# da/ecb2017.xml.gz
# sk/ecb2017.xml.gz


(src)="1"> " Anlægsaktiver under opførelse " steg med 191 mio. euro til 530 mio. euro i 2012 .
(trg)="2234"> Položka „ Nedokončené aktíva “ sa v roku 2012 zvýšila o 191 mil. € na 530 mil. € .

(src)="4"> " Catching-up " -processen vil sandsynligvis påvirke inflationen i de kommende år , da BNP pr. indbygger og prisniveauet stadig er lavere i Estland end i euroområdet .
(trg)="3837"> Je pravdepodobné , že na infláciu bude mať v nasledujúcich rokoch vplyv proces dobiehania hospodársky rozvinutejších členských krajín , keďže úroveň HDP na obyvateľa i úroveň cien sú v Estónsku v porovnaní s eurozónou stále nižšie .

(src)="6"> " Den er resultatet af mange folks utrættelige arbejde . "
(trg)="4875"> „ Mnoho ľudí neúnavne pracovalo na tom , aby sa nové sídlo stalo realitou “ .

(src)="4408"> " Det er derfor helt afgørende , at ECB gør det så let som muligt at få adgang til statistikkerne , så offentligheden kan følge med i den politiske debat .
(trg)="4872"> „ Je preto nevyhnutné , aby verejnosť mala k údajom ECB čo najjednoduchší prístup a mohla sledovať politické debaty .

(src)="14"> " Indførelsen af den nye 50-euroseddel vil gøre vores valuta endnu mere sikker " , udtaler Yves Mersch , medlem af ECB ' s direktion .
(trg)="3246"> „ Zavedením novej bankovky 50 € sa naša mena stane ešte bezpečnejšou “ , uviedol člen Výkonnej rady ECB Yves Mersch .

(src)="15"> " På vegne af Den Europæiske Centralbanks styrelsesråd , hilser jeg denne yderligere udvidelse af euroområdet velkommen .
(trg)="3253"> „ V mene Rady guvernérov Európskej centrálnej banky vítam toto ďalšie rozšírenie eurozóny .

(src)="4411"> " Statistik af høj kvalitet udgør rygraden i både pengepolitikken og banktilsynet " , udtaler medlem af ECB ' s direktion Sabine Lautenschläger .
(trg)="4874"> „ Kvalitné štatistické údaje sú základným prvkom menovej politiky i bankového dohľadu , “ uviedla členka Výkonnej rady ECB Sabine Lautenschlägerová .

(src)="6280"> " € conomia – spillet om pengepolitik " går ud på , at spillerne skal træffe beslutning om renten hvert kvartal i en periode på otte år og forsøge at holde inflationen under , men tæt på 2 pct.
(trg)="5885"> V hre „ € conomia “ – hre o menovej politike – hráči počas ôsmich rokov rozhodujú o výške úrokovej sadzby vo štvrťročných intervaloch a snažia sa udržať infláciu na úrovni tesne pod 2 % .

(src)="20"> ( år )
(trg)="5"> ( v rokoch )

(src)="21"> + 0,1 mia. euro
(trg)="7"> + 0,1 mld.

(src)="22"> + 0,2 mia. euro
(trg)="8"> + 0,2 mld.

(src)="23"> + 0,4 mia. euro
(trg)="9"> + 0,4 mld.

(src)="24"> + 0,6 mia. euro
(trg)="10"> + 0,6 mld.

(src)="25"> + 0,8 mia. euro
(trg)="11"> + 0,8 mld.

(src)="26"> + 11 mia. euro
(trg)="12"> + 11 mld.

(src)="27"> + 15,1 mia. euro
(trg)="13"> + 15,1 mld.

(src)="28"> + 6,4 mia. euro
(trg)="14"> + 6,4 mld.

(src)="31"> 1 På grund af afrunding stemmer subtotaler og totaler ikke nødvendigvis nøjagtigt med summen af de angivne tal .
(trg)="16"> 1 Prípadné rozdiely medzi súčtom jednotlivých položiek a celkovou sumou sú spôsobené zaokrúhlením .

(src)="3884"> 1 , i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab om at aflægge rapport til Rådet for Den Europæiske Union ( EU-Rådet ) mindst en gang hvert andet år eller på anmodning af et medlemsland med dispensation " om medlemsstaternes opfyldelse af deres forpligtelser med hensyn til virkeliggørelsen af Den Økonomiske og Monetære Union " .
(trg)="5303"> 1 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva minimálne raz za dva roky alebo na žiadosť členského štátu , pre ktorý platí výnimka , podať Rade Európskej únie ( „ Rada EÚ “ ) správu „ o pokroku , ktorý členské štáty dosiahli pri plnení záväzkov týkajúcich sa dosiahnutia hospodárskej a menovej únie “ .

(src)="3886"> 1 , i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab om at aflægge rapport til Rådet for Den Europæiske Union mindst en gang hvert andet år eller på anmodning fra et medlemsland med dispensation " om medlemsstaternes opfyldelse af deres forpligtelser med hensyn til virkeliggørelsen af Den Økonomiske og Monetære Union " .
(trg)="5528"> 1 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva minimálne raz za dva roky alebo na žiadosť členského štátu , pre ktorý platí výnimka , podať Rade Európskej únie správu „ o pokroku , ktorý členské štáty dosiahli pri plnení záväzkov týkajúcich sa dosiahnutia hospodárskej a menovej únie “ .

(src)="3885"> 1 , i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab om mindst en gang hvert andet år eller på anmodning fra et medlemsland med dispensation at aflægge rapport til Rådet for Den Europæiske Union ( Rådet ) " om medlemsstaternes opfyldelse af deres forpligtelser med hensyn til virkeliggørelsen af Den Økonomiske og Monetære Union " .
(trg)="5303"> 1 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva minimálne raz za dva roky alebo na žiadosť členského štátu , pre ktorý platí výnimka , podať Rade Európskej únie ( „ Rada EÚ “ ) správu „ o pokroku , ktorý členské štáty dosiahli pri plnení záväzkov týkajúcich sa dosiahnutia hospodárskej a menovej únie “ .

(src)="33"> 1. august 2018
(trg)="18"> 1. augusta 2018

(src)="35"> 1. halvår 2003
(trg)="5548"> 2003 / 1

(src)="36"> 1. halvår 2004
(trg)="5801"> 2004 / 1

(src)="37"> 1. halvår 2005
(trg)="5803"> 2005 / 1

(src)="38"> 1. halvår 2006
(trg)="5807"> 2006 / 1

(src)="39"> 1. halvår 2007
(trg)="5813"> 2007 / 1

(src)="40"> 1. halvår 2008
(trg)="5979"> 2008 / 1

(src)="41"> 1. halvår 2009
(trg)="5980"> 2009 / 1

(src)="42"> 1. halvår 2010
(trg)="5981"> 2010 / 1

(src)="44"> 1. januar 2007
(trg)="3188"> od 1. januára 2007

(src)="45"> 1. juli 2005 optages udvalgte gældsinstrumenter , der udstedes af enheder etableret i de G10-lande , som ikke er med i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ( for tiden Canada , Japan , Schweiz og USA ) , på listen over belånbare aktiver , der offentliggøres på ECBs websted .
(trg)="4387"> S platnosťou od 1. júla 2005 budú do zoznamu akceptovateľných aktív zverejneného na internetovej stránke ECB zaradené vybrané dlhové nástroje vydané subjektmi so sídlom v krajinách G10 , ktoré nie sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru ( v súčasnosti sú to Spojené štáty , Kanada , Japonsko a Švajčiarsko ) .

(src)="47"> 1. november 2017
(trg)="20"> 1. novembra 2017

(src)="48"> 1. præmie : Coop Himmelb ( l ) au , Wien , Østrig
(trg)="4232"> Prvá cenaCoop Himmelb ( l ) au , Viedeň , Rakúsko

(src)="52"> 1.2 .
(src)="53"> Yderligere retlige bestemmelser
(trg)="4854"> Ďalšie zákonné požiadavky

(src)="55"> 1.265,6 mia. euro
(trg)="119"> 1 265,6 mld.

(src)="56"> 1.3 .
(src)="57"> Rammer for kreditvurdering i Eurosystemet
(trg)="4383"> Rámec Eurosystému pre hodnotenie úverov

(src)="6281"> 1.472.961
(trg)="1942"> Úhrn pasív

(src)="61"> 10-eurosedlen i den første serie vil fortsat blive udstedt , indtil lagrene er opbrugt .
(trg)="702"> Bankovky 10 € prvej série sa budú vydávať aj naďalej v záujme vyčerpania existujúcich zásob .

(src)="63"> 10. april 2008
(trg)="28"> 10. apríla 2008

(src)="64"> 10. april 2012
(trg)="35"> 10. apríla 2012

(src)="65"> 10. april 2013
(trg)="36"> 10. apríla 2013

(src)="68"> 10. august 2011
(trg)="34"> 10. augusta 2011

(src)="69"> 10. december 2013
(trg)="37"> 10. decembra 2013

(src)="3890"> 10. december 2014
(trg)="38"> 10. decembra 2014

(src)="3892"> 10. februar 2015
(trg)="52"> 10. februára 2015

(src)="72"> 10. januar 2013
(trg)="59"> 10. januára 2013

(src)="73"> 10. juli 2007
(trg)="3267"> 10. júl 2007

(src)="75"> 10. juli 2013
(trg)="54"> 10. júla 2013

(src)="77"> 10. juni 2009
(trg)="55"> 10. júna 2009

(src)="78"> 10. juni 2010
(trg)="56"> 10. júna 2010

(src)="3893"> 10. juni 2014
(trg)="57"> 10. júna 2014

(src)="80"> 10. maj 2005
(trg)="3268"> 10. máj 2005

(src)="81"> 10. maj 2006
(trg)="3269"> 10. máj 2006

(src)="82"> 10. maj 2007
(trg)="3270"> 10. máj 2007

(src)="83"> 10. maj 2007 ( Dublin )
(trg)="3271"> 10. mája 2007 ( v Dubline )

(src)="85"> 10. marts 2009
(trg)="40"> 10. marca 2009

(src)="86"> 10. marts 2010
(trg)="41"> 10. marca 2010

(src)="87"> 10. marts 2015
(trg)="42"> 10. marca 2015

(src)="88"> 10. marts 2016
(trg)="43"> 10. marca 2016

(src)="89"> 10. november 2010
(trg)="45"> 10. novembra 2010

(src)="3889"> 10. november 2015
(trg)="46"> 10. novembra 2015

(src)="92"> 10. september 2013
(trg)="48"> 10. septembra 2013

(src)="3891"> 10. september 2014
(trg)="49"> 10. septembra 2014

(src)="96"> 100-eurosedlen er den tredje hyppigst forfalskede seddel med 16,0 % af det samlede antal .
(trg)="680"> Treťou najčastejšie falšovanou je bankovka nominálnej hodnoty 100 € , ktorá predstavuje 16,0 % z celkového počtu .

(src)="97"> 100-eurosedlen er den tredje hyppigst forfalskede seddel med 17,0 pct. af det samlede antal .
(trg)="681"> Treťou najčastejšie falšovanou je bankovka nominálnej hodnoty 100 € , ktorá predstavuje 17,0 % z celkového počtu .

(src)="98"> 100-eurosedlen er den tredje hyppigst forfalskede seddel og udgjorde 13,5 pct. af det samlede antal .
(trg)="682"> Treťou najčastejšie falšovanou je bankovka nominálnej hodnoty 100 € , ktorá predstavuje 13,5 % z celkového počtu .

(src)="99"> 100-eurosedlen er den tredje hyppigst forfalskede seddel og udgjorde med 12,4 pct. en noget mindre andel af det samlede antal .
(trg)="1032"> Treťou najčastejšie falšovanou je bankovka nominálnej hodnoty 100 € , ktorá predstavovala 12,4 % z celkového počtu .

(src)="101"> 102,3 mia. euro
(trg)="62"> 102,3 mld.

(src)="102"> 11. april 2006
(trg)="3274"> 11. apríl 2006