# it/ecb2017.xml.gz
# sk/ecb2017.xml.gz


(src)="1"> ( 1 ) Il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’ Eurosistema è ridotto di 5 punti base , allo 0,00 % , a decorrere dall’ operazione con regolamento il 16 marzo 2016 .
(trg)="1"> Úroková sadzba hlavných refinančných operácií Eurosystému bude s účinnosťou od operácie vyrovnanej 16. marca 2016 znížená o 5 bázických bodov na 0,00 % .

(src)="2"> ( 2 ) Il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale è ridotto di 5 punti base , allo 0,25 % , con effetto dal 16 marzo 2016 .
(trg)="2"> Úroková sadzba jednodňových refinančných operácií bude s účinnosťou od 16. marca 2016 znížená o 5 bázických bodov na 0,25 % .

(src)="4"> ( 3 ) Il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale è ridotto di 10 punti base , al -0,40 % , con effetto dal 16 marzo 2016 .
(trg)="3"> Úroková sadzba jednodňových sterilizačných operácií bude s účinnosťou od 16. marca 2016 znížená o 10 bázických bodov na -0,40 % .

(src)="5"> ( 4 ) Gli acquisti mensili nel quadro del programma di acquisto di attività sono ampliati a 80 miliardi di euro a partire da aprile .
(trg)="4"> Objem mesačných nákupov v rámci programu nákupu aktív sa od apríla zvýši na 80 mld. € .

(src)="4192"> ( anni )
(trg)="5"> ( v rokoch )

(src)="4196"> 1 Eventuali discrepanze fra la somma dei singoli importi e i totali sono dovute agli arrotondamenti .
(trg)="16"> 1 Prípadné rozdiely medzi súčtom jednotlivých položiek a celkovou sumou sú spôsobené zaokrúhlením .

(src)="18"> 1 , e successive modifiche .
(trg)="23"> 1 , v znení neskorších zmien .

(src)="19"> 10 agosto 2005
(trg)="3266"> 10. august 2005

(src)="21"> 10 agosto 2011
(trg)="34"> 10. augusta 2011

(src)="23"> 10 aprile 2012
(trg)="35"> 10. apríla 2012

(src)="24"> 10 aprile 2013
(trg)="36"> 10. apríla 2013

(src)="26"> 10 dicembre 2013
(trg)="37"> 10. decembra 2013

(src)="27"> 10 dicembre 2014
(trg)="38"> 10. decembra 2014

(src)="28"> 10 febbraio 2009
(trg)="50"> 10. februára 2009

(src)="29"> 10 febbraio 2010
(trg)="51"> 10. februára 2010

(src)="30"> 10 febbraio 2015
(trg)="52"> 10. februára 2015

(src)="32"> 10 gennaio 2013
(trg)="59"> 10. januára 2013

(src)="34"> 10 giugno 2009
(trg)="55"> 10. júna 2009

(src)="35"> 10 giugno 2010
(trg)="56"> 10. júna 2010

(src)="36"> 10 giugno 2014
(trg)="57"> 10. júna 2014

(src)="37"> 10 giugno 2015
(trg)="58"> 10. júna 2015

(src)="4203"> 10 luglio 2007
(trg)="3267"> 10. júl 2007

(src)="39"> 10 luglio 2013
(trg)="54"> 10. júla 2013

(src)="40"> 10 maggio 2005
(trg)="3268"> 10. máj 2005

(src)="4205"> 10 maggio 2006
(trg)="3269"> 10. máj 2006

(src)="4206"> 10 maggio 2007
(trg)="3270"> 10. máj 2007

(src)="43"> 10 marzo 2009
(trg)="40"> 10. marca 2009

(src)="44"> 10 marzo 2010
(trg)="41"> 10. marca 2010

(src)="45"> 10 marzo 2015
(trg)="42"> 10. marca 2015

(src)="46"> 10 marzo 2016
(trg)="43"> 10. marca 2016

(src)="47"> 10 novembre 2009
(trg)="44"> 10. novembra 2009

(src)="48"> 10 novembre 2010
(trg)="45"> 10. novembra 2010

(src)="49"> 10 novembre 2015
(trg)="46"> 10. novembra 2015

(src)="50"> 10 ottobre 2012
(trg)="47"> 10. októbra 2012

(src)="52"> 10 settembre 2013
(trg)="48"> 10. septembra 2013

(src)="53"> 10 settembre 2014
(trg)="49"> 10. septembra 2014

(src)="6733"> 1024/2013 del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi .
(trg)="5191"> 1024 / 2013 , ktorým sa ECB poveruje osobitnými úlohami , pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami .

(src)="7472"> 1024/2013 del Consiglio , del 15 ottobre 2013 , che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi , GU L 287 del 29.10.2013 , pag 63 .
(trg)="5482"> 1024 / 2013 z 15. októbra 2013 , ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami , pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami ( Ú. v .

(src)="6735"> 1071/2013 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie ( BCE/2013/33 ) .
(trg)="5193"> 1071 / 2013 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií ( ECB / 2013 / 33 ) .

(src)="6736"> 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 relativo alle indagini svolte dall’ Ufficio europeo per la lotta antifrode ( OLAF ) , è stata adottata in risposta alla sentenza della Corte di giustizia europea del 10 luglio 2003 .
(trg)="5194"> 1073 / 1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom ( OLAF ) a jeho prijatie je reakciou na rozsudok Európskeho súdneho dvora z 10. júla 2003 .

(src)="6737"> 1093/2010 che istituisce l’ Autorità europea di vigilanza ( Autorità bancaria europea )
(trg)="5195"> 1093 / 2010 , ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu ( Európsky orgán pre bankovníctvo )

(src)="56"> 11 agosto 2010
(trg)="67"> 11. augusta 2010

(src)="57"> 11 agosto 2015
(trg)="68"> 11. augusta 2015

(src)="4209"> 11 aprile 2006
(trg)="3274"> 11. apríl 2006

(src)="4210"> 11 dicembre 2007
(trg)="3275"> 11. december 2007

(src)="60"> 11 dicembre 2013
(trg)="71"> 11. decembra 2013

(src)="61"> 11 febbraio 2009
(trg)="83"> 11. februára 2009

(src)="62"> 11 febbraio 2014
(trg)="84"> 11. februára 2014

(src)="63"> 11 febbraio 2015
(trg)="85"> 11. februára 2015

(src)="64"> 11 gennaio 2007
(trg)="3276"> 11. január 2007

(src)="66"> 11 giugno 2013
(trg)="87"> 11. júna 2013

(src)="67"> 11 giugno 2014
(trg)="88"> 11. júna 2014

(src)="4211"> 11 luglio 2006
(trg)="3278"> 11. júl 2006

(src)="4212"> 11 luglio 2007
(trg)="3279"> 11. júl 2007

(src)="69"> 11 maggio 2005
(trg)="3280"> 11. máj 2005

(src)="71"> 11 maggio 2011
(trg)="73"> 11. mája 2011

(src)="73"> 11 marzo 2009
(trg)="74"> 11. marca 2009

(src)="74"> 11 marzo 2014
(trg)="75"> 11. marca 2014

(src)="75"> 11 marzo 2015
(trg)="76"> 11. marca 2015

(src)="77"> 11 novembre 2009
(trg)="77"> 11. novembra 2009

(src)="78"> 11 novembre 2014
(trg)="78"> 11. novembra 2014

(src)="79"> 11 novembre 2015
(trg)="79"> 11. novembra 2015

(src)="81"> 11 ottobre 2011
(trg)="80"> 11. októbra 2011

(src)="4214"> 11 settembre 2007
(trg)="3283"> 11. september 2007

(src)="83"> 11 settembre 2013
(trg)="82"> 11. septembra 2013

(src)="84"> 12 agosto 2008
(trg)="89"> 12. augusta 2008

(src)="85"> 12 agosto 2009
(trg)="93"> 12. augusta 2009

(src)="86"> 12 agosto 2014
(trg)="94"> 12. augusta 2014

(src)="87"> 12 agosto 2015
(trg)="95"> 12. augusta 2015

(src)="88"> 12 aprile 2005
(trg)="3284"> 12. apríl 2005

(src)="4215"> 12 aprile 2006
(trg)="3285"> 12. apríl 2006

(src)="89"> 12 aprile 2007
(trg)="3287"> 12. apríla 2007

(src)="4216"> 12 dicembre 2006
(trg)="3288"> 12. december 2006

(src)="4217"> 12 dicembre 2007
(trg)="3289"> 12. december 2007