<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s user="\N" modified="2020-02-17 09:35:35" created="2019-05-18 12:42:39" id="7918843">
 <w id="w7918843.1">Taha</w>
 <w id="w7918843.2">,</w> 
 <w id="w7918843.3">ua</w>
 <w id="w7918843.4">,</w> 
 <w id="w7918843.5">tolu</w>
 <w id="w7918843.6">,</w> 
 <w id="w7918843.7">fa</w>
 <w id="w7918843.8">,</w> 
 <w id="w7918843.9">lima</w>
 <w id="w7918843.10">,</w> 
 <w id="w7918843.11">ono</w>
 <w id="w7918843.12">,</w> 
 <w id="w7918843.13">fitu</w>
 <w id="w7918843.14">,</w> 
 <w id="w7918843.15">valu</w>
 <w id="w7918843.16">,</w> 
 <w id="w7918843.17">hiva</w>
 <w id="w7918843.18">,</w> 
 <w id="w7918843.19">hogofulu</w>
 <w id="w7918843.20">.</w>
</s></text>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s created="2015-10-13 20:32:23" user="Ricardo14" id="4606122" modified="2015-10-13 20:32:56">
 <w id="w4606122.1">Ko</w> 
 <w id="w4606122.2">Tom</w> 
 <w id="w4606122.3">e</w> 
 <w id="w4606122.4">higoa</w> 
 <w id="w4606122.5">haaku</w>
 <w id="w4606122.6">.</w>
</s>
 
<s created="2015-10-13 20:33:35" user="Ricardo14" id="4606125" tags="Niuean" modified="2015-10-13 20:33:45">
 <w id="w4606125.1">Fakaue</w> 
 <w id="w4606125.2">lahi</w>
 <w id="w4606125.3">.</w>
</s>
 
<s created="2015-10-13 20:34:07" user="Ricardo14" id="4606128" tags="Niuean" modified="2015-10-13 20:34:22">
 <w id="w4606128.1">Fakamolemole</w> 
 <w id="w4606128.2">la</w>
 <w id="w4606128.3">.</w>
</s>
 
<s created="2015-10-13 20:35:36" user="Ricardo14" id="4606134" tags="Niuean" modified="2015-10-13 20:35:46">
 <w id="w4606134.1">Ai</w> 
 <w id="w4606134.2">maama</w> 
 <w id="w4606134.3">e</w> 
 <w id="w4606134.4">au</w>
 <w id="w4606134.5">.</w>
</s>
 
<s created="2015-10-13 20:37:18" user="Ricardo14" id="4606145" tags="Niuean" modified="2015-10-13 20:38:19">
 <w id="w4606145.1">Monuina</w> 
 <w id="w4606145.2">e</w> 
 <w id="w4606145.3">pogipogi</w>
 <w id="w4606145.4">.</w>
</s>
 
<s created="2015-10-14 01:31:32" user="hito" id="4606504" tags="Niuean" modified="2015-10-14 01:31:43">
 <w id="w4606504.1">Fakaalofa</w> 
 <w id="w4606504.2">atu</w>
 <w id="w4606504.3">.</w>
</s>
 
<s created="2015-10-14 01:33:54" user="hito" id="4606506" tags="Niuean" modified="2015-10-14 01:35:52">
 <w id="w4606506.1">Ko</w> 
 <w id="w4606506.2">hai</w>
 <w id="w4606506.3">?</w>
</s>
 
<s created="2015-10-14 01:36:31" user="hito" id="4606510" tags="Niuean" modified="2015-10-14 01:36:46">
 <w id="w4606510.1">Ko</w> 
 <w id="w4606510.2">fe</w>
 <w id="w4606510.3">?</w>
</s>
 
<s created="2015-10-14 01:38:07" user="hito" id="4606512" tags="Niuean" modified="2015-10-14 01:38:30">
 <w id="w4606512.1">Koe</w> 
 <w id="w4606512.2">kia</w>
 <w id="w4606512.3">!</w>
</s>
 
<s created="2015-10-14 01:41:15" user="hito" id="4606515" tags="Niuean" modified="2015-10-18 17:17:32">
 <w id="w4606515.1">Ko</w> 
 <w id="w4606515.2">hai</w> 
 <w id="w4606515.3">e</w> 
 <w id="w4606515.4">higoa</w> 
 <w id="w4606515.5">haau</w>
 <w id="w4606515.6">?</w>
</s>
 
<s created="2015-10-14 01:42:21" user="hito" id="4606516" tags="Niuean" modified="2015-10-14 01:42:34">
 <w id="w4606516.1">Nofo</w> 
 <w id="w4606516.2">au</w> 
 <w id="w4606516.3">i</w> 
 <w id="w4606516.4">Toga</w>