# sk/ecb2017.xml.gz
# sv/ecb2017.xml.gz


(src)="6"> ( v mld.
(trg)="7"> ( miljarder euro )

(src)="19"> 1 EUR =
(trg)="23"> 1 EUR

(src)="3262"> 1 Pohľadávky v rámci programu pre trhy s cennými papiermi sú klasifikované ako držané do splatnosti a následne oceňované v amortizovanej hodnote .
(trg)="588"> [ 1 ] Innehaven i värdepappersprogrammet klassificeras som ” hålles till förfall ” och värderas till upplupet anskaffningsvärde .

(src)="21"> 1 , s účinnosťou od 31. decembra 2010 .
(trg)="25"> 1 , med verkan från den 31 december 2010 .

(src)="22"> 1 , v znení neskorších zmien a doplnení .
(trg)="26"> 1 , i dess ändrade lydelse .

(src)="3263"> 1 , v znení zmien .
(trg)="26"> 1 , i dess ändrade lydelse .

(src)="18"> 1. augusta 2018
(trg)="22"> 1 augusti 2018

(src)="3264"> 1. december 2005
(trg)="3392"> 1 december 2005

(src)="3265"> 1. september 2005
(trg)="3393"> 1 september 2005

(src)="1136"> 10 € , 20 € , 50 € , 100 € , 200 € a 500 € budú nasledovať v uvedenom poradí v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov .
(trg)="1164"> De andra valörerna , 10 , 20 , 50 , 100 , 200 och 500 euro , kommer att ges ut under de kommande åren med de lägre valörerna först .

(src)="35"> 10. apríla 2012
(trg)="38"> 10 april 2012

(src)="36"> 10. apríla 2013
(trg)="39"> 10 april 2013

(src)="3266"> 10. august 2005
(trg)="3394"> 10 augusti 2005

(src)="34"> 10. augusta 2011
(trg)="37"> 10 augusti 2011

(src)="37"> 10. decembra 2013
(trg)="40"> 10 december 2013

(src)="38"> 10. decembra 2014
(trg)="41"> 10 december 2014

(src)="50"> 10. februára 2009
(trg)="53"> 10 Februari 2009

(src)="51"> 10. februára 2010
(trg)="54"> 10 februari 2010

(src)="52"> 10. februára 2015
(trg)="55"> 10 Februari 2015

(src)="59"> 10. januára 2013
(trg)="62"> 10 januari 2013

(src)="3267"> 10. júl 2007
(trg)="3395"> 10 juli 2007

(src)="54"> 10. júla 2013
(trg)="57"> 10 juli 2013

(src)="55"> 10. júna 2009
(trg)="58"> 10 Juni 2009

(src)="56"> 10. júna 2010
(trg)="59"> 10 juni 2010

(src)="57"> 10. júna 2014
(trg)="60"> 10 juni 2014

(src)="58"> 10. júna 2015
(trg)="61"> 10 juni 2015

(src)="41"> 10. marca 2010
(trg)="44"> 10 mars 2010

(src)="42"> 10. marca 2015
(trg)="45"> 10 mars 2015

(src)="43"> 10. marca 2016
(trg)="46"> 10 mars 2016

(src)="3268"> 10. máj 2005
(trg)="3396"> 10 maj 2005

(src)="3269"> 10. máj 2006
(trg)="3397"> 10 maj 2006

(src)="3270"> 10. máj 2007
(trg)="3398"> 10 maj 2007

(src)="3271"> 10. mája 2007 ( v Dubline )
(trg)="3399"> 10 maj 2007 ( Dublin )

(src)="44"> 10. novembra 2009
(trg)="47"> 10 November 2009

(src)="45"> 10. novembra 2010
(trg)="48"> 10 november 2010

(src)="46"> 10. novembra 2015
(trg)="49"> 10 november 2015

(src)="3272"> 10. október 2006
(trg)="3400"> 10 oktober 2006

(src)="3273"> 10. október 2007
(trg)="3401"> 10 okt 2007

(src)="30"> 10. septembra 2008
(trg)="33"> 10 september 2008

(src)="48"> 10. septembra 2013
(trg)="51"> 10 september 2013

(src)="49"> 10. septembra 2014
(trg)="52"> 10 september 2014

(src)="3274"> 11. apríl 2006
(trg)="3402"> 11 april 2006

(src)="66"> 11. augusta 2009
(trg)="67"> 11 Augusti 2009

(src)="67"> 11. augusta 2010
(trg)="68"> 11 augusti 2010

(src)="68"> 11. augusta 2015
(trg)="69"> 11 augusti 2015

(src)="3275"> 11. december 2007
(trg)="3403"> 11 dec 2007

(src)="71"> 11. decembra 2013
(trg)="72"> 11 december 2013

(src)="83"> 11. februára 2009
(trg)="84"> 11 Februari 2009

(src)="84"> 11. februára 2014
(trg)="85"> 11 februari 2014

(src)="85"> 11. februára 2015
(trg)="86"> 11 Februari 2015

(src)="3276"> 11. január 2007
(trg)="3404"> 11 jan 2007

(src)="3277"> 11. januára 2007
(trg)="3405"> 11 januari 2007

(src)="3278"> 11. júl 2006
(trg)="3406"> 11 juli 2006

(src)="3279"> 11. júl 2007
(trg)="3407"> 11 juli 2007

(src)="65"> 11. júna 2008
(trg)="66"> 11 juni 2008

(src)="87"> 11. júna 2013
(trg)="88"> 11 juni 2013

(src)="88"> 11. júna 2014
(trg)="89"> 11 juni 2014

(src)="74"> 11. marca 2009
(trg)="75"> 11 Mars 2009

(src)="75"> 11. marca 2014
(trg)="76"> 11 mars 2014

(src)="76"> 11. marca 2015
(trg)="77"> 11 mars 2015

(src)="3280"> 11. máj 2005
(trg)="3408"> 11 maj 2005

(src)="73"> 11. mája 2011
(trg)="74"> 11 maj 2011

(src)="77"> 11. novembra 2009
(trg)="78"> 11 November 2009

(src)="78"> 11. novembra 2014
(trg)="79"> 11 november 2014

(src)="79"> 11. novembra 2015
(trg)="80"> 11 november 2015

(src)="3281"> 11. október 2005
(trg)="3409"> 11 oktober 2005

(src)="3282"> 11. október 2006
(trg)="3410"> 11 oktober 2006

(src)="3283"> 11. september 2007
(trg)="3411"> 11 sep 2007

(src)="82"> 11. septembra 2013
(trg)="83"> 11 september 2013

(src)="3284"> 12. apríl 2005
(trg)="3412"> 12 april 2005

(src)="3285"> 12. apríl 2006
(trg)="3413"> 12 april 2006

(src)="3286"> 12. apríl 2007
(trg)="3414"> 12 april 2007

(src)="93"> 12. augusta 2009
(trg)="94"> 12 Augusti 2009

(src)="94"> 12. augusta 2014
(trg)="95"> 12 augusti 2014