<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s created="2019-11-22 05:58:53" id="8338258" modified="2019-11-22 06:09:40" user="Mohsin_Ali">
 <w id="w8338258.1">Twecele</w>
 <w id="w8338258.2">...</w>
</s></text>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s created="2015-01-30 18:58:38" user="\N" id="3812544" modified="2016-01-15 20:46:40">
 <w id="w3812544.1">Uteke</w> 
 <w id="w3812544.2">uwa</w>
 <w id="w3812544.3">.</w>
</s><p created="2019-01-02 19:35:22" user="\N" id="p7681235" modified="2019-01-02 19:35:30">
<s id="7681235.0">
 <w id="w7681235.0.1">Omanu</w> 
 <w id="w7681235.0.2">vosi</w> 
 <w id="w7681235.0.3">vacitiwa</w> 
 <w id="w7681235.0.4">valipwa</w> 
 <w id="w7681235.0.5">kwenda</w> 
 <w id="w7681235.0.6">valisoka</w> 
 <w id="w7681235.0.7">kovina</w> 
 <w id="w7681235.0.8">vyosikwenda</w> 
 <w id="w7681235.0.9">komoko</w>
 <w id="w7681235.0.10">.</w>
</s>
  
<s id="7681235.1">
 <w id="w7681235.1.1">Ovo</w> 
 <w id="w7681235.1.2">vakwete</w> 
 <w id="w7681235.1.3">esunga</w> 
 <w id="w7681235.1.4">kwenda</w>
 <w id="w7681235.1.5">,</w> 
 <w id="w7681235.1.6">kwenda</w> 
 <w id="w7681235.1.7">olondunge</w> 
 <w id="w7681235.1.8">kwenje</w> 
 <w id="w7681235.1.9">ovo</w> 
 <w id="w7681235.1.10">vatêla</w> 
 <w id="w7681235.1.11">okuliteywila</w> 
 <w id="w7681235.1.12">kuvamwe</w> 
 <w id="w7681235.1.13">kwenda</w> 
 <w id="w7681235.1.14">vakwavo</w> 
 <w id="w7681235.1.15">vesokolwilo</w> 
 <w id="w7681235.1.16">lyocisola</w>
 <w id="w7681235.1.17">.</w>
</s></p>
<s created="2019-01-02 19:36:43" user="\N" id="7681237" modified="2019-01-02 19:51:23">
 <w id="w7681237.1">Ukombe</w> 
 <w id="w7681237.2">weya</w>
 <w id="w7681237.3">.</w>
</s>
 
<s created="2019-01-02 19:36:48" user="\N" id="7681238" modified="2019-01-02 19:51:22">
 <w id="w7681238.1">Ukombe</w> 
 <w id="w7681238.2">weya</w>
 <w id="w7681238.3">!</w>
</s>
 
<s created="2019-01-02 19:37:33" user="\N" id="7681240" modified="2019-01-02 19:51:21">
 <w id="w7681240.1">Wakolapo</w>
 <w id="w7681240.2">?</w>
</s>
 
<s created="2019-01-02 19:40:16" user="\N" id="7681247" modified="2019-01-02 19:51:20">
 <w id="w7681247.1">Wakolipo</w>
 <w id="w7681247.2">?</w>
</s>
 
<s created="2019-01-02 19:41:54" user="\N" id="7681252" modified="2019-01-02 19:51:18">
 <w id="w7681252.1">Velye</w> 
 <w id="w7681252.2">olonduko</w> 
 <w id="w7681252.3">vene</w>
 <w id="w7681252.4">?</w>
</s>
 
<s created="2019-01-02 19:42:39" user="\N" id="7681253" modified="2019-01-02 19:51:19">
 <w id="w7681253.1">Helye</w> 
 <w id="w7681253.2">onduko</w> 
 <w id="w7681253.3">yove</w>
 <w id="w7681253.4">?</w>
</s>
 
<s created="2019-01-02 19:43:08" user="\N" id="7681254" modified="2019-01-02 19:51:17">
 <w id="w7681254.1">Onduko</w> 
 <w id="w7681254.2">yange</w> 
 <w id="w7681254.3">ame</w> 
 <w id="w7681254.4">Jack</w>
 <w id="w7681254.5">.</w>
</s>
 
<s created="2019-01-02 19:43:37" user="\N" id="7681255" modified="2019-01-02 19:51:16">
 <w id="w7681255.1">Pi</w> 
 <w id="w7681255.2">ofeka</w> 
 <w id="w7681255.3">yove</w>
 <w id="w7681255.4">?</w>
</s>
 
<s created="2019-01-02 19:44:04" user="\N" id="7681256" modified="2019-01-02 19:51:15">
 <w id="w7681256.1">Utanya</w> 
 <w id="w7681256.2">uwa</w>
 <w id="w7681256.3">!</w>