# et/ecb2017.xml.gz
# hr/ecb2017.xml.gz


(src)="7"> ( aastates )
(trg)="1374"> ( godine )

(src)="17"> 0,3 miljardit eurot
(trg)="1873"> 0,3 mlrd .

(src)="19"> 1,1 miljardit eurot
(trg)="1874"> 1,1 mlrd .

(src)="30"> 1 . november 2017
(trg)="37"> 1. studenoga 2017 .

(src)="33"> 1 . veebruaril 2015 taastub esimeses rühmas Hispaania keskpanga presidendi hääleõigus ning enda omast loobub Prantsusmaa keskpanga president .
(trg)="869"> Dana 1. veljače 2015. u skupini 1. ponovno će pravo glasa dobiti guverner španjolske središnje banke , dok će guverner francuske središnje banke svoje pravo glasa staviti na raspolaganje .

(src)="45"> 10 . detsembril 2014 kiitis EKP nõukogu heaks 2015 . aastal teostatava nelja sihtotstarbelise pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni ajakava , mis avaldati EKP veebilehel .
(trg)="846"> Upravno vijeće odobrilo je 10. prosinca 2014. kalendar provođenja četiri ciljane operacije dugoročnijeg refinanciranja u 2015 .

(src)="48"> 10 . detsembril 2015 võttis EKP nõukogu vastu Euroopa Liidu Nõukogule suunatud soovituse EKP/2015/45 Národná banka Slovenska välisaudiitorite kohta .
(trg)="847"> Upravno je vijeće 10. prosinca 2015. donijelo Preporuku ESB / 2015 / 45 Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Národná banka Slovenska .

(src)="66"> 10 . märts 2015
(trg)="5"> 10. ožujka 2015 .

(src)="67"> 10 . märts 2016
(trg)="6"> 10. ožujka 2016 .

(src)="105"> 11 . märts 2015
(trg)="8"> 11. ožujka 2015 .

(src)="120"> 12,8 miljardit eurot
(trg)="1738"> 12,8 mlrd .

(src)="122"> 12-kuulisel vaatlusperioodil 2015 . aasta maist kuni 2016 . aasta aprillini oli inflatsioon ELis väga aeglane , tingituna peamiselt naftahindade märkimisväärsest langusest .
(trg)="164"> Tijekom referentnog dvanaestomjesečnog razdoblja od svibnja 2015. do travnja 2016. inflacija u EU-u bila je vrlo niska , uglavnom zbog znatnog pada cijena nafte .

(src)="138"> 12 . detsembril 2016 kiitis EKP nõukogu heaks ajakohastatud väljaanded „ CCBM Manual of procedures ” ja „ CCBM Procedures for Eurosystem counterparties ” .
(trg)="849"> Upravno vijeće odobrilo je 12. prosinca 2016. ažurirani priručnik o postupcima CCBM-a i ažurirane postupke CCBM-a za druge ugovorne strane Eurosustava .

(src)="139"> 12 . detsembril 2016 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule kiita heaks „ Järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi metoodika ” 2016 . aasta ajakohastatud väljaanne .
(trg)="850"> Upravno vijeće nije 12. prosinca 2016. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se odobri priručnik o metodologiji postupka nadzorne provjere i ocjene s izmjenama iz 2016 .

(src)="177"> 13 . detsember 2016
(trg)="10"> 13. prosinca 2016 .

(src)="178"> 13 . detsember 2018
(trg)="11"> 13. prosinca 2018 .

(src)="180"> 13 . detsembril 2016 otsustas EKP nõukogu mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule seoses EKP soovitusega ( EKP/2016/44 ) dividendi jaotamise põhimõtete kohta ja pankade tegevjuhtidele saadetava kirjaga muutuvtasu maksmise põhimõtete kohta .
(trg)="851"> Upravno vijeće nije 13. prosinca 2016. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora povezan s Preporukom ESB-a ( ESB / 2016 / 44 ) o politikama raspodjele dividendi i pismo upućeno glavnim izvršnim direktorima banaka koje se odnosi na politike varijabilnih primitaka .

(src)="198"> 13 . märts 2018
(trg)="13"> 13. ožujka 2018 .

(src)="206"> 13 . september 2016
(trg)="14"> 13. rujna 2016 .

(src)="207"> 13 . september 2017
(trg)="15"> 13. rujna 2017 .

(src)="208"> 13 . september 2018
(trg)="16"> 13. rujna 2018 .

(src)="215"> 14 . detsember 2016
(trg)="17"> 14. prosinca 2016 .

(src)="216"> 14 . detsember 2017
(trg)="18"> 14. prosinca 2017 .

(src)="221"> 14 . detsembril 2016 otsustas EKP nõukogu , et alates 1 . aprillist 2017 ei kasutata varaga tagatud väärtpaberite ostukava rakendamisel enam väliste varahaldurite tuge , vaid ostukava rakendamise eest vastutavad täiel määral eurosüsteemi keskpangad ise .
(trg)="852"> Upravno vijeće odlučilo je 14. prosinca 2016. da će program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom od 1. travnja 2017. u potpunosti provoditi nacionalne središnje banke Eurosustava ne oslanjajući se na vanjske upravitelje .

(src)="229"> 14 . juuni 2018
(trg)="20"> 14. lipnja 2018 .

(src)="235"> 14 . märts 2017
(trg)="21"> 14. ožujka 2017 .

(src)="236"> 14 . märts 2018
(trg)="22"> 14. ožujka 2018 .

(src)="241"> 14 . oktoobril 2016 vaatas EKP nõukogu läbi eurosüsteemi rahapoliitiliste operatsioonide kõlblike tagatisvarade seisukohalt vastuvõetavate reguleerimata turgude loetelu , mitmepoolseteks arengupankadeks ja rahvusvahelisteks organisatsioonideks liigitatud emitentide loetelu ning avaliku sektori finantseerimisasutuseks liigitatud II väärtuskärpeklassi kuuluvate emitentide loetelu .
(trg)="854"> Upravno vijeće preispitalo je 14. listopada 2016. popis prihvatljivih neuređenih tržišta za imovinu koja je prihvatljiva kao kolateral u operacijama monetarne politike Eurosustava , popis izdavatelja koji su klasificirani kao multilateralne razvojne banke ili međunarodne organizacije te popis izdavatelja koji su klasificirani kao agencije u kategoriji korektivnih faktora II .

(src)="248"> 15 aastat kestnud töö tulemusena on ühtse euromaksete piirkonna ( SEPA ) raames edukalt kasutusele võetud euroala kreedit- ja otsekorraldused .
(trg)="162"> Nakon 15 godina rada uspješno je ostvareno jedinstveno područje plaćanja u eurima ( SEPA ) za kreditne transfere i izravna terećenja u europodručju .

(src)="253"> 15 . detsembril 2014 tegi EKP nõukogu otsuse , et tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava ning väärtpaberituruprogrammi raames ostetud väärtpabereid tuleks arvepidamises jätkuvalt kajastada amortiseeritud maksumuses ( mida väärtuse langemisel korrigeeritakse ) , kuid need viiakse üle uude varakategooriasse , mille suhtes kohaldatakse amortiseeritud soetusmaksumust ( mida väärtuse langemisel korrigeeritakse ) olenemata väärtpaberite otstarbest .
(trg)="855"> Upravno je vijeće 15. prosinca 2014. odlučilo da će se vrijednosni papiri kupljeni u okviru prvog i drugog programa kupnje pokrivenih obveznica te programa za tržišta vrijednosnih papira i dalje voditi po amortiziranom trošku ( podliježu umanjenju ) , ali bit će svrstani u novu kategoriju imovine koja se vodi po amortiziranom trošku ( podliježe umanjenju ) , bez obzira na svrhu držanja .

(src)="263"> 15 . märts 2016
(trg)="25"> 15. ožujka 2016 .

(src)="264"> 15 . märts 2017
(trg)="26"> 15. ožujka 2017 .

(src)="275"> 16 . detsembril 2014 tegi EKP nõukogu otsuse hakata alates 2015 . aasta 22 . jaanuari istungist avaldama ülevaateid oma rahapoliitilistest aruteludest .
(trg)="858"> Upravno je vijeće 16. prosinca 2014. odlučilo redovno objavljivati prikaze rasprava o monetarnoj politici , počevši od sastanka 22. siječnja 2015 .

(src)="277"> 16 . detsembril 2014 võttis EKP nõukogu vastu soovituse EKP/2014/58 Euroopa Liidu Nõukogule Lietuvos bankase välisaudiitorite kohta .
(trg)="856"> Upravno je vijeće 16. prosinca 2014. donijelo Preporuku ESB / 2014 / 58 Vijeću Europske Unije o vanjskim revizorima središnje banke Lietuvos bankas .

(src)="288"> 16 . märts 2016
(trg)="28"> 16. ožujka 2016 .

(src)="3869"> 16 . novembril 2016 nimetas EKP nõukogu alates 1 . jaanuarist 2017 EKP eelarvekomitee esimehena ametisse Iirimaa keskpanga asepresidendi Sharon Donnery , kes asendab Pentti Hakkarainenit .
(trg)="1825"> Tu će dužnost preuzeti od Penttija Hakkarainena 1. siječnja 2017 .

(src)="302"> 17 . detsembril 2013 võttis EKP nõukogu vastu Euroopa Liidu Nõukogule suunatud soovituse EKP/2013/51 Luksemburgi keskpanga välisaudiitorite kohta .
(trg)="859"> Upravno je vijeće 17. prosinca 2013. donijelo Preporuku ESB / 2013 / 51 Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima Banque centrale du Luxembourg .

(src)="303"> 17 . detsembril 2014 võttis EKP nõukogu Eesti Vabariigi rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2014/88 .
(trg)="862"> Upravno je vijeće 17. prosinca 2014. na zahtjev estonskog Ministarstva financija donijelo Mišljenje CON / 2014 / 88 .

(src)="331"> 18 . detsember 2018
(trg)="29"> 18. prosinca 2018 .

(src)="332"> 18 . detsembril 2013 kiitis EKP nõukogu heaks eurojaemaksete nõukogu ( Euro Retail Payments Board ehk ERPB ) loomise .
(trg)="867"> Upravno je vijeće 18. prosinca 2013. odobrilo stvaranje Odbora za plaćanje malih vrijednosti u eurima ( Euro Retail Payments Board , ERPB ) .

(src)="334"> 18 . detsembril 2013 võttis EKP nõukogu Luksemburgi rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2013/90 .
(trg)="864"> Upravno je vijeće 18. prosinca 2013. na zahtjev luksemburškog Ministarstva financija donijelo mišljenje CON / 2013 / 90 .

(src)="335"> 18 . detsembril 2013 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2013/49 , millega muudetakse suunist EKP/2004/18 euro pangatähtede hanke kohta .
(trg)="866"> Upravno je vijeće 18. prosinca 2013. donijelo Smjernicu ESB / 2013 / 49 o izmjeni Smjernice ESB / 2004 / 18 o nabavi euronovčanica .

(src)="362"> 19 . detsember 2017
(trg)="31"> 19. prosinca 2017 .

(src)="363"> 19 . detsember 2018
(trg)="32"> 19. prosinca 2018 .

(src)="369"> 19 . jaanuar 2017
(trg)="33"> 19. siječnja 2017 .

(src)="376"> 19 . juuni 2018
(trg)="34"> 19. lipnja 2018 .

(src)="385"> 19 . novembril 2015 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2015/37 , millega muudetakse otsust EKP/2010/23 eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade emissioonitulu jaotuse kohta .
(trg)="868"> Upravno je vijeće 19. studenog 2015. donijelo Odluku ESB / 2015 / 37 o izmjeni Odluke ESB / 2010 / 23 o raspodjeli monetarnog prihoda nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro .

(src)="400"> 2 . detsembril 2013 võttis EKP nõukogu Soome rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2013/82 .
(trg)="870"> Upravno je vijeće 2. prosinca 2013. na zahtjev finskog Ministarstva financija donijelo mišljenje CON / 2013 / 82 .

(src)="402"> 2 . detsembril 2015 võttis EKP nõukogu Saksamaa Föderaalse Rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2015/53 .
(trg)="871"> Upravno je vijeće 2. prosinca 2015. na zahtjev njemačkog saveznog ministarstva financija donijelo Mišljenje CON / 2015 / 53 .

(src)="410"> 2 . mai 2017
(trg)="39"> 2. svibnja 2017 .

(src)="411"> 2 . mai 2018
(trg)="40"> 2. svibnja 2018 .

(src)="3876"> 20 enim punkte kogunud mängijat saavad auhinnaks teise seeria 5-eurose pangatähe , mille on isiklikult allkirjastanud Euroopa Keskpanga president .
(trg)="1427"> Dvadeset natjecatelja s najvećim brojem bodova osvojit će VIP novčanice od 5 € iz serije Europa , koje je osobno potpisao predsjednik Europske središnje banke .

(src)="431"> 20 . juuli 2017
(trg)="43"> 20. srpnja 2017 .

(src)="434"> 20 . juuni 2018
(trg)="44"> 20. lipnja 2018 .

(src)="441"> 20 . novembril 2015 võttis EKP nõukogu Belgia rahandusministri nimel tegutsenud Belgia keskpanga presidendi taotlusel vastu arvamuse CON/2015/50 .
(trg)="875"> Upravno je vijeće 20. studenog 2015. na zahtjev guvernera središnje banke Nationale banke van België / Banque Nationale de Belgique , podnesen u ime ministra financija , donijelo Mišljenje CON / 2015 / 50 .

(src)="443"> 20 . novembril 2015 võttis EKP nõukogu Madalmaade keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2015/49 .
(trg)="874"> Upravno je vijeće 20. studenog 2015. na zahtjev središnje banke De Nederlandsche Bank donijelo Mišljenje CON / 2015 / 49 .

(src)="447"> 20 . oktoober 2016
(trg)="45"> 20. listopada 2016 .

(src)="502"> 2010 . aastal pandi nurgakivi ning algasid ehitustööd .
(trg)="662"> Svima koji su sudjelovali želio bih zahvaliti na obavljenom ogromnom poslu .

(src)="509"> 2011 . aastal ajakohastati EKP pensionihüvitiste raamatupidamisarvestuse aluseks oleva rahvusvahelise raamatupidamisstandardi ( IAS ) 19 nõudeid , mida kohaldatakse aastaarvestuse suhtes alates 1 . jaanuarist 2013 .
(trg)="1165"> Zahtjevi iz Međunarodnog računovodstvenog standarda ( MRS ) 19 , koji čini osnovu ESB-ove računovodstvene politike u pogledu mirovina , revidirani su 2011. godine , a primjenjuju se na razdoblja od godinu dana koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2013 .

(src)="518"> 2013 . aasta esimesel poolel avastati suurem osa ( 98,5 % ) ringluses olevatest võltsingutest euroala riikides , vaid ligikaudu 1,2 % euroalavälistes ELi liikmesriikides ning 0,3 % muudes maailma piirkondades .
(trg)="790"> Većina ( 98,5 % ) krivotvorina povučenih u prvoj polovini 2013. pronađena je u zemljama europodručja , dok ih je u drugim državama članica EU-a izvan europodručja pronađeno tek oko 1,2 % , a u drugdje u svijetu 0,3 % .

(src)="519"> 2013 . aasta puhas intressitulu oli 2005 miljonit eurot ( 2012 . aastal 2289 miljonit eurot ) .
(trg)="997"> Neto kamatni prihod za 2013. iznosio je ukupno 2.005 milijuna eura ( 2012 . : 2.289 milijuna EUR ) .

(src)="521"> 2013 . aasta teisel poolel kõrvaldati ringlusest kokku 353 000 võltsitud europangatähte .
(trg)="91"> U drugoj polovini 2013. iz optjecaja je povučeno ukupno 353.000 krivotvorenih euronovčanica .

(src)="522"> 2013 . aasta teisel poolel :
(trg)="167"> Tijekom tog razdoblja :

(src)="524"> 2013 . aastal muutis EKP oma pensionihüvitiste arvestuspõhimõtteid .
(trg)="507"> ESB je 2013. promijenio svoju računovodstvenu politiku u pogledu mirovina .

(src)="525"> 2013 . aastal oli EKP puhaskasum 1440 miljonit eurot ( 2012 . aastal 995 miljonit eurot ) pärast 0,4 miljoni euro suurust ( 2012 . aastal 1166 miljonit eurot ) ülekannet riskieraldisse .
(trg)="925"> Neto dobit za 2013. u visini 1.440 milijuna EUR ( 2012 . : 995 milijuna EUR ) , nakon prijenosa na rezervacije za rizike u visini 0,4 milijuna EUR ( 2012 . : 1.166 milijuna EUR )

(src)="527"> 2014 . aasta 12 . hoidmisperioodi pikendatakse 14 päeva võrra nii , et see lõpeb 27 . jaanuaril 2015
(trg)="764"> Dvanaesto razdoblje održavanja pričuva u 2014. produžit će se za 14 dana i završit će 27. siječnja 2015 .

(src)="528"> 2014 . aasta 31 . detsembri seisuga otsustas EKP nõukogu kanda riskieraldisse 15 miljonit eurot ( 2013 . aastal 0,4 miljonit eurot ) , mille järel saavutas eraldise suurus nimetatud kuupäeva seisuga oma maksimaalse lubatud piirmäära , mis on 7575 miljonit eurot .
(trg)="943"> Upravno vijeće odlučilo je s danom 31. prosinca 2014. prenijeti iznos u visini 15 milijuna EUR ( 2013 . : 0,4 milijuna EUR ) na rezervacije za rizike , što je rezervacije s tim danom povećalo na gornju granicu od 7.575 milijuna EUR .

(src)="529"> 2014 . aasta esimesel poolel kõrvaldati ringlusest 331 000 võltsitud europangatähte – ringluses olevate ehtsate pangatähtedega võrreldes on võltsingute osatähtsus väga väike .
(trg)="1875"> U prvoj polovini 2014. iz optjecaja je povučeno 331.000 krivotvorenih euronovčanica , što predstavlja vrlo malen udio u ukupnom broju autentičnih novčanica u optjecaju .

(src)="531"> 2014 . aasta lähenemisaruandes tehti järgmised järeldused :
(trg)="1038"> Izvješće o konvergenciji 2014. donosi sljedeće zaključke :

(src)="3897"> 2014 . aasta novembris ja detsembris tekkinud kulude katteks laekunud summad kajastatakse tekkepõhiselt EKP 2014 . aasta tulude ja kulude aruandes tasudega seotud tuluna , kuid need kuuluvad maksmisele 2015 . aastal .
(trg)="1190"> Iznosi potrebni za pokrivanje rashoda u studenome i prosincu 2014. evidentirani su po obračunskom načelu kao prihodi od naknada u računu dobiti i gubitka ESB ‑ a za 2014 . , a fakturirat će se u 2015 .

(src)="534"> 2014 . aasta septembris ja detsembris teostatava kahe järjestikuse sihtotstarbelise pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooniga saavad vastaspooled võtta laenu summas , mille kogumaht ei ületa seda esialgset piirmäära .
(trg)="1822"> U dvije uzastopne ciljane operacije dugoročnijeg refinanciranja koje će se provoditi u rujnu i prosincu 2014. druge ugovorne strane moći će se zadužiti za iznos koji kumulativno ne premašuje taj početni iznos .