<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s created="2016-09-05 02:30:26" lists="6424" user="milo" id="5401598" modified="2016-09-05 02:30:35">
 <w id="w5401598.1">Kesalul</w>
 <w id="w5401598.2">.</w>
</s>
 
<s created="2016-09-05 02:32:37" lists="6424" user="milo" id="5401604" modified="2016-09-05 02:32:43">
 <w id="w5401604.1">Kesalul</w>
 <w id="w5401604.2">!</w>
</s>
 
<s created="2016-09-05 02:33:13" lists="6424" user="milo" id="5401606" modified="2016-09-05 02:33:22">
 <w id="w5401606.1">Kesalul</w>
 <w id="w5401606.2">,</w> 
 <w id="w5401606.3">Laurie</w>
 <w id="w5401606.4">!</w>
</s>
 
<s created="2016-09-05 02:38:48" lists="6424" user="milo" id="5401614" modified="2016-09-05 02:38:56">
 <w id="w5401614.1">Taluisi</w> 
 <w id="w5401614.2">Henry</w>
 <w id="w5401614.3">.</w>
</s>
 
<s created="2016-09-05 02:39:45" lists="6424" user="milo" id="5401616" modified="2016-09-05 02:39:54">
 <w id="w5401616.1">Gwe</w>
 <w id="w5401616.2">'</w>
 <w id="w5401616.3">,</w> 
 <w id="w5401616.4">taluisi</w> 
 <w id="w5401616.5">Tom</w>
 <w id="w5401616.6">!</w>
</s>
 
<s created="2016-09-05 02:40:20" lists="6424" user="milo" id="5401618" modified="2016-09-05 02:40:30">
 <w id="w5401618.1">Taluisi</w> 
 <w id="w5401618.2">Tom</w>
 <w id="w5401618.3">.</w>
</s>
 
<s created="2016-09-06 01:20:17" lists="6424" user="milo" id="5405136" modified="2016-09-06 01:20:35">
 <w id="w5405136.1">E</w>
 <w id="w5405136.2">’</w>
 <w id="w5405136.3">e</w>
 <w id="w5405136.4">!</w>
</s>
 
<s created="2016-09-06 01:21:18" lists="6424" user="milo" id="5405139" modified="2016-09-06 01:21:27">
 <w id="w5405139.1">E</w>
 <w id="w5405139.2">'</w>
 <w id="w5405139.3">e</w>
 <w id="w5405139.4">.</w>
</s></text>