<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s created="2016-03-25 02:28:44" user="RobKham" id="5006835" modified="2016-04-24 15:06:16">
 <w id="w5006835.1">Hawkhamnyungz</w> 
 <w id="w5006835.2">kä</w> 
 <w id="w5006835.3">Hawkhamvez</w> 
 <w id="w5006835.4">phaix</w> 
 <w id="w5006835.5">nä</w> 
 <w id="w5006835.6">cyap</w> 
 <w id="w5006835.7">tawx</w>
 <w id="w5006835.8">.</w>
</s>
 
<s created="2016-03-25 02:31:53" user="RobKham" id="5006836" modified="2016-04-24 15:05:57">
 <w id="w5006836.1">Äpaiq</w> 
 <w id="w5006836.2">räq</w> 
 <w id="w5006836.3">äyawngvez</w> 
 <w id="w5006836.4">kä</w> 
 <w id="w5006836.5">ümtäkäq</w> 
 <w id="w5006836.6">mänz</w> 
 <w id="w5006836.7">chiz</w> 
 <w id="w5006836.8">mäk</w> 
 <w id="w5006836.9">nawx</w>
 <w id="w5006836.10">.</w>
</s>
 
<s created="2016-03-25 02:35:54" user="RobKham" id="5006837" modified="2016-04-24 15:05:43">
 <w id="w5006837.1">Ngiz</w> 
 <w id="w5006837.2">ümznäq</w> 
 <w id="w5006837.3">mäx</w> 
 <w id="w5006837.4">tsängxmiix</w> 
 <w id="w5006837.5">täkängx</w>
 <w id="w5006837.6">.</w>
</s>
 
<s created="2016-03-25 04:54:09" user="RobKham" id="5006905" modified="2016-04-24 15:05:30">
 <w id="w5006905.1">Ngiz</w> 
 <w id="w5006905.2">äpaiq</w> 
 <w id="w5006905.3">mäx</w> 
 <w id="w5006905.4">yiiqhiaz</w> 
 <w id="w5006905.5">yizviaz</w> 
 <w id="w5006905.6">tämaz</w> 
 <w id="w5006905.7">täkängx</w>
 <w id="w5006905.8">.</w>
</s>
 
<s created="2016-03-25 04:56:49" user="RobKham" id="5006908" modified="2016-04-24 15:05:15">
 <w id="w5006908.1">Ümznäq</w> 
 <w id="w5006908.2">räq</w> 
 <w id="w5006908.3">ngiz</w> 
 <w id="w5006908.4">yamtä</w> 
 <w id="w5006908.5">väx</w> 
 <w id="w5006908.6">hiaz</w> 
 <w id="w5006908.7">laüx</w>
 <w id="w5006908.8">?</w>
</s>
 
<s created="2016-03-25 06:10:59" lists="5872" user="RobKham" id="5006949" modified="2016-03-25 06:11:07">
 <w id="w5006949.1">Äpaiq</w> 
 <w id="w5006949.2">kä</w> 
 <w id="w5006949.3">äpaiq</w> 
 <w id="w5006949.4">mäx</w> 
 <w id="w5006949.5">khärumx</w> 
 <w id="w5006949.6">kuq</w> 
 <w id="w5006949.7">tälawx</w>
 <w id="w5006949.8">.</w>
</s>
 
<s created="2016-03-25 06:13:42" lists="5872" user="RobKham" id="5006956" modified="2016-03-25 06:13:50">
 <w id="w5006956.1">Khe</w> 
 <w id="w5006956.2">mung</w> 
 <w id="w5006956.3">kä</w> 
 <w id="w5006956.4">Cyexpanx</w> 
 <w id="w5006956.5">mung</w> 
 <w id="w5006956.6">namx</w> 
 <w id="w5006956.7">mäx</w> 
 <w id="w5006956.8">äyawng</w>
 <w id="w5006956.9">.</w>
</s>
 
<s created="2016-03-25 06:17:28" lists="5872" user="RobKham" id="5006965" modified="2016-03-25 06:17:38">
 <w id="w5006965.1">Äpaiq</w> 
 <w id="w5006965.2">kä</w> 
 <w id="w5006965.3">dzidzüx</w> 
 <w id="w5006965.4">hiaz</w> 
 <w id="w5006965.5">mäk</w> 
 <w id="w5006965.6">nawx</w>
 <w id="w5006965.7">!</w>
</s>
 
<s created="2016-03-25 06:19:13" lists="5872" user="RobKham" id="5006968" modified="2016-03-25 06:19:22">
 <w id="w5006968.1">Ümznäq</w> 
 <w id="w5006968.2">yamlai</w> 
 <w id="w5006968.3">väx</w> 
 <w id="w5006968.4">tämaz</w> 
 <w id="w5006968.5">tälaüx</w>
 <w id="w5006968.6">?</w>
</s>
 
<s created="2016-03-25 06:21:47" lists="5872" user="RobKham" id="5006974" modified="2016-03-25 06:21:56">