# et/ecb2017.xml.gz
# pl/ecb2017.xml.gz


(src)="1"> ( 1 ) Alandada eurosüsteemi põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäära 5 baaspunkti võrra 0,00%ni alates operatsioonist , mis teostatakse 16 . märtsil 2016 .
(trg)="1"> 1 ) Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących Eurosystemu zostanie obniżona o 5 punktów bazowych , do poziomu 0,00 % , poczynając od operacji rozliczanej 16 marca 2016 .

(src)="2"> ( 2 ) Alandada laenamise püsivõimaluse intressimäära 5 baaspunkti võrra 0,25%ni alates 16 . märtsist 2016 .
(trg)="2"> 2 ) Stopa kredytu w banku centralnym zostanie z dniem 16 marca 2016 obniżona o 5 punktów bazowych , do poziomu 0,25 % .

(src)="3"> ( 3 ) Alandada hoiustamise püsivõimaluse intressimäära 10 baaspunkti võrra – 0,40%ni alates 16 . märtsist 2016 .
(trg)="3"> 3 ) Stopa depozytu w banku centralnym na koniec dnia zostanie z dniem 16 marca 2016 obniżona o 10 punktów bazowych , do poziomu -0,40 % .

(src)="4"> ( 4 ) Suurendada varaostukava raames tehtavate igakuiste ostude mahtu 80 miljardi euroni alates 2016 . aasta aprillist .
(trg)="4"> 4 ) Miesięczna kwota programu skupu aktywów zostanie od kwietnia podniesiona do 80 mld euro .

(src)="7"> ( aastates )
(trg)="7"> ( lata )

(src)="8"> ( miljardites eurodes )
(trg)="8"> ( mld EUR )

(src)="10"> +0,2 miljardit eurot
(trg)="10"> + 0,2 mld EUR

(src)="11"> +0,4 miljardit eurot
(trg)="11"> + 0,4 mld EUR

(src)="12"> +0,6 miljardit eurot
(trg)="12"> + 0,6 mld EUR

(src)="13"> +0,8 miljardit eurot
(trg)="13"> + 0,8 mld EUR

(src)="14"> +11 miljardit eurot
(trg)="14"> + 11 mld EUR

(src)="15"> +15,1 miljardit eurot
(trg)="15"> + 15,1 mld EUR

(src)="16"> +6,4 miljardit eurot
(trg)="16"> + 6,4 mld EUR

(src)="17"> 0,3 miljardit eurot
(trg)="1314"> 0,3 mld EUR

(src)="18"> 0,6 miljardit USA dollarit
(trg)="3879"> 0,6 mld USD

(src)="20"> 1,7 miljardit eurot
(trg)="1317"> 1,7 mld EUR

(src)="22"> 1 . august 2018
(trg)="327"> 1.08.2018

(src)="23"> 1 . detsember 2005
(trg)="328"> 1 grudnia 2005

(src)="24"> 1 . detsembril 2011 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2011/21 müntide emissiooni 2012 . aasta mahu heakskiitmise kohta .
(trg)="1643"> 1 grudnia 2011 r .
(trg)="1644"> Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC / 2011 / 21 w sprawie zatwierdzenia wielkości emisji monet na rok 2012 .

(src)="25"> 1 . jaanuaril 2007 muudeti EKP kapitali märkimise aluseid seoses Bulgaaria keskpanga ( Bulgarian National Bank ) ja Rumeenia keskpanga ( Banca Naţională a României ) astumisega Euroopa Keskpankade Süsteemi ( EKPS ) .
(trg)="1647"> W dniu 1 stycznia 2007 r. klucz kapitałowy EBC został skorygowany w związku z przystąpieniem Narodowego Banku Bułgarii i Banca Naţională a României do Europejskiego Systemu Banków Centralnych ( ESBC ) .

(src)="5011"> 1 . jaanuaril 2007 tunnistati see otsus kehtetuks ja asendati otsusega EKP/2006/17 , ELT L 348 , 11.12.2006 , lk 38 .
(trg)="4543"> Z dniem 1 stycznia 2007 r. powyższa decyzja została uchylona i zastąpiona decyzją EBC / 2006 / 17 , Dz.U. L 348 , 11.12.2006 , str. 38 .

(src)="27"> 1 . jaanuarist 2007 kuni 31 . detsembrini 2011 kehtib üleminekuperiood , mis võimaldab eurosüsteemi liikmesriikide keskpankadel valida tagatiseks kõlblike laenude suuruse alammäära ning otsustada käitlemistasu kohaldamise üle ;
(trg)="3814"> od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2001 r. obowiązywać będzie system przejściowy , pozwalający każdemu z krajowych banków centralnych Eurosystemu na podjęcie decyzji o minimalnym progu wysokości kredytów kwalifikujących się do wykorzystania jako zabezpieczenia oraz ewentualnych opłatach transakcyjnych ;

(src)="29"> 1 . juulil 2005 pärast ettevalmistuste lõpetamist lisati Euroopa Majanduspiirkonna välistes G-10 riikides asutatud üksuste välja antud valitud võlakohustused kõlblike tagatisvarade nimekirja , mis on avaldatud EKP kodulehel .
(trg)="3871"> Po zakończeniu prac przygotowawczych , z dniem 1 lipca 2005 r. wybrane instrumenty z tej kategorii zostały dodane do listy aktywów kwalifikowanych publikowanej na stronach internetowych EBC .

(src)="31"> 1 . september 2005
(trg)="331"> 1 września 2005

(src)="32"> 1 . septembri 1998 . aasta keskpankadevaheline ERM2 kokkulepe ning uute liikmesriikide ühinemist käsitlev akt on allalaadimiseks kättesaadavad EKP kodulehel trükiste rubriigis .
(trg)="5023"> Zarówno Umowę banków centralnych w sprawie ERM II z dnia 1 września 1998 r . , jak i akt prawny w sprawie włączenia do niej nowych państw członkowskich można pobrać z witryny internetowej EBC , z działu „ Publikacje ” .

(src)="4803"> 10 €
(trg)="3960"> 10 euro

(src)="36"> 10 . aprill 2012
(trg)="26"> 10 kwietnia 2012

(src)="37"> 10 . aprill 2013
(trg)="27"> 10 kwietnia 2013

(src)="39"> 10 . august 2010
(trg)="22"> 10 sierpnia 2010 r .

(src)="40"> 10 . august 2011
(trg)="23"> 10 sierpnia 2011 r .

(src)="41"> 10 . detsember 2008
(trg)="28"> 10 grudnia 2008

(src)="42"> 10 . detsember 2013
(trg)="29"> 10 grudnia 2013

(src)="43"> 10 . detsember 2014
(trg)="30"> 10 grudnia 2014

(src)="44"> 10 . detsembril 2012 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2012/29 , millega muudetakse suunist EKP/2010/20 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis , ning otsuse EKP/2012/30 , millega muudetakse otsust EKP/2010/21 EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta .
(trg)="1592"> 10 grudnia 2012 r .
(trg)="1593"> Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC / 2012 / 29 zmieniające wytyczne EBC / 2010 / 20 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w ESBC oraz decyzję EBC / 2012 / 30 zmieniającą decyzję EBC / 2010 / 21 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC .

(src)="45"> 10 . detsembril 2014 kiitis EKP nõukogu heaks 2015 . aastal teostatava nelja sihtotstarbelise pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni ajakava , mis avaldati EKP veebilehel .
(trg)="3967"> 10 grudnia 2014 r .
(trg)="4966"> Rada Prezesów zatwierdziła terminy czterech ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących , które mają zostać przeprowadzone w 2015 r .
(trg)="4967"> Kalendarz operacji został następnie opublikowany w serwisie internetowym EBC .

(src)="47"> 10 . detsembril 2015 võttis EKP nõukogu omal algatusel vastu arvamuse CON/2015/55 .
(trg)="1594"> Rada Prezesów przyjęła opinię CON / 2015 / 55 w dniu 10 grudnia 2015 z własnej inicjatywy .

(src)="48"> 10 . detsembril 2015 võttis EKP nõukogu vastu Euroopa Liidu Nõukogule suunatud soovituse EKP/2015/45 Národná banka Slovenska välisaudiitorite kohta .
(trg)="1595"> 10 grudnia 2015 Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC / 2015 / 45 udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Národná banka Slovenska .

(src)="50"> 10 . jaanuar 2013
(trg)="36"> 10 stycznia 2013

(src)="51"> 10 . juuli 2007
(trg)="43"> 10 lipca 2007

(src)="52"> 10 . juuli 2012
(trg)="44"> 10 lipca 2012

(src)="53"> 10 . juuli 2013
(trg)="45"> 10 lipca 2013

(src)="55"> 10 . juuni 2009
(trg)="39"> 10 czerwca 2009

(src)="56"> 10 . juuni 2010
(trg)="40"> 10 czerwca 2010 r .

(src)="57"> 10 . juuni 2014
(trg)="41"> 10 czerwca 2014

(src)="58"> 10 . juuni 2015
(trg)="42"> 10 czerwca 2015

(src)="59"> 10 . mai 2005
(trg)="46"> 10 maja 2005

(src)="60"> 10 . mai 2006
(trg)="47"> 10 maja 2006

(src)="61"> 10 . mai 2007
(trg)="48"> 10 maja 2007

(src)="62"> 10 . mai 2007 ( Dublin )
(trg)="49"> 10 maja 2007 r .
(trg)="50"> ( Dublin )

(src)="63"> 10 . mai 2011
(trg)="51"> 10 maja 2011 r .

(src)="64"> 10 . märts 2009
(trg)="52"> 10 marca 2009

(src)="65"> 10 . märts 2010
(trg)="53"> 10 marca 2010 r .

(src)="66"> 10 . märts 2015
(trg)="54"> 10 marca 2015

(src)="67"> 10 . märts 2016
(trg)="55"> 10 marca 2016

(src)="68"> 10 . november 2009
(trg)="56"> 10 listopada 2009

(src)="69"> 10 . november 2010
(trg)="57"> 10 listopada 2010 r .

(src)="70"> 10 . november 2015
(trg)="58"> 10 listopada 2015

(src)="71"> 10 . oktoober 2006
(trg)="59"> 10 października 2006

(src)="72"> 10 . oktoober 2007
(trg)="60"> 10 października 2007

(src)="73"> 10 . oktoober 2012
(trg)="61"> 10 października 2012

(src)="74"> 10 . september 2008
(trg)="62"> 10 września 2008

(src)="75"> 10 . september 2013
(trg)="63"> 10 września 2013

(src)="76"> 10 . september 2014
(trg)="64"> 10 września 2014

(src)="78"> 10 . veebruar 2010
(trg)="32"> 10 lutego 2010 r .

(src)="79"> 10 . veebruar 2015
(trg)="33"> 10 lutego 2015

(src)="4804"> 100 €
(trg)="3961"> 100 euro

(src)="3865"> 102,3 miljardit eurot
(trg)="1321"> 102,3 mld EUR

(src)="82"> 11 . aprill 2012
(trg)="70"> 11 kwietnia 2012

(src)="84"> 11 . august 2010
(trg)="67"> 11 sierpnia 2010 r .

(src)="85"> 11 . august 2015
(trg)="68"> 11 sierpnia 2015

(src)="86"> 11 . detsember 2007
(trg)="71"> 11 grudnia 2007

(src)="87"> 11 . detsember 2012
(trg)="72"> 11 grudnia 2012

(src)="88"> 11 . detsember 2013
(trg)="73"> 11 grudnia 2013

(src)="89"> 11 . detsembril 2012 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi taotlusel vastu arvamuse CON/2012/103 .
(trg)="2670"> Rada Prezesów przyjęła opinię CON / 2012 / 103 w dniu 11 grudnia 2012 r. na wniosek Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego .