<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s lists="169396" id="9987027" created="2021-04-26 03:38:29" user="GlossaMatik" modified="2021-05-02 08:55:41">
 <w id="w9987027.1">Nae</w> 
 <w id="w9987027.2">een</w> 
 <w id="w9987027.3">stuitje</w>
 <w id="w9987027.4">.</w>
</s>
 
<s id="10028909" lists="169396" modified="2021-05-13 03:49:27" created="2021-05-13 03:49:20" user="GlossaMatik">
 <w id="w10028909.1">Kujbeheriepe</w>
 <w id="w10028909.2">?</w>
</s>
 
<s modified="2021-05-13 03:50:28" user="GlossaMatik" created="2021-05-13 03:50:13" id="10028911" lists="169396">
 <w id="w10028911.1">Eej</w>
 <w id="w10028911.2">,</w> 
 <w id="w10028911.3">mok</w> 
 <w id="w10028911.4">ok</w> 
 <w id="w10028911.5">eh</w>
 <w id="w10028911.6">.</w>
</s>
 
<s id="10028913" lists="169396" modified="2021-05-13 03:51:04" created="2021-05-13 03:50:57" user="GlossaMatik">
 <w id="w10028913.1">Oe</w> 
 <w id="w10028913.2">moe</w> 
 <w id="w10028913.3">me</w> 
 <w id="w10028913.4">noe</w>
 <w id="w10028913.5">?</w>
</s>
 
<s id="10045043" modified="2021-05-18 05:17:26" user="GlossaMatik" created="2021-05-18 05:16:42">
 <w id="w10045043.1">'</w>
 <w id="w10045043.2">t</w> 
 <w id="w10045043.3">Zeêuws</w> 
 <w id="w10045043.4">is</w> 
 <w id="w10045043.5">'</w>
 <w id="w10045043.6">n</w> 
 <w id="w10045043.7">streektaele</w>
 <w id="w10045043.8">.</w>
</s>
 
<s created="2021-05-18 14:52:43" user="MarijnKp" id="10046041">
 <w id="w10046041.1">'</w>
 <w id="w10046041.2">t</w> 
 <w id="w10046041.3">Oor</w> 
 <w id="w10046041.4">zomer</w>
 <w id="w10046041.5">.</w>
</s>
 
<s user="MarijnKp" created="2021-05-18 14:55:34" id="10046044">
 <w id="w10046044.1">'</w>
 <w id="w10046044.2">t</w> 
 <w id="w10046044.3">Iengels</w> 
 <w id="w10046044.4">oor</w> 
 <w id="w10046044.5">gesproke</w> 
 <w id="w10046044.6">in</w> 
 <w id="w10046044.7">Amerika</w>
 <w id="w10046044.8">.</w>
</s>
 
<s id="10050367" created="2021-05-20 07:43:47" user="MarijnKp">
 <w id="w10050367.1">Ierland</w> 
 <w id="w10050367.2">ligt</w> 
 <w id="w10050367.3">in</w> 
 <w id="w10050367.4">West-Europa</w>
 <w id="w10050367.5">.</w>
</s>
 
<s id="10052481" user="GlossaMatik" created="2021-05-21 08:13:25">
 <w id="w10052481.1">Zeêuws</w> 
 <w id="w10052481.2">is</w> 
 <w id="w10052481.3">eên</w> 
 <w id="w10052481.4">taele</w>
 <w id="w10052481.5">.</w>
</s>
 
<s id="10060588" user="MarijnKp" created="2021-05-24 14:39:27">
 <w id="w10060588.1">Is</w> 
 <w id="w10060588.2">'</w>
 <w id="w10060588.3">t</w> 
 <w id="w10060588.4">Greuniengs</w> 
 <w id="w10060588.5">'</w>
 <w id="w10060588.6">n</w> 
 <w id="w10060588.7">taele</w> 
 <w id="w10060588.8">of</w> 
 <w id="w10060588.9">'</w>
 <w id="w10060588.10">n</w> 
 <w id="w10060588.11">dialect</w>
 <w id="w10060588.12">?</w>
</s></text>