# en/ecb2017.xml.gz
# nl/ecb2017.xml.gz


(src)="4113"> " All citizens of the euro area will have to learn a new unit of account language and how to recognise the new euro coins and banknotes .
(trg)="7070"> " Alle burgers van de eurozone zullen met de nieuwe munteenheid moeten leren omgaan en de nieuwe euromunststukken en -biljetten kunnen herkennen .

(src)="4114"> " One member , one vote " and ad personam participation
(trg)="7071"> " Eén lid , één stem " en ad personam-deelname

(src)="4115"> " Price stability is defined as a year-on-year increase in the Harmonised Index of Consumer Prices ( HICP ) for the euro area of below 2 % .
(trg)="7079"> " Prijsstabiliteit wordt gedefinieerd als een jaarlijkse stijging van de Geharmoniseerde Consumptieprijsindex ( HICP ) voor het eurogebied met minder dan 2 % .

(src)="4118"> " The partnership with the European Blind Union ( EBU ) , which represents seven million blind and partially sighted people in Europe , has been a long and fruitful one .
(trg)="5972"> " Met de Europese Unie van Blinden ( EUB ) , die zeven miljoen blinden en slechtzienden in Europa vertegenwoordigt , bestaat sinds lang een vruchtbare samenwerking .

(src)="2"> ( 2 ) The interest rate on the marginal lending facility will be decreased by 5 basis points to 0.25 % , with effect from 16 March 2016 .
(trg)="45"> ( 2 ) Het rentetarief voor de marginale beleningsfaciliteit wordt met 5 basispunten verlaagd naar 0,25 % , met ingang van 16 maart 2016 .

(src)="3"> ( 3 ) The interest rate on the deposit facility will be decreased by 10 basis points to -0.40 % , with effect from 16 March 2016 .
(trg)="1181"> ( 3 ) Het rentetarief voor de depositofaciliteit wordt met 10 basispunten verlaagd naar ‑0,40 % , met ingang van 16 maart 2016 .

(src)="4"> ( 4 ) The monthly purchases under the asset purchase programme will be expanded to €80 billion starting in April .
(trg)="1186"> ( 4 ) De maandelijkse aankopen in het kader van het aankoopprogramma voor activa zullen vanaf april worden verhoogd tot €80 miljard .

(src)="5"> ( 5 ) Investment grade euro-denominated bonds issued by non-bank corporations established in the euro area will be included in the list of assets that are eligible for regular purchases .
(trg)="7465"> ( 5 ) Hoogwaardige ( ‘ investment-grade ’ ) in euro luidende obligaties die zijn uitgegeven door in het eurogebied gevestigde niet-bancaire ondernemingen zullen worden opgenomen op de lijst van activa die voor de reguliere aankopen in aanmerking komen .

(src)="7"> ( EUR billions )
(trg)="2"> ( in EUR miljarden )

(src)="9"> 1 August 2013
(trg)="770"> 1 augustus 2013

(src)="10"> 1 August 2018
(trg)="1158"> 1 augustus 2018

(src)="4120"> 1 January 2032 for banknotes and 1 January 2007 for coins
(trg)="7081"> 1 januari 2032 voor bankbiljetten , 1 januari 2007 voor munten

(src)="3208"> 1 , as amended , contains the detailed accounting policies of the ECB .
(trg)="4094"> 1 , zoals gewijzigd , zijn de gedetailleerde grondslagen voor de opstelling van de Jaarrekening van de ECB opgenomen .

(src)="4122"> 1,220 million
(trg)="4095"> 1.220 miljoen

(src)="4123"> 1,458 million
(trg)="4096"> 1.458 miljoen

(src)="4124"> 1,822 million
(trg)="4097"> 1.822 miljoen

(src)="19"> 10 August 2010
(trg)="453"> 10 augustus 2010

(src)="20"> 10 August 2011
(trg)="551"> 10 augustus 2011

(src)="25"> 10 February 2010
(trg)="473"> 10 februari 2010

(src)="26"> 10 February 2015
(trg)="1037"> 10 februari 2015

(src)="28"> 10 January 2013
(trg)="779"> 10 januari 2013

(src)="4125"> 10 July 2003
(trg)="4098"> 10 juli 2003

(src)="30"> 10 July 2012
(trg)="651"> 10 juli 2012

(src)="31"> 10 July 2013
(trg)="761"> 10 juli 2013

(src)="33"> 10 June 2009
(trg)="339"> 10 juni 2009

(src)="34"> 10 June 2010
(trg)="409"> 10 juni 2010

(src)="35"> 10 June 2014
(trg)="805"> 10 juni 2014

(src)="36"> 10 June 2015
(trg)="917"> 10 juni 2015

(src)="4126"> 10 March 2004
(trg)="4099"> 10 maart 2004

(src)="38"> 10 March 2010
(trg)="434"> 10 maart 2010

(src)="39"> 10 March 2015
(trg)="960"> 10 maart 2015

(src)="40"> 10 March 2016
(trg)="1072"> 10 maart 2016

(src)="42"> 10 May 2006
(trg)="144"> 10 mei 2006

(src)="43"> 10 May 2007
(trg)="191"> 10 mei 2007

(src)="44"> 10 May 2007 ( Dublin )
(trg)="207"> 10 mei 2007 ( Dublin )

(src)="45"> 10 May 2011
(trg)="496"> 10 mei 2011

(src)="50"> 10 October 2007
(trg)="251"> 10 oktober 2007

(src)="51"> 10 October 2012
(trg)="673"> 10 oktober 2012

(src)="58"> 11 August 2010
(trg)="454"> 11 augustus 2010

(src)="59"> 11 August 2015
(trg)="1001"> 11 augustus 2015

(src)="64"> 11 February 2014
(trg)="899"> 11 februari 2014

(src)="65"> 11 February 2015
(trg)="1038"> 11 februari 2015

(src)="67"> 11 July 2006
(trg)="165"> 11 juli 2006

(src)="68"> 11 July 2007
(trg)="229"> 11 juli 2007

(src)="69"> 11 July 2012
(trg)="652"> 11 juli 2012

(src)="71"> 11 June 2013
(trg)="693"> 11 juni 2013

(src)="72"> 11 June 2014
(trg)="806"> 11 juni 2014

(src)="74"> 11 March 2009
(trg)="360"> 11 maart 2009

(src)="75"> 11 March 2014
(trg)="847"> 11 maart 2014

(src)="76"> 11 March 2015
(trg)="961"> 11 maart 2015

(src)="78"> 11 May 2010
(trg)="418"> 11 mei 2010

(src)="79"> 11 May 2011
(trg)="497"> 11 mei 2011

(src)="85"> 11 October 2006
(trg)="181"> 11 oktober 2006

(src)="86"> 11 October 2011
(trg)="564"> 11 oktober 2011

(src)="95"> 12 August 2009
(trg)="380"> 12 augustus 2009

(src)="96"> 12 August 2014
(trg)="875"> 12 augustus 2014

(src)="97"> 12 August 2015
(trg)="1002"> 12 augustus 2015

(src)="102"> 12 February 2013
(trg)="792"> 12 februari 2013

(src)="103"> 12 February 2014
(trg)="900"> 12 februari 2014

(src)="105"> 12 January 2012
(trg)="669"> 12 januari 2012

(src)="106"> 12 January 2016
(trg)="1093"> 12 januari 2016

(src)="108"> 12 July 2006
(trg)="166"> 12 juli 2006

(src)="109"> 12 July 2011
(trg)="544"> 12 juli 2011

(src)="111"> 12 June 2012
(trg)="581"> 12 juni 2012

(src)="112"> 12 June 2013
(trg)="694"> 12 juni 2013

(src)="114"> 12 March 2013
(trg)="742"> 12 maart 2013

(src)="115"> 12 March 2014
(trg)="848"> 12 maart 2014

(src)="117"> 12 May 2010
(trg)="419"> 12 mei 2010

(src)="118"> 12 May 2015
(trg)="932"> 12 mei 2015

(src)="123"> 12 October 2010
(trg)="466"> 12 oktober 2010