# da/ecb2017.xml.gz
# en/ecb2017.xml.gz


(src)="4412"> " Alle borgere i eurolandene skal ikke blot lære en ny regneenhed , men også de nye euromønter og -sedler at kende .
(trg)="4113"> " All citizens of the euro area will have to learn a new unit of account language and how to recognise the new euro coins and banknotes .

(src)="2"> " Anlægsaktiver under opførelse " steg med 318 mio. euro til 847 mio. euro i 2013 , og skyldtes næsten udelukkende anlægsomkostninger , mens omkostninger på 76 mio. euro i forbindelse med byggegrunden blev medtaget under posten " Grunde og bygninger " .
(trg)="3181"> Within this heading , the item “ Assets under construction ” increased by €318 million to €847 million in 2013 , almost entirely as a result of construction costs , while site costs amounting to €76 million were included under the item “ Land and buildings ” .

(src)="4"> " Catching-up " -processen vil sandsynligvis påvirke inflationen i de kommende år , da BNP pr. indbygger og prisniveauet stadig er lavere i Estland end i euroområdet .
(trg)="2187"> The catching-up process is likely to have a bearing on inflation over the coming years , given that GDP per capita and price levels are still lower in Estonia than in the euro area .

(src)="5"> " De eurosedler og euromønter , som findes i folks tegnebøger , er de samme over hele euroområdet .
(trg)="4102"> “ The euro banknotes and coins in everyone ’s wallets are the same in the whole euro area .

(src)="7"> " Dens avancerede sikkerhedselementer er med til at beskytte vores penge .
(trg)="5570"> “ Its state-of-the-art security features help protect our money .

(src)="8"> " ECB og de nationale centralbanker i euroområdet ser frem til endnu en gang at skulle arbejde tæt sammen med fabrikanter , leverandører , operatører og ejere af udstyr til håndtering af pengesedler .
(trg)="4101"> “ The ECB and the national central banks of the euro area look forward to working closely , once again , with the manufacturers , suppliers , operators and owners of banknote equipment .

(src)="4415"> " Et medlem , én stemme " og personlig deltagelse
(trg)="4114"> " One member , one vote " and ad personam participation

(src)="10"> " For at gøre lanceringen af den nye 10-euroseddel så gnidningsløs som mulig , opfordrer jeg alle ejere af seddeludstyr til at sikre sig , at det kan håndtere de nye sedler , "
(trg)="4110"> “ To make the launch of the new €10 go as smoothly as possible , I urge all those owning banknote equipment to make sure that it can handle the new banknotes , ”

(src)="13"> " I dag er vi kommet et vigtigt skridt nærmere oprettelsen af en bankunion , der er et centralt element i en egentlig økonomisk og monetær union .
(trg)="3194"> “ Today marks a real step forward in setting up a banking union , which is a core element of a genuine economic and monetary union .

(src)="14"> " Indførelsen af den nye 50-euroseddel vil gøre vores valuta endnu mere sikker " , udtaler Yves Mersch , medlem af ECB ' s direktion .
(trg)="3202"> “ The introduction of the new €50 will make our currency even safer ” , Yves Mersch , ECB Executive Board member , said .

(src)="5419"> " Prisstabilitet defineres som en år-til-år stigning i det harmoniserede forbrugerprisindeks ( HICP ) for euroområdet på under 2 pct.
(trg)="4115"> " Price stability is defined as a year-on-year increase in the Harmonised Index of Consumer Prices ( HICP ) for the euro area of below 2 % .

(src)="4417"> " Repræsentativ " ordning
(trg)="4116"> " Representativeness "

(src)="4418"> " Se på , føl på og vip sedlen " er den metode til at kontrollere sedlernes ægthed , der er beskrevet i Eurosystemets informationsmateriale , og den har vist sig effektiv til afsløring af falske eurosedler .
(trg)="4675"> In this respect , the " look – feel – tilt " method of checking the euro banknotes ' authenticity described in the Eurosystem 's information material has proved to be an effective means of detecting counterfeits .

(src)="4419"> " Standarder for overvågning af detailbetalingssystemerne i euro " ( " detailstandarder " ) , som Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank i dag har vedtaget , skal sikre en ensartet og systematisk overvågning af detailbetalingssystemerne i euroområdet .
(trg)="4942"> The " Oversight standards for euro retail payment systems " ( " Retail Standards " ) adopted today by the Governing Council of the European Central Bank will ensure a harmonised and systematic oversight of retail payment systems in the euro area .

(src)="4420"> " Udformningen af vores fremtidige hovedkvarter skal afspejle de værdinormer , som vi anser for at være væsentlige for vores aktiviteter .
(trg)="4117"> " The design of our future premises should reflect the values we regard as essential to our activities .

(src)="4421"> " Vi har haft et langvarigt og frugtbart samarbejde med Den Europæiske Blindeunion ( EBU ) , som repræsenterer 7 mio. blinde og svagtseende mennesker i Europa .
(trg)="4118"> " The partnership with the European Blind Union ( EBU ) , which represents seven million blind and partially sighted people in Europe , has been a long and fruitful one .

(src)="4422"> " Yngre , lovende " arkitekter
(trg)="4547"> Group of " emerging young " architects

(src)="20"> ( år )
(trg)="8"> ( years )

(src)="30"> 1 EUR =
(trg)="1127"> EUR 1 =

(src)="4425"> 1 , med senere ændringer , indeholder en nærmere gennemgang af ECB ' s regnskabspraksis .
(trg)="3208"> 1 , as amended , contains the detailed accounting policies of the ECB .

(src)="6159"> 1 , om mindst en gang hvert andet år at aflægge beretning til Rådet for Den Europæiske Union ( EU-Rådet ) " om medlemsstaternes opfyldelse af deres forpligtelser med hensyn til virkeliggørelsen af Den Økonomiske og Monetære Union " .
(trg)="4643"> In producing this report , the ECB fulfils the requirement of Article 122 ( 2 ) in conjunction with Article 121 ( 1 ) of the Treaty to report to the Council of the European Union ( EU Council ) at least once every two years " on the progress made in the fulfilment by the Member States of their obligations regarding the achievement of economic and monetary union " .

(src)="4428"> 1. april 2004
(trg)="4119"> 1 April 2004

(src)="33"> 1. august 2018
(trg)="10"> 1 August 2018

(src)="34"> 1. december 2005
(trg)="11"> 1 December 2005

(src)="43"> 1. januar 2004
(trg)="1262"> from 1 January 2004

(src)="44"> 1. januar 2007
(trg)="1263"> from 1 January 2007

(src)="4366"> 1. januar 2009 ved offentliggørelsen af likviditetsbehovet i euroområdet og ved benchmarktildelingen den 29. og 30. december 2008 .
(trg)="2543"> The integration of Slovak monetary financial institutions ( MFIs ) into the euro area banking system on 1 January 2009 was already taken into account in the publication of the euro area liquidity needs and in the benchmark allotment on 29 and 30 December 2008 .

(src)="6160"> 1. januar 2014 for en embedsperiode på fem år .
(trg)="1821"> Mrs. Nouy was appointed from 1 January , 2014 , for a five-year term of office .

(src)="46"> 1. maj 2004
(trg)="1265"> from 1 May 2004

(src)="4285"> 1. marts 2012
(trg)="1731"> Market Operations as of 1 March 2012

(src)="48"> 1. præmie : Coop Himmelb ( l ) au , Wien , Østrig
(trg)="315"> 1st prize : Coop Himmelb(l)au , Vienna , Austria

(src)="50"> 1.1 .
(src)="51"> Belånbarhedskriterier
(trg)="1112"> Eligibility criteria

(src)="4430"> 1.220 mio. euro
(trg)="4122"> 1,220 million

(src)="58"> 1.4 .
(src)="59"> Procedurer
(trg)="1997"> Procedures

(src)="4431"> 1.458 mio. euro
(trg)="4123"> 1,458 million

(src)="4432"> 1.822 mio. euro
(trg)="4124"> 1,822 million

(src)="62"> 10-eurosedlen i Europa-serien sættes i omløb 23. september 2014 .
(trg)="3968"> The €10 banknote of the Europa series will enter into circulation on 23 September 2014 .

(src)="64"> 10. april 2012
(trg)="16"> 10 April 2012

(src)="65"> 10. april 2013
(trg)="17"> 10 April 2013

(src)="66"> 10. august 2005
(trg)="18"> 10 August 2005

(src)="67"> 10. august 2010
(trg)="19"> 10 August 2010

(src)="68"> 10. august 2011
(trg)="20"> 10 August 2011

(src)="69"> 10. december 2013
(trg)="22"> 10 December 2013

(src)="3890"> 10. december 2014
(trg)="23"> 10 December 2014

(src)="3892"> 10. februar 2015
(trg)="26"> 10 February 2015

(src)="72"> 10. januar 2013
(trg)="28"> 10 January 2013

(src)="4433"> 10. juli 2003
(trg)="4125"> 10 July 2003

(src)="74"> 10. juli 2012
(trg)="30"> 10 July 2012

(src)="75"> 10. juli 2013
(trg)="31"> 10 July 2013

(src)="76"> 10. juni 2008
(trg)="32"> 10 June 2008

(src)="77"> 10. juni 2009
(trg)="33"> 10 June 2009

(src)="78"> 10. juni 2010
(trg)="34"> 10 June 2010

(src)="3893"> 10. juni 2014
(trg)="35"> 10 June 2014

(src)="80"> 10. maj 2005
(trg)="41"> 10 May 2005

(src)="81"> 10. maj 2006
(trg)="42"> 10 May 2006

(src)="82"> 10. maj 2007
(trg)="43"> 10 May 2007

(src)="83"> 10. maj 2007 ( Dublin )
(trg)="44"> 10 May 2007 ( Dublin )

(src)="84"> 10. maj 2011
(trg)="45"> 10 May 2011

(src)="4434"> 10. marts 2004
(trg)="4126"> 10 March 2004

(src)="86"> 10. marts 2010
(trg)="38"> 10 March 2010

(src)="87"> 10. marts 2015
(trg)="39"> 10 March 2015

(src)="88"> 10. marts 2016
(trg)="40"> 10 March 2016

(src)="89"> 10. november 2010
(trg)="47"> 10 November 2010

(src)="3889"> 10. november 2015
(trg)="48"> 10 November 2015

(src)="91"> 10. oktober 2012
(trg)="51"> 10 October 2012

(src)="92"> 10. september 2013
(trg)="53"> 10 September 2013

(src)="3891"> 10. september 2014
(trg)="54"> 10 September 2014

(src)="4144"> 10.00 centraleuropæisk tid
(trg)="993"> CET on Friday , 23 January 2015