<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s modified="2020-09-08 11:41:50" user="shekitten" id="8800477" created="2020-05-29 03:41:22">
 <w id="w8800477.1">I</w> 
 <w id="w8800477.2">raug</w> 
 <w id="w8800477.3">gwann</w>
 <w id="w8800477.4">.</w>
</s>
 
<s modified="2020-09-08 11:42:51" user="shekitten" id="8901321" created="2020-07-08 17:09:33">
 <w id="w8901321.1">I</w> 
 <w id="w8901321.2">amar</w> 
 <w id="w8901321.3">bain</w>
 <w id="w8901321.4">.</w>
</s>
 
<s created="2020-07-16 03:38:27" modified="2020-09-08 11:43:09" user="shekitten" id="8918412">
 <w id="w8918412.1">Em</w> 
 <w id="w8918412.2">gellyn</w>
 <w id="w8918412.3">.</w>
</s>
 
<s created="2020-07-16 03:55:30" modified="2020-09-08 11:43:09" user="shekitten" id="8918416">
 <w id="w8918416.1">Im</w> 
 <w id="w8918416.2">gallon</w>
 <w id="w8918416.3">.</w>
</s>
 
<s modified="2020-09-08 11:43:09" user="shekitten" id="8918417" created="2020-07-16 03:57:35">
 <w id="w8918417.1">Te</w> 
 <w id="w8918417.2">gallon</w>
 <w id="w8918417.3">.</w>
</s>
 
<s created="2020-07-16 03:59:13" id="8918418" user="shekitten" modified="2020-09-08 11:43:09">
 <w id="w8918418.1">Im</w> 
 <w id="w8918418.2">law</w> 
 <w id="w8918418.3">gallon</w>
 <w id="w8918418.4">.</w>
</s>
 
<s user="shekitten" id="8925271" modified="2020-09-08 11:43:11" created="2020-07-19 12:28:30">
 <w id="w8925271.1">Cuio</w> 
 <w id="w8925271.2">anann</w> 
 <w id="w8925271.3">a</w> 
 <w id="w8925271.4">no</w> 
 <w id="w8925271.5">alwed</w>
 <w id="w8925271.6">.</w>
</s>
 
<s created="2020-07-19 12:47:12" modified="2020-09-08 11:43:11" id="8925303" user="shekitten">
 <w id="w8925303.1">Ma</w> 
 <w id="w8925303.2">len</w>
 <w id="w8925303.3">?</w>
</s>
 
<s id="8925305" user="shekitten" modified="2020-09-08 11:43:11" created="2020-07-19 12:48:10">
 <w id="w8925305.1">Im</w> 
 <w id="w8925305.2">Iarwain</w>
 <w id="w8925305.3">.</w>
</s>
 
<s modified="2020-09-08 11:43:11" user="shekitten" id="8925306" created="2020-07-19 12:48:32">
 <w id="w8925306.1">Ae</w>
 <w id="w8925306.2">,</w> 
 <w id="w8925306.3">im</w> 
 <w id="w8925306.4">Iarwain</w>
 <w id="w8925306.5">.</w>
</s>
 
<s created="2020-07-19 23:10:02" id="8926475" user="shekitten" modified="2020-09-08 11:43:12">
 <w id="w8926475.1">Garnas</w> 
 <w id="w8926475.2">bilu</w>
 <w id="w8926475.3">.</w>
</s>
 
<s user="shekitten" id="8940237" modified="2020-09-08 11:43:18" created="2020-07-26 00:05:02">
 <w id="w8940237.1">Ci</w> 
 <w id="w8940237.2">ithron</w>
 <w id="w8940237.3">?</w>
</s>
 
<s created="2020-07-26 00:05:09" id="8940240" user="shekitten" modified="2020-09-08 11:43:18">
 <w id="w8940240.1">Le</w> 
 <w id="w8940240.2">ithron</w>
 <w id="w8940240.3">?</w>
</s>
 
<s created="2020-09-15 22:13:45" user="shekitten" id="9041607">
 <w id="w9041607.1">Tirio</w> 
 <w id="w9041607.2">barf</w> 
 <w id="w9041607.3">dadui</w>
 <w id="w9041607.4">.</w>
</s>
 
<s created="2020-09-15 22:47:24" user="shekitten" id="9041685">
 <w id="w9041685.1">Me</w> 
 <w id="w9041685.2">vellyn</w>
 <w id="w9041685.3">.</w>
</s>