# lv/ecb2017.xml.gz
# sv/ecb2017.xml.gz


(src)="3228"> " Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma "
(trg)="2423"> Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar

(src)="5270"> " Beidzot šo grūto un pamatīgo uzdevumu , mēs darām visu iespējamo , lai sagatavotos raitam rezultātu atklāšanas procesam .
(trg)="4260"> När vi slutför detta krävande och noggranna arbete så gör vi vårt yttersta för att redovisningen av informationen ska kunna ske smidigt .

(src)="5425"> " Daudz kas sasniegts , gatavojoties ECB banku uzraudzībai .
(trg)="7793"> Danièle Nouy , ordförande för ECB : s tillsynsnämnd , sade “ Förberedelserna för ECB : s banktillsyn har givit mycket .

(src)="5240"> " Drīzumā mēs pabeigsim portfeļu izvēli , un tiks veikta to pārbaude uz riskiem balstīta uzraudzības novērtējuma ietvaros .
(trg)="4200"> Danièle Nouy , tillsynsnämndens ordförande , sa : ” Vi kommer inom kort att avsluta portföljurvalen och undersöka dessa utifrån en riskbaserad tillsynsbedömning .

(src)="5403"> " Ikvienam – ECB , valstu centrālajām bankām un mūsu nozares partneriem – ir sava loma , gatavojoties jauno banknošu laišanai apgrozībā .
(trg)="7790"> Yves Mersch , ledamot av ECB : s direktion , sa : ” ECB , de nationella centralbankerna och våra branschpartner har alla sin egen roll att spela i förberedelserna för att införa nya sedlar .

(src)="1986"> " Mēneša Biļetenu " aizstās jaunais " Tautsaimniecības Biļetens " , kas iznāks reizi sešās nedēļās .
(trg)="4093"> Månadsrapporten ersätts med en ny ekonomisk rapport som ges ut var sjätte vecka

(src)="12"> " Nopietnība un izaugsme " ( Gravity and Growth ) ir vairāk nekā 17 metru augsts koks , kas galvenokārt veidots no bronzas un granīta .
(trg)="3389"> ” Tyngd och Tillväxt ” är ett träd , huvudsakligen i brons och granit , som är över 17 meter högt .

(src)="4502"> " Novērtējums ir teicams sākums pareizajā virzienā .
(trg)="4963"> ” Denna bedömning är ett utmärkt första steg i rätt riktning .

(src)="5220"> " Sagatavošanās darbi stresa testam būtiski pavirzījušies uz priekšu , un mēs esam pārliecināti , ka ciešā sadarbībā ar EBI rezultāts būs caurredzams un uzticams , tādējādi nostiprinot Eiropas banku sektoru .
(trg)="7780"> Vítor Cônstancio , ECB ; s vice ordförande sa att ” förberedelserna för stresstestet fortlöper väl och vi är övertygade om att vi , i nära samarbete med EBA , kommer att få se resultat som är transparenta och trovärdiga , vilket stärker den europeiska banksektorn .

(src)="3106"> " Un tas nodrošina ECB iespaidīgu jaunu mājvietu , kas nepieciešama tās pilnvaru īstenošanai . "
(trg)="1467"> Och det är ett nytt och viktigt hem där ECB ska fortsätta att utöva sitt mandat .

(src)="3229"> " Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma "
(trg)="2425"> Program för köp av värdepapper inom företagssektorn

(src)="3231"> " Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma "
(trg)="2424"> Program för köp av offentliga värdepapper

(src)="4553"> " Valūta ir daudz kas vairāk nekā tikai apmaiņas līdzeklis ...
(trg)="3384"> " En valuta är långt mer än ett betalningsmedel ...

(src)="3475"> " Vērtspapīru tirgu programma "
(trg)="2427"> Värdepappersprogrammet

(src)="5426"> " Šis unikālais un pamatīgais novērtējums ir nozīmīgs pavērsiena punkts ceļā uz Vienoto uzraudzības mehānismu , kas novembrī pilnībā uzsāks darbību , "
(trg)="4964"> ” Detta unika och rigorösa arbete är en viktig milstolpe i förberedelserna för den gemensamma tillsynsmekanismen som kommer att vara helt operativ i november , ”

(src)="5427"> " € conomia – monetārās politikas spēle " aptver astoņus gadus ilgu laika posmu .
(trg)="7794"> I ‘ € conomia – det penningpolitiska spelet tar spelarna räntebeslut varje kvartal under en åttaårsperiod .

(src)="19"> ( mljrd. euro )
(trg)="7"> ( miljarder euro )

(src)="21"> + 0.1 mljrd. euro
(trg)="8"> + 0,1 miljard EUR

(src)="22"> + 0.2 mljrd. euro
(trg)="9"> + 0,2 miljarder EUR

(src)="23"> + 0.4 mljrd. euro
(trg)="10"> + 0,4 miljarder EUR

(src)="24"> + 0.6 mljrd. euro
(trg)="12"> + 0,6 miljarder EUR

(src)="25"> + 0.8 mljrd. euro
(trg)="13"> 0,8 miljarder EUR

(src)="26"> + 11 mljrd. euro
(trg)="14"> + 11 miljarder EUR

(src)="27"> + 15.1 mljrd. euro
(trg)="15"> + 15,1 miljarder EUR

(src)="28"> + 6.4 mljrd. euro
(trg)="16"> + 6,4 miljarder EUR

(src)="2042"> 0.3 mljrd. euro
(trg)="18"> 0,3 miljarder EUR

(src)="60"> 1 265.6 mljrd. euro
(trg)="120"> 1 265,6 miljarder EUR

(src)="31"> 1 euro =
(trg)="23"> 1 EUR

(src)="3945"> 1 ) Eurosistēmas galveno refinansēšanas operāciju procentu likme tiks samazināta par 5 bāzes punktiem ( līdz 0.00 % ) , sākot ar operācijām , ko veiks 2016. gada 16. martā .
(trg)="1"> 1 ) Räntan på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner sänks med 5 punkter till 0,00 % , gällande fr.o.m. den transaktion som träder i kraft den 16 mars 2016 .

(src)="2830"> 1. tabula
(trg)="4588"> Tabell 1 :

(src)="2860"> 1. tabulā sniegto sarakstu pārskata vismaz reizi gadā .
(trg)="4868"> Listan i tabell 1 kommer att revideras åtminstone en gång om året .

(src)="2044"> 1.7 mljrd. euro
(trg)="28"> 1,7 miljarder EUR

(src)="2670"> 10 ES dalībvalstis pašlaik vēl nav kļuvušas par pilntiesīgām Ekonomikas un monetārās savienības dalībniecēm .
(trg)="2187"> För närvarande deltar 10 EU-länder inte fullt ut i EMU .

(src)="1063"> 100 labākie spēlētāji balvā saņems jauno 20 euro banknoti īpašā rāmī ar gravējumu .
(trg)="2785"> De 100 bästa spelarna kommer att vinna en ny 20-eurosedel , i en ram med specialgravyr .

(src)="4073"> 11 ārpus euro zonas esošo valstu NCB ( pie kurām tagad pieder arī Hrvatska narodna banka ) jāapmaksā neliela procentuālā daļa no to parakstītā ECB kapitāla ( no 2010. gada 29. decembra – 3.75 % ) , piedaloties ECB darbības izmaksu segšanā .
(trg)="1279"> De 11 nationella centralbanker ( nu inklusive Hrvatska narodna banka ) som inte ingår i euroområdet ska betala in en liten del av sin andel av ECB : s tecknade kapital ( 3,75 procent per den 29 december 2010 ) som bidrag till ECB : s driftkostnader .

(src)="2215"> 12 mēnešu atsauces periodā ( 2007. gada aprīlis – 2008. gada marts ) cenu stabilitātes kritērija atsauces vērtība bija 3.2 % .
(trg)="2272"> Under 12-månadersperioden från april 2007 till mars 2008 var referensvärdet för prisstabilitetskriteriet 3,2 % .

(src)="1391"> 12 mēnešu atsauces periodā ( 2012. gada maijs – 2013. gada aprīlis ) ilgtermiņa procentu likmes Latvijā bija vidēji 3.8 % .
(trg)="1170"> Långa räntor i Lettland var i genomsnitt 3,8 procent under tolvmånadersperioden från maj 2012 till april 2013 .

(src)="3308"> 12 mēnešu atsauces periodā no 2009. gada aprīļa līdz 2010. gada martam ilgtermiņa procentu likmju kritērija atsauces vērtība bija 6.0 % .
(trg)="2274"> Under 12-månadersperioden mellan april 2009 och mars 2010 var referensvärdet för de långa räntorna 6,0 procent .

(src)="2202"> 12 mēnešu atsauces periodā no 2011. gada aprīļa līdz 2012. gada martam cenu stabilitātes kritērija atsauces vērtība bija 3.1 % .
(trg)="2276"> Under 12-månadersperioden från april 2011 till mars 2012 var referensvärdet för prisstabilitetskriteriet 3,1 procent .

(src)="2550"> 12 mēnešu atsauces periodā no 2013. gada maija līdz 2014. gada aprīlim ilgtermiņa procentu likmju kritērija atsauces vērtība bija 6.2 % .
(trg)="2278"> Under 12-månadersperioden från maj 2013 till april 2014 var referensvärdet för de långa räntorna 6,2 procent .

(src)="5136"> 12 no 25 bankām jau segušas kapitāla iztrūkumu , 2014. gadā palielinot savu kapitālu par 15 mljrd. euro .
(trg)="3677"> Tolv av de 25 bankerna har redan täckt sitt kapitalunderskott genom att öka sitt kapital med 15 miljarder euro under 2014 .

(src)="4563"> 122.6 mljrd. euro
(trg)="118"> 122,6 miljarder EUR

(src)="4070"> 130 lielāko euro zonas banku visaptverošā novērtējuma svarīgākie rezultāti :
(trg)="3888"> De viktigaste resultaten av den samlade bedömningen av de 130 största bankerna i euroområdet :

(src)="2045"> 143.9 mljrd. euro
(trg)="177"> 143,9 miljarder EUR

(src)="4941"> 19. starptautiskā grāmatvedības standarta prasības , kas veido pamatu ECB grāmatvedības politikai attiecībā uz pensijām , tika pārskatītas 2011. gadā un tiek piemērotas gada periodiem , kuri sākās 2013. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma .
(trg)="1485"> Den internationella redovisningsstandarden IAS 39 ( IAS ) som utgör basen för ECB : s redovisningspolicy för pensioner , reviderade 2011 och gäller för årsperioder som börjar på eller efter den 1 januari 2013 .

(src)="337"> 2 % nākuši no citām ārpus euro zonas esošajām ES dalībvalstīm , bet atlikušais 1 % – no " pārējās pasaules " .
(trg)="4931"> Därutöver tillkom 2 % från EU-medlemsstater utanför euroområdet och ytterligare 1 % från övriga delar av världen .

(src)="379"> 20 euro
(trg)="7463"> 20 €

(src)="379"> 20 euro
(trg)="4970"> € 20

(src)="385"> 20 euro banknotes tagad kļuvušas par visbiežāk viltoto banknošu veidu .
(trg)="3613"> 20-eurosedeln har nu blivit den oftast förfalskade sedeln .

(src)="3741"> 20 un 100 euro banknotes attiecīgi viltotas mazāk .
(trg)="5502"> Följaktligen berördes 20- och 100-eurosdelar i mindre utsträckning .

(src)="410"> 200 euro
(trg)="7464"> 200 €

(src)="410"> 200 euro
(trg)="4971"> € 200