5"> Името на файла с графиките за картите .
(trg)="s5"> نام پرونده ‌ ی گرافیک کارت ‌ ها .

(src)="s6"> Дали да бъде показана лентата с инструменти .
(trg)="s6"> این که نوار ابزار نشان داده شود یا نه

(src)="s7"> Дали да бъде показана лентата за състоянието .
(trg)="s7"> این که نوار وضعیت نشان داده شود یا نه

(src)="s8"> Избор на вид на управлението
(trg)="s8"> انتخاب سبک کنترل

(src)="s9"> Избор дали да се влачат картите или да се натиска върху източника и след това върху целта .
(trg)="s9"> انتخاب این که کارت ‌ ها کشیده شوند یا این که اول روی مبداء و بعد روی مقصد کلیک شود

(src)="s10"> Звук
(trg)="s10"> صدا

(src)="s11"> Дали да се изпълняват звуци при събития .
(trg)="s11"> این که صدای رویدادهای پخش شود یا نه .

(src)="s12"> Анимации
(trg)="s12"> پویانمایی ‌ ها

(src)="s13"> Дали движенията на картите да са анимирани .
(trg)="s13"> اینکه از پویانمایی در حرکت کارتها استفاده شود یا نه .

(src)="s14"> Използван файл с игра
(trg)="s14"> پرونده ‌ ی بازی مورد استفاده

(src)="s15"> Името на файл на Scheme съдържащ пасиансите .
(trg)="s15"> نام پرونده ‌ ی شِمای حاوی بازی ‌ های یک نفره برای بازی .

(src)="s16"> Статистика за играните игри
(trg)="s16"> آمار بازی ‌ های انجام شده

(src)="s17"> Списък от низове , който идва под формата на наредени петорки : име , победи , общ брой играни игри , най-добро време ( в секунди ) и най-лошо време ( отново в секунди ) . Неиграните игри не е нужно да бъдат представяни .
(trg)="s17"> فهرستی از رشته ‌ ها که به شکل پنج ‌ تایی هستند : نام ، بردها ، ‌ مجموع بازی ‌ های انجام شده ، بهترین زمان ( به ثانیه ) و بدترین زمان ( آن هم به ثانیه ) . باز ‌ ‌ ی ‌ های بازی نشده نمایش داده نمی ‌ شوند .

(src)="s18"> Скоро играни игри
(trg)="s18"> بازی ‌ های به ‌ تازگی بازی شده

(src)="s19"> Списък със скоро играни игри .
(trg)="s19"> یک فهرست از بازی ‌ های به ‌ تازگی بازی شده .

(src)="s22"> Статистика
(trg)="s22"> آمار

(src)="s27"> Избор на игра
(trg)="s27"> انتخاب بازی

(src)="s28"> _Избор
(trg)="s28"> _ انتخاب

(src)="s29"> _Ръководство
(trg)="s29"> م _ حتویات

(src)="s30"> На цял _екран
(trg)="s30"> تمام _ صفحه

(src)="s31"> _Съвет_New " is for the menu item 'Game- > New ' , implies " New Game
(trg)="s31"> _ راهنمایی _ New " is for the menu item ' Game- > New ' , implies " New Game

(src)="s32"> _Нова игра_New Game
(trg)="s32"> _ جدید _ New Game

(src)="s33"> _Нова игра
(trg)="s33"> بازی _ جدید

(src)="s34"> _Отмяна на връщанетоReset
(trg)="s34"> ا _ نجام مجدد حرکتReset

(src)="s35"> _Рестартиране_Restart " is the menu item 'Game- > Restart ' , implies " Restart Game
(trg)="s35"> _ راه ‌ اندازی مجدد _ Restart " is the menu item ' Game- > Restart ' , implies " Restart Game

(src)="s36"> _Отначало
(trg)="s36"> _ شروع مجدد

(src)="s37"> _Отмяна на ход
(trg)="s37"> _ برگردان حرکت

(src)="s38"> Р_аздаване
(trg)="s38"> _ معامله

(src)="s39"> _Изход от цял екран
(trg)="s39"> تر _ ک حالت تمام ‌ صفحه

(src)="s40"> _Пауза
(trg)="s40"> _ مکث

(src)="s41"> Тази програма ( %s ) е свободен софтуер . Можете да я разпространявате и/или променяте под условията на Общия публичен лиценз на GNU ( GNU GPL ) , както е публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия %d на лиценза или ( по ваше решение ) по-късна версия .
(trg)="s41"> % s نرم ‌ افزار آزاد است ؛ شما می ‌ توانید آن را تحت شرایط اجازه ‌ نامه ‌ ی همگانی عمومی گنو که بنیاد نرم ‌ افزارهای آزاد منتشر کرده است ، ‌ تغییر دهید یا دوباره توزیع کنید . یا نسخه ‌ ی % d اجازه ‌ نامه یا ( به اختیار خودتان ) هر نسخه ‌ ی بالاتر دیگری .

(src)="s42"> Тази програма ( %s ) се разпространява с надеждата , че ще бъде полезна , но БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ , дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И ДА Е УПОТРЕБА . За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU .
(trg)="s42"> % s با این امید توزیع شده است که به درد بخور باشد ، اما بدون هر گونه ضمانتی ؛ حتی بدون ضمانت ضمنی قابل فروش بودن یا مناسب بودن برای یک هدف مشخص . برای جزئیات بیشتر به اجازه ‌ نامه ‌ ی همگانی عمومی گنو را ببینید .

(src)="s43"> Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU ( GNU GPL ) заедно с тази програма . Ако не сте , погледнете
(trg)="s43"> شما باید به همراه ناتیلوس نسخه ‌ ای از اجازه ‌ نامه ‌ ی همگانی عمومی گنو دریافت کرده باشد ؛ اگر این طور نیست برای شرکت بنیاد نرم افزارهای آزاد به آدرس زیر بنویسید : Inc . , 51 Franklin Street , Fifth Floor , Boston , MA 02110-1301 USAslot type

(src)="s44">основаslot type
(trg)="s44"> پایهslot type

(src)="s45">запазениslot type
(trg)="s45"> ذخیرهslot type

(src)="s46">купslot type
(trg)="s46"> موجودیslot type

(src)="s47">масаslot type
(trg)="s47"> تابلوslot type

(src)="s48">боклукfoundationslot hint
(trg)="s48"> باقی ‌ ماندهfoundationslot hint

(src)="s49">%s от основатаreserveslot hint
(trg)="s49"> % s در پایهreserveslot hint

(src)="s50">%s от запазенитеstockslot hint
(trg)="s50"> % s در ذخیرهstockslot hint

(src)="s51">%s от купаtableauslot hint
(trg)="s51"> % s در موجودیtableauslot hint

(src)="s52">%s от масатаwasteslot hint
(trg)="s52"> % s در تابلوwasteslot hint

(src)="s53">%s от боклука
(trg)="s53"> % s در باقی ‌ مانده

(src)="s54">Играта все още не поддържа съвети.
(trg)="s54"> این بازی هنوز پشتیبانی راهنمایی ندارد .

(src)="s55">Преместване на %s върху %s.
(trg)="s55"> حرکت % s به % s .

(src)="s56">Играта няма съвети.
(trg)="s56"> این بازی قادر به ارائه ‌ ی راهنمایی نیست .

(src)="s57">Акордеон
(trg)="s57"> آکاردئون

(src)="s58">Агнес
(trg)="s58"> اَگنِس

(src)="s59">Атина
(trg)="s59"> آتنا