<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s lists="168668" user="EricYarnell" id="8995427" modified="2020-08-26 22:00:42" created="2020-08-25 23:52:48">
 <w id="w8995427.1">ceoj</w> 
 <w id="w8995427.2">'</w>
 <w id="w8995427.3">o</w> 
 <w id="w8995427.4">cipkan</w>
 <w id="w8995427.5">.</w>
</s>
 
<s lists="168668" user="EricYarnell" created="2020-08-25 23:53:40" modified="2020-08-26 22:00:36" id="8995429">
 <w id="w8995429.1">cecoj</w> 
 <w id="w8995429.2">'</w>
 <w id="w8995429.3">o</w> 
 <w id="w8995429.4">cicpkan</w>
 <w id="w8995429.5">.</w>
</s>
 
<s user="EricYarnell" tags="@change flag" lists="168668" id="8995430" modified="2020-08-26 22:00:31" created="2020-08-25 23:54:40">
 <w id="w8995430.1">'</w>
 <w id="w8995430.2">i</w>
 <w id="w8995430.3">:</w> 
 <w id="w8995430.4">da</w> 
 <w id="w8995430.5">šu</w>
 <w id="w8995430.6">:</w> 
 <w id="w8995430.7">dagǐ</w> 
 <w id="w8995430.8">she</w>
 <w id="w8995430.9">:</w>
 <w id="w8995430.10">pid</w>
 <w id="w8995430.11">.</w>
</s>
 
<s user="EricYarnell" lists="168668" created="2020-08-25 23:55:07" id="8995431" modified="2020-08-26 22:00:25">
 <w id="w8995431.1">'</w>
 <w id="w8995431.2">she</w>
 <w id="w8995431.3">:</w>
 <w id="w8995431.4">pid</w> 
 <w id="w8995431.5">šu</w>
 <w id="w8995431.6">:</w>
 <w id="w8995431.7">agǐ</w> 
 <w id="w8995431.8">'</w>
 <w id="w8995431.9">añ</w> 
 <w id="w8995431.10">hoho</w>
 <w id="w8995431.11">'</w>
 <w id="w8995431.12">id</w>
 <w id="w8995431.13">.</w>
</s>
 
<s created="2020-08-25 23:57:35" id="8995434" modified="2020-08-26 22:00:20" tags="@change" user="EricYarnell" lists="168668">
 <w id="w8995434.1">mɨḍ</w> 
 <w id="w8995434.2">o</w> 
 <w id="w8995434.3">g</w> 
 <w id="w8995434.4">čɨoj</w>
 <w id="w8995434.5">.</w>
</s>
 
<s created="2020-08-25 23:58:24" id="8995436" modified="2020-08-26 22:00:15" lists="168668" user="EricYarnell">
 <w id="w8995436.1">čum</w> 
 <w id="w8995436.2">o</w> 
 <w id="w8995436.3">pi</w> 
 <w id="w8995436.4">mɨḍ</w> 
 <w id="w8995436.5">g</w> 
 <w id="w8995436.6">čɨoj</w>
 <w id="w8995436.7">.</w>
</s>
 
<s user="EricYarnell" lists="168668" id="8995438" modified="2020-08-26 21:59:41" created="2020-08-25 23:59:36">
 <w id="w8995438.1">pi</w> 
 <w id="w8995438.2">o</w> 
 <w id="w8995438.3">mɨḍ</w> 
 <w id="w8995438.4">g</w> 
 <w id="w8995438.5">čɨoj</w>
 <w id="w8995438.6">.</w>
</s>
 
<s lists="168668" user="EricYarnell" created="2020-08-26 00:01:46" modified="2020-08-26 21:59:35" id="8995440">
 <w id="w8995440.1">mɨ</w>
 <w id="w8995440.2">:</w> 
 <w id="w8995440.3">atš</w> 
 <w id="w8995440.4">g</w> 
 <w id="w8995440.5">čɨoj</w>
 <w id="w8995440.6">.</w>
</s>
 
<s modified="2020-08-26 21:59:31" id="8995442" created="2020-08-26 00:02:38" user="EricYarnell" lists="168668">
 <w id="w8995442.1">mɨḍ</w> 
 <w id="w8995442.2">añ</w> 
 <w id="w8995442.3">a</w>
 <w id="w8995442.4">:</w>
 <w id="w8995442.5">ñi</w>
 <w id="w8995442.6">'</w>
 <w id="w8995442.7">i</w>
 <w id="w8995442.8">.</w>
</s>
 
<s created="2020-08-26 00:03:29" modified="2020-08-26 21:59:23" id="8995444" user="EricYarnell" lists="168668">
 <w id="w8995444.1">ma</w>
 <w id="w8995444.2">:</w>
 <w id="w8995444.3">k</w> 
 <w id="w8995444.4">añ</w>