# lt/ecb2017.xml.gz
# nl/ecb2017.xml.gz


(src)="8"> ( metų )
(trg)="1"> ( jaar )

(src)="3315"> + 0,1 mlrd. eurų
(trg)="3"> +EUR 0,1 miljard

(src)="3316"> + 0,2 mlrd. eurų
(trg)="4"> +EUR 0,2 miljard

(src)="3317"> + 0,4 mlrd. eurų
(trg)="5"> +EUR 0,4 miljard

(src)="3318"> + 0,6 mlrd. eurų
(trg)="6"> +EUR 0,6 miljard

(src)="3319"> + 0,8 mlrd. eurų
(trg)="7"> +EUR 0,8 miljard

(src)="3320"> + 11 mlrd. eurų
(trg)="8"> +EUR 11 miljard

(src)="3321"> + 15,1 mlrd. eurų
(trg)="9"> +EUR 15,1 miljard

(src)="3322"> + 6,4 mlrd. eurų
(trg)="10"> +EUR 6,4 miljard

(src)="3323"> 0,3 mlrd. eurų
(trg)="11"> EUR 0,3 miljard

(src)="3324"> 0,6 mlrd . JAV dolerių
(trg)="12"> USD 0,6 miljard

(src)="3325"> 1 259,4 mlrd. eurų
(trg)="13"> EUR 1.259,4 miljard

(src)="3326"> 1 265,6 mlrd. eurų
(trg)="14"> EUR 1.265,6 miljard

(src)="1147"> 1 EUR =
(trg)="16"> EUR 1 =

(src)="2194"> 1 lentelė
(trg)="17"> Tabel 1

(src)="2709"> 1 lentelėje pateiktas sąrašas bus peržiūrimas bent kartą per metus .
(trg)="18"> De lijst in Tabel 1 zal ten minste eenmaal per jaar worden herbeoordeeld .

(src)="1"> 1 ) Eurosistemos pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų norma bus sumažinta 5 baziniais punktais – iki 0,00 % , pradedant operacija , už kurią bus atsiskaitoma 2016 m. kovo 16 d .
(trg)="20"> ( 1 ) Het rentetarief voor de basisherfinancieringstransacties van het Eurosysteem wordt met 5 basispunten verlaagd naar 0,00 % , met ingang van de transactie die zal worden verrekend op 16 maart 2016 .

(src)="3327"> 1,0 %
(trg)="21"> Aandeel in

(src)="3328"> 1,1 mlrd. eurų
(trg)="22"> EUR 1,1 miljard

(src)="3329"> 1,7 mlrd. eurų
(trg)="23"> EUR 1,7 miljard

(src)="1129"> 1.1 .
(src)="1130"> Tinkamumo kriterijai
(trg)="25"> Beleenbaarheidscriteria

(src)="1160"> 1.3 .
(src)="1161"> Eurosistemos kredito vertinimo sistema ( EKVS )
(trg)="27"> Kredietbeoordelingskader van het Eurosysteem ( ECAF )

(src)="2048"> 1.4 .
(src)="2049"> Tvarka
(trg)="28"> Procedures

(src)="3330"> 102,0 mlrd. eurų
(trg)="29"> EUR 102,0 miljard

(src)="3331"> 102,3 mlrd. eurų
(trg)="30"> EUR 102,3 miljard

(src)="3332"> 12,8 mlrd. eurų
(trg)="32"> EUR 12,8 miljard

(src)="3333"> 122,6 mlrd. eurų
(trg)="33"> EUR 122,6 miljard

(src)="3334"> 14 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris
(trg)="34"> 14-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop

(src)="3335"> 14 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija
(trg)="35"> 14-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap

(src)="3336"> 143,8 mlrd. eurų
(trg)="36"> EUR 143,8 miljard

(src)="3337"> 143,9 mlrd. eurų
(trg)="37"> EUR 143,9 miljard

(src)="3338"> 15 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris
(trg)="38"> 15-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop

(src)="3339"> 15,5 mlrd. eurų
(trg)="39"> EUR 15,5 miljard

(src)="3340"> 1998 m. rugsėjo 1 d. centrinių bankų sutartį dėl VKM II ir aktą dėl naujųjų valstybių narių įtraukimo galima parsisiųsti iš ECB interneto svetainės dalies „ Leidiniai “ .
(trg)="40"> Zowel de ERM II Centrale Bank Overeenkomst van 1 september 1998 als de wetstekst betreffende de deelname van de nieuwe lidstaten kunnen worden gedownload onder “ Publications ” op de website van de ECB .

(src)="1018"> 2 pav . Vienam gyventojui per metus tenkančių mokėjimų kortelėmis skaičius ( 2012 m . )
(trg)="42"> Grafiek 2 : Aantal kaartbetalingen per inwoner en per jaar ( 2012 )

(src)="2079"> 2 ) Atlygis už užsienio atsargas , pervestas į ECB : Po prisijungimo prie Eurosistemos kiekvienas nacionalinis centrinis bankas , pervedęs Europos Centriniam Bankui užsienio atsargas , įgyja atlyginamą pretenziją ECB , kurios vertė lygi jo pervedamai sumai .
(trg)="44"> Rentevergoeding op aan de ECB overgedragen externe reserves : iedere nationale centrale bank verkrijgt bij haar overdracht van externe reserves aan de ECB bij toetreding tot het Eurosysteem een rentedragende vordering op de ECB voor de waarde van het bedrag dat zij daarbij overdraagt .

(src)="3341"> 2,1 mlrd . JAV dolerių
(trg)="46"> USD 2,1 miljard

(src)="3342"> 2,7 mlrd . CHF
(trg)="47"> CHF 2,7 miljard

(src)="340"> 20 daugiausiai taškų surinkusių žaidėjų gaus po serijos „ Europa “ 5 eurų VIP banknotą , asmeniškai pasirašytą Europos Centrinio Banko Pirmininko .
(trg)="49"> 20 spelers met de hoogste scores winnen een VIP-bankbiljet van €5 uit de Europa-serie dat door de President van de Europese Centrale Bank persoonlijk is gesigneerd .

(src)="3343"> 20 eurų banknotai – vieni dažniausiai naudojamų eurų banknotų .
(trg)="50"> Het €20-biljet is een van de meest frequent gebruikte eurobankbiljetcoupures .

(src)="1977"> 20 ir 50 eurų banknotai sudaro daugiau kaip 75 % visų padirbtų banknotų .
(trg)="52"> Meer dan 75 % van de vervalsingen bestaat uit bankbiljetten van €20 en €50 .

(src)="3344"> 20,6 mlrd. eurų
(trg)="53"> EUR 20,6 miljard

(src)="3345"> 2001 m. radome šią teritoriją – prie Grossmarkthalle pastato .
(trg)="54"> In 2001 vonden we deze plek hier bij de Grossmarkthalle .

(src)="1948"> 2003 m. rugpjūčio 28 ir 29 d. vertinimo komisija atrinko 12 kandidatų antrajam etapui .
(trg)="56"> Op 28 en 29 augustus 2003 selecteerde de jury daaruit 12 kandidaten voor de tweede fase .

(src)="360"> 2003 / II
(trg)="58"> 2003/2

(src)="1388"> 2004 m. dėl šio atlygio patirta apytikriai 693 mln. eurų palūkanų išlaidų , palyginti su 422 mln. eurų grynųjų palūkanų pajamų , gautų iš užsienio atsargų .
(trg)="59"> In 2004 heeft deze rentevergoeding geresulteerd in rentelasten van rond € 693 miljoen , vergeleken met netto rentebaten van € 422 miljoen op de externe reserves .

(src)="2221"> 2004 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinės ataskaitos kartu su vadovybės ataskaita bus paskelbta ECB metinėje ataskaitoje 2005 m. balandžio 26 d .
(trg)="61"> De jaarrekening zal op 26 april 2005 samen met een managementverslag voor het jaar 2004 worden gepubliceerd in het Jaarverslag van de ECB .

(src)="2108"> 2004 m. rugsėjis
(trg)="63"> september 2004

(src)="824"> 2005 m. balandis
(trg)="65"> april 2005

(src)="129"> 2005 m. balandžio 13 d .
(trg)="67"> 13 april 2005

(src)="335"> 2005 m. balandžio 20 d .
(trg)="68"> 20 april 2006

(src)="364"> 2005 m. balandžio 21 d .
(trg)="69"> 21 april 2005

(src)="538"> 2005 m. balandžio 7 d .
(trg)="70"> 7 april 2005

(src)="321"> 2005 m. birželio 2 d .
(trg)="72"> 2 juni 2005

(src)="559"> 2005 m. birželio 7 d .
(trg)="73"> 7 juni 2005

(src)="599"> 2005 m. birželio 8 d .
(trg)="74"> 8 juni 2005

(src)="1674"> 2005 m. birželis
(trg)="75"> juni 2005

(src)="1390"> 2005 m. dėl šio atlyginimo patirta 710 mln. eurų palūkanų išlaidų ir gauta 889 mln. eurų grynųjų palūkanų pajamų iš užsienio atsargų .
(trg)="77"> In 2005 heeft deze rentevergoeding geresulteerd in rentelasten van € 710 miljoen , vergeleken met netto rentebaten van € 889 miljoen op de externe reserves .

(src)="1787"> 2005 m . ECB bendrosios tarybos posėdžiai
(trg)="78"> Vergaderingen van de Algemene Raad van de ECB in 2005

(src)="2341"> 2005 m . ECB gavo 992 mln. eurų perteklių .
(trg)="79"> De ECB verdiende in 2005 een overschot van €992 miljoen .

(src)="1391"> 2005 m. euro susilpnėjo šių valiutų atžvilgiu .
(trg)="81"> In 2005 deprecieerde de euro ten opzichte van deze valuta’s .

(src)="1771"> 2005 m. gegužė
(trg)="82"> mei 2005

(src)="78"> 2005 m. gegužės 11 d .
(trg)="84"> 11 mei 2005

(src)="302"> 2005 m. gegužės 19 d .
(trg)="85"> 19 mei 2005

(src)="481"> 2005 m. gegužės 4 d .
(trg)="86"> 4 mei 2005

(src)="1062"> 2005 m. gruodis
(trg)="87"> december 2005

(src)="200"> 2005 m. gruodžio 15 d .
(trg)="89"> 15 december 2005

(src)="2222"> 2005 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinės ataskaitos kartu su vadovybės ataskaita bus paskelbtos ECB metinėje ataskaitoje 2006 m. balandžio 25 d .
(trg)="90"> De Jaarrekening zal , samen met een managementverslag voor het jaar 2005 , op 25 april 2006 worden gepubliceerd in het Jaarverslag van de ECB .

(src)="249"> 2005 m. kovo 17 d .
(trg)="92"> 17 maart 2005

(src)="451"> 2005 m. kovo 3 d .
(trg)="93"> 3 maart 2005

(src)="604"> 2005 m. kovo 8 d .
(trg)="94"> 8 maart 2005

(src)="653"> 2005 m. kovo 9 d .
(trg)="95"> 9 maart 2005

(src)="1907"> 2005 m. lapkritis
(trg)="96"> november 2005

(src)="457"> 2005 m. lapkričio 3 d .
(trg)="98"> 3 november 2005

(src)="1661"> 2005 m. liepa
(trg)="99"> juli 2005