<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s id="3160201" modified="2016-03-03 05:00:24" user="\N" created="2014-04-08 21:47:03">
 <w id="w3160201.1">Nek</w>
 <w id="w3160201.2">̓</w>
 <w id="w3160201.3">u7</w>
 <w id="w3160201.4">,</w> 
 <w id="w3160201.5">seséle</w>
 <w id="w3160201.6">,</w> 
 <w id="w3160201.7">kellés</w>
 <w id="w3160201.8">,</w> 
 <w id="w3160201.9">mus</w>
 <w id="w3160201.10">,</w> 
 <w id="w3160201.11">tsilkst</w>
 <w id="w3160201.12">,</w> 
 <w id="w3160201.13">teq</w>
 <w id="w3160201.14">̓</w>
 <w id="w3160201.15">mékst</w>
 <w id="w3160201.16">,</w> 
 <w id="w3160201.17">t</w>
 <w id="w3160201.18">‍</w>
 <w id="w3160201.19">sút</w>
 <w id="w3160201.20">‍</w>
 <w id="w3160201.21">sllke7</w>
 <w id="w3160201.22">,</w> 
 <w id="w3160201.23">nek</w>
 <w id="w3160201.24">̓</w>
 <w id="w3160201.25">w7u7ps</w>
 <w id="w3160201.26">,</w> 
 <w id="w3160201.27">temllenkukw</w>
 <w id="w3160201.28">̓</w>
 <w id="w3160201.29">e7</w>
 <w id="w3160201.30">,</w> 
 <w id="w3160201.31">úpekst</w>
 <w id="w3160201.32">.</w>
</s></text>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s created="2014-04-06 01:31:56" user="\N" id="3153684" modified="2016-03-03 04:59:55">
 <w id="w3153684.1">T̓ext</w> 
 <w id="w3153684.2">re</w> 
 <w id="w3153684.3">nqéq7etse</w>
 <w id="w3153684.4">.</w>
</s>
 
<s created="2014-04-06 01:35:23" user="\N" id="3153719" modified="2016-03-03 04:59:57">
 <w id="w3153719.1">Ec</w> 
 <w id="w3153719.2">k</w> 
 <w id="w3153719.3">kénmuc</w>
 <w id="w3153719.4">?</w>
</s>
 
<s created="2014-04-06 01:37:50" user="\N" id="3153720" modified="2016-03-03 04:59:58">
 <w id="w3153720.1">T̓hé7en</w> 
 <w id="w3153720.2">k</w> 
 <w id="w3153720.3">t̓7ékuc</w>
 <w id="w3153720.4">?</w>
</s>
 
<s created="2014-04-06 01:43:06" user="\N" id="3153721" modified="2016-03-03 05:00:02">
 <w id="w3153721.1">Ta7</w> 
 <w id="w3153721.2">k</w> 
 <w id="w3153721.3">stselxemstéten</w>
 <w id="w3153721.4">.</w>
</s>
 
<s created="2014-04-06 01:45:38" user="\N" id="3153722" modified="2016-03-03 05:00:03">
 <w id="w3153722.1">Kénem</w> 
 <w id="w3153722.2">ke</w> 
 <w id="w3153722.3">7steyt</w>
 <w id="w3153722.4">?</w>
</s>
 
<s created="2014-04-06 01:48:02" user="\N" id="3153723" modified="2016-03-03 05:00:04">
 <w id="w3153723.1">Kénem</w> 
 <w id="w3153723.2">k</w> 
 <w id="w3153723.3">skekéws</w>
 <w id="w3153723.4">?</w>
</s>
 
<s created="2014-04-06 01:49:56" user="\N" id="3153724" modified="2016-03-03 05:00:05">
 <w id="w3153724.1">Kénem</w> 
 <w id="w3153724.2">ey</w> 
 <w id="w3153724.3">ke</w> 
 <w id="w3153724.4">7s7íllen</w>
 <w id="w3153724.5">?</w>
</s>
 
<s created="2014-04-06 01:55:12" user="\N" id="3153727" modified="2016-03-03 05:00:08">
 <w id="w3153727.1">Ta7</w> 
 <w id="w3153727.2">ey</w> 
 <w id="w3153727.3">k</w> 
 <w id="w3153727.4">stsketskítscs</w>
 <w id="w3153727.5">.</w>
</s>
 
<s created="2014-04-06 01:56:49" user="\N" id="3153728" modified="2016-03-03 05:00:09">
 <w id="w3153728.1">Ta7</w> 
 <w id="w3153728.2">ke</w> 
 <w id="w3153728.3">nstétit</w>