<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s modified="2020-08-23 11:19:51" created="2020-08-09 15:16:31" user="m0ya" lists="168614" id="8966672">
 <w id="w8966672.1">chaaba</w>
</s>
 
<s modified="2020-08-23 13:02:37" lists="168614" user="m0ya" created="2020-08-09 15:32:05" id="8966683">
 <w id="w8966683.1">mi</w> 
 <w id="w8966683.2">khara</w> 
 <w id="w8966683.3">laak</w>
 <w id="w8966683.4">’</w>
 <w id="w8966683.5">i</w>
</s>
 
<s id="8990803" user="m0ya" lists="168614" created="2020-08-23 13:15:54">
 <w id="w8990803.1">Eina</w> 
 <w id="w8990803.2">ngangbu</w> 
 <w id="w8990803.3">nungsi</w>
 <w id="w8990803.4">.</w>
</s></text>