# bg/ecb2017.xml.gz
# sl/ecb2017.xml.gz


(src)="1"> ( 1 ) Лихвеният процент по основните операции на Евросистемата по рефинансиране се намалява с 5 базисни пункта до 0,00 % , считано от операцията , по която плащането ще се извърши на 16 март 2016 г.
(trg)="5560"> ( 1 ) Obrestna mera za operacije glavnega refinanciranja se zniža za 5 bazičnih točk na 0,00 % in začne veljati z operacijo , ki bo poravnana 16. marca 2016 .

(src)="2"> ( 2 ) Лихвеният процент по пределното кредитно улеснение се понижава с 5 базисни пункта до 0,25 % , считано от 16 март 2016 г.
(trg)="5561"> ( 2 ) Obrestna mera za odprto ponudbo mejnega posojila se zniža za 5 bazičnih točk na 0,25 % in začne veljati 16. marca 2016 .

(src)="3"> ( 3 ) Лихвеният процент по депозитното улеснение се понижава с 10 базисни пункта до -0,40 % , считано от 16 март 2016 г.
(trg)="5562"> ( 3 ) Obrestna mera za odprto ponudbo mejnega depozita se zniža za 10 bazičnih točk na – 0,40 % in začne veljati 16. marca 2016 .

(src)="3727"> ( 5 ) Деноминираните в евро облигации с инвестиционен рейтинг , емитирани от небанкови предприятия , установени в еврозоната , ще бъдат включени в списъка на активите , допустими за редовно изкупуване .
(trg)="5555"> ( 5 ) Na seznam vrednostnih papirjev , primernih za redne nakupe , se vključijo vrednostni papirji naložbenega razreda v eurih , ki so jih izdale nebančne družbe iz euroobmočja .

(src)="5"> ( години )
(trg)="1"> ( v letih )

(src)="6"> ( млрд. евро )
(trg)="2"> ( v mrd EUR )

(src)="7"> +0,1 млрд. евро
(trg)="3"> + 0,1 milijarde EUR

(src)="8"> +0,2 млрд. евро
(trg)="4"> + 0,2 milijarde EUR

(src)="9"> +0,4 млрд. евро
(trg)="5"> + 0,4 milijarde EUR

(src)="10"> +0,6 млрд. евро
(trg)="6"> + 0,6 milijarde EUR

(src)="11"> +0,8 млрд. евро
(trg)="7"> + 0,8 milijarde EUR

(src)="12"> +11 млрд. евро
(trg)="8"> + 11 milijarde EUR

(src)="13"> +15,1 млрд. евро
(trg)="9"> + 15,1 milijarde EUR

(src)="14"> +6,4 млрд. евро
(trg)="10"> + 6,4 milijarde EUR

(src)="3307"> .Почти всички ( 97,5 % ) фалшиви банкноти , изтеглени от обращение през втората половина на 2012 г. , са открити в страни от еврозоната , а само около 2 % са открити в държави членки на ЕС извън еврозоната и 0,5 % в други части на света .
(trg)="3406"> Večina ponaredkov ( 97,5 % ) je bila v drugi polovici leta 2012 zasežena v državah euroobmočja , samo približno 2 % pa v državah članicah EU zunaj euroobmočja in 0,5 % drugod po svetu .

(src)="3308"> 0,6 млрд. щатски долара
(trg)="4796"> 0,6 mrd USD

(src)="18"> 1 август 2018 г.
(trg)="13"> 1. avgust 2018

(src)="19"> 1 евро =
(trg)="5572"> 1 EUR =

(src)="21"> 1 , в сила от 31 декември 2010 г.
(trg)="17"> 1 , ki je začel veljati 31. decembra 2010 .

(src)="23"> 1,1 млрд. евро
(trg)="18"> 1,1 milijarde EUR

(src)="24"> 1,7 млрд. евро
(trg)="19"> 1,7 milijarde EUR

(src)="25"> 10 760 652 402,58 евро ) се умножи по съотношението , в рамките на разширения капиталов алгоритъм , между теглата на присъединяващите се НЦБ и тези на НЦБ , които вече са членове .
(trg)="4855"> 10.760.652.402,58 EUR ) množi z razmerjem – znotraj razširjenega kapitalskega ključa – med utežjo vstopajoče nacionalne centralne banke in utežmi nacionalnih centralnih bank , ki so že članice ESCB .

(src)="26"> 10 EUR
(trg)="5874"> 10 €

(src)="28"> 10 Декември 2008
(trg)="28"> 10. december 2008

(src)="29"> 10 Септември 2008
(trg)="55"> 10. september 2008

(src)="31"> 10 Януари 2008
(trg)="31"> 10. januar 2008

(src)="33"> 10 август 2011 г.
(trg)="23"> 10. avgust 2011

(src)="34"> 10 април 2008 г.
(trg)="24"> 10. april 2008

(src)="35"> 10 април 2012 г.
(trg)="25"> 10. april 2012

(src)="36"> 10 април 2013 г.
(trg)="26"> 10. april 2013

(src)="37"> 10 декември 2013 г.
(trg)="29"> 10. december 2013

(src)="38"> 10 декември 2014 г.
(trg)="30"> 10. december 2014

(src)="39"> 10 май 2011 г.
(trg)="60"> 10. maj 2011

(src)="41"> 10 март 2010 г.
(trg)="59"> 10. marec 2010

(src)="43"> 10 март 2016 г.
(trg)="45"> 10. marec 2016

(src)="44"> 10 ноември 2009 г.
(trg)="50"> 10. november 2009

(src)="45"> 10 ноември 2010 г.
(trg)="61"> 10. november 2010

(src)="47"> 10 октомври 2012 г.
(trg)="54"> 10. oktober 2012

(src)="48"> 10 септември 2013 г.
(trg)="56"> 10. september 2013

(src)="49"> 10 септември 2014 г.
(trg)="57"> 10. september 2014

(src)="51"> 10 февруари 2010 г.
(trg)="58"> 10. februar 2010

(src)="53"> 10 юли 2012 г.
(trg)="36"> 10. julij 2012

(src)="54"> 10 юли 2013 г.
(trg)="37"> 10. julij 2013

(src)="55"> 10 юни 2009 г.
(trg)="39"> 10. junij 2009

(src)="56"> 10 юни 2010 г.
(trg)="40"> 10. junij 2010

(src)="57"> 10 юни 2014 г.
(trg)="41"> 10. junij 2014

(src)="58"> 10 юни 2015 г.
(trg)="42"> 10. junij 2015

(src)="60"> 10 януари 2013 г.
(trg)="32"> 10. januar 2013

(src)="61"> 100 EUR
(trg)="5875"> 100 €

(src)="65"> 11 Ноември 2008
(trg)="87"> 11. november 2008

(src)="67"> 11 август 2009 г.
(trg)="67"> 11. avgust 2009

(src)="69"> 11 август 2015 г.
(trg)="68"> 11. avgust 2015

(src)="71"> 11 декември 2012 г.
(trg)="70"> 11. december 2012

(src)="72"> 11 декември 2013 г.
(trg)="71"> 11. december 2013

(src)="73"> 11 май 2010 г.
(trg)="96"> 11. maj 2010

(src)="74"> 11 май 2011 г.
(trg)="97"> 11. maj 2011

(src)="76"> 11 март 2014 г.
(trg)="84"> 11. marec 2014

(src)="77"> 11 март 2015 г.
(trg)="85"> 11. marec 2015

(src)="78"> 11 ноември 2009 г.
(trg)="88"> 11. november 2009

(src)="79"> 11 ноември 2014 г.
(trg)="89"> 11. november 2014

(src)="80"> 11 ноември 2015 г.
(trg)="90"> 11. november 2015

(src)="81"> 11 октомври 2011 г.
(trg)="98"> 11. oktober 2011

(src)="83"> 11 септември 2013 г.
(trg)="95"> 11. september 2013

(src)="85"> 11 февруари 2014 г.
(trg)="74"> 11. februar 2014

(src)="86"> 11 февруари 2015 г.
(trg)="75"> 11. februar 2015

(src)="87"> 11 юли 2012 г.
(trg)="78"> 11. julij 2012

(src)="88"> 11 юни 2013 г.
(trg)="80"> 11. junij 2013

(src)="89"> 11 юни 2014 г.
(trg)="81"> 11. junij 2014

(src)="90"> 12 Август 2008
(trg)="103"> 12. avgust 2008

(src)="91"> 12 Март 2008
(trg)="121"> 12. marec 2008

(src)="92"> 12 Ноември 2008
(trg)="126"> 12. november 2008

(src)="94"> 12 август 2009 г.
(trg)="104"> 12. avgust 2009

(src)="95"> 12 август 2014 г.
(trg)="105"> 12. avgust 2014

(src)="96"> 12 август 2015 г.
(trg)="106"> 12. avgust 2015

(src)="98"> 12 декември 2012 г.
(trg)="109"> 12. december 2012

(src)="99"> 12 май 2009 г.
(trg)="124"> 12. maj 2009

(src)="100"> 12 май 2010 г.
(trg)="134"> 12. maj 2010