<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s id="1">
 <w id="w1.1">"</w> 
 <w id="w1.2">Należy</w> 
 <w id="w1.3">sprawdzić</w> 
 <w id="w1.4">czy</w> 
 <w id="w1.5">okienko</w> 
 <w id="w1.6">kontrolne</w> 
 <w id="w1.7">zmieniło</w> 
 <w id="w1.8">kolor</w> 
 <w id="w1.9">na</w> 
 <w id="w1.10">żółty</w>
 <w id="w1.11">.</w>
</s>
 
<s id="2">
 <w id="w2.1">Należy</w> 
 <w id="w2.2">sprawdzić</w> 
 <w id="w2.3">czy</w> 
 <w id="w2.4">okienko</w> 
 <w id="w2.5">kontrolne</w> 
 <w id="w2.6">zmieniło</w> 
 <w id="w2.7">kolor</w> 
 <w id="w2.8">na</w> 
 <w id="w2.9">żółty</w>
 <w id="w2.10">.</w>
</s>
 
<s id="3">
 <w id="w3.1">Należy</w> 
 <w id="w3.2">zaczekać</w> 
 <w id="w3.3">do</w> 
 <w id="w3.4">zakończenia</w> 
 <w id="w3.5">wstrzyknięcia</w> 
 <w id="w3.6">i</w> 
 <w id="w3.7">dopiero</w> 
 <w id="w3.8">wtedy</w> 
 <w id="w3.9">zwolnić</w> 
 <w id="w3.10">nacisk</w> 
 <w id="w3.11">na</w> 
 <w id="w3.12">skórę</w>
 <w id="w3.13">.</w>
</s>
 
<s id="4">
 <w id="w4.1">Można</w> 
 <w id="w4.2">usłyszeć</w> 
 <w id="w4.3">drugie</w> 
 <w id="w4.4">kliknięcie</w>
 <w id="w4.5">,</w> 
 <w id="w4.6">gdy</w> 
 <w id="w4.7">czerwony</w> 
 <w id="w4.8">przycisk</w> 
 <w id="w4.9">cofa</w> 
 <w id="w4.10">się</w> 
 <w id="w4.11">do</w> 
 <w id="w4.12">pierwotnego</w> 
 <w id="w4.13">położenia</w>
 <w id="w4.14">.</w>
</s>
 
<s id="5">
 <w id="w5.1">"</w> 
 <w id="w5.2">Obejmuje</w> 
 <w id="w5.3">zidentyfikowane</w> 
 <w id="w5.4">analitycznie</w> 
 <w id="w5.5">typy</w> 
 <w id="w5.6">HPV</w> 
 <w id="w5.7">31</w>
 <w id="w5.8">,</w> 
 <w id="w5.9">33</w>
 <w id="w5.10">,</w> 
 <w id="w5.11">35</w>
 <w id="w5.12">,</w> 
 <w id="w5.13">39</w>
 <w id="w5.14">,</w> 
 <w id="w5.15">45</w>
 <w id="w5.16">,</w> 
 <w id="w5.17">51</w>
 <w id="w5.18">,</w> 
 <w id="w5.19">52</w>
 <w id="w5.20">,</w> 
 <w id="w5.21">56</w>
 <w id="w5.22">,</w> 
 <w id="w5.23">58</w> 
 <w id="w5.24">i</w> 
 <w id="w5.25">59</w>
 <w id="w5.26">,</w> 
 <w id="w5.27">niezawarte</w> 
 <w id="w5.28">w</w> 
 <w id="w5.29">szczepionce</w>
 <w id="w5.30">.</w>
</s>
 
<s id="6">
 <w id="w6.1">"</w> 
 <w id="w6.2">Należy</w> 
 <w id="w6.3">przyciskać</w> 
 <w id="w6.4">półautomatyczny</w>