# lt/ecb2017.xml.gz
# sk/ecb2017.xml.gz


(src)="8"> ( metų )
(trg)="5"> ( v rokoch )

(src)="3315"> + 0,1 mlrd. eurų
(trg)="7"> + 0,1 mld.

(src)="3316"> + 0,2 mlrd. eurų
(trg)="8"> + 0,2 mld.

(src)="3317"> + 0,4 mlrd. eurų
(trg)="9"> + 0,4 mld.

(src)="3318"> + 0,6 mlrd. eurų
(trg)="10"> + 0,6 mld.

(src)="3319"> + 0,8 mlrd. eurų
(trg)="11"> + 0,8 mld.

(src)="3320"> + 11 mlrd. eurų
(trg)="12"> + 11 mld.

(src)="3321"> + 15,1 mlrd. eurų
(trg)="13"> + 15,1 mld.

(src)="3322"> + 6,4 mlrd. eurų
(trg)="14"> + 6,4 mld.

(src)="3323"> 0,3 mlrd. eurų
(trg)="15"> 0,3 mld.

(src)="3325"> 1 259,4 mlrd. eurų
(trg)="118"> 1 259,4 mld.

(src)="3326"> 1 265,6 mlrd. eurų
(trg)="119"> 1 265,6 mld.

(src)="2194"> 1 lentelė
(trg)="4498"> Tabuľka 1

(src)="2709"> 1 lentelėje pateiktas sąrašas bus peržiūrimas bent kartą per metus .
(trg)="4778"> Zoznam uvedený v tabuľke 1 sa bude prehodnocovať najmenej raz za rok .

(src)="1"> 1 ) Eurosistemos pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų norma bus sumažinta 5 baziniais punktais – iki 0,00 % , pradedant operacija , už kurią bus atsiskaitoma 2016 m. kovo 16 d .
(trg)="1"> Úroková sadzba hlavných refinančných operácií Eurosystému bude s účinnosťou od operácie vyrovnanej 16. marca 2016 znížená o 5 bázických bodov na 0,00 % .

(src)="3328"> 1,1 mlrd. eurų
(trg)="24"> 1,1 mld.

(src)="3329"> 1,7 mlrd. eurų
(trg)="25"> 1,7 mld.

(src)="2048"> 1.4 .
(src)="2049"> Tvarka
(trg)="4172"> Postupy

(src)="3331"> 102,3 mlrd. eurų
(trg)="62"> 102,3 mld.

(src)="4528"> 11 ne euro zonos nacionalinių centrinių bankų privalo sumokėti minimalią savo pasirašytojo kapitalo procentinę dalį ( dabar – 7 % ) , kaip įnašą , skirtą ECB veiklos išlaidoms padengti .
(trg)="1241"> Národné centrálne banky 11 členských štátov EÚ nepatriacich do eurozóny musia splatiť určité minimálne percento ( v súčasnosti 7 % ) svojho podielu na upísanom základnom imaní ECB ako príspevok na krytie prevádzkových nákladov ECB .

(src)="3333"> 122,6 mlrd. eurų
(trg)="117"> 122,6 mld.

(src)="3335"> 14 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija
(trg)="173"> 14-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch ( EUR / CHF )

(src)="4855"> 14 euro zonai nepriklausančių nacionalinių centrinių bankų ( ankstesnė 12 euro zonai nepriklausančių nacionalinių centrinių bankų grupė , Bulgarian National Bank ( Bulgarijos nacionalinis bankas ) ir Banca Naţională a României ) privalo apmokėti minimalų savo pasirašytojo kapitalo procentinį dydį ( 2007 m. sausio 1 d . – 7 % ) , kaip įnašą , skirtą ECB veiklos išlaidoms padengti .
(trg)="3084"> Štrnásť národných centrálnych bánk nezapojených do eurozóny ( predchádzajúca skupina 12 národných centrálnych bánk krajín nepatriacich do eurozóny , bulharská centrálna banka a Banca Naţională a României ) musí splatiť určité minimálne percento upísaného základného imania ( k 1. januáru 2007 to bolo 7 % ) ako príspevok na krytie prevádzkových nákladov ECB .

(src)="3337"> 143,9 mlrd. eurų
(trg)="176"> 143,9 mld.

(src)="3339"> 15,5 mlrd. eurų
(trg)="188"> 15,5 mld.

(src)="3340"> 1998 m. rugsėjo 1 d. centrinių bankų sutartį dėl VKM II ir aktą dėl naujųjų valstybių narių įtraukimo galima parsisiųsti iš ECB interneto svetainės dalies „ Leidiniai “ .
(trg)="5280"> Zmluva o ERM II medzi ECB a národnými centrálnymi bankami členských štátov z 1. septembra 1998 i akt o ich pristúpení sú k dispozícii na internetovej stránke ECB v sekcii „ Publikácie “ .

(src)="1018"> 2 pav . Vienam gyventojui per metus tenkančių mokėjimų kortelėmis skaičius ( 2012 m . )
(trg)="1002"> Graf 2 : Počet kartových platieb na obyvateľa za rok ( 2012 )

(src)="441"> 2-os vietos laimėtojas : ASP Schweger Assoziierte , Berlynas , Vokietija
(trg)="3575"> Druhá cenaASP Schweger Assoziierte , Berlín , Nemecko

(src)="3343"> 20 eurų banknotai – vieni dažniausiai naudojamų eurų banknotų .
(trg)="684"> Bankovka 20 € je jednou z najpoužívanejších nominálnych hodnôt eurových bankoviek .

(src)="5045"> 20 , 50 ir 100 eurų ) atveju .
(trg)="3742"> Eurosystém , t. j .

(src)="3276"> 2000 m. visos trys priemonės ( mokėjimai kortelėmis , kredito pervedimai ir tiesioginis debetas ) buvo naudojamos beveik vienodai : kiekviena iš jų buvo atlikta apie 13 mlrd. operacijų per metus ; tuo tarpu 2012 m. buvo atlikta 40 mlrd. mokėjimų kortelėmis , apie 26 mlrd. kredito pervedimų ir 23 mlrd. tiesioginio debeto operacijų ( žr . 1 pav . ) .
(trg)="1091"> Zatiaľ čo v roku 2000 bol počet platieb uskutočnených prostredníctvom najpoužívanejších bezhotovostných platobných nástrojov ( kariet , úhrad a inkás ) takmer rovnaký na úrovni okolo 13 mld. transakcií ročne , v roku 2012 už bolo kartových platieb približne 40 mld. , úhrad 26 mld. a inkás 23 mld. ( graf 1 ) .

(src)="360"> 2003 / II
(trg)="5799"> 2003 / 2

(src)="2108"> 2004 m. rugsėjis
(trg)="5538"> september 2004

(src)="129"> 2005 m. balandžio 13 d .
(trg)="3297"> 13. apríl 2005

(src)="335"> 2005 m. balandžio 20 d .
(trg)="3355"> 20. apríla 2006

(src)="364"> 2005 m. balandžio 21 d .
(trg)="3360"> 21. apríl 2005

(src)="538"> 2005 m. balandžio 7 d .
(trg)="3419"> 7. apríl 2005

(src)="321"> 2005 m. birželio 2 d .
(trg)="3350"> 2. jún 2005

(src)="559"> 2005 m. birželio 7 d .
(trg)="3426"> 7. jún 2005

(src)="599"> 2005 m. birželio 8 d .
(trg)="3437"> 8. jún 2005

(src)="1674"> 2005 m. birželis
(trg)="3864"> jún 2005

(src)="1390"> 2005 m. dėl šio atlyginimo patirta 710 mln. eurų palūkanų išlaidų ir gauta 889 mln. eurų grynųjų palūkanų pajamų iš užsienio atsargų .
(trg)="5910"> EUR , v porovnaní s čistým úrokovým výnosom z devízových rezerv vo výške 889 mil.

(src)="2341"> 2005 m . ECB gavo 992 mln. eurų perteklių .
(trg)="3708"> ECB v roku 2005 dosiahla prebytok vo výške 992 mil.

(src)="78"> 2005 m. gegužės 11 d .
(trg)="3280"> 11. máj 2005

(src)="302"> 2005 m. gegužės 19 d .
(trg)="3343"> 19. máj 2005

(src)="481"> 2005 m. gegužės 4 d .
(trg)="3387"> 4. máj 2005

(src)="1062"> 2005 m. gruodis
(trg)="4968"> december 2005

(src)="200"> 2005 m. gruodžio 15 d .
(trg)="3311"> 15. december 2005

(src)="2222"> 2005 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinės ataskaitos kartu su vadovybės ataskaita bus paskelbtos ECB metinėje ataskaitoje 2006 m. balandžio 25 d .
(trg)="4380"> Ročná účtovná závierka spolu so správou o činnosti v roku končiacom 31. decembra 2005 bude zverejnená vo Výročnej správe ECB dňa 25. apríla 2006 .

(src)="249"> 2005 m. kovo 17 d .
(trg)="3329"> 17. marec 2005

(src)="451"> 2005 m. kovo 3 d .
(trg)="3380"> 3. marec 2005

(src)="604"> 2005 m. kovo 8 d .
(trg)="3441"> 8. marec 2005

(src)="653"> 2005 m. kovo 9 d .
(trg)="3450"> 9. marec 2005

(src)="1907"> 2005 m. lapkritis
(trg)="5532"> november 2005

(src)="457"> 2005 m. lapkričio 3 d .
(trg)="3381"> 3. november 2005

(src)="1661"> 2005 m. liepa
(trg)="3862"> júl 2005

(src)="144"> 2005 m. liepos 13 d .
(trg)="3302"> 13. júl 2005

(src)="373"> 2005 m. liepos 21 d .
(trg)="3362"> 21. júl 2005

(src)="555"> 2005 m. liepos 7 d .
(trg)="3425"> 7. júl 2005

(src)="910"> 2005 m. pabaigoje ECB dirbo 1 351 darbuotojas ( įskaitant 131 valdymo lygmens darbuotoją ) , 2004 m . – 1 309 darbuotojai .
(trg)="3913"> Ku koncu roka 2005 mala ECB 1 351 zamestnancov vrátane 131 pracovníkov v manažérskych funkciách ( v porovnaní s 1 309 na konci roka 2004 ) .

(src)="1565"> 2005 m. palūkanų pajamoms teigiamą įtaką darė didesnės turto JAV doleriais palūkanų normos .
(trg)="4817"> Úrokové výnosy boli v roku 2005 priaznivo ovplyvnené vyššími úrokovými sadzbami aktív denominovaných v USD .