# el/ecb2017.xml.gz
# nl/ecb2017.xml.gz


(src)="1"> " Η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση Τυφλών ( ΕΕΤ ) , η οποία εκπροσωπεί επτά εκατομμύρια τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης στην Ευρώπη , ήταν εποικοδομητική και μακρόχρονη .
(trg)="5972"> " Met de Europese Unie van Blinden ( EUB ) , die zeven miljoen blinden en slechtzienden in Europa vertegenwoordigt , bestaat sinds lang een vruchtbare samenwerking .

(src)="4"> ( 4 ) Οι μηνιαίες αγορές που διενεργούνται στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων θα ανέλθουν σε 80 δισεκ. ευρώ ξεκινώντας από τον Απρίλιο .
(trg)="1186"> ( 4 ) De maandelijkse aankopen in het kader van het aankoopprogramma voor activa zullen vanaf april worden verhoogd tot €80 miljard .

(src)="5"> ( 5 ) Ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας ( investment grade ) εκφρασμένα σε ευρώ τα οποία έχουν εκδοθεί από μη τραπεζικές εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στη ζώνη του ευρώ θα συμπεριληφθούν στον κατάλογο περιουσιακών στοιχείων που κρίνονται αποδεκτά για τη διενέργεια τακτικών αγορών .
(trg)="7465"> ( 5 ) Hoogwaardige ( ‘ investment-grade ’ ) in euro luidende obligaties die zijn uitgegeven door in het eurogebied gevestigde niet-bancaire ondernemingen zullen worden opgenomen op de lijst van activa die voor de reguliere aankopen in aanmerking komen .

(src)="7"> ( έτη )
(trg)="1"> ( jaar )

(src)="8"> ( α ) Τα περιουσιακά στοιχεία της πρώτης βαθμίδας θα κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες με βάση τη ρευστότητά τους και σε κάθε κατηγορία θα αντιστοιχεί συγκεκριμένη κλίμακα περικοπών αποτίμησης .
(trg)="6265"> Activa opgenomen op Lijst 1 worden nader ingedeeld in vier liquiditeitscategorieën , aan elk waarvan een eigen schema van surpluspercentages wordt toegekend .

(src)="10"> ( β ) Οι κατηγορίες διαρκειών των περικοπών αποτίμησης θα επιλεγούν κατά τρόπο ώστε τα υφιστάμενα υπόλοιπα να κατανέμονται ομοιόμορφα μεταξύ των κατηγοριών αυτών .
(trg)="6191"> De looptijdsegmenten van de surpluspercentages in deze schema's worden zodanig gekozen dat tussen de segmenten een gelijkmatige verdeling naar uitstaand volume wordt verkregen .

(src)="11"> ( γ ) Θα παύσει η εφαρμογή αρχικών περιθωρίων στις αντιστρεπτέες πράξεις και θα μειωθεί το ανώτατο όριο πάνω από το οποίο ενεργοποιείται ο μηχανισμός κάλυψης διαφορών αποτίμησης .
(trg)="6767"> De toepassing van initiële marges bij transacties met wederinkoop wordt afgeschaft en margestortingspunten worden verlaagd .

(src)="12"> ( δ ) Προκειμένου να εξασφαλιστεί συνέπεια μεταξύ των νέων κλιμάκων περικοπών αποτίμησης για τα αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία της πρώτης βαθμίδας και των αντίστοιχων κλιμάκων για τα αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία της δεύτερης βαθμίδας , οι δεύτερες θα τροποποιηθούν ώστε να ληφθούν υπόψη αφενός η παύση της εφαρμογής αρχικών περιθωρίων και αφετέρου οι νέες κατηγορίες διαρκειών .
(trg)="7950"> Teneinde de samenhang tussen de nieuwe surpluspercentage-schema's voor beleenbare activa op Lijst 1 en die voor beleenbare activa op Lijst 2 te garanderen , worden laatstgenoemde eveneens aangepast , rekening houdend met de afschaffing van de initiële marges en met de nieuwe looptijdsegmenten .

(src)="14"> + 0,1 δισεκ. ευρώ
(trg)="3"> +EUR 0,1 miljard

(src)="15"> + 0,2 δισεκ. ευρώ
(trg)="4"> +EUR 0,2 miljard

(src)="16"> + 0,4 δισεκ. ευρώ
(trg)="5"> +EUR 0,4 miljard

(src)="17"> + 0,6 δισεκ. ευρώ
(trg)="6"> +EUR 0,6 miljard

(src)="18"> + 0,8 δισεκ. ευρώ
(trg)="7"> +EUR 0,8 miljard

(src)="19"> + 11 δισεκ. ευρώ
(trg)="8"> +EUR 11 miljard

(src)="20"> + 15,1 δισεκ. ευρώ
(trg)="9"> +EUR 15,1 miljard

(src)="21"> + 6,4 δισεκ. ευρώ
(trg)="10"> +EUR 6,4 miljard

(src)="22"> 0,3 δισεκ. ευρώ
(trg)="11"> EUR 0,3 miljard

(src)="23"> 0,6 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ
(trg)="12"> USD 0,6 miljard

(src)="24"> 1 Απριλίου 2004
(trg)="4090"> 1 april 2004

(src)="26"> 1 Αυγούστου 2018
(trg)="1158"> 1 augustus 2018

(src)="28"> 1 Ιουλίου 2004
(trg)="4091"> 1 juli 2004

(src)="30"> 1 Σεπτεμβρίου 2005
(trg)="109"> 1 september 2005

(src)="33"> 1 , όπως τροποποιήθηκε .
(trg)="7082"> 1 , zoals gewijzigd .

(src)="35"> 1,7 δισεκ. ευρώ
(trg)="23"> EUR 1,7 miljard

(src)="36"> 1.220 εκατ. ευρώ
(trg)="4095"> 1.220 miljoen

(src)="38"> 1.265,6 δισεκ. ευρώ
(trg)="14"> EUR 1.265,6 miljard

(src)="39"> 1.458 εκατ. ευρώ
(trg)="4096"> 1.458 miljoen

(src)="40"> 1.822 εκατ. ευρώ
(trg)="4097"> 1.822 miljoen

(src)="42"> 10 Απριλίου 2012
(trg)="577"> 10 april 2012

(src)="43"> 10 Απριλίου 2013
(trg)="689"> 10 april 2013

(src)="45"> 10 Αυγούστου 2010
(trg)="453"> 10 augustus 2010

(src)="46"> 10 Αυγούστου 2011
(trg)="551"> 10 augustus 2011

(src)="48"> 10 Δεκεμβρίου 2013
(trg)="715"> 10 december 2013

(src)="49"> 10 Δεκεμβρίου 2014
(trg)="825"> 10 december 2014

(src)="51"> 10 Ιανουαρίου 2013
(trg)="779"> 10 januari 2013

(src)="52"> 10 Ιουλίου 2003
(trg)="4098"> 10 juli 2003

(src)="54"> 10 Ιουλίου 2012
(trg)="651"> 10 juli 2012

(src)="55"> 10 Ιουλίου 2013
(trg)="761"> 10 juli 2013

(src)="57"> 10 Ιουνίου 2009
(trg)="339"> 10 juni 2009

(src)="58"> 10 Ιουνίου 2010
(trg)="409"> 10 juni 2010

(src)="59"> 10 Ιουνίου 2014
(trg)="805"> 10 juni 2014

(src)="60"> 10 Ιουνίου 2015
(trg)="917"> 10 juni 2015

(src)="62"> 10 Μαΐου 2006
(trg)="144"> 10 mei 2006

(src)="63"> 10 Μαΐου 2007
(trg)="191"> 10 mei 2007

(src)="64"> 10 Μαΐου 2007 ( Δουβλίνο )
(trg)="207"> 10 mei 2007 ( Dublin )

(src)="65"> 10 Μαΐου 2011
(trg)="496"> 10 mei 2011

(src)="66"> 10 Μαρτίου 2004
(trg)="4099"> 10 maart 2004

(src)="68"> 10 Μαρτίου 2010
(trg)="434"> 10 maart 2010

(src)="69"> 10 Μαρτίου 2015
(trg)="960"> 10 maart 2015

(src)="70"> 10 Μαρτίου 2016
(trg)="1072"> 10 maart 2016

(src)="72"> 10 Νοεμβρίου 2010
(trg)="441"> 10 november 2010

(src)="73"> 10 Νοεμβρίου 2015
(trg)="968"> 10 november 2015

(src)="75"> 10 Οκτωβρίου 2007
(trg)="251"> 10 oktober 2007

(src)="76"> 10 Οκτωβρίου 2012
(trg)="673"> 10 oktober 2012

(src)="78"> 10 Σεπτεμβρίου 2013
(trg)="774"> 10 september 2013

(src)="79"> 10 Σεπτεμβρίου 2014
(trg)="879"> 10 september 2014

(src)="81"> 10 Φεβρουαρίου 2010
(trg)="473"> 10 februari 2010

(src)="82"> 10 Φεβρουαρίου 2015
(trg)="1037"> 10 februari 2015

(src)="85"> 102,3 δισεκ. ευρώ
(trg)="30"> EUR 102,3 miljard

(src)="91"> 11 Απριλίου 2006
(trg)="132"> 11 april 2006

(src)="92"> 11 Απριλίου 2012
(trg)="578"> 11 april 2012

(src)="94"> 11 Αυγούστου 2010
(trg)="454"> 11 augustus 2010

(src)="95"> 11 Αυγούστου 2015
(trg)="1001"> 11 augustus 2015

(src)="97"> 11 Δεκεμβρίου 2012
(trg)="600"> 11 december 2012

(src)="98"> 11 Δεκεμβρίου 2013
(trg)="716"> 11 december 2013

(src)="100"> 11 Ιουλίου 2006
(trg)="165"> 11 juli 2006

(src)="101"> 11 Ιουλίου 2007
(trg)="229"> 11 juli 2007

(src)="102"> 11 Ιουλίου 2012
(trg)="652"> 11 juli 2012

(src)="104"> 11 Ιουνίου 2013
(trg)="693"> 11 juni 2013

(src)="105"> 11 Ιουνίου 2014
(trg)="806"> 11 juni 2014

(src)="107"> 11 Μαΐου 2010
(trg)="418"> 11 mei 2010

(src)="108"> 11 Μαΐου 2011
(trg)="497"> 11 mei 2011