<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s modified="2019-12-20 16:49:23" id="618985" user="aandrusiak" created="2010-11-14 00:15:55">
 <w id="w618985.1">Чюѥмо</w> 
 <w id="w618985.2">ѹшима</w>
 <w id="w618985.3">.</w>
</s></text>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s created="2010-09-02 01:03:04" user="aandrusiak" id="493822" modified="2010-09-11 19:48:02">
 <w id="w493822.1">Ничьто</w> 
 <w id="w493822.2">жє</w>
 <w id="w493822.3">,</w> 
 <w id="w493822.4">одинъ</w>
 <w id="w493822.5">,</w> 
 <w id="w493822.6">дъва</w>
 <w id="w493822.7">,</w> 
 <w id="w493822.8">триѥ</w>
 <w id="w493822.9">,</w> 
 <w id="w493822.10">чєтырє</w>
 <w id="w493822.11">,</w> 
 <w id="w493822.12">пѧть</w>
 <w id="w493822.13">,</w> 
 <w id="w493822.14">шєсть</w>
 <w id="w493822.15">,</w> 
 <w id="w493822.16">сємь</w>
 <w id="w493822.17">,</w> 
 <w id="w493822.18">осмь</w>
 <w id="w493822.19">,</w> 
 <w id="w493822.20">дєвѧть</w>
 <w id="w493822.21">,</w> 
 <w id="w493822.22">дєсѧть</w>
 <w id="w493822.23">.</w>
</s>
 
<s created="2010-09-02 01:06:40" user="aandrusiak" id="493826" modified="2010-09-11 19:48:32">
 <w id="w493826.1">Кланıаѭ</w> 
 <w id="w493826.2">ти</w> 
 <w id="w493826.3">сѧ</w>
 <w id="w493826.4">.</w>
</s>
 
<s created="2010-09-02 01:08:05" user="aandrusiak" id="493828" modified="2010-09-11 19:48:48">
 <w id="w493828.1">Єсмь</w> 
 <w id="w493828.2">вєльми</w> 
 <w id="w493828.3">радъ</w>
 <w id="w493828.4">.</w>
</s>
 
<s created="2010-09-02 01:09:21" user="aandrusiak" id="493830" modified="2010-09-11 19:48:58">
 <w id="w493830.1">Чємѹ</w> 
 <w id="w493830.2">нє</w> 
 <w id="w493830.3">идєши</w> 
 <w id="w493830.4">домови</w>
 <w id="w493830.5">?</w>
</s>
 
<s created="2010-09-02 01:10:25" user="aandrusiak" id="493832" modified="2010-09-11 19:49:13">
 <w id="w493832.1">Къто</w> 
 <w id="w493832.2">чєловѣкъ</w> 
 <w id="w493832.3">сь</w>
 <w id="w493832.4">?</w>
</s>
 
<s created="2010-09-02 23:56:31" user="aandrusiak" id="495529" modified="2010-09-11 21:12:26">
 <w id="w495529.1">Приидохъ</w>
 <w id="w495529.2">,</w> 
 <w id="w495529.3">ѹзьрѣхъ</w>
 <w id="w495529.4">,</w> 
 <w id="w495529.5">одолѣхъ</w>
 <w id="w495529.6">.</w>
</s>
 
<s created="2010-09-03 00:01:53" user="aandrusiak" id="495537" modified="2010-09-11 21:12:16">
 <w id="w495537.1">Дѹхъ</w> 
 <w id="w495537.2">цѣлъ</w> 
 <w id="w495537.3">въ</w> 
 <w id="w495537.4">тѣлєсє</w> 
 <w id="w495537.5">цѣлѣ</w>
 <w id="w495537.6">.</w>
</s>
 
<s created="2010-09-04 01:07:08" user="aandrusiak" id="497078" modified="2010-09-11 21:12:09">
 <w id="w497078.1">А</w> 
 <w id="w497078.2">єсмь</w> 
 <w id="w497078.3">ѹжє</w> 
 <w id="w497078.4">старъ</w> 
 <w id="w497078.5">а</w> 
 <w id="w497078.6">вьсѣхъ</w> 
 <w id="w497078.7">рѧдъ</w> 
 <w id="w497078.8">нє</w> 
 <w id="w497078.9">могѫ</w> 
 <w id="w497078.10">ѹжє</w> 
 <w id="w497078.11">рѧдити</w>
 <w id="w497078.12">.</w>
</s>
 
<s created="2010-09-04 01:09:30" user="aandrusiak" id="497083" modified="2010-09-11 21:11:57">
 <w id="w497083.1">Богъ</w> 
 <w id="w497083.2">ти</w>