# bg/ecb2017.xml.gz
# en/ecb2017.xml.gz


(src)="1"> ( 1 ) Лихвеният процент по основните операции на Евросистемата по рефинансиране се намалява с 5 базисни пункта до 0,00 % , считано от операцията , по която плащането ще се извърши на 16 март 2016 г.
(trg)="1"> ( 1 ) The interest rate on the main refinancing operations of the Eurosystem will be decreased by 5 basis points to 0.00 % , starting from the operation to be settled on 16 March 2016 .

(src)="2"> ( 2 ) Лихвеният процент по пределното кредитно улеснение се понижава с 5 базисни пункта до 0,25 % , считано от 16 март 2016 г.
(trg)="2"> ( 2 ) The interest rate on the marginal lending facility will be decreased by 5 basis points to 0.25 % , with effect from 16 March 2016 .

(src)="3"> ( 3 ) Лихвеният процент по депозитното улеснение се понижава с 10 базисни пункта до -0,40 % , считано от 16 март 2016 г.
(trg)="3"> ( 3 ) The interest rate on the deposit facility will be decreased by 10 basis points to -0.40 % , with effect from 16 March 2016 .

(src)="4"> ( 4 ) Размерът на месечните покупки по програмата за закупуване на активи ще бъде увеличен до 80 млрд. евро , считано от април .
(trg)="4"> ( 4 ) The monthly purchases under the asset purchase programme will be expanded to €80 billion starting in April .

(src)="3727"> ( 5 ) Деноминираните в евро облигации с инвестиционен рейтинг , емитирани от небанкови предприятия , установени в еврозоната , ще бъдат включени в списъка на активите , допустими за редовно изкупуване .
(trg)="5"> ( 5 ) Investment grade euro-denominated bonds issued by non-bank corporations established in the euro area will be included in the list of assets that are eligible for regular purchases .

(src)="5"> ( години )
(trg)="8"> ( years )

(src)="3307"> .Почти всички ( 97,5 % ) фалшиви банкноти , изтеглени от обращение през втората половина на 2012 г. , са открити в страни от еврозоната , а само около 2 % са открити в държави членки на ЕС извън еврозоната и 0,5 % в други части на света .
(trg)="3879"> The majority ( 97.5 % ) of counterfeits recovered in the second half of 2012 were found in euro area countries , with only around 2 % being found in EU Member States outside the euro area and 0.5 % being found in other parts of the world .

(src)="18"> 1 август 2018 г.
(trg)="10"> 1 August 2018

(src)="19"> 1 евро =
(trg)="1127"> EUR 1 =

(src)="21"> 1 , в сила от 31 декември 2010 г.
(trg)="3209"> 1 , with effect from 31 December 2010 .

(src)="25"> 10 760 652 402,58 евро ) се умножи по съотношението , в рамките на разширения капиталов алгоритъм , между теглата на присъединяващите се НЦБ и тези на НЦБ , които вече са членове .
(trg)="3381"> EUR 10,760,652,402.58 ) by the ratio , within the extended capital key , between the weight of the NCB joining and those of the NCBs that are already members .

(src)="26"> 10 EUR
(trg)="6276"> €10

(src)="28"> 10 Декември 2008
(trg)="21"> 10 December 2008

(src)="29"> 10 Септември 2008
(trg)="52"> 10 September 2008

(src)="31"> 10 Януари 2008
(trg)="27"> 10 January 2008

(src)="33"> 10 август 2011 г.
(trg)="20"> 10 August 2011

(src)="35"> 10 април 2012 г.
(trg)="16"> 10 April 2012

(src)="36"> 10 април 2013 г.
(trg)="17"> 10 April 2013

(src)="37"> 10 декември 2013 г.
(trg)="22"> 10 December 2013

(src)="38"> 10 декември 2014 г.
(trg)="23"> 10 December 2014

(src)="39"> 10 май 2011 г.
(trg)="45"> 10 May 2011

(src)="41"> 10 март 2010 г.
(trg)="38"> 10 March 2010

(src)="42"> 10 март 2015 г.
(trg)="39"> 10 March 2015

(src)="43"> 10 март 2016 г.
(trg)="40"> 10 March 2016

(src)="44"> 10 ноември 2009 г.
(trg)="46"> 10 November 2009

(src)="45"> 10 ноември 2010 г.
(trg)="47"> 10 November 2010

(src)="46"> 10 ноември 2015 г.
(trg)="48"> 10 November 2015

(src)="47"> 10 октомври 2012 г.
(trg)="51"> 10 October 2012

(src)="48"> 10 септември 2013 г.
(trg)="53"> 10 September 2013

(src)="49"> 10 септември 2014 г.
(trg)="54"> 10 September 2014

(src)="51"> 10 февруари 2010 г.
(trg)="25"> 10 February 2010

(src)="52"> 10 февруари 2015 г.
(trg)="26"> 10 February 2015

(src)="53"> 10 юли 2012 г.
(trg)="30"> 10 July 2012

(src)="54"> 10 юли 2013 г.
(trg)="31"> 10 July 2013

(src)="55"> 10 юни 2009 г.
(trg)="33"> 10 June 2009

(src)="56"> 10 юни 2010 г.
(trg)="34"> 10 June 2010

(src)="57"> 10 юни 2014 г.
(trg)="35"> 10 June 2014

(src)="58"> 10 юни 2015 г.
(trg)="36"> 10 June 2015

(src)="60"> 10 януари 2013 г.
(trg)="28"> 10 January 2013

(src)="61"> 100 EUR
(trg)="6277"> €100

(src)="65"> 11 Ноември 2008
(trg)="80"> 11 November 2008

(src)="67"> 11 август 2009 г.
(trg)="57"> 11 August 2009

(src)="68"> 11 август 2010 г.
(trg)="58"> 11 August 2010

(src)="69"> 11 август 2015 г.
(trg)="59"> 11 August 2015

(src)="71"> 11 декември 2012 г.
(trg)="61"> 11 December 2012

(src)="72"> 11 декември 2013 г.
(trg)="62"> 11 December 2013

(src)="73"> 11 май 2010 г.
(trg)="78"> 11 May 2010

(src)="74"> 11 май 2011 г.
(trg)="79"> 11 May 2011

(src)="76"> 11 март 2014 г.
(trg)="75"> 11 March 2014

(src)="77"> 11 март 2015 г.
(trg)="76"> 11 March 2015

(src)="78"> 11 ноември 2009 г.
(trg)="81"> 11 November 2009

(src)="79"> 11 ноември 2014 г.
(trg)="82"> 11 November 2014

(src)="80"> 11 ноември 2015 г.
(trg)="83"> 11 November 2015

(src)="81"> 11 октомври 2011 г.
(trg)="86"> 11 October 2011

(src)="82"> 11 септември 2012 г.
(trg)="88"> 11 September 2012

(src)="83"> 11 септември 2013 г.
(trg)="89"> 11 September 2013

(src)="85"> 11 февруари 2014 г.
(trg)="64"> 11 February 2014

(src)="86"> 11 февруари 2015 г.
(trg)="65"> 11 February 2015

(src)="87"> 11 юли 2012 г.
(trg)="69"> 11 July 2012

(src)="88"> 11 юни 2013 г.
(trg)="71"> 11 June 2013

(src)="89"> 11 юни 2014 г.
(trg)="72"> 11 June 2014

(src)="90"> 12 Август 2008
(trg)="94"> 12 August 2008

(src)="91"> 12 Март 2008
(trg)="113"> 12 March 2008

(src)="92"> 12 Ноември 2008
(trg)="119"> 12 November 2008

(src)="94"> 12 август 2009 г.
(trg)="95"> 12 August 2009

(src)="95"> 12 август 2014 г.
(trg)="96"> 12 August 2014

(src)="96"> 12 август 2015 г.
(trg)="97"> 12 August 2015

(src)="98"> 12 декември 2012 г.
(trg)="100"> 12 December 2012

(src)="99"> 12 май 2009 г.
(trg)="116"> 12 May 2009

(src)="100"> 12 май 2010 г.
(trg)="117"> 12 May 2010

(src)="101"> 12 май 2015 г.
(trg)="118"> 12 May 2015

(src)="103"> 12 март 2014 г.
(trg)="115"> 12 March 2014

(src)="104"> 12 ноември 2013 г.
(trg)="120"> 12 November 2013

(src)="105"> 12 ноември 2014 г.
(trg)="121"> 12 November 2014

(src)="106"> 12 октомври 2010 г.
(trg)="123"> 12 October 2010

(src)="107"> 12 октомври 2011 г.
(trg)="124"> 12 October 2011

(src)="108"> 12 септември 2012 г.
(trg)="126"> 12 September 2012

(src)="109"> 12 септември 2017 г.
(trg)="127"> 12 September 2017

(src)="111"> 12 февруари 2014 г.
(trg)="103"> 12 February 2014