<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s created="2020-03-20 11:53:04" modified="2020-06-11 06:27:48" user="Teashrock" id="8622787">
 <w id="w8622787.1">Quenya</w> 
 <w id="w8622787.2">ná</w> 
 <w id="w8622787.3">lambë</w> 
 <w id="w8622787.4">eldaiva</w>
 <w id="w8622787.5">.</w>
</s>
 
<s user="shekitten" id="8901324" modified="2020-09-08 11:42:51" created="2020-07-08 17:18:23">
 <w id="w8901324.1">I</w> 
 <w id="w8901324.2">ambar</w> 
 <w id="w8901324.3">vanya</w>
 <w id="w8901324.4">.</w>
</s>
 
<s id="8941314" user="shekitten" created="2020-07-26 12:52:43" modified="2020-09-08 11:43:18">
 <w id="w8941314.1">Ma</w> 
 <w id="w8941314.2">lye</w> 
 <w id="w8941314.3">Istar</w>
 <w id="w8941314.4">?</w>
</s></text>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s id="8509364" created="2020-02-03 16:16:49" user="shekitten">
 <w id="w8509364.1">Nanyë</w> 
 <w id="w8509364.2">yaulë</w>
 <w id="w8509364.3">.</w>
</s>
 
<s created="2020-02-16 18:42:45" id="8556897" user="shekitten">
 <w id="w8556897.1">Uan</w> 
 <w id="w8556897.2">merë</w> 
 <w id="w8556897.3">apsa</w>
 <w id="w8556897.4">.</w>
</s>
 
<s user="shekitten" created="2020-02-16 20:13:40" id="8557119">
 <w id="w8557119.1">Uan</w> 
 <w id="w8557119.2">matë</w> 
 <w id="w8557119.3">apsa</w>
 <w id="w8557119.4">.</w>
</s>
 
<s id="8557271" created="2020-02-16 21:45:02" user="shekitten">
 <w id="w8557271.1">Uar</w> 
 <w id="w8557271.2">carnë</w> 
 <w id="w8557271.3">ma</w>
 <w id="w8557271.4">.</w>
</s>
 
<s user="shekitten" created="2020-02-16 21:52:29" id="8557298">
 <w id="w8557298.1">Uar</w> 
 <w id="w8557298.2">acárië</w> 
 <w id="w8557298.3">ma</w>
 <w id="w8557298.4">.</w>
</s>
 
<s user="shekitten" id="8563390" created="2020-02-19 15:29:01" modified="2020-02-19 15:29:07">
 <w id="w8563390.1">Alatulya</w>
 <w id="w8563390.2">.</w>
</s>
 
<s created="2020-02-19 15:34:09" id="8563424" user="shekitten">
 <w id="w8563424.1">Alatulya</w>
 <w id="w8563424.2">!</w>
</s>
 
<s created="2020-02-20 12:44:49" id="8565441" user="shekitten">
 <w id="w8565441.1">Méranyë</w> 
 <w id="w8565441.2">parma</w>
 <w id="w8565441.3">.</w>
</s>
 
<s user="shekitten" id="8570099" created="2020-02-22 18:13:16">
 <w id="w8570099.1">Méranyë</w> 
 <w id="w8570099.2">i</w> 
 <w id="w8570099.3">parma</w>
 <w id="w8570099.4">.</w>
</s>
 
<s user="Teashrock" created="2020-02-27 14:01:53" modified="2020-02-27 14:02:54" id="8580739">
 <w id="w8580739.1">Mellenyë</w> 
 <w id="w8580739.2">motanta</w>
 <w id="w8580739.3">.</w>
</s>
 
<s created="2020-03-20 11:53:04" id="8622787" user="Teashrock">
 <w id="w8622787.1">Quenya</w> 
 <w id="w8622787.2">ná</w> 
 <w id="w8622787.3">lambë</w> 
 <w id="w8622787.4">eldaiva</w>
 <w id="w8622787.5">.</w>
</s></text>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s created="2010-05-28 04:49:53" user="saeb" id="395028" tags="Quenya" modified="2010-07-09 14:43:24">
 <w id="w395028.1"></w>
 <w id="w395028.2"></w>