# fi/ecb2017.xml.gz
# sv/ecb2017.xml.gz


(src)="1"> " Edustavuus "
(trg)="5106"> " Representativitet "

(src)="3"> ( 1 ) Eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden korko lasketaan 5 peruspisteellä 0,00 prosenttiin alkaen operaatiosta , jonka maksut suoritetaan 16.3.2016 .
(trg)="1"> 1 ) Räntan på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner sänks med 5 punkter till 0,00 % , gällande fr.o.m. den transaktion som träder i kraft den 16 mars 2016 .

(src)="4"> ( 1 ) Omaisuusvakuudelliset arvopaperit Pfandbrief-tyyppisiä instrumentteja lukuun ottamatta .
(src)="5"> ( 2 ) Uuden liikkeeseenlaskijaryhmän ” valtiosidonnaiset laitokset – luottolaitokset ” käyttöönoton myötä liikkeeseenlaskijaryhmä ” luottolaitokset ” ( vakuuskelpoisten arvopapereiden tietokannassa IG4 ) on nimetty uudelleen ryhmäksi ” luottolaitokset ( paitsi valtiosidonnaiset laitokset ) ” .
(trg)="5109"> ( 1 ) Värdepapper med bakomliggande tillgångar , exklusive pantbrevsliknande instrument .
(trg)="5110"> ( 2 ) Som resultat av att emittentgruppen " Agencies – kreditinstitut " har skapats har emittentgruppen " Kreditinstitut " ( IG i EAD ) ändrats till " Kreditinstitut ( utom Agencies – kreditinstitut ) " .

(src)="5421"> ( 3 ) Talletuskorko lasketaan 10 peruspisteellä -0,40 prosenttiin 16.3.2016 alkaen .
(trg)="3"> 3 ) Räntan på inlåningsfaciliteten sänks med 10 punkter till -0,40 % , gällande från den 16 mars 2016 .

(src)="5422"> ( 4 ) Laajennetussa omaisuuserien osto-ohjelmassa tehtävien kuukausittaisten ostojen määrää lisätään 80 miljardiin euroon huhtikuusta alkaen .
(trg)="4"> 4 ) De månatliga köpen inom ramen för programmet för köp av tillgångar utökas till 80 miljarder euro från och med april .

(src)="9"> + 0,1 miljardia euroa
(trg)="8"> + 0,1 miljard EUR

(src)="10"> + 0,2 miljardia euroa
(trg)="9"> + 0,2 miljarder EUR

(src)="11"> + 0,4 miljardia euroa
(trg)="10"> + 0,4 miljarder EUR

(src)="12"> + 0,6 miljardia euroa
(trg)="12"> + 0,6 miljarder EUR

(src)="13"> + 0,8 miljardia euroa
(trg)="13"> 0,8 miljarder EUR

(src)="14"> + 11 miljardia euroa
(trg)="14"> + 11 miljarder EUR

(src)="15"> + 15,1 miljardia euroa
(trg)="15"> + 15,1 miljarder EUR

(src)="16"> + 6,4 miljardia euroa
(trg)="16"> + 6,4 miljarder EUR

(src)="17"> 0,3 miljardia euroa
(trg)="18"> 0,3 miljarder EUR

(src)="18"> 0,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria
(trg)="19"> 0,6 miljarder USD

(src)="3951"> 1 220 miljoonaa euroa
(trg)="5111"> 1 220 miljoner euro

(src)="20"> 1 265,6 miljardia euroa
(trg)="120"> 1 265,6 miljarder EUR

(src)="21"> 1 458 miljoonaa euroa
(trg)="5112"> 1 458 miljoner euro

(src)="22"> 1 822 miljoonaa euroa
(trg)="5113"> 1 822 miljoner euro

(src)="3949"> 1 € =
(trg)="23"> 1 EUR

(src)="25"> 1,1 miljardia euroa
(trg)="27"> 1,1 miljarder EUR

(src)="26"> 1,7 miljardia euroa
(trg)="28"> 1,7 miljarder EUR

(src)="5147"> 1. palkinto : Coop Himmelb ( l ) au , Wien , Itävalta
(trg)="4341"> 1 : a pris : Coop Himmelb ( l ) au , Wien , Österrike

(src)="30"> 1.1.2009 alkaen
(trg)="3325"> 1 januari 2009

(src)="5423"> 10 €
(trg)="6704"> 10 EUR

(src)="5424"> 100 €
(trg)="6705"> 100 EUR

(src)="35"> 102,3 miljardia euroa
(trg)="4969"> 102,3 miljarder EUR

(src)="5425"> 11.3.2009
(trg)="75"> 11 Mars 2009

(src)="5426"> 11.6.2014
(trg)="89"> 11 juni 2014

(src)="40"> 122,6 miljardia euroa
(trg)="118"> 122,6 miljarder EUR

(src)="41"> 13.11.2013
(trg)="136"> 13 november 2013

(src)="42"> 13.12.2006
(trg)="3424"> 13 december 2006

(src)="45"> 13.6.2007
(trg)="3429"> 13 juni 2007

(src)="49"> 14.3.2007
(trg)="3433"> 14 mars 2007

(src)="51"> 143,8 miljardia euroa
(trg)="176"> 143,8 miljarder EUR

(src)="52"> 143,9 miljardia euroa
(trg)="177"> 143,9 miljarder EUR

(src)="53"> 15,5 miljardia euroa
(trg)="189"> 15,5 miljarder EUR

(src)="5428"> 15.1.2008
(trg)="3438"> 15 jan 2008

(src)="63"> 18.12.2008
(trg)="226"> 18 december 2008

(src)="65"> 18.12.2013
(trg)="227"> 18 december 2013

(src)="66"> 18.12.2014
(trg)="228"> 18 december 2014

(src)="68"> 18.3.2004
(trg)="5128"> 18 mars 2004

(src)="70"> 18.9.2014
(trg)="237"> 18 september 2014

(src)="71"> 19.12.2012
(trg)="248"> 19 december 2012

(src)="5429"> 1980-luvun lopulla alkanut viestintä- ja tietotekniikan digitalisaatio on muuttanut huomattavasti yhteiskuntaa ja taloutta kaikkialla maailmassa .
(trg)="7083"> Sedan i slutet av 1980-talet har digitaliseringen av kommunikations- och informationsteknik lett till betydande sociala och ekonomiska förändringar i världen .

(src)="73"> 2,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria
(trg)="289"> 2,1 miljarder USD

(src)="74"> 2,7 miljardia Sveitsin frangia
(trg)="290"> 2,7 miljarder CHF

(src)="75"> 2. palkinto : ASP Schweger Assoziierte , Berliini , Saksa
(trg)="3674"> 2 : a pris : ASP Schweger Assoziierte , Berlin , Tyskland

(src)="76"> 2.10.2003 ( Lissabonissa )
(trg)="5135"> 2 oktober 2003 ( Lissabon )

(src)="5430"> 20 €
(trg)="6706"> 20 EUR

(src)="5151"> 20.1.2009
(trg)="292"> 20 januari 2009

(src)="5431"> 200 €
(trg)="6707"> 200 EUR

(src)="83"> 204,1 miljardia euroa
(trg)="314"> 204,1 miljarder EUR

(src)="5432"> 21 ) , sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 21.12.2006 tehdyllä sopimuksella ( EUVL C 14 , 20.1.2007 , s .
(trg)="333"> 21 ) senast ändrad genom avtalet av den 21 december 2006 ( EUT C 14 , 20.1.2007 , s .

(src)="85"> 21.12.2006
(trg)="3474"> 21 december 2006

(src)="89"> 22.12.2011
(trg)="339"> 22 december 2011

(src)="90"> 23,0 miljardia euroa
(trg)="356"> 23,0 miljarder EUR

(src)="5433"> 23.1.2003
(trg)="5148"> 23 januari 2003

(src)="5434"> 24 .1.2004
(trg)="5151"> 24 januari 2004

(src)="95"> 29,7 miljardia euroa
(trg)="386"> 29,7 miljarder EUR

(src)="97"> 3,3 miljardia Sveitsin frangia
(trg)="402"> 3,3 miljarder CHF

(src)="98"> 3,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria
(trg)="403"> 3,3 miljarder USD

(src)="99"> 3. palkinto : 54f architekten / T. R. Hamzah & Yeang , Darmstadt , Saksa / Selangor , Malesia
(trg)="4643"> 3 : e pris : 54f architekten / T. R. Hamzah & Yeang , Darmstadt , Tyskland / Selangor , Malaysia

(src)="101"> 3.4.2003 ( Roomassa )
(trg)="5155"> 3 april 2003 ( Rom )