# nl/ecb2017.xml.gz
# pt/ecb2017.xml.gz


(src)="7055"> " De competitie biedt ons een unieke gelegenheid een direct gesprek aan te gaan met duizenden studenten in alle landen van het eurogebied .
(trg)="4252"> “ Este concurso proporciona-nos uma oportunidade única de estabelecer um diálogo direto com milhares de estudantes de toda a área do euro .

(src)="7071"> " Eén lid , één stem " en ad personam-deelname
(trg)="4253"> " Um membro , um voto " e participação ad personam

(src)="7078"> " Hoogwaardige statistieken vormen het fundament van zowel het monetair beleid als het bankentoezicht , "
(trg)="3734"> Estatísticas de alta qualidade constituem a base da política monetária e da supervisão bancária .

(src)="7079"> " Prijsstabiliteit wordt gedefinieerd als een jaarlijkse stijging van de Geharmoniseerde Consumptieprijsindex ( HICP ) voor het eurogebied met minder dan 2 % .
(trg)="4255"> " A estabilidade de preços é definida como um aumento em termos homólogos do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor ( IHPC ) para a área do euro inferior a 2 % .

(src)="45"> ( 2 ) Het rentetarief voor de marginale beleningsfaciliteit wordt met 5 basispunten verlaagd naar 0,25 % , met ingang van 16 maart 2016 .
(trg)="2"> ( 2 ) A taxa de juro aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez será reduzida em 5 pontos base , passando para 0.25 % , com efeitos a partir de 16 de março de 2016 .

(src)="1181"> ( 3 ) Het rentetarief voor de depositofaciliteit wordt met 10 basispunten verlaagd naar ‑0,40 % , met ingang van 16 maart 2016 .
(trg)="3"> ( 3 ) A taxa de juro aplicável à facilidade permanente de depósito será reduzida em 10 pontos base , passando para -0.40 % , com efeitos a partir de 16 de março de 2016 .

(src)="1186"> ( 4 ) De maandelijkse aankopen in het kader van het aankoopprogramma voor activa zullen vanaf april worden verhoogd tot €80 miljard .
(trg)="4"> ( 4 ) As aquisições mensais realizadas ao abrigo do programa de compra de ativos aumentarão para € 80 mil milhões , a partir de abril de 2016 .

(src)="7080"> ( 6 ) Een nieuwe reeks van vier gerichte langerlopende herfinancieringstransacties ( TLTRO II ) , elk met een looptijd van vier jaar , zal van start gaan , te beginnen in juni 2016 .
(trg)="5"> ( 6 ) Será lançada , a partir de junho de 2016 , uma nova série de quatro operações de refinanciamento de prazo alargado direcionadas ( ORPA direcionadas II ) , cada uma delas com um prazo de quatro anos .

(src)="3"> +EUR 0,1 miljard
(trg)="8"> + EUR 0.1 mil milhões

(src)="4"> +EUR 0,2 miljard
(trg)="9"> + EUR 0.2 mil milhões

(src)="5"> +EUR 0,4 miljard
(trg)="10"> + EUR 0.4 mil milhões

(src)="6"> +EUR 0,6 miljard
(trg)="11"> + EUR 0.6 mil milhões

(src)="7"> +EUR 0,8 miljard
(trg)="12"> + EUR 0.8 mil milhões

(src)="8"> +EUR 11 miljard
(trg)="13"> + EUR 11 mil milhões

(src)="10"> +EUR 6,4 miljard
(trg)="15"> + EUR 6.4 mil milhões

(src)="4090"> 1 april 2004
(trg)="4259"> 1 de Abril de 2004

(src)="1158"> 1 augustus 2018
(trg)="23"> 1 de agosto de 2018

(src)="7081"> 1 januari 2032 voor bankbiljetten , 1 januari 2007 voor munten
(trg)="4260"> 1 de Janeiro de 2032 para as notas e 1 de Janeiro de 2007 para as moedas .

(src)="4092"> 1 ) opname in lijst 1 van in euro luidende schuldinstrumenten uitgegeven in die g10-landen die geen deel uitmaken van de EER
(trg)="4262"> 1 ) INTRODUÇÃO NA LISTA 1 DE INSTRUMENTOS DE DÍVIDA DENOMINADOS EM EUROS EMITIDOS NOS PAÍSES DO G10 NÃO PERTENCENTES AO EEE

(src)="4093"> 1 , zoals gewijzigd , zijn de gedetailleerde grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening van de ECB opgenomen .
(trg)="4263"> 1 ) , com as alterações que lhe foram introduzidas .

(src)="4094"> 1 , zoals gewijzigd , zijn de gedetailleerde grondslagen voor de opstelling van de Jaarrekening van de ECB opgenomen .
(trg)="4264"> 1 , com as alterações que lhe foram introduzidas .

(src)="4095"> 1.220 miljoen
(trg)="4265"> 1 220 milhões

(src)="4096"> 1.458 miljoen
(trg)="4266"> 1 458 milhões

(src)="4097"> 1.822 miljoen
(trg)="4267"> 1 822 milhões

(src)="577"> 10 april 2012
(trg)="37"> 10 de Abril de 2012

(src)="689"> 10 april 2013
(trg)="38"> 10 de Abril de 2013

(src)="453"> 10 augustus 2010
(trg)="40"> 10 de Agosto de 2010

(src)="551"> 10 augustus 2011
(trg)="41"> 10 de Agosto de 2011

(src)="715"> 10 december 2013
(trg)="43"> 10 de Dezembro de 2013

(src)="825"> 10 december 2014
(trg)="44"> 10 de dezembro de 2014

(src)="473"> 10 februari 2010
(trg)="79"> 10 de Fevereiro de 2010

(src)="1037"> 10 februari 2015
(trg)="80"> 10 de fevereiro de 2015

(src)="779"> 10 januari 2013
(trg)="51"> 10 de Janeiro de 2013

(src)="4098"> 10 juli 2003
(trg)="4268"> 10 de Julho de 2003

(src)="651"> 10 juli 2012
(trg)="53"> 10 de Julho de 2012

(src)="761"> 10 juli 2013
(trg)="54"> 10 de Julho de 2013

(src)="339"> 10 juni 2009
(trg)="56"> 10 de Junho de 2009

(src)="409"> 10 juni 2010
(trg)="57"> 10 de Junho de 2010

(src)="805"> 10 juni 2014
(trg)="58"> 10 de junho de 2014

(src)="917"> 10 juni 2015
(trg)="59"> 10 de junho de 2015

(src)="4099"> 10 maart 2004
(trg)="4269"> 10 de Março de 2004

(src)="434"> 10 maart 2010
(trg)="66"> 10 de Março de 2010

(src)="960"> 10 maart 2015
(trg)="67"> 10 de março de 2015

(src)="1072"> 10 maart 2016
(trg)="68"> 10 de março de 2016

(src)="144"> 10 mei 2006
(trg)="61"> 10 de Maio de 2006

(src)="191"> 10 mei 2007
(trg)="62"> 10 de Maio de 2007

(src)="207"> 10 mei 2007 ( Dublin )
(trg)="63"> 10 de Maio de 2007 ( Dublim )

(src)="496"> 10 mei 2011
(trg)="64"> 10 de Maio de 2011

(src)="441"> 10 november 2010
(trg)="70"> 10 de Novembro de 2010

(src)="968"> 10 november 2015
(trg)="71"> 10 de novembro de 2015

(src)="251"> 10 oktober 2007
(trg)="73"> 10 de Outubro de 2007

(src)="673"> 10 oktober 2012
(trg)="74"> 10 de Outubro de 2012

(src)="774"> 10 september 2013
(trg)="76"> 10 de Setembro de 2013

(src)="879"> 10 september 2014
(trg)="77"> 10 de setembro de 2014

(src)="578"> 11 april 2012
(trg)="85"> 11 de Abril de 2012

(src)="454"> 11 augustus 2010
(trg)="87"> 11 de Agosto de 2010

(src)="1001"> 11 augustus 2015
(trg)="88"> 11 de agosto de 2015

(src)="600"> 11 december 2012
(trg)="90"> 11 de Dezembro de 2012

(src)="716"> 11 december 2013
(trg)="91"> 11 de Dezembro de 2013

(src)="899"> 11 februari 2014
(trg)="121"> 11 de fevereiro de 2014

(src)="1038"> 11 februari 2015
(trg)="122"> 11 de fevereiro de 2015

(src)="165"> 11 juli 2006
(trg)="96"> 11 de Julho de 2006

(src)="229"> 11 juli 2007
(trg)="97"> 11de Julho de 2007

(src)="652"> 11 juli 2012
(trg)="98"> 11 de Julho de 2012