# el/ecb2017.xml.gz
# sv/ecb2017.xml.gz


(src)="1"> " Η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση Τυφλών ( ΕΕΤ ) , η οποία εκπροσωπεί επτά εκατομμύρια τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης στην Ευρώπη , ήταν εποικοδομητική και μακρόχρονη .
(trg)="5104"> " Det långvariga samarbetet med European Blind Union ( EBU ) , som representerar sju miljoner blinda och synsvaga i Europa , har varit gott .

(src)="2"> ( 1 ) Τίτλοι καλυπτόμενοι από περιουσιακά στοιχεία , εξαιρουμένων των τίτλων τύπου Pfandbrief .
(src)="3"> ( 2 ) Λόγω της δημιουργίας της ομάδας εκδοτών « Φορείς-εκδότες χρεογράφων – πιστωτικά ιδρύματα » , η ομάδα εκδοτών « Πιστωτικά ιδρύματα » ( IG4 στη Bάση Δεδομένων για τα Αποδεκτά Περιουσιακά Στοιχεία ) μετονομάστηκε σε « Πιστωτικά ιδρύματα ( εκτός της ομάδας « Φορείς-εκδότες χρεογράφων – πιστωτικά ιδρύματα » ) .
(trg)="5109"> ( 1 ) Värdepapper med bakomliggande tillgångar , exklusive pantbrevsliknande instrument .
(trg)="5110"> ( 2 ) Som resultat av att emittentgruppen " Agencies – kreditinstitut " har skapats har emittentgruppen " Kreditinstitut " ( IG i EAD ) ändrats till " Kreditinstitut ( utom Agencies – kreditinstitut ) " .

(src)="6"> ( 6 ) Μια νέα δέσμη τεσσάρων στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ( ΣΠΠΜΑ ΙΙ ) , διάρκειας 4 ετών η καθεμία , θα ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2016 .
(trg)="5"> 6 ) En serie av fyra riktade långfristiga refinansieringstransaktioner ( TLTRO II ) , var och en med en löptid på fyra år , inleds i juni 2016 .

(src)="7"> ( έτη )
(trg)="6"> ( år )

(src)="8"> ( α ) Τα περιουσιακά στοιχεία της πρώτης βαθμίδας θα κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες με βάση τη ρευστότητά τους και σε κάθε κατηγορία θα αντιστοιχεί συγκεκριμένη κλίμακα περικοπών αποτίμησης .
(trg)="6404"> Värdepapper i grupp ett ( tier ett ) delas in i fyra likviditetskategorier där varje kategori tilldelas en specifik tabell för värderingsavdrag .

(src)="9"> ( α ) να ανακαλέσει τις τρεις τριμηνιαίες ενδιάμεσες διανομές που είχαν ήδη καταβληθεί στις ΕθνΚΤ εντός του έτους , οι οποίες ανέρχονταν συνολικά σε 634 εκατ. ευρώ ,
(trg)="6631"> återkalla de tre interimistiska kvartalsöverföringar som redan gjorts till de nationella centralbankerna under året , totalt 634 miljoner euro ,

(src)="11"> ( γ ) Θα παύσει η εφαρμογή αρχικών περιθωρίων στις αντιστρεπτέες πράξεις και θα μειωθεί το ανώτατο όριο πάνω από το οποίο ενεργοποιείται ο μηχανισμός κάλυψης διαφορών αποτίμησης .
(trg)="5210"> Tillämpning av initiala säkerhetsmarginaler i reverserade transaktioner skall upphöra och brytpunkterna för begäran av tilläggssäkerheter sänkas .

(src)="12"> ( δ ) Προκειμένου να εξασφαλιστεί συνέπεια μεταξύ των νέων κλιμάκων περικοπών αποτίμησης για τα αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία της πρώτης βαθμίδας και των αντίστοιχων κλιμάκων για τα αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία της δεύτερης βαθμίδας , οι δεύτερες θα τροποποιηθούν ώστε να ληφθούν υπόψη αφενός η παύση της εφαρμογής αρχικών περιθωρίων και αφετέρου οι νέες κατηγορίες διαρκειών .
(trg)="5254"> För att garantera överensstämmelse mellan de nya tabellerna för värderingsavdrag för godtagbara säkerheter i grupp ett och för godtagbara säkerheter i grupp två ( tier två ) skall de sistnämnda också modifieras för att hänsyn tas såväl till att de initiala säkerhetsmarginalerna inte längre skall tillämpas som till de nya löptidssegmenten .

(src)="14"> + 0,1 δισεκ. ευρώ
(trg)="8"> + 0,1 miljard EUR

(src)="15"> + 0,2 δισεκ. ευρώ
(trg)="9"> + 0,2 miljarder EUR

(src)="16"> + 0,4 δισεκ. ευρώ
(trg)="10"> + 0,4 miljarder EUR

(src)="17"> + 0,6 δισεκ. ευρώ
(trg)="12"> + 0,6 miljarder EUR

(src)="18"> + 0,8 δισεκ. ευρώ
(trg)="13"> 0,8 miljarder EUR

(src)="19"> + 11 δισεκ. ευρώ
(trg)="14"> + 11 miljarder EUR

(src)="20"> + 15,1 δισεκ. ευρώ
(trg)="15"> + 15,1 miljarder EUR

(src)="21"> + 6,4 δισεκ. ευρώ
(trg)="16"> + 6,4 miljarder EUR

(src)="22"> 0,3 δισεκ. ευρώ
(trg)="18"> 0,3 miljarder EUR

(src)="23"> 0,6 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ
(trg)="19"> 0,6 miljarder USD

(src)="24"> 1 Απριλίου 2004
(trg)="5114"> 1 april 2004

(src)="26"> 1 Αυγούστου 2018
(trg)="22"> 1 augusti 2018

(src)="27"> 1 Δεκεμβρίου 2005
(trg)="3392"> 1 december 2005

(src)="28"> 1 Ιουλίου 2004
(trg)="5116"> 1 juli 2004

(src)="30"> 1 Σεπτεμβρίου 2005
(trg)="3393"> 1 september 2005

(src)="33"> 1 , όπως τροποποιήθηκε .
(trg)="26"> 1 , i dess ändrade lydelse .

(src)="34"> 1,1 δισεκ. ευρώ
(trg)="27"> 1,1 miljarder EUR

(src)="6481"> 1,2 %
(trg)="2456"> I procent

(src)="36"> 1.220 εκατ. ευρώ
(trg)="5111"> 1 220 miljoner euro

(src)="38"> 1.265,6 δισεκ. ευρώ
(trg)="120"> 1 265,6 miljarder EUR

(src)="39"> 1.458 εκατ. ευρώ
(trg)="5112"> 1 458 miljoner euro

(src)="40"> 1.822 εκατ. ευρώ
(trg)="5113"> 1 822 miljoner euro

(src)="42"> 10 Απριλίου 2012
(trg)="38"> 10 april 2012

(src)="43"> 10 Απριλίου 2013
(trg)="39"> 10 april 2013

(src)="44"> 10 Αυγούστου 2005
(trg)="3394"> 10 augusti 2005

(src)="46"> 10 Αυγούστου 2011
(trg)="37"> 10 augusti 2011

(src)="48"> 10 Δεκεμβρίου 2013
(trg)="40"> 10 december 2013

(src)="49"> 10 Δεκεμβρίου 2014
(trg)="41"> 10 december 2014

(src)="51"> 10 Ιανουαρίου 2013
(trg)="62"> 10 januari 2013

(src)="52"> 10 Ιουλίου 2003
(trg)="5118"> 10 juli 2003

(src)="54"> 10 Ιουλίου 2012
(trg)="56"> 10 juli 2012

(src)="55"> 10 Ιουλίου 2013
(trg)="57"> 10 juli 2013

(src)="57"> 10 Ιουνίου 2009
(trg)="58"> 10 Juni 2009

(src)="58"> 10 Ιουνίου 2010
(trg)="59"> 10 juni 2010

(src)="59"> 10 Ιουνίου 2014
(trg)="60"> 10 juni 2014

(src)="60"> 10 Ιουνίου 2015
(trg)="61"> 10 juni 2015

(src)="61"> 10 Μαΐου 2005
(trg)="3396"> 10 maj 2005

(src)="62"> 10 Μαΐου 2006
(trg)="3397"> 10 maj 2006

(src)="63"> 10 Μαΐου 2007
(trg)="3398"> 10 maj 2007

(src)="64"> 10 Μαΐου 2007 ( Δουβλίνο )
(trg)="3399"> 10 maj 2007 ( Dublin )

(src)="66"> 10 Μαρτίου 2004
(trg)="5120"> 10 mars 2004

(src)="68"> 10 Μαρτίου 2010
(trg)="44"> 10 mars 2010

(src)="69"> 10 Μαρτίου 2015
(trg)="45"> 10 mars 2015

(src)="70"> 10 Μαρτίου 2016
(trg)="46"> 10 mars 2016

(src)="71"> 10 Νοεμβρίου 2009
(trg)="47"> 10 November 2009

(src)="72"> 10 Νοεμβρίου 2010
(trg)="48"> 10 november 2010

(src)="73"> 10 Νοεμβρίου 2015
(trg)="49"> 10 november 2015

(src)="74"> 10 Οκτωβρίου 2006
(trg)="3400"> 10 oktober 2006

(src)="75"> 10 Οκτωβρίου 2007
(trg)="3401"> 10 okt 2007

(src)="77"> 10 Σεπτεμβρίου 2008
(trg)="33"> 10 september 2008

(src)="78"> 10 Σεπτεμβρίου 2013
(trg)="51"> 10 september 2013

(src)="79"> 10 Σεπτεμβρίου 2014
(trg)="52"> 10 september 2014

(src)="80"> 10 Φεβρουαρίου 2009
(trg)="53"> 10 Februari 2009

(src)="81"> 10 Φεβρουαρίου 2010
(trg)="54"> 10 februari 2010

(src)="82"> 10 Φεβρουαρίου 2015
(trg)="55"> 10 Februari 2015

(src)="85"> 102,3 δισεκ. ευρώ
(trg)="4969"> 102,3 miljarder EUR

(src)="92"> 11 Απριλίου 2012
(trg)="70"> 11 april 2012

(src)="94"> 11 Αυγούστου 2010
(trg)="68"> 11 augusti 2010

(src)="95"> 11 Αυγούστου 2015
(trg)="69"> 11 augusti 2015

(src)="97"> 11 Δεκεμβρίου 2012
(trg)="71"> 11 december 2012

(src)="98"> 11 Δεκεμβρίου 2013
(trg)="72"> 11 december 2013

(src)="99"> 11 Ιανουαρίου 2007
(trg)="3404"> 11 jan 2007

(src)="100"> 11 Ιουλίου 2006
(trg)="3406"> 11 juli 2006

(src)="101"> 11 Ιουλίου 2007
(trg)="3407"> 11 juli 2007

(src)="103"> 11 Ιουνίου 2008
(trg)="66"> 11 juni 2008

(src)="104"> 11 Ιουνίου 2013
(trg)="88"> 11 juni 2013

(src)="105"> 11 Ιουνίου 2014
(trg)="89"> 11 juni 2014