# et/ecb2017.xml.gz
# sk/ecb2017.xml.gz


(src)="1"> ( 1 ) Alandada eurosüsteemi põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäära 5 baaspunkti võrra 0,00%ni alates operatsioonist , mis teostatakse 16 . märtsil 2016 .
(trg)="1"> Úroková sadzba hlavných refinančných operácií Eurosystému bude s účinnosťou od operácie vyrovnanej 16. marca 2016 znížená o 5 bázických bodov na 0,00 % .

(src)="3"> ( 3 ) Alandada hoiustamise püsivõimaluse intressimäära 10 baaspunkti võrra – 0,40%ni alates 16 . märtsist 2016 .
(trg)="3"> Úroková sadzba jednodňových sterilizačných operácií bude s účinnosťou od 16. marca 2016 znížená o 10 bázických bodov na -0,40 % .

(src)="4"> ( 4 ) Suurendada varaostukava raames tehtavate igakuiste ostude mahtu 80 miljardi euroni alates 2016 . aasta aprillist .
(trg)="4"> Objem mesačných nákupov v rámci programu nákupu aktív sa od apríla zvýši na 80 mld. € .

(src)="7"> ( aastates )
(trg)="3173"> doba splatnosti

(src)="9"> +0,1 miljardit eurot
(trg)="7"> + 0,1 mld.

(src)="10"> +0,2 miljardit eurot
(trg)="8"> + 0,2 mld.

(src)="11"> +0,4 miljardit eurot
(trg)="9"> + 0,4 mld.

(src)="12"> +0,6 miljardit eurot
(trg)="10"> + 0,6 mld.

(src)="13"> +0,8 miljardit eurot
(trg)="11"> + 0,8 mld.

(src)="14"> +11 miljardit eurot
(trg)="12"> + 11 mld.

(src)="15"> +15,1 miljardit eurot
(trg)="13"> + 15,1 mld.

(src)="16"> +6,4 miljardit eurot
(trg)="14"> + 6,4 mld.

(src)="17"> 0,3 miljardit eurot
(trg)="15"> 0,3 mld.

(src)="3863"> 1 Ümardamise tõttu ei pruugi tabelis toodud vahe- ja kogusummad ühtida kõigi arvude summaga .
(trg)="16"> 1 Prípadné rozdiely medzi súčtom jednotlivých položiek a celkovou sumou sú spôsobené zaokrúhlením .

(src)="20"> 1,7 miljardit eurot
(trg)="25"> 1,7 mld.

(src)="22"> 1 . august 2018
(trg)="18"> 1. augusta 2018

(src)="23"> 1 . detsember 2005
(trg)="3264"> 1. december 2005

(src)="24"> 1 . detsembril 2011 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2011/21 müntide emissiooni 2012 . aasta mahu heakskiitmise kohta .
(trg)="3585"> Dňa 1. decembra 2011 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB / 2011 / 21 o schválení objemu emisie mincí v roku 2012 .

(src)="26"> 1 . jaanuarist 2007 hakkavad kehtima järgmised kõlblikkuskriteeriumid :
(trg)="4057"> Od 1. januára 2007 budú platiť nasledujúce kritériá akceptovateľnosti :

(src)="27"> 1 . jaanuarist 2007 kuni 31 . detsembrini 2011 kehtib üleminekuperiood , mis võimaldab eurosüsteemi liikmesriikide keskpankadel valida tagatiseks kõlblike laenude suuruse alammäära ning otsustada käitlemistasu kohaldamise üle ;
(trg)="4058"> Od 1. januára 2007 do 31. decembra 2011 bude platiť prechodný režim , v rámci ktorého si každá národná centrálna banka Eurosystému bude môcť stanoviť minimálnu výšku úverov akceptovateľných ako kolaterál , ako aj to , či sa bude uplatňovať manipulačný poplatok ;

(src)="28"> 1 . jaanuarist 2012 rakendub ühtne laenude tagatisvarana kasutamise kord , mille ühine alammäär on 500 000 eurot .
(trg)="4059"> Od 1. januára 2012 bude platiť jednotný režim používania bankových úverov ako kolaterálu s jednotnou minimálnou výškou úveru na úrovni 500 000 EUR .

(src)="29"> 1 . juulil 2005 pärast ettevalmistuste lõpetamist lisati Euroopa Majanduspiirkonna välistes G-10 riikides asutatud üksuste välja antud valitud võlakohustused kõlblike tagatisvarade nimekirja , mis on avaldatud EKP kodulehel .
(trg)="5306"> Po ukončení prípravných prác boli 1. júla 2005 do zoznamu akceptovateľných aktív , ktorý je zverejnený na internetovej stránke ECB , zaradené vybrané dlhové nástroje vydané subjektmi so sídlom v tých krajinách skupiny G10 , ktoré nie sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru .

(src)="32"> 1 . septembri 1998 . aasta keskpankadevaheline ERM2 kokkulepe ning uute liikmesriikide ühinemist käsitlev akt on allalaadimiseks kättesaadavad EKP kodulehel trükiste rubriigis .
(trg)="5280"> Zmluva o ERM II medzi ECB a národnými centrálnymi bankami členských štátov z 1. septembra 1998 i akt o ich pristúpení sú k dispozícii na internetovej stránke ECB v sekcii „ Publikácie “ .

(src)="34"> 10-euroste võltsitud pangatähtede arv suurenes , kuid nende osatähtsus võltsingute koguarvus oli vaid 6,3 % .
(trg)="734"> Počet falošných bankoviek 10 € sa síce zvýšil , no ich podiel predstavuje len 6,3 % celkového počtu falzifikátov .

(src)="36"> 10 . aprill 2012
(trg)="35"> 10. apríla 2012

(src)="37"> 10 . aprill 2013
(trg)="36"> 10. apríla 2013

(src)="40"> 10 . august 2011
(trg)="34"> 10. augusta 2011

(src)="42"> 10 . detsember 2013
(trg)="37"> 10. decembra 2013

(src)="43"> 10 . detsember 2014
(trg)="38"> 10. decembra 2014

(src)="44"> 10 . detsembril 2012 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2012/29 , millega muudetakse suunist EKP/2010/20 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis , ning otsuse EKP/2012/30 , millega muudetakse otsust EKP/2010/21 EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta .
(trg)="3591"> Dňa 10. decembra 2012 Rada guvernérov schválila usmernenie ECB / 2012 / 29 , ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB / 2010 / 20 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v ESCB a rozhodnutie ECB / 2012 / 30 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB / 2010 / 21 o ročnej účtovnej závierke ECB .

(src)="45"> 10 . detsembril 2014 kiitis EKP nõukogu heaks 2015 . aastal teostatava nelja sihtotstarbelise pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni ajakava , mis avaldati EKP veebilehel .
(trg)="3592"> Dňa 10. decembra 2014 Rada guvernérov schválila kalendár štyroch cielených dlhodobejších refinančných operácií , ktoré sa uskutočnia v roku 2015 .

(src)="47"> 10 . detsembril 2015 võttis EKP nõukogu omal algatusel vastu arvamuse CON/2015/55 .
(trg)="4312"> Rada guvernérov prijala stanovisko CON / 2015 / 55 dňa 10. decembra 2015 z vlastnej iniciatívy .

(src)="49"> 10 . jaanuar 2008
(trg)="32"> 10. januára 2008

(src)="50"> 10 . jaanuar 2013
(trg)="59"> 10. januára 2013

(src)="51"> 10 . juuli 2007
(trg)="3267"> 10. júl 2007

(src)="53"> 10 . juuli 2013
(trg)="54"> 10. júla 2013

(src)="55"> 10 . juuni 2009
(trg)="55"> 10. júna 2009

(src)="56"> 10 . juuni 2010
(trg)="56"> 10. júna 2010

(src)="57"> 10 . juuni 2014
(trg)="57"> 10. júna 2014

(src)="58"> 10 . juuni 2015
(trg)="58"> 10. júna 2015

(src)="59"> 10 . mai 2005
(trg)="3268"> 10. máj 2005

(src)="60"> 10 . mai 2006
(trg)="3269"> 10. máj 2006

(src)="61"> 10 . mai 2007
(trg)="3270"> 10. máj 2007

(src)="62"> 10 . mai 2007 ( Dublin )
(trg)="3271"> 10. mája 2007 ( v Dubline )

(src)="64"> 10 . märts 2009
(trg)="40"> 10. marca 2009

(src)="65"> 10 . märts 2010
(trg)="41"> 10. marca 2010

(src)="66"> 10 . märts 2015
(trg)="42"> 10. marca 2015

(src)="67"> 10 . märts 2016
(trg)="43"> 10. marca 2016

(src)="68"> 10 . november 2009
(trg)="44"> 10. novembra 2009

(src)="69"> 10 . november 2010
(trg)="45"> 10. novembra 2010

(src)="70"> 10 . november 2015
(trg)="46"> 10. novembra 2015

(src)="71"> 10 . oktoober 2006
(trg)="3272"> 10. október 2006

(src)="72"> 10 . oktoober 2007
(trg)="3273"> 10. október 2007

(src)="74"> 10 . september 2008
(trg)="30"> 10. septembra 2008

(src)="75"> 10 . september 2013
(trg)="48"> 10. septembra 2013

(src)="76"> 10 . september 2014
(trg)="49"> 10. septembra 2014

(src)="77"> 10 . veebruar 2009
(trg)="50"> 10. februára 2009

(src)="78"> 10 . veebruar 2010
(trg)="51"> 10. februára 2010

(src)="79"> 10 . veebruar 2015
(trg)="52"> 10. februára 2015

(src)="3864"> 102,0 miljardit eurot
(trg)="61"> 102,0 mld.

(src)="3865"> 102,3 miljardit eurot
(trg)="62"> 102,3 mld.

(src)="81"> 11 . aprill 2006
(trg)="3274"> 11. apríl 2006

(src)="83"> 11 . august 2009
(trg)="66"> 11. augusta 2009

(src)="84"> 11 . august 2010
(trg)="67"> 11. augusta 2010

(src)="85"> 11 . august 2015
(trg)="68"> 11. augusta 2015

(src)="86"> 11 . detsember 2007
(trg)="3275"> 11. december 2007

(src)="88"> 11 . detsember 2013
(trg)="71"> 11. decembra 2013

(src)="89"> 11 . detsembril 2012 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi taotlusel vastu arvamuse CON/2012/103 .
(trg)="4272"> Rada guvernérov prijala stanovisko CON / 2012 / 103 dňa 11. decembra 2012 na žiadosť Rady Európskej únie a Európskeho parlamentu .

(src)="90"> 11 . detsembril 2012 võttis EKP nõukogu Leedu rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2012/105 .
(trg)="4274"> Rada guvernérov prijala stanovisko CON / 2012 / 105 dňa 11. decembra 2012 na žiadosť litovského ministerstva financií .

(src)="92"> 11 . jaanuar 2007
(trg)="3276"> 11. január 2007

(src)="93"> 11 . juuli 2006
(trg)="3278"> 11. júl 2006

(src)="94"> 11 . juuli 2007
(trg)="3279"> 11. júl 2007

(src)="96"> 11 . juuni 2008
(trg)="65"> 11. júna 2008

(src)="97"> 11 . juuni 2013
(trg)="87"> 11. júna 2013

(src)="98"> 11 . juuni 2014
(trg)="88"> 11. júna 2014

(src)="99"> 11 . mai 2005
(trg)="3280"> 11. máj 2005

(src)="101"> 11 . mai 2011
(trg)="73"> 11. mája 2011

(src)="103"> 11 . märts 2009
(trg)="74"> 11. marca 2009

(src)="104"> 11 . märts 2014
(trg)="75"> 11. marca 2014