# en/ecb2017.xml.gz
# sv/ecb2017.xml.gz


(src)="4113"> " All citizens of the euro area will have to learn a new unit of account language and how to recognise the new euro coins and banknotes .
(trg)="6711"> " Alla medborgare inom euroområdet blir tvungna att lära sig en ny valutaenhet och att känna igen de nya euromynten och -sedlarna .

(src)="4115"> " Price stability is defined as a year-on-year increase in the Harmonised Index of Consumer Prices ( HICP ) for the euro area of below 2 % .
(trg)="5103"> " Prisstabilitet definieras som en årlig ökning under 2 % i det harmoniserade konsumentprisindexet ( HIKP ) för euroområdet .

(src)="4116"> " Representativeness "
(trg)="5106"> " Representativitet "

(src)="4118"> " The partnership with the European Blind Union ( EBU ) , which represents seven million blind and partially sighted people in Europe , has been a long and fruitful one .
(trg)="5104"> " Det långvariga samarbetet med European Blind Union ( EBU ) , som representerar sju miljoner blinda och synsvaga i Europa , har varit gott .

(src)="2"> ( 2 ) The interest rate on the marginal lending facility will be decreased by 5 basis points to 0.25 % , with effect from 16 March 2016 .
(trg)="2"> 2 ) Räntan på utlåningsfaciliteten sänks med 5 punkter till 0,25 % , gällande från den 16 mars 2016 .

(src)="3"> ( 3 ) The interest rate on the deposit facility will be decreased by 10 basis points to -0.40 % , with effect from 16 March 2016 .
(trg)="3"> 3 ) Räntan på inlåningsfaciliteten sänks med 10 punkter till -0,40 % , gällande från den 16 mars 2016 .

(src)="4"> ( 4 ) The monthly purchases under the asset purchase programme will be expanded to €80 billion starting in April .
(trg)="4"> 4 ) De månatliga köpen inom ramen för programmet för köp av tillgångar utökas till 80 miljarder euro från och med april .

(src)="6"> ( 6 ) A new series of four targeted longer-term refinancing operations ( TLTRO II ) , each with a maturity of four years , will be launched , starting in June 2016 .
(trg)="5"> 6 ) En serie av fyra riktade långfristiga refinansieringstransaktioner ( TLTRO II ) , var och en med en löptid på fyra år , inleds i juni 2016 .

(src)="7"> ( EUR billions )
(trg)="7"> ( miljarder euro )

(src)="9"> 1 August 2013
(trg)="21"> 1 augusti 2013

(src)="10"> 1 August 2018
(trg)="22"> 1 augusti 2018

(src)="4120"> 1 January 2032 for banknotes and 1 January 2007 for coins
(trg)="5115"> Obegränsat för sedlar och mynt

(src)="4121"> 1 July 2004
(trg)="5116"> 1 juli 2004

(src)="3209"> 1 , with effect from 31 December 2010 .
(trg)="25"> 1 , med verkan från den 31 december 2010 .

(src)="4122"> 1,220 million
(trg)="5111"> 1 220 miljoner euro

(src)="4123"> 1,458 million
(trg)="5112"> 1 458 miljoner euro

(src)="4124"> 1,822 million
(trg)="5113"> 1 822 miljoner euro

(src)="19"> 10 August 2010
(trg)="36"> 10 augusti 2010

(src)="20"> 10 August 2011
(trg)="37"> 10 augusti 2011

(src)="24"> 10 February 2009
(trg)="53"> 10 Februari 2009

(src)="25"> 10 February 2010
(trg)="54"> 10 februari 2010

(src)="26"> 10 February 2015
(trg)="55"> 10 Februari 2015

(src)="28"> 10 January 2013
(trg)="62"> 10 januari 2013

(src)="4125"> 10 July 2003
(trg)="5118"> 10 juli 2003

(src)="30"> 10 July 2012
(trg)="56"> 10 juli 2012

(src)="31"> 10 July 2013
(trg)="57"> 10 juli 2013

(src)="33"> 10 June 2009
(trg)="58"> 10 Juni 2009

(src)="34"> 10 June 2010
(trg)="59"> 10 juni 2010

(src)="35"> 10 June 2014
(trg)="60"> 10 juni 2014

(src)="36"> 10 June 2015
(trg)="61"> 10 juni 2015

(src)="4126"> 10 March 2004
(trg)="5120"> 10 mars 2004

(src)="38"> 10 March 2010
(trg)="44"> 10 mars 2010

(src)="39"> 10 March 2015
(trg)="45"> 10 mars 2015

(src)="40"> 10 March 2016
(trg)="46"> 10 mars 2016

(src)="41"> 10 May 2005
(trg)="3396"> 10 maj 2005

(src)="42"> 10 May 2006
(trg)="3397"> 10 maj 2006

(src)="43"> 10 May 2007
(trg)="3398"> 10 maj 2007

(src)="44"> 10 May 2007 ( Dublin )
(trg)="3399"> 10 maj 2007 ( Dublin )

(src)="49"> 10 October 2006
(trg)="3400"> 10 oktober 2006

(src)="50"> 10 October 2007
(trg)="3401"> 10 okt 2007

(src)="6038"> 100.0000
(trg)="961"> Totalt [ 1 ]

(src)="58"> 11 August 2010
(trg)="68"> 11 augusti 2010

(src)="59"> 11 August 2015
(trg)="69"> 11 augusti 2015

(src)="60"> 11 December 2007
(trg)="3403"> 11 dec 2007

(src)="64"> 11 February 2014
(trg)="85"> 11 februari 2014

(src)="65"> 11 February 2015
(trg)="86"> 11 Februari 2015

(src)="66"> 11 January 2007
(trg)="3404"> 11 jan 2007

(src)="67"> 11 July 2006
(trg)="3406"> 11 juli 2006

(src)="68"> 11 July 2007
(trg)="3407"> 11 juli 2007

(src)="70"> 11 June 2008
(trg)="66"> 11 juni 2008

(src)="71"> 11 June 2013
(trg)="88"> 11 juni 2013

(src)="72"> 11 June 2014
(trg)="89"> 11 juni 2014

(src)="74"> 11 March 2009
(trg)="75"> 11 Mars 2009

(src)="75"> 11 March 2014
(trg)="76"> 11 mars 2014

(src)="76"> 11 March 2015
(trg)="77"> 11 mars 2015

(src)="77"> 11 May 2005
(trg)="3408"> 11 maj 2005

(src)="79"> 11 May 2011
(trg)="74"> 11 maj 2011

(src)="84"> 11 October 2005
(trg)="3409"> 11 oktober 2005

(src)="85"> 11 October 2006
(trg)="3410"> 11 oktober 2006

(src)="87"> 11 September 2007
(trg)="3411"> 11 sep 2007

(src)="95"> 12 August 2009
(trg)="94"> 12 Augusti 2009

(src)="96"> 12 August 2014
(trg)="95"> 12 augusti 2014

(src)="97"> 12 August 2015
(trg)="96"> 12 augusti 2015

(src)="99"> 12 December 2007
(trg)="3416"> 12 dec 2007

(src)="102"> 12 February 2013
(trg)="110"> 12 februari 2013

(src)="103"> 12 February 2014
(trg)="111"> 12 februari 2014

(src)="104"> 12 January 2006
(trg)="3417"> 12 januari 2006

(src)="106"> 12 January 2016
(trg)="116"> 12 januari 2016

(src)="107"> 12 July 2005
(trg)="3418"> 12 juli 2005

(src)="108"> 12 July 2006
(trg)="3419"> 12 juli 2006

(src)="110"> 12 June 2007
(trg)="3420"> 12 juni 2007

(src)="112"> 12 June 2013
(trg)="114"> 12 juni 2013

(src)="114"> 12 March 2013
(trg)="102"> 12 mars 2013

(src)="115"> 12 March 2014
(trg)="103"> 12 mars 2014