# da/ecb2017.xml.gz
# nl/ecb2017.xml.gz


(src)="4412"> " Alle borgere i eurolandene skal ikke blot lære en ny regneenhed , men også de nye euromønter og -sedler at kende .
(trg)="7070"> " Alle burgers van de eurozone zullen met de nieuwe munteenheid moeten leren omgaan en de nieuwe euromunststukken en -biljetten kunnen herkennen .

(src)="2"> " Anlægsaktiver under opførelse " steg med 318 mio. euro til 847 mio. euro i 2013 , og skyldtes næsten udelukkende anlægsomkostninger , mens omkostninger på 76 mio. euro i forbindelse med byggegrunden blev medtaget under posten " Grunde og bygninger " .
(trg)="3952"> Binnen deze post steeg de post “ Activa in aanbouw ” in 2013 met €318 miljoen naar €847 miljoen , bijna geheel ten gevolge van de bouwkosten , terwijl de locatiekosten , die €76 miljoen bedroegen , zijn opgenomen onder de post “ Land en gebouwen ” .

(src)="4"> " Catching-up " -processen vil sandsynligvis påvirke inflationen i de kommende år , da BNP pr. indbygger og prisniveauet stadig er lavere i Estland end i euroområdet .
(trg)="1384"> Het inhaalproces zal de komende jaren waarschijnlijk van invloed zijn op de inflatie , gezien het feit dat het bbp per hoofd van de bevolking en het prijspeil in Estland nog steeds lager liggen dan in het eurogebied .

(src)="5"> " De eurosedler og euromønter , som findes i folks tegnebøger , er de samme over hele euroområdet .
(trg)="7067"> “ De eurobankbiljetten en euromunten in ieders portemonnee zijn hetzelfde in het gehele eurogebied .

(src)="8"> " ECB og de nationale centralbanker i euroområdet ser frem til endnu en gang at skulle arbejde tæt sammen med fabrikanter , leverandører , operatører og ejere af udstyr til håndtering af pengesedler .
(trg)="7054"> “ De ECB en de nationale centrale banken van het eurogebied verheugen zich erop wederom nauw samen te werken met de fabrikanten , leveranciers , beheerders en eigenaars van bankbiljettenapparatuur .

(src)="4414"> " En valuta er meget mere end bare et betalingsmiddel ... en valuta er også en del af folks identitet .
(trg)="7072"> “ Een munt is veel meer dan alleen een ruilmiddel ( ... )
(trg)="7073"> Een munt maakt deel uit van de identiteit van mensen .

(src)="10"> " For at gøre lanceringen af den nye 10-euroseddel så gnidningsløs som mulig , opfordrer jeg alle ejere af seddeludstyr til at sikre sig , at det kan håndtere de nye sedler , "
(trg)="7464"> “ Om de invoering van het nieuwe €10-biljet zo soepel mogelijk te doen verlopen , dring ik er bij alle eigenaars van bankbiljettenapparatuur op aan ervoor te zorgen dat deze de nieuwe bankbiIjetten kan verwerken , ”

(src)="13"> " I dag er vi kommet et vigtigt skridt nærmere oprettelsen af en bankunion , der er et centralt element i en egentlig økonomisk og monetær union .
(trg)="7056"> " Vandaag is een echte stap voorwaarts gezet naar het oprichten van een bankenunie , die een kernbestanddeel vormt van een echte economische en monetaire unie .

(src)="14"> " Indførelsen af den nye 50-euroseddel vil gøre vores valuta endnu mere sikker " , udtaler Yves Mersch , medlem af ECB ' s direktion .
(trg)="7065"> " De invoering van het nieuwe €50-biljet maakt onze munteenheid nóg veiliger " , aldus Yves Mersch , lid van de Directie van de ECB .

(src)="5419"> " Prisstabilitet defineres som en år-til-år stigning i det harmoniserede forbrugerprisindeks ( HICP ) for euroområdet på under 2 pct.
(trg)="7079"> " Prijsstabiliteit wordt gedefinieerd als een jaarlijkse stijging van de Geharmoniseerde Consumptieprijsindex ( HICP ) voor het eurogebied met minder dan 2 % .

(src)="4417"> " Repræsentativ " ordning
(trg)="7068"> " Representativiteit "

(src)="6280"> " € conomia – spillet om pengepolitik " går ud på , at spillerne skal træffe beslutning om renten hvert kvartal i en periode på otte år og forsøge at holde inflationen under , men tæt på 2 pct.
(trg)="7511"> In €conomia – het monetairbeleidsspel nemen de spelers gedurende een periode van acht jaar elk kwartaal een rentebesluit om te proberen de inflatie onder , maar dicht bij 2 % te houden .

(src)="20"> ( år )
(trg)="1"> ( jaar )

(src)="21"> + 0,1 mia. euro
(trg)="3"> +EUR 0,1 miljard

(src)="22"> + 0,2 mia. euro
(trg)="4"> +EUR 0,2 miljard

(src)="23"> + 0,4 mia. euro
(trg)="5"> +EUR 0,4 miljard

(src)="24"> + 0,6 mia. euro
(trg)="6"> +EUR 0,6 miljard

(src)="25"> + 0,8 mia. euro
(trg)="7"> +EUR 0,8 miljard

(src)="26"> + 11 mia. euro
(trg)="8"> +EUR 11 miljard

(src)="27"> + 15,1 mia. euro
(trg)="9"> +EUR 15,1 miljard

(src)="28"> + 6,4 mia. euro
(trg)="10"> +EUR 6,4 miljard

(src)="30"> 1 EUR =
(trg)="16"> EUR 1 =

(src)="4425"> 1 , med senere ændringer , indeholder en nærmere gennemgang af ECB ' s regnskabspraksis .
(trg)="4093"> 1 , zoals gewijzigd , zijn de gedetailleerde grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening van de ECB opgenomen .

(src)="4428"> 1. april 2004
(trg)="4090"> 1 april 2004

(src)="33"> 1. august 2018
(trg)="1158"> 1 augustus 2018

(src)="35"> 1. halvår 2003
(trg)="57"> 2003/1

(src)="36"> 1. halvår 2004
(trg)="7629"> 2004/1

(src)="37"> 1. halvår 2005
(trg)="7630"> 2005/1

(src)="38"> 1. halvår 2006
(trg)="7631"> 2006/1

(src)="39"> 1. halvår 2007
(trg)="8230"> 2007/1

(src)="40"> 1. halvår 2008
(trg)="8231"> 2008/1

(src)="41"> 1. halvår 2009
(trg)="8232"> 2009/1

(src)="42"> 1. halvår 2010
(trg)="8233"> 2010/1

(src)="44"> 1. januar 2007
(trg)="2736"> vanaf 1 januari 2007

(src)="5420"> 1. januar 2032 for sedler og 1. januar 2007 for mønter
(trg)="7081"> 1 januari 2032 voor bankbiljetten , 1 januari 2007 voor munten

(src)="45"> 1. juli 2005 optages udvalgte gældsinstrumenter , der udstedes af enheder etableret i de G10-lande , som ikke er med i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ( for tiden Canada , Japan , Schweiz og USA ) , på listen over belånbare aktiver , der offentliggøres på ECBs websted .
(trg)="2733"> Vanaf 1 juli 2005 zullen bepaalde schuldinstrumenten die zijn uitgegeven door entiteiten die zijn gevestigd in de G10-landen die geen deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte ( momenteel de Verenigde Staten , Canada , Japan en Zwitserland ) worden toegevoegd aan de lijst van beleenbare activa die wordt gepubliceerd op de website van de ECB .

(src)="47"> 1. november 2017
(trg)="1123"> 1 november 2017

(src)="49"> 1. september 2005
(trg)="109"> 1 september 2005

(src)="52"> 1.2 .
(src)="53"> Yderligere retlige bestemmelser
(trg)="26"> Aanvullende juridische vereisten

(src)="4430"> 1.220 mio. euro
(trg)="4095"> 1.220 miljoen

(src)="55"> 1.265,6 mia. euro
(trg)="14"> EUR 1.265,6 miljard

(src)="56"> 1.3 .
(src)="57"> Rammer for kreditvurdering i Eurosystemet
(trg)="27"> Kredietbeoordelingskader van het Eurosysteem ( ECAF )

(src)="58"> 1.4 .
(src)="59"> Procedurer
(trg)="28"> Procedures

(src)="4431"> 1.458 mio. euro
(trg)="4096"> 1.458 miljoen

(src)="4432"> 1.822 mio. euro
(trg)="4097"> 1.822 miljoen

(src)="63"> 10. april 2008
(trg)="265"> 10 april 2008

(src)="64"> 10. april 2012
(trg)="577"> 10 april 2012

(src)="65"> 10. april 2013
(trg)="689"> 10 april 2013

(src)="67"> 10. august 2010
(trg)="453"> 10 augustus 2010

(src)="68"> 10. august 2011
(trg)="551"> 10 augustus 2011

(src)="69"> 10. december 2013
(trg)="715"> 10 december 2013

(src)="3890"> 10. december 2014
(trg)="825"> 10 december 2014

(src)="3892"> 10. februar 2015
(trg)="1037"> 10 februari 2015

(src)="72"> 10. januar 2013
(trg)="779"> 10 januari 2013

(src)="4433"> 10. juli 2003
(trg)="4098"> 10 juli 2003

(src)="74"> 10. juli 2012
(trg)="651"> 10 juli 2012

(src)="75"> 10. juli 2013
(trg)="761"> 10 juli 2013

(src)="77"> 10. juni 2009
(trg)="339"> 10 juni 2009

(src)="78"> 10. juni 2010
(trg)="409"> 10 juni 2010

(src)="3893"> 10. juni 2014
(trg)="805"> 10 juni 2014

(src)="81"> 10. maj 2006
(trg)="144"> 10 mei 2006

(src)="82"> 10. maj 2007
(trg)="191"> 10 mei 2007

(src)="83"> 10. maj 2007 ( Dublin )
(trg)="207"> 10 mei 2007 ( Dublin )

(src)="84"> 10. maj 2011
(trg)="496"> 10 mei 2011

(src)="4434"> 10. marts 2004
(trg)="4099"> 10 maart 2004

(src)="86"> 10. marts 2010
(trg)="434"> 10 maart 2010