# et/ecb2017.xml.gz
# sl/ecb2017.xml.gz


(src)="1"> ( 1 ) Alandada eurosüsteemi põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäära 5 baaspunkti võrra 0,00%ni alates operatsioonist , mis teostatakse 16 . märtsil 2016 .
(trg)="5560"> ( 1 ) Obrestna mera za operacije glavnega refinanciranja se zniža za 5 bazičnih točk na 0,00 % in začne veljati z operacijo , ki bo poravnana 16. marca 2016 .

(src)="2"> ( 2 ) Alandada laenamise püsivõimaluse intressimäära 5 baaspunkti võrra 0,25%ni alates 16 . märtsist 2016 .
(trg)="5561"> ( 2 ) Obrestna mera za odprto ponudbo mejnega posojila se zniža za 5 bazičnih točk na 0,25 % in začne veljati 16. marca 2016 .

(src)="3"> ( 3 ) Alandada hoiustamise püsivõimaluse intressimäära 10 baaspunkti võrra – 0,40%ni alates 16 . märtsist 2016 .
(trg)="5562"> ( 3 ) Obrestna mera za odprto ponudbo mejnega depozita se zniža za 10 bazičnih točk na – 0,40 % in začne veljati 16. marca 2016 .

(src)="9"> +0,1 miljardit eurot
(trg)="3"> + 0,1 milijarde EUR

(src)="10"> +0,2 miljardit eurot
(trg)="4"> + 0,2 milijarde EUR

(src)="11"> +0,4 miljardit eurot
(trg)="5"> + 0,4 milijarde EUR

(src)="12"> +0,6 miljardit eurot
(trg)="6"> + 0,6 milijarde EUR

(src)="13"> +0,8 miljardit eurot
(trg)="7"> + 0,8 milijarde EUR

(src)="14"> +11 miljardit eurot
(trg)="8"> + 11 milijarde EUR

(src)="15"> +15,1 miljardit eurot
(trg)="9"> + 15,1 milijarde EUR

(src)="16"> +6,4 miljardit eurot
(trg)="10"> + 6,4 milijarde EUR

(src)="17"> 0,3 miljardit eurot
(trg)="11"> 0,3 milijarde EUR

(src)="18"> 0,6 miljardit USA dollarit
(trg)="4796"> 0,6 mrd USD

(src)="4592"> 1 948 208 997,34
(trg)="5677"> Eesti Pank

(src)="20"> 1,7 miljardit eurot
(trg)="19"> 1,7 milijarde EUR

(src)="22"> 1 . august 2018
(trg)="13"> 1. avgust 2018

(src)="23"> 1 . detsember 2005
(trg)="14"> 1. december 2005

(src)="24"> 1 . detsembril 2011 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2011/21 müntide emissiooni 2012 . aasta mahu heakskiitmise kohta .
(trg)="1513"> Svet ECB je 1. decembra 2011 sprejel Sklep ECB / 2011 / 21 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2012 .

(src)="27"> 1 . jaanuarist 2007 kuni 31 . detsembrini 2011 kehtib üleminekuperiood , mis võimaldab eurosüsteemi liikmesriikide keskpankadel valida tagatiseks kõlblike laenude suuruse alammäära ning otsustada käitlemistasu kohaldamise üle ;
(trg)="2858"> Med 1. januarjem 2007 in 31. decembrom 2011 bo veljala prehodna ureditev , ki bo vsaki nacionalni centralni banki Eurosistema omogočala , da določi najnižji prag za obseg posojil , ustreznih za zavarovanje terjatev , in preuči morebitno uvedbo provizij za opravljene posle .

(src)="29"> 1 . juulil 2005 pärast ettevalmistuste lõpetamist lisati Euroopa Majanduspiirkonna välistes G-10 riikides asutatud üksuste välja antud valitud võlakohustused kõlblike tagatisvarade nimekirja , mis on avaldatud EKP kodulehel .
(trg)="4751"> Po zaključku priprav so bili 1. julija 2005 na seznam ustreznega finančnega premoženja , ki je objavljen na spletni strani ECB , dodani nekateri dolžniški instrumenti , ki jih izdajajo subjekti iz držav G10 zunaj Evropskega gospodarskega prostora .

(src)="33"> 1 . veebruaril 2015 taastub esimeses rühmas Hispaania keskpanga presidendi hääleõigus ning enda omast loobub Prantsusmaa keskpanga president .
(trg)="1515"> Čez en mesec , 1. februarja 2015 , bo v 1. skupini guverner španske centralne banke ponovno pridobil svoj glas , guverner francoske centralne banke pa ga bo začasno odstopil .

(src)="34"> 10-euroste võltsitud pangatähtede arv suurenes , kuid nende osatähtsus võltsingute koguarvus oli vaid 6,3 % .
(trg)="2264"> Število ponarejenih bankovcev za 10 € se je povečalo , vendar so ti predstavljali samo 6,3 % vseh ponaredkov .

(src)="36"> 10 . aprill 2012
(trg)="25"> 10. april 2012

(src)="37"> 10 . aprill 2013
(trg)="26"> 10. april 2013

(src)="38"> 10 . august 2005
(trg)="27"> 10. avgust 2005

(src)="40"> 10 . august 2011
(trg)="23"> 10. avgust 2011

(src)="41"> 10 . detsember 2008
(trg)="28"> 10. december 2008

(src)="42"> 10 . detsember 2013
(trg)="29"> 10. december 2013

(src)="43"> 10 . detsember 2014
(trg)="30"> 10. december 2014

(src)="44"> 10 . detsembril 2012 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2012/29 , millega muudetakse suunist EKP/2010/20 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis , ning otsuse EKP/2012/30 , millega muudetakse otsust EKP/2010/21 EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta .
(trg)="1521"> Svet ECB je 10. decembra 2012 sprejel Smernico ECB / 2012 / 29 o spremembah Smernice ECB / 2010 / 20 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank ter Sklep ECB / 2012 / 30 o spremembi Sklepa ECB / 2010 / 21 o letnih računovodskih izkazih Evropske centralne banke .

(src)="47"> 10 . detsembril 2015 võttis EKP nõukogu omal algatusel vastu arvamuse CON/2015/55 .
(trg)="1523"> Svet ECB je 10. decembra 2015 mnenje CON / 2015 / 55 sprejel na lastno pobudo .

(src)="48"> 10 . detsembril 2015 võttis EKP nõukogu vastu Euroopa Liidu Nõukogule suunatud soovituse EKP/2015/45 Národná banka Slovenska välisaudiitorite kohta .
(trg)="1524"> Svet ECB je 10. decembra 2015 sprejel Priporočilo ECB / 2015 / 45 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Národná banka Slovenska .

(src)="50"> 10 . jaanuar 2013
(trg)="32"> 10. januar 2013

(src)="51"> 10 . juuli 2007
(trg)="35"> 10. julij 2007

(src)="52"> 10 . juuli 2012
(trg)="36"> 10. julij 2012

(src)="53"> 10 . juuli 2013
(trg)="37"> 10. julij 2013

(src)="54"> 10 . juuni 2008
(trg)="38"> 10. junij 2008

(src)="55"> 10 . juuni 2009
(trg)="39"> 10. junij 2009

(src)="56"> 10 . juuni 2010
(trg)="40"> 10. junij 2010

(src)="57"> 10 . juuni 2014
(trg)="41"> 10. junij 2014

(src)="58"> 10 . juuni 2015
(trg)="42"> 10. junij 2015

(src)="59"> 10 . mai 2005
(trg)="46"> 10. maj 2005

(src)="60"> 10 . mai 2006
(trg)="47"> 10. maj 2006

(src)="61"> 10 . mai 2007
(trg)="48"> 10. maj 2007

(src)="62"> 10 . mai 2007 ( Dublin )
(trg)="49"> 10. maj 2007 ( Dublin )

(src)="63"> 10 . mai 2011
(trg)="60"> 10. maj 2011

(src)="65"> 10 . märts 2010
(trg)="59"> 10. marec 2010

(src)="67"> 10 . märts 2016
(trg)="45"> 10. marec 2016

(src)="71"> 10 . oktoober 2006
(trg)="52"> 10. oktober 2006

(src)="72"> 10 . oktoober 2007
(trg)="53"> 10. oktober 2007

(src)="73"> 10 . oktoober 2012
(trg)="54"> 10. oktober 2012

(src)="78"> 10 . veebruar 2010
(trg)="58"> 10. februar 2010

(src)="80"> 11 euroalavälist liikmesriiki peavad tasuma miinimumosa enda märgitud kapitalist ( praegu 7 % ) panusena EKP tegevuskuludesse .
(trg)="2610"> Enajst nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja mora kot prispevek k stroškom poslovanja ECB vplačati minimalni odstotek svojega deleža v vpisanem kapitalu , ki trenutno znaša 7 % .

(src)="82"> 11 . aprill 2012
(trg)="66"> 11. april 2012

(src)="83"> 11 . august 2009
(trg)="67"> 11. avgust 2009

(src)="85"> 11 . august 2015
(trg)="68"> 11. avgust 2015

(src)="86"> 11 . detsember 2007
(trg)="69"> 11. december 2007

(src)="87"> 11 . detsember 2012
(trg)="70"> 11. december 2012

(src)="88"> 11 . detsember 2013
(trg)="71"> 11. december 2013

(src)="89"> 11 . detsembril 2012 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi taotlusel vastu arvamuse CON/2012/103 .
(trg)="1530"> Svet ECB je 11. decembra 2012 mnenje CON / 2012 / 103 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije in Evropskega parlamenta .

(src)="90"> 11 . detsembril 2012 võttis EKP nõukogu Leedu rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2012/105 .
(trg)="1532"> Svet ECB je 11. decembra 2012 mnenje CON / 2012 / 105 sprejel na zahtevo litovskega ministrstva za finance .

(src)="92"> 11 . jaanuar 2007
(trg)="72"> 11. januar 2007

(src)="93"> 11 . juuli 2006
(trg)="76"> 11. julij 2006

(src)="94"> 11 . juuli 2007
(trg)="77"> 11. julij 2007

(src)="95"> 11 . juuli 2012
(trg)="78"> 11. julij 2012

(src)="96"> 11 . juuni 2008
(trg)="79"> 11. junij 2008

(src)="97"> 11 . juuni 2013
(trg)="80"> 11. junij 2013

(src)="98"> 11 . juuni 2014
(trg)="81"> 11. junij 2014

(src)="99"> 11 . mai 2005
(trg)="86"> 11. maj 2005

(src)="100"> 11 . mai 2010
(trg)="96"> 11. maj 2010

(src)="101"> 11 . mai 2011
(trg)="97"> 11. maj 2011

(src)="103"> 11 . märts 2009
(trg)="83"> 11. marec 2009

(src)="104"> 11 . märts 2014
(trg)="84"> 11. marec 2014

(src)="105"> 11 . märts 2015
(trg)="85"> 11. marec 2015

(src)="106"> 11 . märtsil 2005 otsustas nõukogu katta EKP 1,636 miljardi euro suuruse netokahjumi 296 miljoni euro suurusest üldreservfondist ja järelejäänud 1,340 miljardi euro suuruse kahjumi liikmesriikide keskpankadele jaotatud 2004 . aasta rahalisest tulust võrdeliselt neile jaotatud summadega .
(trg)="1533"> Svet ECB je 11. marca 2005 sklenil , da 1.636 milijonov EUR čiste izgube pokrije s celotnim zneskom sklada splošnih rezerv ( 296 milijonov EUR ) ter da preostalih 1.340 milijonov EUR izgube pokrije z denarnim prihodkom , ki je bil za poslovno leto 2004 razdeljen nacionalnim centralnim bankam , in sicer sorazmerno z višino zneskov , porazdeljenih vsaki nacionalni centralni banki .

(src)="112"> 11 . oktoober 2006
(trg)="92"> 11. oktober 2006

(src)="113"> 11 . oktoober 2011
(trg)="98"> 11. oktober 2011

(src)="118"> 11 . veebruar 2014
(trg)="74"> 11. februar 2014

(src)="119"> 11 . veebruar 2015
(trg)="75"> 11. februar 2015

(src)="120"> 12,8 miljardit eurot
(trg)="137"> 12,8 milijarde EUR