<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s created="2019-09-30 10:57:52" id="8221056" user="Czar">
 <w id="w8221056.1">Azul</w>
</s>
 
<s id="8221071" created="2019-09-30 11:05:30" modified="2019-09-30 11:06:53" user="Czar">
 <w id="w8221071.1">Matta</w> 
 <w id="w8221071.2">Helliḍ</w>
 <w id="w8221071.3">?</w>
</s>
 
<s user="Czar" id="8221078" created="2019-09-30 11:08:25">
 <w id="w8221078.1">Aqilli</w> 
 <w id="w8221078.2">bxir</w>
</s>
 
<s created="2019-09-30 11:09:55" id="8221082" modified="2019-09-30 11:11:29" user="Czar">
 <w id="w8221082.1">Tenemmirt</w>
</s>
 
<s user="Czar" modified="2019-09-30 11:10:43" id="8221084" created="2019-09-30 11:10:22">
 <w id="w8221084.1">Tifawin</w>
</s>
 
<s user="Czar" id="8221087" created="2019-09-30 11:11:08">
 <w id="w8221087.1">Timdiwin</w>
</s>
 
<s id="8221112" created="2019-09-30 11:21:34" modified="2019-09-30 11:22:01" user="Czar">
 <w id="w8221112.1">Iḍ</w> 
 <w id="w8221112.2">Amegaz</w>
</s>
 
<s user="Czar" created="2019-09-30 11:22:22" id="8221120">
 <w id="w8221120.1">Ar</w> 
 <w id="w8221120.2">Azeka</w>
</s>
 
<s tags="@check" created="2019-09-30 11:22:45" user="Czar" rating="0" nrRatings="1" id="8221123" modified="2019-09-30 11:22:58">
 <w id="w8221123.1">Aha</w>
</s>
 
<s created="2019-09-30 11:23:13" id="8221126" user="Czar">
 <w id="w8221126.1">ala</w>
</s>
 
<s user="Czar" modified="2019-09-30 11:26:51" id="8221139" created="2019-09-30 11:26:14">
 <w id="w8221139.1">Ček</w> 
 <w id="w8221139.2">(</w>
 <w id="w8221139.3">Mascu</w>
 <w id="w8221139.4">)</w>
</s>
 
<s modified="2019-09-30 11:41:09" user="Czar" id="8221183" created="2019-09-30 11:39:30">
 <w id="w8221183.1">Aflu</w> 
 <w id="w8221183.2">n</w> 
 <w id="w8221183.3">wassa</w> 
 <w id="w8221183.4">yegrez</w>
</s>
 
<s created="2019-09-30 11:43:15" id="8221195" user="Czar">
 <w id="w8221195.1">Ajenna</w> 
 <w id="w8221195.2">yesraw</w> 
 <w id="w8221195.3">macan</w> 
 <w id="w8221195.4">awi</w> 
 <w id="w8221195.5">idek</w> 
 <w id="w8221195.6">tasiwant</w> 
 <w id="w8221195.7">agella</w> 
 <w id="w8221195.8">mammek</w> 
 <w id="w8221195.9">iteççat</w> 
 <w id="w8221195.10">tmetna</w>
</s>
 
<s id="8301723" created="2019-11-04 11:32:13" user="Selyan">
 <w id="w8301723.1">Neč</w> 
 <w id="w8301723.2">ruḥeɣ</w>
 <w id="w8301723.3">.</w>
</s>
 
<s user="Selyan" id="8301724" created="2019-11-04 11:32:48">
 <w id="w8301724.1">Neč</w> 
 <w id="w8301724.2">ur</w> 
 <w id="w8301724.3">ruḥeɣ</w> 
 <w id="w8301724.4">ca</w>
 <w id="w8301724.5">.</w>
</s>
 
<s id="8301732" created="2019-11-04 11:34:20" user="Selyan">
 <w id="w8301732.1">Neč</w> 
 <w id="w8301732.2">ad</w> 
 <w id="w8301732.3">ruḥeɣ</w>
 <w id="w8301732.4">.</w>
</s>
 
<s user="ichawiyen" modified="2019-11-11 21:28:48" id="8304787" created="2019-11-05 19:21:36">
 <w id="w8304787.1">Nečč</w> 
 <w id="w8304787.2">lluzeɣ</w>
</s>