# lv/ecb2017.xml.gz
# ro/ecb2017.xml.gz


(src)="3228"> " Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma "
(trg)="2770"> Programul de achiziționare de titluri de valoare garantate cu active

(src)="2372"> " Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programmas " īstenošana
(trg)="2797"> Punerea în aplicare a programului de achiziționare de titluri garantate cu active

(src)="15"> " Eiropas Centrālās bankas Padomes vārdā esmu gandarīts par turpmāku euro zonas paplašināšanos .
(trg)="3647"> „ În numele Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene , salut această nouă extindere a zonei euro .

(src)="4555"> " Mūsu statistika " ir interneta vietne , kas sagatavota sadarbībā ar Eurosistēmas nacionālajām centrālajām bankām , lai , izmantojot vizualizēšanu , uzlabotu piekļuvi galvenajiem euro zonas , kā arī valstu statistikas datiem , un uzlabotu to izmantošanu .
(trg)="3645"> „ Statisticile noastre ” este un website conceput în cooperare cu băncile centrale naționale din Eurosistem , al cărui scop este să faciliteze accesul la defalcări ale principalelor statistici privind zona euro și la statistici naționale , precum și utilizarea acestora , prin intermediul vizualizărilor .

(src)="4556"> " Tiek likvidēti kredīta pārvedumu un tiešā debeta maksājumu ierobežojumi , un tie vairs neradīs šķēršļus uzņēmumiem vai patērētājiem . "
(trg)="4078"> „ Aceasta elimină barierele din calea operațiunilor de transfer credit și debitare directă , care nu vor mai afecta activitatea companiilor sau a consumatorilor . ”

(src)="4557"> " Tāpēc ir būtiski , ka ECB nodrošina pēc iespējas vienkāršāku piekļuvi statistikai , lai sabiedrība spētu izprast debates par monetāro politiku .
(trg)="3640"> „ Este , prin urmare , esenţial ca accesul la statisticile BCE să fie cât mai uşor posibil pentru a permite publicului să urmărească dezbaterile legate de politici .

(src)="3231"> " Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma "
(trg)="2772"> Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public

(src)="4553"> " Valūta ir daudz kas vairāk nekā tikai apmaiņas līdzeklis ...
(trg)="3643"> „ O monedă înseamnă mult mai mult decât un simplu mijloc de schimb ...

(src)="13"> " Šodien sperts reāls solis banku savienības izveides virzienā , kas ir patiesas ekonomikas un monetārās savienības pamatelements .
(trg)="3708"> „ Ziua de astăzi marchează un important pas înainte în instituirea unei uniuni bancare , element fundamental al unei uniuni economice şi monetare autentice .

(src)="21"> + 0.1 mljrd. euro
(trg)="8"> + 0,1 miliarde EUR

(src)="22"> + 0.2 mljrd. euro
(trg)="9"> + 0,2 miliarde EUR

(src)="23"> + 0.4 mljrd. euro
(trg)="10"> + 0,4 miliarde EUR

(src)="24"> + 0.6 mljrd. euro
(trg)="11"> + 0,6 miliarde EUR

(src)="25"> + 0.8 mljrd. euro
(trg)="12"> + 0,8 miliarde EUR

(src)="26"> + 11 mljrd. euro
(trg)="13"> + 11 miliarde EUR

(src)="27"> + 15.1 mljrd. euro
(trg)="14"> + 15,1 miliarde EUR

(src)="28"> + 6.4 mljrd. euro
(trg)="15"> + 6,4 miliarde EUR

(src)="2042"> 0.3 mljrd. euro
(trg)="16"> 0,3 miliarde EUR

(src)="60"> 1 265.6 mljrd. euro
(trg)="19"> 1 265,6 miliarde EUR

(src)="2044"> 1.7 mljrd. euro
(trg)="30"> 1,7 miliarde EUR

(src)="4558"> 1 / 2013
(trg)="322"> 2013 / I

(src)="4559"> 1 / 2014
(trg)="324"> 2014 / I

(src)="4560"> 1 / 2015
(trg)="326"> 2015 / I

(src)="4561"> 1 / 2016
(trg)="328"> 2016 / I

(src)="4094"> 10 ārpus euro zonas esošo valstu NCB jāapmaksā minimālā procentuālā daļa no to parakstītā kapitāla ( pašlaik – 3.75 % ) , piedaloties ECB darbības izmaksu segšanā .
(trg)="1252"> Cele 10 BCN din afara zonei euro trebuie să verse numai un procent minim din capitalul lor subscris , stabilit în prezent la 3,75 % , ca o contribuţie la costurile de funcţionare ale BCE .

(src)="105"> 100 euro banknote , kas ir trešajā vietā viltojumu skaita ziņā , nedaudz atpalika ( 12.4 % no kopējā skaita ) .
(trg)="1262"> Cele două cupiuri sunt urmate de bancnota de 100 EUR , cu o pondere uşor inferioară , respectiv 12,4 % din totalul bancnotelor contrafăcute .

(src)="107"> 102.3 mljrd. euro
(trg)="66"> 102,3 miliarde EUR

(src)="2672"> 11 dalībvalstis pašlaik vēl nav kļuvušas par pilntiesīgām Ekonomikas un monetārās savienības dalībniecēm .
(trg)="3485"> În prezent , 11 state membre nu sunt participante cu drepturi depline la Uniunea Economică şi Monetară .

(src)="2214"> 12 mēnešu atsauces periodā ( 2007. gada aprīlis – 2008. gada marts ) ilgtermiņa procentu likmju atsauces vērtība bija 6.5 % .
(trg)="2571"> Pe parcursul perioadei de referinţă de 12 luni cuprinse între aprilie 2007 şi martie 2008 , valoarea de referinţă aferentă ratelor dobânzilor pe termen lung a fost de 6,5 % .

(src)="2202"> 12 mēnešu atsauces periodā no 2011. gada aprīļa līdz 2012. gada martam cenu stabilitātes kritērija atsauces vērtība bija 3.1 % .
(trg)="2573"> Pe parcursul perioadei de referinţă de 12 luni cuprinsă între aprilie 2011 şi martie 2012 , valoarea de referinţă utilizată pentru criteriul stabilităţii preţurilor a fost de 3,1 % .

(src)="2550"> 12 mēnešu atsauces periodā no 2013. gada maija līdz 2014. gada aprīlim ilgtermiņa procentu likmju kritērija atsauces vērtība bija 6.2 % .
(trg)="2567"> Pe parcursul intervalului de referinţă cuprins între luna mai 2013 şi luna aprilie 2014 , valoarea de referinţă aferentă ratelor dobânzilor pe termen lung a fost de 6,2 % .

(src)="4562"> 12 mēnešu atsauces periodā no 2013. gada maija līdz 2014. gada aprīlim inflācija ES bija zema , un to galvenokārt noteica neliels enerģijas un pārtikas cenu devums , kā arī joprojām vājā ekonomiskā aktivitāte vairākumā valstu .
(trg)="2574"> Pe parcursul perioadei de referinţă de 12 luni cuprinsă între mai 2013 şi aprilie 2014 , inflaţia s-a poziţionat la niveluri modeste în UE , îndeosebi ca urmare a contribuţiilor scăzute ale preţurilor produselor energetice şi alimentelor , precum şi a trenării în continuare a activităţii economice în majoritatea ţărilor .

(src)="4563"> 122.6 mljrd. euro
(trg)="120"> 122,6 miliarde EUR

(src)="4564"> 14 ārpus euro zonas esošajām NCB ( agrākā to 12 dalībvalstu , kas nav ieviesušas euro , NCB grupa , kā arī Bulgārijas Nacionālā banka un Banca Naţională a României ) jāapmaksā minimālā procentuālā daļa no to parakstītā kapitāla ( 2007. gada 1. janvārī – 7 % ) , piedaloties ECB darbības izmaksu segšanā .
(trg)="1255"> Cele 14 BCN ale statelor neparticipante la zona euro ( grupul precedent al celor 12 BCN neparticipante la zona euro , alături de Banca Naţională a Bulgariei şi Banca Naţională a României ) trebuie să verse un procentaj minim ( 7 % la 1 ianuarie 2007 ) din capitalul subscris de către acestea , ca o contribuţie la costurile de funcţionare ale BCE .

(src)="2045"> 143.9 mljrd. euro
(trg)="175"> 143,9 miliarde EUR

(src)="352"> 2 / 2005
(trg)="317"> 2005 / II

(src)="354"> 2 / 2006
(trg)="318"> 2006 / II

(src)="355"> 2 / 2007
(trg)="319"> 2007 / II

(src)="356"> 2 / 2008
(trg)="320"> 2008 / II

(src)="4565"> 2 / 2012
(trg)="321"> 2012 / II

(src)="4566"> 2 / 2013
(trg)="323"> 2013 / II

(src)="4567"> 2 / 2014
(trg)="325"> 2014 / II

(src)="4568"> 2 / 2015
(trg)="327"> 2015 / II

(src)="383"> 20 euro banknote ir viena no visbiežāk lietotajām euro banknotēm .
(trg)="1069"> Bancnota de 20 EUR este una dintre cele mai utilizate cupiuri ale bancnotelor euro .

(src)="896"> 20 euro banknošu viltojumu īpatsvars pieauga un 50 euro banknošu viltojumu īpatsvars – samazinājās .
(trg)="2664"> Ponderea bancnotelor de 20 EUR contrafăcute a crescut , iar cea a bancnotelor de 50 EUR contrafăcute s-a redus .

(src)="410"> 200 euro
(trg)="315"> 200 EUR

(src)="4519"> 2005. gadā kopējās ieguldījumu izmaksas tika lēstas 850 milj. euro apmērā 2005. gada salīdzināmajās cenās .
(trg)="4006"> Costurile totale de investiţii au fost iniţial evaluate la 850 de milioane EUR , la nivelul preţurilor constante din anul 2005 .

(src)="4515"> 2006. gada beigās ECB bija 1 367 pilna darba laika ekvivalenta darbinieki ar pastāvīgajiem vai fiksēta termiņa darba līgumiem ( t.sk.
(src)="4516"> 138 ieņēma vadošus posteņus ) , bet 2005. gadā – 1 351 darbinieks .
(trg)="2182"> La sfârşitul anului 2006 , numărul salariaţilor BCE ( echivalent posturi normă întreagă ) angajaţi în baza unor contracte pe durată determinată şi contracte pe durată nedeterminată ( inclusiv 138 de posturi de conducere ) a crescut la 1 367 , faţă de 1 351 în anul 2005 .

(src)="4569"> 2006. gadā ECB peļņa bija 1 379 milj. euro ( 2005. gadā – 992 milj. euro ) .
(trg)="4007"> În anul 2006 , BCE a înregistrat un excedent de 1 379 milioane EUR , comparativ cu excedentul în valoare de 992 milioane EUR realizat în anul 2005 .

(src)="4571"> 2007. gada 1. janvārī ECB kapitāla atslēgā veica pārmaiņas , jo Eiropas Centrālo banku sistēmai ( ECBS ) pievienojās Bulgārijas Nacionālā banka un Banca Naţională a României .
(trg)="2024"> La 1 ianuarie 2007 , grila de repartiţie pentru capitalul BCE s-a modificat datorită aderării Băncii Naţionale a Bulgariei şi a Băncii Naţionale a României la Sistemul European al Băncilor Centrale ( SEBC ) .

(src)="3053"> 2007. gada novembris
(trg)="2370"> noiembrie 2007

(src)="3515"> 2007. gada septembris
(trg)="2981"> septembrie 2007

(src)="67"> 2008. gada 10. aprīlī
(trg)="31"> 10 aprilie 2008

(src)="3947"> 2008. gada 10. decembris
(trg)="36"> 10 decembrie 2008

(src)="4573"> 2008. gada 10. janvāris
(trg)="43"> 10 ianuarie 2008