# it/ecb2017.xml.gz
# sl/ecb2017.xml.gz


(src)="1"> ( 1 ) Il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’ Eurosistema è ridotto di 5 punti base , allo 0,00 % , a decorrere dall’ operazione con regolamento il 16 marzo 2016 .
(trg)="5560"> ( 1 ) Obrestna mera za operacije glavnega refinanciranja se zniža za 5 bazičnih točk na 0,00 % in začne veljati z operacijo , ki bo poravnana 16. marca 2016 .

(src)="2"> ( 2 ) Il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale è ridotto di 5 punti base , allo 0,25 % , con effetto dal 16 marzo 2016 .
(trg)="5561"> ( 2 ) Obrestna mera za odprto ponudbo mejnega posojila se zniža za 5 bazičnih točk na 0,25 % in začne veljati 16. marca 2016 .

(src)="4"> ( 3 ) Il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale è ridotto di 10 punti base , al -0,40 % , con effetto dal 16 marzo 2016 .
(trg)="5562"> ( 3 ) Obrestna mera za odprto ponudbo mejnega depozita se zniža za 10 bazičnih točk na – 0,40 % in začne veljati 16. marca 2016 .

(src)="6729"> ( 5 ) Nell’ elenco delle attività ammissibili per gli acquisti regolari sono incluse obbligazioni investment grade denominate in euro emesse da società non bancarie situate nell’ area dell’ euro .
(trg)="5555"> ( 5 ) Na seznam vrednostnih papirjev , primernih za redne nakupe , se vključijo vrednostni papirji naložbenega razreda v eurih , ki so jih izdale nebančne družbe iz euroobmočja .

(src)="4192"> ( anni )
(trg)="1"> ( v letih )

(src)="8"> +EUR 0,1 miliardi
(trg)="3"> + 0,1 milijarde EUR

(src)="9"> +EUR 0,2 miliardi
(trg)="4"> + 0,2 milijarde EUR

(src)="10"> +EUR 0,4 miliardi
(trg)="5"> + 0,4 milijarde EUR

(src)="11"> +EUR 0,6 miliardi
(trg)="6"> + 0,6 milijarde EUR

(src)="12"> +EUR 0,8 miliardi
(trg)="7"> + 0,8 milijarde EUR

(src)="13"> +EUR 11 miliardi
(trg)="8"> + 11 milijarde EUR

(src)="14"> +EUR 15,1 miliardi
(trg)="9"> + 15,1 milijarde EUR

(src)="15"> +EUR 6,4 miliardi
(trg)="10"> + 6,4 milijarde EUR

(src)="16"> 1 , con effetto dal 31 dicembre 2010 .
(trg)="17"> 1 , ki je začel veljati 31. decembra 2010 .

(src)="18"> 1 , e successive modifiche .
(trg)="5573"> 1 , z vsemi spremembami .

(src)="20"> 10 agosto 2010
(trg)="22"> 10. avgust 2010

(src)="21"> 10 agosto 2011
(trg)="23"> 10. avgust 2011

(src)="22"> 10 aprile 2008
(trg)="24"> 10. april 2008

(src)="23"> 10 aprile 2012
(trg)="25"> 10. april 2012

(src)="24"> 10 aprile 2013
(trg)="26"> 10. april 2013

(src)="25"> 10 dicembre 2008
(trg)="28"> 10. december 2008

(src)="26"> 10 dicembre 2013
(trg)="29"> 10. december 2013

(src)="27"> 10 dicembre 2014
(trg)="30"> 10. december 2014

(src)="28"> 10 febbraio 2009
(trg)="33"> 10. februar 2009

(src)="29"> 10 febbraio 2010
(trg)="58"> 10. februar 2010

(src)="31"> 10 gennaio 2008
(trg)="31"> 10. januar 2008

(src)="32"> 10 gennaio 2013
(trg)="32"> 10. januar 2013

(src)="33"> 10 giugno 2008
(trg)="38"> 10. junij 2008

(src)="34"> 10 giugno 2009
(trg)="39"> 10. junij 2009

(src)="35"> 10 giugno 2010
(trg)="40"> 10. junij 2010

(src)="36"> 10 giugno 2014
(trg)="41"> 10. junij 2014

(src)="37"> 10 giugno 2015
(trg)="42"> 10. junij 2015

(src)="39"> 10 luglio 2013
(trg)="37"> 10. julij 2013

(src)="40"> 10 maggio 2005
(trg)="46"> 10. maj 2005

(src)="4205"> 10 maggio 2006
(trg)="47"> 10. maj 2006

(src)="4206"> 10 maggio 2007
(trg)="48"> 10. maj 2007

(src)="42"> 10 maggio 2011
(trg)="60"> 10. maj 2011

(src)="44"> 10 marzo 2010
(trg)="59"> 10. marec 2010

(src)="46"> 10 marzo 2016
(trg)="45"> 10. marec 2016

(src)="47"> 10 novembre 2009
(trg)="50"> 10. november 2009

(src)="48"> 10 novembre 2010
(trg)="61"> 10. november 2010

(src)="4207"> 10 ottobre 2006
(trg)="52"> 10. oktober 2006

(src)="4208"> 10 ottobre 2007
(trg)="53"> 10. oktober 2007

(src)="51"> 10 settembre 2008
(trg)="55"> 10. september 2008

(src)="52"> 10 settembre 2013
(trg)="56"> 10. september 2013

(src)="53"> 10 settembre 2014
(trg)="57"> 10. september 2014

(src)="54"> 1009/2000 del Consiglio , dell’ 8 maggio 2000 , che prevede un aumento di capitale della BCE fino a tale importo .
(trg)="5304"> 1009 / 2000 z dne 8. maja 2000 , ki predvideva povečanje kapitala ECB do navedenega zneska .

(src)="6733"> 1024/2013 del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi .
(trg)="5305"> 1024 / 2013 o prenosu posebnih nalog , ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij , na Evropsko centralno banko .

(src)="7472"> 1024/2013 del Consiglio , del 15 ottobre 2013 , che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi , GU L 287 del 29.10.2013 , pag 63 .
(trg)="5924"> 1024 / 2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog , ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij , na Evropsko centralno banko , UL L 287 , 29 .

(src)="6735"> 1071/2013 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie ( BCE/2013/33 ) .
(trg)="5307"> 1071 / 2013 o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij ( ECB / 2013 / 33 ) .

(src)="6736"> 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 relativo alle indagini svolte dall’ Ufficio europeo per la lotta antifrode ( OLAF ) , è stata adottata in risposta alla sentenza della Corte di giustizia europea del 10 luglio 2003 .
(trg)="5308"> 1073 / 1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 o preiskavah , ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam ( OLAF ) , sprejet pa je bil v odgovor na sodbo Evropskega sodišča z dne 10. julija 2003 .

(src)="6737"> 1093/2010 che istituisce l’ Autorità europea di vigilanza ( Autorità bancaria europea )
(trg)="5309"> 1093 / 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa ( Evropski bančni organ )

(src)="56"> 11 agosto 2010
(trg)="64"> 11. avgust 2010

(src)="57"> 11 agosto 2015
(trg)="68"> 11. avgust 2015

(src)="4210"> 11 dicembre 2007
(trg)="69"> 11. december 2007

(src)="60"> 11 dicembre 2013
(trg)="71"> 11. december 2013

(src)="61"> 11 febbraio 2009
(trg)="73"> 11. februar 2009

(src)="62"> 11 febbraio 2014
(trg)="74"> 11. februar 2014

(src)="63"> 11 febbraio 2015
(trg)="75"> 11. februar 2015

(src)="65"> 11 giugno 2008
(trg)="79"> 11. junij 2008

(src)="66"> 11 giugno 2013
(trg)="80"> 11. junij 2013

(src)="67"> 11 giugno 2014
(trg)="81"> 11. junij 2014

(src)="4212"> 11 luglio 2007
(trg)="77"> 11. julij 2007

(src)="69"> 11 maggio 2005
(trg)="86"> 11. maj 2005

(src)="70"> 11 maggio 2010
(trg)="96"> 11. maj 2010

(src)="71"> 11 maggio 2011
(trg)="97"> 11. maj 2011

(src)="73"> 11 marzo 2009
(trg)="83"> 11. marec 2009

(src)="74"> 11 marzo 2014
(trg)="84"> 11. marec 2014

(src)="75"> 11 marzo 2015
(trg)="85"> 11. marec 2015

(src)="76"> 11 novembre 2008
(trg)="87"> 11. november 2008

(src)="77"> 11 novembre 2009
(trg)="88"> 11. november 2009

(src)="78"> 11 novembre 2014
(trg)="89"> 11. november 2014

(src)="79"> 11 novembre 2015
(trg)="90"> 11. november 2015

(src)="80"> 11 ottobre 2005
(trg)="91"> 11. oktober 2005

(src)="4213"> 11 ottobre 2006
(trg)="92"> 11. oktober 2006