# sk/ecb2017.xml.gz
# sl/ecb2017.xml.gz


(src)="5"> ( v rokoch )
(trg)="1"> ( v letih )

(src)="3262"> 1 Pohľadávky v rámci programu pre trhy s cennými papiermi sú klasifikované ako držané do splatnosti a následne oceňované v amortizovanej hodnote .
(trg)="690"> [ 1 ] Imetja v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev so razvrščena kot naložbe v posesti do zapadlosti in se zato vrednotijo po odplačni vrednosti .

(src)="23"> 1 , v znení neskorších zmien .
(trg)="484"> 2011 , str .

(src)="18"> 1. augusta 2018
(trg)="13"> 1. avgust 2018

(src)="20"> 1. novembra 2017
(trg)="15"> 1. november 2017

(src)="26"> 10 760 652 402,58 EUR ) a pomeru váženého podielu pristupujúcej národnej centrálnej banky k váženým podielom národných centrálnych bánk , ktoré už sú členmi ESCB , v rámci rozšíreného kľúča na upisovanie základného imania .
(trg)="4855"> 10.760.652.402,58 EUR ) množi z razmerjem – znotraj razširjenega kapitalskega ključa – med utežjo vstopajoče nacionalne centralne banke in utežmi nacionalnih centralnih bank , ki so že članice ESCB .

(src)="3266"> 10. august 2005
(trg)="27"> 10. avgust 2005

(src)="34"> 10. augusta 2011
(trg)="23"> 10. avgust 2011

(src)="37"> 10. decembra 2013
(trg)="29"> 10. december 2013

(src)="38"> 10. decembra 2014
(trg)="30"> 10. december 2014

(src)="50"> 10. februára 2009
(trg)="33"> 10. februar 2009

(src)="51"> 10. februára 2010
(trg)="58"> 10. februar 2010

(src)="59"> 10. januára 2013
(trg)="32"> 10. januar 2013

(src)="54"> 10. júla 2013
(trg)="37"> 10. julij 2013

(src)="55"> 10. júna 2009
(trg)="39"> 10. junij 2009

(src)="56"> 10. júna 2010
(trg)="40"> 10. junij 2010

(src)="57"> 10. júna 2014
(trg)="41"> 10. junij 2014

(src)="58"> 10. júna 2015
(trg)="42"> 10. junij 2015

(src)="41"> 10. marca 2010
(trg)="59"> 10. marec 2010

(src)="43"> 10. marca 2016
(trg)="45"> 10. marec 2016

(src)="3268"> 10. máj 2005
(trg)="46"> 10. maj 2005

(src)="3269"> 10. máj 2006
(trg)="47"> 10. maj 2006

(src)="3270"> 10. máj 2007
(trg)="48"> 10. maj 2007

(src)="3271"> 10. mája 2007 ( v Dubline )
(trg)="49"> 10. maj 2007 ( Dublin )

(src)="45"> 10. novembra 2010
(trg)="61"> 10. november 2010

(src)="47"> 10. októbra 2012
(trg)="54"> 10. oktober 2012

(src)="48"> 10. septembra 2013
(trg)="56"> 10. september 2013

(src)="49"> 10. septembra 2014
(trg)="57"> 10. september 2014

(src)="5130"> 1009 / 2000 z 8. mája 2000 , ktoré pripúšťa zvýšenie základného imania ECB až do uvedenej výšky .
(trg)="5304"> 1009 / 2000 z dne 8. maja 2000 , ki predvideva povečanje kapitala ECB do navedenega zneska .

(src)="5191"> 1024 / 2013 , ktorým sa ECB poveruje osobitnými úlohami , pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami .
(trg)="5305"> 1024 / 2013 o prenosu posebnih nalog , ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij , na Evropsko centralno banko .

(src)="5192"> 1060 / 2009 o ratingových agentúrach
(trg)="5306"> 1060 / 2009 o bonitetnih agencijah

(src)="5193"> 1071 / 2013 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií ( ECB / 2013 / 33 ) .
(trg)="5307"> 1071 / 2013 o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij ( ECB / 2013 / 33 ) .

(src)="5194"> 1073 / 1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom ( OLAF ) a jeho prijatie je reakciou na rozsudok Európskeho súdneho dvora z 10. júla 2003 .
(trg)="5308"> 1073 / 1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 o preiskavah , ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam ( OLAF ) , sprejet pa je bil v odgovor na sodbo Evropskega sodišča z dne 10. julija 2003 .

(src)="5195"> 1093 / 2010 , ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu ( Európsky orgán pre bankovníctvo )
(trg)="5309"> 1093 / 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa ( Evropski bančni organ )

(src)="67"> 11. augusta 2010
(trg)="64"> 11. avgust 2010

(src)="68"> 11. augusta 2015
(trg)="68"> 11. avgust 2015

(src)="70"> 11. decembra 2012
(trg)="70"> 11. december 2012

(src)="71"> 11. decembra 2013
(trg)="71"> 11. december 2013

(src)="83"> 11. februára 2009
(trg)="73"> 11. februar 2009

(src)="84"> 11. februára 2014
(trg)="74"> 11. februar 2014

(src)="85"> 11. februára 2015
(trg)="75"> 11. februar 2015

(src)="3277"> 11. januára 2007
(trg)="72"> 11. januar 2007

(src)="65"> 11. júna 2008
(trg)="79"> 11. junij 2008

(src)="87"> 11. júna 2013
(trg)="80"> 11. junij 2013

(src)="88"> 11. júna 2014
(trg)="81"> 11. junij 2014

(src)="74"> 11. marca 2009
(trg)="83"> 11. marec 2009

(src)="75"> 11. marca 2014
(trg)="84"> 11. marec 2014

(src)="76"> 11. marca 2015
(trg)="85"> 11. marec 2015

(src)="3280"> 11. máj 2005
(trg)="86"> 11. maj 2005

(src)="73"> 11. mája 2011
(trg)="97"> 11. maj 2011

(src)="77"> 11. novembra 2009
(trg)="88"> 11. november 2009

(src)="78"> 11. novembra 2014
(trg)="89"> 11. november 2014

(src)="79"> 11. novembra 2015
(trg)="90"> 11. november 2015

(src)="80"> 11. októbra 2011
(trg)="98"> 11. oktober 2011

(src)="82"> 11. septembra 2013
(trg)="95"> 11. september 2013

(src)="89"> 12. augusta 2008
(trg)="103"> 12. avgust 2008

(src)="93"> 12. augusta 2009
(trg)="104"> 12. avgust 2009

(src)="94"> 12. augusta 2014
(trg)="105"> 12. avgust 2014

(src)="95"> 12. augusta 2015
(trg)="106"> 12. avgust 2015

(src)="97"> 12. decembra 2012
(trg)="109"> 12. december 2012

(src)="109"> 12. februára 2013
(trg)="114"> 12. februar 2013

(src)="110"> 12. februára 2014
(trg)="115"> 12. februar 2014

(src)="115"> 12. januára 2016
(trg)="112"> 12. januar 2016

(src)="113"> 12. júna 2013
(trg)="120"> 12. junij 2013

(src)="101"> 12. marca 2013
(trg)="122"> 12. marec 2013

(src)="102"> 12. marca 2014
(trg)="123"> 12. marec 2014

(src)="99"> 12. mája 2010
(trg)="134"> 12. maj 2010