# lt/ecb2017.xml.gz
# pl/ecb2017.xml.gz


(src)="8"> ( metų )
(trg)="7"> ( lata )

(src)="3315"> + 0,1 mlrd. eurų
(trg)="9"> + 0,1 mld EUR

(src)="3316"> + 0,2 mlrd. eurų
(trg)="10"> + 0,2 mld EUR

(src)="3317"> + 0,4 mlrd. eurų
(trg)="11"> + 0,4 mld EUR

(src)="3318"> + 0,6 mlrd. eurų
(trg)="12"> + 0,6 mld EUR

(src)="3319"> + 0,8 mlrd. eurų
(trg)="13"> + 0,8 mld EUR

(src)="3320"> + 11 mlrd. eurų
(trg)="14"> + 11 mld EUR

(src)="3321"> + 15,1 mlrd. eurų
(trg)="15"> + 15,1 mld EUR

(src)="3322"> + 6,4 mlrd. eurų
(trg)="16"> + 6,4 mld EUR

(src)="3323"> 0,3 mlrd. eurų
(trg)="1314"> 0,3 mld EUR

(src)="3324"> 0,6 mlrd . JAV dolerių
(trg)="3879"> 0,6 mld USD

(src)="3326"> 1 265,6 mlrd. eurų
(trg)="1319"> 1265,6 mld EUR

(src)="2194"> 1 lentelė
(trg)="3786"> Tabela 1

(src)="3328"> 1,1 mlrd. eurų
(trg)="1316"> 1,1 mld EUR

(src)="3329"> 1,7 mlrd. eurų
(trg)="1317"> 1,7 mld EUR

(src)="1160"> 1.3 .
(src)="1161"> Eurosistemos kredito vertinimo sistema ( EKVS )
(trg)="3465"> Ramowe zasady oceny kredytowej w Eurosystemie ( ECAF )

(src)="4469"> 10 €
(trg)="3960"> 10 euro

(src)="4470"> 100 €
(trg)="3961"> 100 euro

(src)="3331"> 102,3 mlrd. eurų
(trg)="1321"> 102,3 mld EUR

(src)="4528"> 11 ne euro zonos nacionalinių centrinių bankų privalo sumokėti minimalią savo pasirašytojo kapitalo procentinę dalį ( dabar – 7 % ) , kaip įnašą , skirtą ECB veiklos išlaidoms padengti .
(trg)="2556"> Jedenaście banków centralnych spoza strefy euro wpłaca niewielką część objętego kapitału ( obecnie 7 % ) na poczet kosztów operacyjnych EBC .

(src)="3332"> 12,8 mlrd. eurų
(trg)="1322"> 12,8 mld EUR

(src)="3333"> 122,6 mlrd. eurų
(trg)="1323"> 122,6 mld EUR

(src)="3335"> 14 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija
(trg)="3751"> Swap walutowy EUR / CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich , z terminem zapadalności 14 dni

(src)="4855"> 14 euro zonai nepriklausančių nacionalinių centrinių bankų ( ankstesnė 12 euro zonai nepriklausančių nacionalinių centrinių bankų grupė , Bulgarian National Bank ( Bulgarijos nacionalinis bankas ) ir Banca Naţională a României ) privalo apmokėti minimalų savo pasirašytojo kapitalo procentinį dydį ( 2007 m. sausio 1 d . – 7 % ) , kaip įnašą , skirtą ECB veiklos išlaidoms padengti .
(trg)="4042"> Czternaście krajowych banków centralnych spoza strefy euro ( poprzednia dwunastka plus Narodowy Bank Bułgarii i Banca Naţională a României ) muszą opłacić jedynie niewielki procent ( 7 % według stanu na 1 stycznia 2007 r . ) przypadającego na nie udziału w subskrybowanym kapitale , jako swój wkład na pokrycie kosztów operacyjnych EBC .

(src)="3337"> 143,9 mlrd. eurų
(trg)="1325"> 143,9 mld EUR

(src)="3338"> 15 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris
(trg)="3193"> Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich , z terminem zapadalności 15 dni

(src)="3340"> 1998 m. rugsėjo 1 d. centrinių bankų sutartį dėl VKM II ir aktą dėl naujųjų valstybių narių įtraukimo galima parsisiųsti iš ECB interneto svetainės dalies „ Leidiniai “ .
(trg)="5023"> Zarówno Umowę banków centralnych w sprawie ERM II z dnia 1 września 1998 r . , jak i akt prawny w sprawie włączenia do niej nowych państw członkowskich można pobrać z witryny internetowej EBC , z działu „ Publikacje ” .

(src)="1018"> 2 pav . Vienam gyventojui per metus tenkančių mokėjimų kortelėmis skaičius ( 2012 m . )
(trg)="1356"> Wykres 2 : Liczba płatności kartowych na mieszkańca rocznie ( 2012 )

(src)="3341"> 2,1 mlrd . JAV dolerių
(trg)="3880"> 2,1 mld USD

(src)="3343"> 20 eurų banknotai – vieni dažniausiai naudojamų eurų banknotų .
(trg)="4799"> 20 euro to jeden z najczęściej używanych nominałów .

(src)="4473"> 20 €
(trg)="3962"> 20 euro

(src)="4474"> 200 €
(trg)="3963"> 200 euro

(src)="1948"> 2003 m. rugpjūčio 28 ir 29 d. vertinimo komisija atrinko 12 kandidatų antrajam etapui .
(trg)="4854"> W dniach 28 i 29 sierpnia 2003 roku jury wyłoniło 12 najlepszych kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu .

(src)="1388"> 2004 m. dėl šio atlygio patirta apytikriai 693 mln. eurų palūkanų išlaidų , palyginti su 422 mln. eurų grynųjų palūkanų pajamų , gautų iš užsienio atsargų .
(trg)="3369"> W roku 2004 koszty odsetkowe z tego tytułu wyniosły około 693 mln euro , natomiast przychody netto z tytułu odsetek od rezerwowych aktywów walutowych wyniosły 422 mln euro .

(src)="2221"> 2004 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinės ataskaitos kartu su vadovybės ataskaita bus paskelbta ECB metinėje ataskaitoje 2005 m. balandžio 26 d .
(trg)="1743"> Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem zarządu za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2004 r. zostanie opublikowane w Raporcie Rocznym EBC w dniu 26 kwietnia 2005 r .

(src)="1564"> 2004 m. palūkanų pajamoms neigiamą įtaką vėl darė mažos palūkanų normos , taikytos vidaus turtui ir turtui užsienio valiuta .
(trg)="4419"> W 2004 r. na przychód z tytułu odsetek niekorzystnie wpłynął niski poziom stóp procentowych związanych z aktywami w walutach wewnętrznej i zagranicznych .

(src)="361"> 2004 / II
(trg)="5147"> 2004 / 2

(src)="129"> 2005 m. balandžio 13 d .
(trg)="145"> 13 kwietnia 2005

(src)="335"> 2005 m. balandžio 20 d .
(trg)="366"> 20 kwietnia 2006 r .

(src)="364"> 2005 m. balandžio 21 d .
(trg)="389"> 21 kwietnia 2005 r .

(src)="538"> 2005 m. balandžio 7 d .
(trg)="618"> 7 kwietnia 2005

(src)="321"> 2005 m. birželio 2 d .
(trg)="344"> 2 czerwca 2005

(src)="559"> 2005 m. birželio 7 d .
(trg)="634"> 7 czerwca 2005

(src)="599"> 2005 m. birželio 8 d .
(trg)="677"> 8 czerwca 2005

(src)="1674"> 2005 m. birželis
(trg)="1404"> czerwiec 2005

(src)="1390"> 2005 m. dėl šio atlyginimo patirta 710 mln. eurų palūkanų išlaidų ir gauta 889 mln. eurų grynųjų palūkanų pajamų iš užsienio atsargų .
(trg)="4470"> W roku 2005 koszty odsetkowe z tego tytułu wyniosły 710 mln euro , natomiast dochody netto z tytułu odsetek od rezerwowych aktywów walutowych wyniosły 889 mln euro .

(src)="2341"> 2005 m . ECB gavo 992 mln. eurų perteklių .
(trg)="2934"> W 2005 r .
(trg)="2935"> EBC wypracował nadwyżkę w kwocie 992 mln euro .

(src)="1771"> 2005 m. gegužė
(trg)="2815"> maj 2005

(src)="78"> 2005 m. gegužės 11 d .
(trg)="85"> 11 maja 2005

(src)="302"> 2005 m. gegužės 19 d .
(trg)="314"> 19 maja 2005 r .

(src)="481"> 2005 m. gegužės 4 d .
(trg)="525"> 4 maja 2005

(src)="1062"> 2005 m. gruodis
(trg)="1217"> grudzień 2005

(src)="200"> 2005 m. gruodžio 15 d .
(trg)="213"> 15 grudnia 2005 r .

(src)="2222"> 2005 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinės ataskaitos kartu su vadovybės ataskaita bus paskelbtos ECB metinėje ataskaitoje 2006 m. balandžio 25 d .
(trg)="1744"> Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2005 r. zostanie opublikowane w Raporcie Rocznym EBC w dniu 25 kwietnia 2006 r .